828.021

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Párttörténeti Közlemények 1988/1-4.

Az MSZMP Központi Bizottsága Párttörténeti Intézetének folyóirata - XXXIV. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Simon Péter: Viták a párt és az állam vezető szerveiben 1957-1958-ban a mezőgazdaság szövetkezeti átszervezésének a folytatásáról3
Fülöp Mihály: A nagyhatalmak vitái Közép- és Délkelet-Európáról 1945 őszén45
Ágh Attila: A munkásosztály strukturális átalakulása a fejlett tőkés országokban77
Konzultáció
Tokody Gyula: A gyarmati kérdés és a fejlődő világ szociáldemokrata értelmezéséről a második világháború után120
Életrajzok
Pintér István - Szabó Ágnes: Mónus Illés (1888-1944)166
Krónika
Szabó Annamária: Tudományos ülés a nagy októberi szocialista forradalom 70. évfordulóján212
Pető Andrea: Emlékülés a 100% megjelenésének 60. évfordulóján218
Pályázati felhívás221
Rövid hírek222
Szemle
Folyóiratokról
Tadeusz Sierocki: A Z pola walki 30 éve 225
Könyvekről
Siklós András: A Habsburg-birodalom felbomlása 1918 (Kádár Zsuzsanna)229
Sipos Péter: Közelebb az igazi Bajcsy-Zsilinszkyhez232
Farkas József: A vajdasági munkásmozgalom történetéből234
Ságvári Ágnes: A felszabadulás utáni történetünkről238
Németh István: Tanulmányok a fasizmusról241
Surányi Róbert: Nagy-Britannia Kommunista Pártjának története 1927-1941 (Noreen Branson)244
Jemnitz János: Rövid történetek egy hosszú életből - Walter Fischer249
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 1987. július-augusztus-szeptember255
A könyvtár 1987. évi külföldi szerzeményeiből257
Rezümék259
2. szám
Tanulmányok
Tóth István - Benkő Péter: A Nemzeti Parasztpárt a népi demokratikus politikai rendszerben (1944-1948)3
Balogh Margit - Knausz Imre: Az iskolák államosítása 1948-ban40
Molnár János: A politikai struktúra változásai 1956 őszén Magyarországon84
Közlemények
Gergely Ferenc: A Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesülete (1917-1948)109
Varga Sándor: A Szikra könyvkiadó 1948-ban146
Benkes Mihály: Politikai harcok és a függetlenné válás Kinshasa-Kongóban179
Krónika
Ránki György (1930-1988)225
Rövid hírek229
Szemle
Két könyv a "Négy évtized" sorozatból (Pósa Zsolt)231
Varga Lajos - Szabó Ágnes :Garbai Sándor (1879-1947) - Kirschner Béla236
Ifjúsági szervezetek dokumentumaiból (1953-1957) - Deme Péter238
Horváth Pál: A szocialista jog fejlődése (Hamza Gábor)242
Felix Kreissler emlékkönyv - Jemnitz János244
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 1987. október-november-december247
A könyvtár 1988. évi külföldi szerzeményeiből250
Rezümék252
3. szám
Tanulmányok
Sipos Péter: A vasasszakszervezet 1944-19533
Csuhaj V. Imre: A bedórendszer az 1930-as években46
Közlemények
Solt Katalin: A magyar polgári radikális gondolkodók az agrárkérdésről a század elején68
Standeisky Éva: A Magyar Művészeti Tanács szerepe a kulturális intézményrendszerben a felszabadulás után94
Skáfár Pál: Dél-Jemen - a függetlenségtől a baloldali fordulatig 1967-1969125
Krónika
Tudományos emlékülés Mónus Illés születésének századik évfordulója alkalmából - Köves Rózsa153
Nemzetközi konferencia a népfrontpolitikáról - Jemnitz János156
Rövid hírek160
Szemle
Tanulmánygyűjtemény Kun Béláról - Galántai József163
Két könyv a kommunista párt 1944-1948 közötti történetéről - Pető Andrea166
Dokumentumkötet a SZIT-ről - Micheller Magdolna168
Monográfia a második világháború alatti német antifasiszta ellenállásról - Németh István170
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 1988. január-február-március173
A könyvtár 1988. évi külföldi szerzeményeiből176
Rezümék178
4. szám
Tanulmányok
Erényi Tibor: Általános választójog, tömegsztrájk, háború. Az MSZDP 1912-1914-ben3
Szokolay Katalin: A nemzetközi munkásmozgalom 1939-es dilemmái51
Anderle Ádám: A latin-amerikai kommunista mozgalom és a nemzeti kérdés (1924-1935)74
Közlemények
Kirschner Béla: A KMP a kormányzati rendszeren belüli ellentétekről és az ellenzék politikájáról a Károlyi-kormány időszakában (1931. augusztus - 1932. szeptember)93
Kornidesz Mihály: Az MKP és az MDP közoktatási politikájához (1945-1954)112
Konzultáció
Haskó Katalin: Ki "találta ki" a szocializmust? (Az utópista szocialisták elképzelései a szocialista társadalomról149
Életrajzok
Strassenreiter Erzsébet: Szakasits Árpád (1888-1965)164
Krónika
Széchy András: Tudományos konferencia az 1943-as magyarországi kiútkeresésről209
Németh István: Tudományos tanácskozás az Anschlussról és a müncheni egyezményről218
Rövid hírek227
Szemle
Vadász Sándor: Béki Ernő: A szociáldemokrácia az első világháború után230
Kirschner Béla: Borsányi György: Válságévek krónikája232
Incze Miklós: Harsányi Iván: A Franco-diktatúra sületése234
Seifert Tibor: Új könyvek a "Négy évtized" sorozatból236
Varsányi Erika: Visszaemlékezések a magyarországi munkásmozgalom történetéből 1919-1924240
Jemnitz János: Jacques Kergoat: A népfront Franciaországa243
G. Márkus György: Günther Scholz: Herbert Wehner246
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 1988. április-május-június249
A könyvtár 1988. évi külföldi szerzeményeiből251
Rezümék253
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem