A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1970/1-6. I-II.

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 104. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
PölöskeiFerenc: Tisza István nemzetiségi politikája az első világháború előestéjén3
Pintér István: A magyar ellenállás és 1944. október 15-e35
Közlemények
Vadász Sándor: Francia tervezet magyar-lengyel felkelésre 1796-ból70
Füves Ödön: A Rigasz-féle Baráti Társaság és a pesti görögök75
Löbl Árpád: Az igazi Vasa Stajíc78
Johancsik János: A Magyar Nemzet "szellemi honvédelme" és az antifasiszta függetlenségi mozgalom97
Robert Mandrou: Magas kultúra és népi műveltség a XVII-XVIII. századi Franciaországban. A ponyvairodalom118
Vita
A művelődéstörténet kérdéseiről
Elekes Lajos-Székely György-Sinkovics István-Balogh Sándor: A művelődéstörténet helye, funkciója a történelmi szintézisben126
R. Várkonyi Ágnes: Művelődéstörténeti törekvések az európai és a hazai polgári történettudományban136
Pamlényi Ervin: A kultúrtörténet fogalmáról, tárgyköréről148
Hermann István, L. V. Cserepnyin, V. M. Gardanov, Kabos Ede, Vörös Károly, Glaz Ferenc: Szabad György, Szücs Jenő, Aradi Nóra, Földes Éva, Szilágyi János, Márkus László, Mátrai László hozzászólásai 156
Gerard Labuda: Bazoar Anonymus Gallus krónikájában. Azonosítási kísérlet173
Történeti irodalom
Hajdu Tibor: Az 1918-as magyarországi polgári demokratikus forradalom - A Magyarországi Tanácsköztársaság 178
N. Kiss István-Veress Éva-Király Zsigmondné-Román János: Jobbágytelek és parasztgazdaság az örökös jobbágyság kialakulásának korszakában186
Wittman Tibor: Németalföld aranykora 188
Tilkovszky Lóránt: Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon 1938-1941193
A Szovjetunió története 1926-1945198
Sz. A. Tokarjev: Vallás és történelem200
Enzo Santarelli: Storia del movimento e regime fascista203
Egy új nyugat-német történelmi atlasz206
Karczag Gábor: Latin-Amerika a kubai forradalom után210
Három osztrák jogtörténeti munka212
Krónika
Vida István-Glatz Ferenc: Beszámolók Szakács Sándor és Rácz János kandidátusi disszertációjának vitáiról215
2. szám
Tanulmányok
Diószegi István: A Deák-párt és a német egység227
Willibald Gutsche: Az állam és a monopoltőke együttműködésének mechanizmusa Németországban az első világháború első hónapjai alatt251
Közlemények
Székely György: Erasmus és a reformáció283
Endrei Walter: Középkori angol textil-importunk gyapjúszövetei288
Szabolcsi József: Az 1539-41. évi rendi mozgalom oka és céljai300
Jakab Miklós: Társadalmi, politikai küzdelmek és a Magyar Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete321
Hanna Jedruszczak: A gazdasági modell és a tervgazdaság rendszerének változása Lengyelországban az 1944-1960-as években337
Vita
Moór Elemér: Az Árpád-monarchia kialakulásának kérdéséhez350
A Szovjetunió és a népi demokráciák történészfrontja
G. M. Ivanov: A történettudomány "tény"-fogalmának kérdéséhez383
A történelemoktatás kérdései
Florian Ostburg: A porosz-német történelemtanítás ideológiai alapvonalai és -tendenciái 1848/49 és 1945 között394
Történeti irodalom
Kelet-Középeurópa történetéhez
Horváth Pál: A kelet- és közép-európai népek jogfejlődésének főbb irányai418
Rehák László: A kisebbségek Jugoszláviában418
A csehszlovákiai magyar nyelvű szocialista sajtó irodalmi bibliográfiája, 1919-1938426
Balogh Edgár: Hét próba. Egy nemzedék elindul429
Ady Endre összes prózai művei VIII. köt. (Pritz Pál)430
Auguste Cornu: Marx és Engels434
Sz. M. Sztyemenko: Ahol a győzelmet kovácsolták (Ism: Pál Lajos)448
