1.017.548

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Pilinszky János összegyűjtött versei

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 253 oldal
Sorozatcím: Pilinszky János művei
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN: 963-15-3432-4
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Pilinszky János lírai költeményeinek mindmáig legteljesebb gyűjteménye a Kráter című kötet volt. Ezt maga a költő állította össze, s még életében megjelent. Az összegyűjtött versek lényegében a Kráter új kiadásának tekinthető. Többletként közöl huszonnégy olyan lírai darabot, amelyet Pilinszky János folyóiratokban ugyan megjelentetett, de köteteibe nem vett föl. Tartalmazza a költő verses meséit és nyomtatásban föllelhető műfordításait is. Így hát feltárul benne Pilinszky teljes költői életműve. A tartalomjegyzék feltünteti a versek első megjelenésének adatait is.

Tartalom

KRÁTER
TRAPÉZ ÉS KORLÁT (1940-1946)
Halak a hálóban
Te győzz le (Magyar Csillag 1943. júl. 12. 1.)9
Éjféli fürdés (Diárium 1943. nov. 252. - Éjjel a tavon)10
Halak a hálóban (Vigília 1942. 257.)11
Könyörgés (Vigília 1942. 257. - Könyörgés anyámért)11
Távozó sereg (Vigília 1942. 257. - A távozó)12
Magamhoz (Diárium 1942. 243.)13
Trapéz és korlát
Őszi vázlat (Élet 1942. szept. 759.)14
Stigma (Új idők 1940/II. 618. - A vágy, Diárium 1943. 118.)14
Tilos csillagon (Ezüstkor 1943. márc. 68.)15
Gyász (Ezüstkor 1943. márc. 69.)16
Trapéz és korlát (Ezüstkor 1943. márc. 69.)16
Téli ég alatt (Ezüstkor 1943. márc. 70.)17
Miféle földalatti harc
Késő kegyelem (Budapest 1946. dec. 449.)19
Mert áztatok és fáztatok (Magyarok 1946. 2-3. 73.)19
Kánikula (Élet 1943. jún. 492. - Vázlat)20
Mondom neked (Magyarok 1946. 2-3. 74)20
Ne félj (Vigília 1943. dec. 464.)21
Miféle földalatti harc (Magyar Csillag 1943. jún. 680.)23
HARMADNAPON (1946-1958)
Senkiföldjén
Parafrázis (Újhold 1946. dec. 82. - Eleven étketek vagyok)27
A tengerpartra (Vigília 1949. 511. - Egy szerelem margójára második rész)28
Sírvers (Diárium 1947. 44. - A kőzeteknél konokabban)28
Egy szenvedély margójára (Vigília 1949. 511.: Egy szerelem margójára első rész)29
Bűn (Vigília 1946. dec. 21. 1. Gyerek vagy még)29
Tanuk nélkül (Magyarok 1947. aug. 38.)30
Két szeretőre (Vigília 1949. febr. 97.)31
In memóriam N. N. (Magyarok 1947. nov. 780. - Emily Bronte emlékére)31
Kihűlt világ (Válasz 1948. 16. 1.)32
Piéta (Válasz 1948. 114.)33
Panasz (Vigília 1949. 152: Ne adj oda)34
Örökkön-örökké (Vigília 1949. 511.)35
Mire megjössz (Válasz 1948. 205.)35
Senkiföldjén (Válasz 1948. 932-933: Utazás)36
Ama kései38
Egy KZ-láger falára
Harbach 194439
Francia fogoly (Válasz 1947. 233: Csak azt feledném)40
Egy KZ-láger falára (Vigília 1950. 663: Ravensbrück (Egy halottra) Kortárs 1957. okt. 207: Majdanek)41
Ravensbrücki passió (Kortárs 1959. jún. 904.)42
Harmadnapon (Kortárs 1959. jún.904.)42
Frankfurt (Vigília 1948. júl. 387.)43
Aranykori töredék (Vigília 1949. febr. 97.)44
Impromptu (Vigília 1949. 511., Csillag 1956. júl. 67.)45
A szerelem sivataga (Csillag 1956. júl. 68.)46
Dél (Új Ember 1960. aug. 15-20.)47
Jelenések VIII. 7.48
Apokrif (Csillag 1956. júl. 67.)48
Négysoros (Csillag 1956. júl. 69.)51
Egy arckép alá (Vigília 1957. 735.)51
Agonia christiana (Vigília 1957. 735.)51
A harmadik (Vigília 1957. 735.)52
Hideg szél (Vigília 1957. 735.)52
Félmúlt (Vigília 1957. 735.)52
Novemberi Elízium (Új Ember 1959. febr. 8.)53
NAGYVÁROSI IKONOK (1959-1970)
Introitusz
Utószó (Új Írás 1962. szept. 961.)57
Introitusz (Vigília 1961. 712.)58
