864.937

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Publicisztikai írások

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Osiris Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 975 oldal
Sorozatcím: Osiris klasszikusok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-379-360-2
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér fotóval illusztrálva.

Tartalom

Ismertetések (1941-1943)5
Publicisztikai írások (1942-1981)23
1942
Írás a homokban25
Misszió a hadifoglyokért27
December28
1943
A zsebóra négyszáz esztendeje31
Szeszélyes április33
Őszi csendélet35
1947
A mű születése37
A test költészete41
1948
Vasszobor44
1957
Szécsi Margit: Köszönet a boldogságért46
Thomas Mann: Ének a kisgyermekről47
1958
Láttuk48
Ünnep és áldozat48
Vasárnap Esztergomban49
A tizedes53
Vasárnap Szentendrén55
Találkozás az olasz költőnővel58
Alkonyati látogatás61
Igen és nem63
1959
Bántalom64
Mint egy fiatal anya arca65
"Miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is"67
Két könnycsepp68
Katolikus szemmel70
Pünkösd egy új templom falai között71
Templomtornyok árnyékában72
Láz73
Szeretetben és hűségben75
A kifosztott fa gazdagsága76
Anci78
Két filmről80
Ferenczy Béniről81
Háború után82
Restaurálják a pásztói középkori templomot84
Akit nem lehet elfelejtenünk85
Bűnök és gyerekek87
Nincs egyedül88
Elhagyatva89
Törőcsik Mari a színpadon91
"In illo tempore..."93
1960
Michelangelo Buonarroti versei95
Hajnalban történt95
Varjak98
Tolsztoj emlékezete100
A Te akaratod102
Kondor Béla kiállítása103
Hangyaboly104
Pontos idő106
A tapintatos város107
Nyilatkozat a Harmadnapon című kötetről108
Névtelen dicsőség108
Elsőáldozók111
Utolsó felvételek az emberiségről112
Menekülők113
Ideges szülők115
Nem vétkezünk többé116
Nyugati melankólia118
Bébi119
Veni Sancte...121
Éhség122
Szerelmem, Hirosíma125
Amerika francia szemmel127
Élő hit - halott templom128
Fehér és fekete129
Láttuk (Ballada a katonáról)131
A kisfiú álma131
Száz év múltán133
Debreceni képeslap134
Utazás az éjszakában137
Az ünnep angyala137
1961
Közjáték140
"Isten urán az első"143
Pillantás a hídról145
Hiábavaló volt?146
Serdülő lányok148
Balázsolásra149
Rettenetes játszótársak152
"Nehéz órák"153
Egyén és közösség155
Egyedül maradt Istenével157
Különös kiállítás159
Zola ma160
Hajdúszoboszlói képeslap162
Paulusból - Saulus164
Katolikus szemmel166
A dal167
Elsőáldozók170
Bizonnyal étel171
"A búcsú"174
Az anyaszív drámája175
Pár szó az unalomról176
A világtalan pap áldozata178
Szegedi kéeslap179
Holt próféta a hegyen182
Fekete rózsa184
Legénylakás184
Feltámadás186
Két ölelés és egy kőtábla187
Soha többé189
Kis Szent Teréz és a világvárosok191
Viscosnti és Dosztojevszkij192
Éjféli vallomás194
Hal és háló196
Böll: Biliárd fél tízkor197
Egy képtávírón198
Tűnődés az "evangéliumi esztétikáról"199
Alfred Döblin megtérése202
Hős és szent203
Tamás, a kételkedő205
Éjféli párbeszéd206
Szilveszteri "tizenkettő"207
1962
A Szentírás margójára209
Laterna mágika210
Beszélgetés Kassák Lajossal a modern katolikus irodalomról212
Az Idő sürgetése214
A kápó216
Modern aszkézis218
Pécsi vallomás220
A lelkiismeret lázadása224
Kis hír - nagy kor225
A húsvét margójára226
Ilyen hosszú távollét227
Magány, Magányosan, Egyedül229
A vágy villamosa230
A Szentírás margójára232
Két filmről233
A közvetett út234
Jegyzetlap235
Jegyzetlap az alázatosságról237
Róma, 1960238
Az elveszett füzet240
Iszákosok utcája243
Jöjj vissza, Afrika!244
Szabó Lőrinc: Összegyűjtött versek246
Pro és kontra247
Feljegyzések a hiúságról250
"Látjátok, feleim..."251
Fiatalok '962252