Folyóiratszemle
Magyar folyóiratok450
Külföldi folyóiratok466
Figyelő
Bölöny József: Pihent szemmel - az olvasó érdekében IV.504
Krónika
Szabó István 1898-1969516
A Magyar Történelmi Társulat hírei518
A Klapka-emléktábla leleplezése521
Magyar Tanácsköztársaság (Központi kiállítás a Várpalotában)522
Beszámolók Boros Ferenc és Bellér Béla kandidátusi disszertációinak vitáiról526
3. szám
A kortörténetírás kérdései
Incze Miklós: A kortörténet elvi és módszertani problémái545
Korreferátumok:558
Bekény István: A kortörténet levéltári forrásai558
Kulcsár Kálmán: Kortörténet és szociológia563
Simon Péter: A jelenkor és a munkásmozgalom történetének kutatása565
Hozzászólások:
Benda Kálmán: A kortörténet "múltja" és a jelenkorkutatás módszertani problémái
Vass Henrik: Kortörténet és a Párt tudományos politikája570
Vértes György: A kortörténet forrásai az Országgyűlési Könyvtárban572
Borus József: Jelenkorkutatás és hadtörténetírás575
Glatz Ferenc: A kortörténetírás kérdése a magyar polgári történetírásban577
Makkai László: Jelenkortörténet és művelődéstörténet579
Ormos Mária: A kortörténet elvi problémáihoz583
Rákosi Sándor: A kortörténet párttörténeti forrásai586
Szekeres Jószef: Jelenkorkutatás és üzentörténetírás587
Szabó Ferenc: A kortörténet helyi forrásainak néhány kérdése593
A kortörténet tanításának kérdései
A vándorgyűlés második napjának vitája (Mann Miklós)596
Tanulmányok
H. Haraszti Éva: Anglia és a német kérdés 1935 elején603
Közlemények
Varga Ilona: A zemszkij szobrok és az orosz rendiség kérdése643
Kiss József: A jászkun parasztság harca az örökös jobbágyság rendszerének kiterjesztése655
Dr. Niamessny Mihály naplófeljegyzései, 1910-1918 (Zlinszky János)677
Vita
Megjegyzések Balogh Sándor kritikájához (Tilkovszky Loránt)698
Válasz Tilkovszky Lorántnak (Balogh Sándor)701
A Szovjetunió és a népi demokráciák történészfrontja
E. Sz. Markarjan: A történelem összehasonlító vizsgálatának alapelvei702
A történelemoktatás kérdései
Szabolcs Ottó: A történelmi megismerés történetéhez713
Történeti irodalom
Gerevich László: A budai vár feltárása717
Legyőzhetetlen erő. A magyar kommunista mozgalom szervezeti fejlődésének 50 éve719
Serfőző Lajos: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt a parlamentben721
A nagy forradalom krónikája (Honfi József)723
Isztorija SzSzSzR drevnejsih vremen do nasih dnej (Ism. Niederhauser Emil)727
C. P. Agajan, H. G. Bezirov, V. N. Merkviladze, S. I. Csivadze731
Kosáry Domokos: Pest megye a kuruckorban750
Sarlós Béla. A Tanácsköztársaság jogrendszerének kialakulása752
"Csak szolgálati használatra". Iratok a Horthy-hadsereg történetéhez 1919-1939753
Veress Judit: A történelemtanítás módszertanának pedagógiai alapjai (Bellér Béla)754
Folyóiratszemle
Magyar folyóiratok758
Külföldi folyóiratok775
Jegyzet
Glatz Ferenc: Gondolatok az Eötvös kollégiumi történészképzésről799
Krónika
Befejeződött a moszkvai nemzetközi történettudományi kongresszus806
A Magyar Történelmi Társulat hírei807
Beszámoló Vay Ádám halálának 250 éves évfordulóján rendezett emlékülésről809
Beszámolók Ormos Mária és Csépányi Dezső kandidátusi disszertációinak vitáiról812
Helyreigazítás822
4. szám
Tanulmányok
Berend T. Iván: A termelőerők fejlődése: növekedés és struktúraváltozás Magyarországon a szocialista átalakulás negyedszázadában827
Balogh Sándor: Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választások Magyarországon869
Orbán Sándor: A demokratikus agrárforradalom és a parasztság rétegződésének problémái a felszabadulás után941
Közlemények
Szücs László: Horthy levele Sztálinhoz 1944 őszén983
Nemzetközi tudományos ülésszak hazánk felszabadulásának 25. évfordulóján (Birta István - Nagy Ferenc)990
Történeti Irodalom
Donáth Ferenc: Demokratikus földreform Magyarországon 1945-1947 (Ism. Szücs László)1016
Karsai Elek - Somlyai Magda: A felszabadulás krónikája 1944 ősze - 1945 tavasza (Ism. Szakács Sándor)1018
Pintér István: Magyar kommunisták a Hitler-ellenes nemzeti egységért 1941 június - 1944 március (Ism. Szinai Miklós)1021
A szocializmus útján. A felszabadulást követő negyedszázad kronológiája (Ism. Szakács Kálmán)1025
Rényi Péter - Sánta Ilona: A mi negyedszázadunk (Ism. Ságvári Ágnes)1027
Folyóiratszemle
Külföldi folyóiratok1030
Figyelő
Történelmi film-e az Ítélet? (Bellér Béla)1062
Krónika
A Magyar Történelmi Társulat hírei1071
Beszámolók Szabó Bálint és Láng Imre kandidátusi disszertációinak vitáiról (Glatz Ferenc)1076
Képmelléklet: Az élet megindulása Budapesten (Összeállította: Stemler Gyuláné)1018
5-6. szám
Nemes Dezső: A lenini békepolitika1095
Lenin és a történettudomány. Az MTA Történettudományi Intézetének ünnepi ülése Lenin születésének 100. évfordulóján
Pach Zsigmond Pál: Megnyitó1109
Jemnitz János: Lenin és a történettudomány (Kérdésfelvetések és vitabevezető)1111
Ránki György: Néhány észrevétel Lenin "Imperializmus" című munkájáról1125
Mucsi Ferenc: Lenin és a nemzeti kérdés1132
Orbán Sándor: Lenin és az agrárkérdés1141
Pamlényi Ervin: Lenin és a kultúra kérdései1149
Gonda Imre - Sarlós Béla - Borus József - M. T. Iszlamov, Niederhauser Emil hozzászólásai (Összeállította Glatz Ferenc)1157
Pach Zsigmond Pál: Zárszó1162
Kirschner Béla: Lenin a nemzetközi munkásmozgalom néhány kérdéséről 1907-1914 között1166
Balogh Sándor: Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választások Magyarországon (II. rész)1192
Történeti irodalom
Lenin és a történettudomány (Ism. Niederhauser Emil)1240
Lukács György: Lenin (Ism. Szabó Miklós)1254
Réti László: Lenin és a magyar munkásmozgalom (Ism. Erényi Tibor)1258
Lenin a Kommunista Internacionáléról (Ism. BF.)1261
Folyóiratszemle
Külföldi történeti folyóiratok tanulmányai Leninről1264
Krónika
A Magyar Történelmi Társulat hírei1280
Tudományos ülésszak Lenin születésének 100. évfordulója alkalmából (Pritz Pál)1281
A moszkvai "Lenin és Franciaország" konferencia (Benda Kálmán - Jemnitz János)1288
Lenin emlék-kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban (Pál Lajos)1289
A szlovák kérdés és Közép-Európa az újkori történelemben. Nemzetközi konferencia Pozsonyban 1970. február 16-18. (Arató Endre)1290
A Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelemből elfogadott doktori disszertációk 1945 - 1969 (D. Szabó Mária)1297
A munkásság állásfoglalása az első világháború kitörésekor. Nemzetközi munkásmozgalomtörténeti konferencia (Jemnitz János - Mucsi Ferenc)1304
Beszámolók Farkas Márton és Szántó Zsuzsa kandidátusi disszertációinak vitáiról (Szász Zoltán, Csurdi Sándor)1311
Bibliográfia
A Magyarországon megjelent történeti munkák (önálló kötetek, tanulmányok, cikkek jegyzéke (1969. január 1. - december 31.) Összeállította V. Windisch Éva)1320
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1970/1-6. I-II. Századok 1970/1-6. I-II. Századok 1970/1-6. I-II. Századok 1970/1-6. I-II. Századok 1970/1-6. I-II. Századok 1970/1-6. I-II.

Könyvtári könyvek voltak. A lapélek kissé elszíneződtek.

Állapot: Közepes
3.980 Ft
3.180 ,-Ft 20
16 pont kapható
Kosárba