KZ-oratórium (Új Írás 1962. dec. 1365-1372.)59
Nagyvárosi ikonok
A tenger (Vigília 1962. 712.)70
Nagyvárosi ikonok (Kortárs, 1963. febr. 199.)70
Van Gogh (Új Írás 1963. dec. 1490.)71
Kis éjizene (Piarista Öregdiák 1966. 31.: Egy kis éjizene)72
Fehér piéta72
Önarckép 1944-ből73
Különítélet73
Egy sírkőre73
Passió73
Akár a föld73
A hóhér naplójából74
Merre, hogyan?74
Szent lator74
A "teremtő képzelet" sorsa korunkban75
Ars poetica helyett80
SZÁLKÁK (1971-1972)
Monstrancia
Amiként kezdtem87
Juttának87
Levél87
Január87
Naplórészlet87
Azt hiszem88
Mielőtt (Vigília 1971. 257.)88
Egy szép napon89
Monstrancia (Békés megyei Népújság 1971. márc. 14: Gyermekkor)89
Háromszínű lobogó (Kortárs 1971. nov. 1725.)89
A mélypont ünnepélye90
Majd elnézem90
A hóhér szobája91
Példabeszéd91
Vesztőhely télen
Kőfal és ünnepély92
Halálod és halálom92
Bűn és bűnhődés93
Örökmozgó93
Metronóm93
Vacsora94
Intelem (Békés megyei Népújság 1971. okt. 3.)94
Vesztőhely télen94
Egy titok margójára
Egy titok margójára (Kortárs 1971. nov. 1725., Vigília 1972. 98.)95
Hasonlat (Vigília 1971. 814.)95
Van Gogh imája (Vigília 1971. 814.)95
Minden lélekzetvétel96
A többi kegyelem (Vigília 1971. 814.996
De ez se (Vigília 1971. 814.)96
Rongyaidban és kitakarva (Kortárs 1971. nov. 1726.)97
Nincs több (Kortárs 1971. nov. 1726.)97
Minden időben
Találkozások (Kortárs 1971. nov. 1725., Új Írás 1971. dec. 58.)99
A pokol hetedik köre (Új Írás 1971. dec. 58.)99
Címerem (Új Írás 1971. dec. 58.)99
Egy életen keresztűl (Új Írás 1971. dec. 58.)100
Most (Új Írás 1971. dec. 58.)101
Vonzások közt101
Kiért, miért101
Én gyenge voltam102
A tékozló fiú keresése102
Marhabélyeg102
Fokról-fokra
Az ember itt103
Omega103
Baleset103
Bár színem fekete104
Fokról-fokra104
Felelet
Felelet105
Kétéltű szörny105
Kérdés106
Milyen felemás106
Ahogyan csak106
Mégis nehéz107
Ez lesz107
Kezed, kezem (Békés megyei Népújság 1971. dec. 12.)107
József Attila108
Igen, a lomb108
Én nem számítok108
Telehold109
Bölcső és nem koporsó109
Elég109
Egyenes labirintus110
Egyetlen olvasmányom110
VÉGKIFEJLET (1973-1974)
Tabernákulum
Visszavonom (Élet és Irodalom 1972. dec. 9.)113
Két arckép113
Bronte113
Rembrandt114
Nyitás114
Játszma114
Sírkövemre115
A mi napunk115
Ki és kit?115
Meghatározás (Kortárs 1972. nov. 1804)116
Tapasztalat (Kortárs 1972. nov. 1804)116
Tabernákulum (Élet és Irodalom 1972. dec. 9.)116
Így teltek napjaink
Így teltek napjaink117
Meditáció118
Bársonycsomó119
Végkifejlet
Fohász120
Rossz fölvétel120
Kárhozat120
Szép és még szebb (Kortárs 1973. aug. 1255)121
A tett után (Kortárs 1973. aug. 1255)121
Merénylet (Kortárs (1973. aug. 1256)121
Fölriadva (Kortárs 1973. aug. 1255)121
In memoriam F. M. Dosztojevszkij (Új Írás 1973. szept. 12. 1.)122
Végkifejlet (Kortárs 1973. aug. 1256)122
Kétsoros (Kortárs 1973. aug. 1256)122
Alkohol122
S. W.-hez122
Betűk, sorok122
Napló123
Sztavrogin elköszön123
Zsolozsma123
Mégis124
Titok124
Ékszer (Békés megyei Népújság 1974. jan. 27.)124
Gyónás után (Új Írás 1973. szept. 1.)124
Infinitívusz (Új Írás 1973. szept. 12. 1.)125
Költemény (tiszatáj 1974. jan. 23. 1.)125
Trónfosztás125
Infernó (Új Írás 1973. szept. 12. 1.)125
Sztavrogin visszatér126
KRÁTER (1974-1975)
Kráter
Hommage á Isaac Newton (Új Írás 1974. okt. 12. 1.)129
Pedig (Tiszatáj 1974. szept. 21. 1.)129
Önarckép 1974129
Pascal129
Auschwitz130
Terek130
Jóhír130
Kórkép és hattyúdal131
Álom131
Kettő131
Depresszió131
Különbség132
Zűrzavar132
Egy fénykép hátlapjára (Tiszatáj 1974. szept. 20. 1.)132
Posztumusz passió133
Keringő133
Öröklét133
Verés (Kortárs 1974. szept. 1349)133
Hölderlin (Kortárs 1974. szept. 1349)134
Zöld (Kortárs 1974. szept. 1349)134
Kőedény (Forrás 1975. febr. 26. 1.)134
Akvárium (Kortárs 1974. szept. 1350)134
Kapcsolat135
Gótika135
Visszafele135
Kráter (Új Írás 1974. okt. 12. 1.)136
Pupilla
Gérard de Nerval137
Pupilla (Forrás 1975. febr. 26. 1.)137
Zsinórpadlás (Alföld 1975. jan. 13. 1.)137
Villanyolló (Alföld 1975. jan. 13. 1.)137
Summa (Alföld 1975. jan. 13. 1.)138
Kisértés (Alföld 1975. jan. 13. 1.)138
Hommage á Sheryl Sutton I. (Kortárs 1975. jan. 83)138
Hommage á Sheryl Sutton II. (Kortárs 1975. jan. 83)138
Vonzásod definíciója (Kortárs 1975. jan. 84.)139
Mi és ők (Tiszatáj 1974. dec. 40)139
Átváltozások139
1970. október 14.139
1970. december 22. (Vigília 1974. 861)140
Fátyol (Vigília 1974. 861) 140
Életfogytiglan (ÚJ Írás 1975. jan. 13. 1.)140
Szakítás (Új Írás 1975. jan. 13.1.)141
Itt és most (Új Írás 1975. jan. 13. 1: Hic et nunc)141
Kar és nyak (Új Írás 1975. jan. 13. 1.)141
Tékozlók (Forrás 1975. febr. 26.1.)141
Kopogtatás (Vigília 1974. 861)142
Van ilyen (Tiszatáj 1974. dec. 40)142
B. I. kisasszony (Tiszatáj 1974. dec. 40)143
Vázlat (Kortárs 1975. jan. 84)143
Szabadulás (Kortárs 1975. jan. 83)144
KÖTETBŐL KIMARADT VERSEK
Anyám (Élet 1938. máj. 22. 900)147
Kikötőben (Napkelet 1938/II. 316)148
Csönd (Élet 1938. okt. 16. 1822)148
Üzenet az üvegvárból (Vigília 1939. febr. 116-117)148
Két szonett (Áve Mária 1939. ápr. 136)150
Vers a halotthoz (Napkelet 1939. 8. sz. 140)151
Megdicsőülésünk (Piarista Öregdiák 1942. jan.)151
Bordal (Új Idők 1948/II. 35. sz. 115)152
Őszi cirkusz (Kisdobos 1956. okt. 5. 1.)152
Kétféle (Vigília 1958. dec. 735)153
A fényességes angyal is (Új Ember 1960. dec. 25.)154
Szeptember (Kortárs 1972. nov. 1804)154
Zárójelben (Élet és Irodalom 1972. dec. 9.)154
Summa (Ki üdvözűlten...) (Élet és Irodalom 1972. dec. 9.)155
Mi és a virágok (Élet és Irodalom 1972. dec. 9., Tiszatáj 1974. jan. 22. 1.)155
Újra József Attila (Élet és Irodalom 1972. dec. 9.)155
Szabadulás (Élet és Irodalom 1972. dec. 9.)155
Ismerem (Vigília 1972. 817)156
Zsoltár (Tiszatáj 1974. jan. 22. 1.)156
Parancsoló mód (Tiszatáj 1974. jan. 22. 1.)156
Sellők (Tiszatáj 1974. szept. 20. 1.)157
A széken és az ágyon (Tiszatáj 1974. szept. 20. 1.)157
Valaki (Tiszatáj 1974. szept. 20. 1.)157
Levél (Tiszatáj 1974. szept. 21. 1.)157
MESÉK
A naphajú királyleány161
A madár és a leány (Kisdobos 1956. márc. 13-15)168
Aranymadár174
Ének a kőszívű királyról (Kisdobos 1956. jún. 10-13)183
A nap születése194
Kalandozás a tükörben200
MŰFORDÍTÁSOK
H. von Hofmannsthal: Elektra (Részlet) (Újhold 1946. júl. 58-62)211
H. Heine: Hogy alhatol nyugodtan... (Heine: Válogatott versei - szerk: Vas István Bp., Szépirodalmi, 1951. 36. 1.)215
R. Burns: A szent vásár (R. burns: Válogatott versei - szerk: Kéry László, Kormos István Bp., Szépirodalmi, 1952. 69-75. 1.)215
R. Burns: Az ördög címére (Ugyanott 101-104)222
R. Burns: Mary Morison (Ugyanott 196. 1.)226
P. Emmanuel: Novemberi száműzetés (Új szerelmes kalendárium. 365. költő 365 verse - vál: Kormos I. Bp., Móra, 1963. 310-311.)227
A kötetről229
A kezdősorok betűrendes mutatója233
A verscímek betűrendes mutatója237

Pilinszky János

Pilinszky János műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Pilinszky János könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Pilinszky János összegyűjtött versei Pilinszky János összegyűjtött versei Pilinszky János összegyűjtött versei

A védőborító széle szakadozott, a kötés megtört.

Állapot:
2.440 ,-Ft
20 pont kapható
Kosárba