Sorok a modern egyházművészetről255
Az egyszerűek imája257
A Szentírás margójára258
Mater Johanna259
Szakrális csendélet262
A kezdet és a vég262
József Attila emlékkönyvébe263
"Malachiás csodája"263
Csontváry olvasásakor264
Az édes élet266
A Szentírás margójára268
1963
Az új év elébe270
Egy csepp méz272
Steril mennyország!272
Az imáról273
Jegyzetlapok274
Vereség275
Villon278
Nehéz fiatalnak lenni279
Shakespeare és a fiatalok280
A többi már Istené281
Egy "modern múzeum" tanulságai283
A Kopár sziget284
A keresztény dráma "ünnepi hetei"286
Nagyhét (1963)287
(A) (M) (X)291
Különös beszámoló egy különös bemutatóról300
A Titanic "legendája"302
Szigetország utasa303
Bach: János-passió303
Az önzetlenség csatája304
A vereség templomában305
Tiktak a semmiben307
Oldás és kötés308
Párizsi képeslap310
Képeslap a Notre Dame-ból312
Saint-Germain-des-Prés és a -Kaleidoszkóp314
A küszöb misztikusa316
Számadás az útról317
Versailles, Chartes, Párizs318
Párizsi szentmisék320
Néhány óra Lisieux-ben322
Visszatérés a lényeghez324
A teljesség felé325
Élektra327
Páros magány328
Én vagyok a te Urad, Istened (Tízparancsolat I.)329
Isten nevét hiába ne vegyed! (Tízparancsolat II.)330
Az Úr napja (Tízparancsolat III.)332
A "kis" szócska nagyságáról333
Katolikus szemmel334
Hitler élete335
1964
Sík Sándor utolsó kötete336
A "párbeszéd atyja"337
A negyedik parancsolat (Tízparancsolat IV.)338
Katolikus szemmel340
Faulkner hamulelkű hőse340
Katolikus szemmel342
Az ötödik (Tízparancsolat VI.)342
A hatodik parancsolat (Tízparancsolat VI.)343
Nikodémus levelei345
Felfelé fordított fáklya345
Kondor Béla346
Virágvasárnap347
Katolikus szemmel348
Jézus utolsó két szava349
A költészet hatalma350
A nap vége355
Ne lopj! (Tízparancsolat VII.)356
A Szentírás margójára357
Leszerelés: egyes szám első személyben358
Csendes beszélgetés359
Ferenczy Béni új művei359
Levél az unalomról360
Lear király362
Pacsirta szállj364
Te Deum365
Láttuk366
A hamis tanúságról (Tízparancsolat VIII.)366
Utószó a "8 és 1/2"-hez367
Felebarátunk: a világ369
Akik megérkeznek371
A kilencedik (Tízparancsolat IX.)372
Johanna a máglyán373
Nehézkedés és kegyelem374
A figyelem megszenteléséről378
Nagyvárosi legenda380
A tékozló szív382
A tizedik (Tízparancsolat X.)384
Szeretet és gyűlölet385
Az első öt titokról386
A középső öt titokról388
A dicsőséges olvasó389
A város és a délibáb390
Szörnyetegek391
1965
A Máté-passió margójára393
Vallomások az imádságról394
Kései gondolatok a "hajnali misé"-hez395
Leprások voltak...396
Jótékonyság és felebaráti szeretet397
André Gide egy hívő szemével398
Varsói képeslap401
Krakkó402
Hivatottságunk a szentségre404
Közelebb az oltárhoz407
Czestochowa408
Oswiecim410
Háborús nemzedék412
Rejtezkedő Isten413
Tárgyalás414
Jézus valósága415
Aki csak füllel hallgatja...417
Két hét418
Simone Weilról419
Napot tükröző üvegcserép422
Az Egyház küszöbén424
Korniss Dezső429
Egyetlen pillanat kegyelme431
Láttuk434
Úton levő vándorexpedíciók434
Bűn és bűnhődés436
Katolikus szemmel437
Egy lírikus naplójából437
Tizenhárom széksor439
Simon Weil a szerencsétlenségről és istenszeretetről441
Katolikus szemmel446
Tűz és szalma447
Három találkozás448
1966
Diplomától az aranydiplomáig451
Hétköznapok452
Elöljáróban a Genezisről453
A Genezis margójára454
Ittlétünkről456
Bűnbeesésünk457
Káin és Ábel458
A bizalom és jutalma459
Milánói vereség460
Vallomás Bachról461
J. S. Bach461
Nagyhéten...462
Az Evangélium és a szentmise463
Hétköznapi fasizmus465
Egy város ürügyén466
A Híd-ról és íróiról468
Beteglátogatáson470
Az okos utazókról471
Az Ideális nő472
A vízözön473
Hitetlenkedésünk ára474
Európa játszani akar476
Simone Weil imája477
Katolikus szemmel479
Meteor479
Dürrenmatt Meteor-ja480
Szodoma és Gomorra484
Katolikus szemmel485
Szentes egyessége486
Éli az életét487
Újra a fiatalokról488
Ábrahám áldozata489
Jákob álma491
Háborús rekviem493
1967
Költészet és imádság496
Katolikus szemmel496
Jákob harca497
A költészet dicsősége498
Esztendők szerpentinútján499
Emberi jelen vagy isteni jövő?500
Orfeusztól Krisztusig501
Katolikus szemmel503
Hitünk "iskolája"504
Krisztus és Szisz üphosz505
Tél és tavasz között507
Katolikus szemmel507
A jobbik lator508
Pascal húsvétja509
Az ünnepek511
Ézsau és Jákob története513
Kő és kenyér515
Új hullám516
A Tragédiáról - Bécsből517
Bécsi képeslap519
Belgiumi képeslap521
Korunk színházáról524
Három mai magyar költő526
Simone Weilről528
Csendes kép530
Advent...530
Válasz két kérdésre531
Karácsonyi gondolatok532
Szakrális színház?533
1968
A karácsonyi lemezvásár536
Katolikus szemmel537
Az erdő és a cipészlegény538
Életem legfontosabb könyve539
Samuel Beckett...540
Költői vallomás a lelki életről541
Az őrültek művészete541
Bűn és megbocsátás542
Katolikus szemmel543
Kölcsönös szeretet - kölcsönös szenvedés544
"Oratorikus forma?"545
Katolikus szemmel547
Egy film margójára547
Állomásról állomásra548
Katolikus szemmel549
Huszonhárom éve550
Katolikus szemmel551
Nagyszombat margójára552
Teheránban553
Párizsi levél554
Katolikus szemmel555
Templomok, templomtornyok556
Katolikus szemmel557
Vallomás a költészetről558
Katolikus szemmel559
Tökéletesség és alázat560
Köszönetünk a dómépítőké561
Az idő színe és fonákja562
"Aki sziklaalapra építette házát"564
"Párbeszéd" Istennel565
Profik és amatőrök566
Közélet és magánélet567
Katolikus szemmel569
Egy lírikus naplójából569
Katolikus szemmel570
Bűn és bűnhődés571
A bűn illúziói572
A tél küszöbén573
Katolikus szemmel574
Néhány szó a szavakról575
A kétféle közhelyről576
A karácsony margójára577
Kerényi Grácia: Azonosulások578
Vallomás Adyról578
1969
Váratlan folytatás580
Glossza egy glosszáról581
Sir itur ad astra582
A katolikus filmkritikáról583
Katolikus szemmel585
Gyermeki rácsodálkozás585
Katolikus szemmel586
Katolikus szemmel586
Az igazság szolgálatáról587
Szenes Zsuzsáról588
Ország Lili festészete589
A nagybőjt...590
Sarokba szorítva591
Katolikus szemmel592
Lukács margójára592
Rónay György: A tenger pántlikái594
Vádaskodó gyerekek595
Egy lírikus naplójából596
Vallomás és dokumentum597
Két látogatás a veszprémi várban598
A Szentírás margójára600
A különös szféra601
Viszonyunk a farizeushoz602
Simone Weil sírjánál603
Egy lírikus naplójából604
Gdansk, 1969. szeptember 1.605
Vasárnap Athénből606
Október607
300 esztendeje608
Egyén, nemzet, emberiség608
Samuel Beckett610
Napirenden610
Valóban étel612
A XXI. század miséje613
Ünnepi levél helyett614
Katolikus szemmel615
Takács Zsuzsáról616
1970
A bűn állapota és az ítélkezés szelleme618
Egy könyv a tegnapról és a máról619
Egy lírikus naplójából620
Sárospatakon624
Nagyböjti levél626
Egyszerre szólnak valamennyi nyelven627
Isten dicsősége628
Erkölcs és tapintat629
A "kicsinyek" tanúsága630
Az üzenet632
Ami elveszett633
Mauriac ravatalánál635
Válasz helyett636
Gabriel Marcel otthon636
1971
Egy költő naplójából638
Egy lírikus naplójából639
Néhány sorban640
Néhány szóban642
A hét margójára643
Néhány szóban644
Képeslap646
Egy lírikus naplójából647
Útinapló648
Néhány szóban649
Párizsi filmlevél650
Új színház született651
A Notre-Dame hátában653
Egy lírikus naplójából655
Az új magyar filmről658
A Magyar Csillagról659
Ne ítéljetek!659
Új színház született660
Egy lírikus naplójából664
A mi Jézusunk666
Ige667
Szilágyi Júlia668
Toldalagi Pál: Igézet és valóság669
1972
Néhány szóban671
Egy lírikus naplójából672
Van Gogh-kiállítás Párizsban673
Füzetlap674
Az Evangélium margójára676
A kelet-európai kultúrák néhány adottságáról677
Párizsi mozaikok681
Egy lírikus naplójából682
A bizalomról683
Egy lírikus naplójából685
A kisember és a kispolgár686
Egy lírikus naplójából687
Kérdések kérdése688
1973
Hogyan és miért?690
Könyörgés a csalókért692
Amikor imádkozunk693
Egy lírikus naplójából694
Levél Petőfi Sándorhoz695
Válasz696
Előszó, utószó helyett697
Az Olajfák hegyén698
Orosz faszobrászat kiállítása Párizsban699
Egy antológia ürügyén699
Napfogyatkozás701
Napló702
Egy lírikus naplójából703
Őszelő704
Néhány sorban705
Gabriel Marcel halálára706
Milyen is lesz az új színház?708
Az újév küszöbén709
1974
Napló710
Ismét a színházról711
Mauriac olvasása közben712
Néhány szóban713
Jegyzetlap713
A restségről714
A testi szenvedés715
A valóságról716
A munka dícsérete717
A fáradtságról718
A szelídség uralma719
Napkelte előtt720
Schaár Erzsébet kiállításmegnyitója721
Megbocsátás és felejtés724
A művészi szép725
Szeretet és imádság726
A gyerekkor fái727
Egy lírikus naplójából728
A "minőség" csillaga729
A Könyvek Könyve729
Csak?730
Radnóti Miklós731
Egy lírikus naplójából733
Hitünk titkairól734
Kemenczky Judit versei elé736
1975
Múltunk reménye737
Fiatalok 1975738
Nádasdi Éva verseiről738
A keresztről és keresztünkről739
Magasság és mélység740
Cselekvés és - cselekvés741
Amerikai képeslap741
Középút és középszer745
Ahol Leonardo da Vinci meghalt746
Zenei képeslapok746
Látszat és valóság749
A várakozás szentsége750
Törőcsik Mari751
Sarokkő752
Az első karácsony óta753
1976
Egy lírikus naplójából754
Hollandiai képeslap755
Hogyan olvassuk a Szentírást?756
Bűnösök és farizeusok757
Debora Vaarandi758
1977
Egy lírikus naplójából760
A magányról761
Én Jézusom762
Stácik763
Egy lírikus naplójából764
Az isteni daramaturgiáról764
Egy lírikus naplójából765
A szentekról766
Balfi képeslap767
A türelem dícsérete771
Isten és én772
1978
Jézus a félelemről773
Egy lírikus naplójából774
Bibliám margójára774
Afrikai képeslap775
Jób történetét olvasom777
A bölcsességről777
Bölcsőtől a koporsóig778
Ország Lili búcsúztatója779
Az önmegvetéstől az alázatig780
Keresztény szemmel781
1979
Az ember783
Amíg a mag meg nem hal784
Weil margójára784
Egy lírikus naplójából784
Levél a gőgről786
Levél a "közönségességről"787
A címzett "ismeretlen"788
Levél az "egységről"791
Jézus és a bűn792
Imádságért793
Egy festőművész halálára794
Keresztről keresztre795
Pásztorlány és katona797
Ferenczy Béniről798
A bűn és bűnös799
Toldalagi Pálról800
Jézus "paradoxonjai"800
1980
Szeretet, igazság, igazságosság803
Levél a "diszkrécióról"804
Két "rendhagyó" szent806
A szabadesés logikája808
"Egyek lesztek..."810
Az imádság mint metakommunikáció811
Ödipusz ma813
A Karamazov testvérek margójára814
1981
Az imádság szerepe a világban817
A Karamazov testvérek margójára818
Dante Na'Conxypanban819
Besorolatlan cikkek820
A kitagadott820
Kétféle szeretet823
Éjszaka van?825
Üvegkrisztus826
Keresztény szilárdság826
Képzelt interjú827
Függelék
Pierre Emmanuel: A szó szeretete829
Utószó835
Jegyzetek837
Kötetben először megjelenő cikkek jegyzéke914
Képmellléklet915
Kulcsszavak és témák mutatója933
Névmutató939
Címek betűrendes mutatója950

Pilinszky János

Pilinszky János műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Pilinszky János könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem