992.727

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Pintér Jenő magyar irodalomtörténete I-II.

Képes kiadás/A magyar irodalom a XX. századig/A magyar irodalom a XX. században

Szerző
Grafikus

Kiadó: Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 719 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Képes kiadás. Fekete-fehér és színes fotókkal, reprodukciókkal, illusztrációkkal. Nyomtatta a Franklin-Társulat nyomdája.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Magyar irodalomtörténetemnek ebben a kiadásában egyrészt negyedszázados irodalomtörténeti vizsgálódásaimnak eredményeit foglaltam össze, másrészt részletesen ismertettem a mai magyar írók... Tovább

Előszó

Magyar irodalomtörténetemnek ebben a kiadásában egyrészt negyedszázados irodalomtörténeti vizsgálódásaimnak eredményeit foglaltam össze, másrészt részletesen ismertettem a mai magyar írók munkásságát. Nem tudom eldönteni, melyik feladat volt nehezebb. Az ezeréves irodalmi fejlődés bemutatásában figyelembe kellett vennem az eddigi gazdag irodalomtörténeti szakirodalmat, a mai helyzet rajzában magamnak kellett elvégeznem az anyaggyüjtés munkáját is.
Könyvem tudományos törekvésű mű s mind irodalomtörténeti részében, mind a mai irodalom ismertetésében önálló kutatások eredménye. Mivel azonban tudományos kutatóink stílusa - elsősorban a jogi és államtudományi íróké - annyira szakszerű jellegű, hogy ez a homályos stílus nem egyszer visszariasztja még a szakközönséget is, megkíséreltem, hogy a magam tudományában egyszerűen és világosan írjak minden kérdésről. Ez sok időmbe került, mert az érthetőséget és választékosságot nem óhajtottam összetéveszteni a népszerűsítő csevegéssel vagy a szellemeskedő tárcával. Igy írni fáradságos dolog és lassú munka s ezért sajnálja idejét a legtöbb tudományos szerző az általánosan élvezhető előadástól. De meggyőződésem, hogy nincs az a jogtudományi vagy természettudományi kérdés, melyről ne lehetne úgy beszélni, hogy a művelt ember meg ne értse. Vissza

Fülszöveg

Képjegyzék
I. kötet
Csaba útja 8
Árpád sírja 9
Másoló apáca a középkorban 14
Szent Imre 15
A tihanyi kolostor 16
Romok az Árpádok korából 17
A Halotti Beszéd 20
A legrégibb magyarnyelvű írott könyv 25
A legrégibb magyarországi nyomtatvány 25
A legrégibb magyarnyelvű nyomtatvány 28
Tinódi Sebestyén Cronicájának címlapja 29
Balassa Bálint 32
A Balassi-komédia egyik lapja 33
Pázmány Péter 42
Pázmány Péter Kalauzának címlapja 43
Zrinyi Miklós 46
A Szigeti Veszedelem első kiadásának címlapja 47
Gyöngyösi István Murányi Venusának címlapja 52
A kurucok főerőssége : Munkács vára 53
Zágon 58
Mikes Kelemen első levele. 60
Rodostó 62
Az első magyarnyelvű hírlap 66
A magyar hírlapirodalom bölcsője : Pozsony 67
Dugonics András Etelkájának címlapja 68
Gvadányi József Falusi Nótáriusának címlapja 69
Bessenyei György és társasága 74
Bessenyei György sírja 75
Magyar írók. I. - Dugonics András, Gvadányi József, Baróti Szabó... Tovább

Fülszöveg

Képjegyzék
I. kötet
Csaba útja 8
Árpád sírja 9
Másoló apáca a középkorban 14
Szent Imre 15
A tihanyi kolostor 16
Romok az Árpádok korából 17
A Halotti Beszéd 20
A legrégibb magyarnyelvű írott könyv 25
A legrégibb magyarországi nyomtatvány 25
A legrégibb magyarnyelvű nyomtatvány 28
Tinódi Sebestyén Cronicájának címlapja 29
Balassa Bálint 32
A Balassi-komédia egyik lapja 33
Pázmány Péter 42
Pázmány Péter Kalauzának címlapja 43
Zrinyi Miklós 46
A Szigeti Veszedelem első kiadásának címlapja 47
Gyöngyösi István Murányi Venusának címlapja 52
A kurucok főerőssége : Munkács vára 53
Zágon 58
Mikes Kelemen első levele. 60
Rodostó 62
Az első magyarnyelvű hírlap 66
A magyar hírlapirodalom bölcsője : Pozsony 67
Dugonics András Etelkájának címlapja 68
Gvadányi József Falusi Nótáriusának címlapja 69
Bessenyei György és társasága 74
Bessenyei György sírja 75
Magyar írók. I. - Dugonics András, Gvadányi József, Baróti Szabó Dávid, Révai Miklós 80
Magyar írók. II. - Verseghy Ferenc, Virág Benedek, Kármán József, Bacsányi János 81
Széchenyi István 86
A Széchenyi- út az Aldunán 87
Kossuth Lajos 88
Kossuth Lajos dolgozó szobája 89
Toldy Ferenc 90
Toldy Ferenc szülőháza 91
Kazinczy Ferenc 94
Kazinczy Ferenc széphalmi háza és széphalmi emléke 95
Csokonai Vitéz Mihály 98
Csokonai Vitéz Mihály kézirata 99
Kisfaludy Sándor 102
Egykorú illusztrációk a Himfy Szerelmeihez 103
Berzsenyi Dániel 104
Berzsenyi Dániel kézirata 105
Kölcsey Ferenc 108
Kölcsey Ferenc síremléke 109
Katona József 112
Katona József Bánk Bánjának címlapja 113
Kisfaludy Károly 116
Az Aurora címlapja 117
Vörösmarty Mihály 126
Vörösmarty Mihály kézirata 127
Vörösmarty Mihály szülőföldje 130
A Zalán Futásának címlapja 131
Vörösmarty Mihály : Szép Ilonka 134
Vörösmarty Mihály : Gondolatok a könyvtárban 135
Magyar írók. III. - Fáy András, Bajza József, Czuczor Gergely, Garay János 140
Magyar írók. IV. - Csató Pál, Kuthy Lajos, Teleki László, Gaal József 141
Jósika Miklós 150
Jósika Miklós Abafijának tizenkettedik kiadása 151
Eötvös József 154
Eötvös József : A falu jegyzője 155
Petőfi Sándor 160
Petőfi Sándor kézirata 161
Két kép Petőfi Sándorhoz 164
Petőfi Sándor: A szerelem 165
Petőfi Sándor: Nemzeti dal 168
Petőfi Sándor : Az Alföld 172
Petőfi Sándor : A csárda romjai 173
Petőfi Sándor: János vitéz. I. 176
Petőfi Sándor: János vitéz. II. 177
Petőfi Sándor: Az apostol. I. 180
Petőfi Sándor: Az apostol. II. 181
Deák Ferenc 186
Gyulai Pál emlékbeszéde Deák Ferencről 187
Történetírók. - Horváth Mihály, Szalay László, Salamon Ferenc, Pauler Gyula 188
A M. Tud. Akadémia palotája 189
Irodalomtörténetírók és kritikusok. I. - Greguss Ágost, Beöthy Zsolt, Heinrich Gusztáv, Alexander Bernát 190 Beöthy Zsolt kertje és nyaralója.. 191
Irodalomtörténetírók és kritikusok. II. - Péterfy Jenő, Riedl Frigyes, Bayer József, id. Szinnyei József 192
Riedl Frigyes kézirata 193
Arany János 196
Arany János kézirata 197
Toldi alakja 200
Piroska alakja 201
A nagyszalontai Csonkatorony 204
Arany János nagykőrösi lakása 205
Arany János családjával 208
Arany János tölgyei 209
Arany János: Tetemrehívás. I. 212
Arany János: Tetemrehívás. II. 213
Arany János : Ünneprontók 214
Arany János: Hídavatás 215
Kemény Zsigmond 218
Kemény Zsigmond : Zord idő 219
Kemény Zsigmond : Rajongók. I. 222
Kemény Zsigmond : Rajongók. II. 223
Jókai Mór 226 Jókai Mór lakóháza 227
Jókai Mór dolgozó szobájában 232
A kártyaparti 233
Szigligeti Ede 238
A Nemzeti Színház első épülete 239
Madách Imre 240
Madách Imre szülőföldje 241
Madách Imre : Az ember tragédiája. I. 244
Madách Imre : Az ember tragédiája. II. 245
Tompa Mihály 248
Magyar írók nejei. - Vörösmarty Mihályné, Petőfi Sándorné, Arany Jánosné, Jókai Mórné 249
Magyar írók. V. - Tóth Kálmán, Szász Károly, Arany László, Lévay József 252
Magyar írók. VI. - Vas Gereben, Baksay Sándor, Abonyi Lajos, Rákosi Jenő 253
Vas Gereben : Nagy idők nagy emberek 256
Baksay Sándor: Patak banya 257
Magyar írók. VII. - Dóczy Lajos, Bérezik Árpád, Tóth Ede, Toldy István 258
Berczik Árpád : Himfy Szerelmei. 259
Gyulai Pál 262
Gyulai Pál: Egy régi udvarház 263
Gyulai Pál: Nők a tükör előtt 264
Gyulai Pál kézirata 264
Vajda János 266
Vajda János kézirata 267
Mikszáth Kálmán 270
Mikszáth Kálmán íróasztala mellett 271
Mikszáth Kálmán lakóháza 274
Mikszáth Kálmán kúriája 275
Magyar írók. VIII. - Reviczky Gyula, Komjáthy Jenő, Kiss József, Endrődi Sándor 278
Magyar írók. IX. - Ábrányi Emil, Bartók Lajos, Pósa Lajos, Váradi Antal Magyar írók. X. - Csiky Gergely, Eötvös Károly, Tolnai Lajos, Petelei István 284
Magyar írók. XI. - Justh Zsigmond, Tóth Béla, Somló Sándor, Bródy Sándor 285
Képek a régi Pestről I. II. 288
Képek a régi Budáról I. II. 382
II. kötet
Irodalomtörténeti térképek. I. - Magyarország könyvtermelése a világháború előtt 8
Szépirodalmi és kritikai folyóiratok. I. - Budapesti Szemle, Vasárnapi Újság, A Hét, Új Idők 12
Szépirodalmi és kritikai folyóiratok. II. - Nyugat, Élet, Napkelet, Pásztortűz 13
Irodalomtörténeti táblázatok. I. - A legnevezetesebb magyar hírlapok és folyóiratok 1925-ig 16
Irodalomtörténetírók és kritikusok. I. - Badics Ferenc, Ferenczi Zoltán, Négyesy László, Horváth Cyrill 22
Irodalomtörténetírók és kritikusok. II. - Dézsi Lajos, Császár Elemér, Szinnyei Ferenc, Papp Ferenc 23
Irodalomtörténetírók és kritikusok. III. - Szász Károly, Schöpflin Aladár, Voinovich Géza, Horváth János 26
Irodalomtörténetírók és kritikusok. IV. - Várdai Béla, Kéky Lajos, Alszeghy Zsolt, Zsigmond Ferenc 27
Történetírók. - Berzeviczy Albert, Fraknói Vilmos, Takáts Sándor, Angyal Dávid 30
Szónokok és publicisták. I. - Tisza István, Apponyi Albert, Andrássy Gyula, Klebelsberg Kuno 31
Szónokok és publicisták. II. - Prohászka Ottokár, Ravasz László, Raffay Sándor, Bangha Béla 36
Szónokok és publicisták. III. - Vass József, Hegedűs Lóránt, Milotay István, Pethő Sándor 37
Vargha Gyula 40
Vargha Gyula kézirata 41
Vargha Gyula kertje 42
Vargha Gyula lakóháza 43
Jakab Ödön otthonában 46
Jakab Ödön kézirata 47
Kozma Andor fölolvas 50
Kozma Andor kézirata 51
Magyar írók. I. - Jakab Ödön, Kozma Andor, Szabolcska Mihály, Szávay Gyula 54
Szabolcska Mihály kézirata 55
Magyar írók. II. - Radó Antal, Palágyi Lajos, Zempléni Árpád, Sajó Sándor 58
Sajó Sándor kézirata 59
Magyar írók. III. - Harsányi Kálmán, Sik Sándor, Gyóni Géza, Papp-Váry Elemérné 61
Gyóni Géza szobája hadifogságában 63
Lengyel Mezőkön Tábortűz Mellett címlapja 66
A Végvári-versek címlapja 67
Ady Endre 70
Ady Endre kézirata 71
Ady Endre szülőháza Érmindszenten 72
Ady Endre : Sötét vizek partján 73
Ady Endre Új Verseinek címlapja 74
Ady Endre : Jó Csöndherceg előtt 76
Magyar írók. IV. - Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Tóth Árpád 80 Babits Mihály kézirata 81
Magyar írók. V. - Oláh Gábor, Mécs László, Reményik Sándor, Áprily Lajos 84
Kosztolányi Dezső kézirata 85
Babits Mihály egyik könyvének német fordítása 88
Kosztolányi Dezső egyik könyvének német fordítása 89
Illusztráció Juhász Gyulához. I. II. 90
Illusztráció Tóth Árpádhoz. I. II. 94
Gárdonyi Géza Gárdonyi Géza kézirata 99
Gárdonyi Géza szülőháza 100
Gárdonyi Géza : A Bor szín lapja 101
Gárdonyi Géza háza Egerben 102
Gárdonyi Géza sírja Egerben 103
Herczeg Ferenc 106
Herczeg Ferenc kézirata 107
Herczeg Ferenc hűvösvölgyi háza 108
Herczeg Ferenc íróasztala mellett 109
Herczeg Ferenc : Pogányok 110
Herczeg Ferenc: Szelek szárnyán. 111
Magyar írók. VI. - Rákosi Viktor, Benedek Elek, Pékár Gyula, Bársony István 114
Rákosi Viktor: Elnémult harangok 115
Magyar írók. VII. - Tormay Cecil, Tarczai György, Szemere György, Móra Ferenc 120
Bársony István: Magyar földön 121
Magyar írók. VIII. - Bartóky József, Csathó Kálmán, Komáromi János, Zilahy Lajos 124
Tormay Cecil egyik művének francia fordítása 125
Pásztortűz Almanach 132 Új Aurora 130
Magyar írók. IX. - Molnár Ferenc, Heltai Jenő, Kóbor Tamás, Ambrus Zoltán 133
Molnár Ferenc : Liliom 138
Ambrus Zoltán otthonában 142
Magyar írók. X. - Krúdy Gyula, Lengyel Menyhért, Erdős René, Kaffka Margit 143
Molnár Ferenc otthonában 152
Magyar írók. XI. - Laczkó Géza, Surányi Miklós, Karinthy Frigyes, Gulácsy Irén 153
Surányi Miklós kézirata 158
Móricz Zsigmond 159
Móricz Zsigmond : Sári bíró 166
Az Én Újságom 167
Zászlónk 170
Ifjúsági írók. - Gaál Mózes, Tutsek Anna, Sebők Zsigmond, Tóth Tihamér 171
Ifjúsági könyvek. - Flóri könyve, Jelky András, Két diák levelezése, A Pál-utcai fiúk 172
Műfordítók. - Győry Vilmos, Csengery János, Vikár Béla,Szász Béla 173
Műfordítások. - Shakespeare munkái, Heine: Dalok könyve, Bérczy Károly Puskin-fordítása, Ábrányi Emil Rostand-fordítása 180
A magyarra legtöbbször és legművészibben fordított idegen költők. I. - Homeros, Sophokles, Vergilius, Horatius 181
A magyarra legtöbbször és legművészibben fordított idegen költők. II. - Dante, Petrarca, Tasso, Milton 184
A magyarra legtöbbször és legművészibben fordított idegen költők. III. -Shakespeare, Moliére, Lafontaine, Voltaire 185
A magyarra legtöbbször és legművészibben fordított idegen költők. IV. - Byron, Puskin,Burns, Poe 188
A magyarra legtöbbször és legművészibben fordított idegen költők. V. - Goethe, Schiller, Heine, Lenau 189
A magyarra legtöbbször és legmüvészibben fordított idegen költők. VI. - Victor Hugó, Rostand, Baudelaire, Verlaine 192
Képek a magyar irodalom világirodalmi kapcsolataihoz. I.-- Ossian hazája 193
Képek a magyar irodalom világirodalmi kapcsolataihoz. II. - Byron hazája 198
Képek a magyar irodalom világirodalmi kapcsolataihoz. III. -Magyar illusztráció Goethéhez 199
Képek a magyar irodalom világirodalmi kapcsolataihoz. IV. - Magyar illusztráció Puskinhoz 200
Képek a magyar irodalom világirodalmi kapcsolataihoz. V. - Defoe, Scott, Dickens, Thackeray 201
Képek a magyar irodalom világirodalmi kapcsolataihoz. VI. - Balsac, Flaubert, Zola, Maupassant 204
Képek a magyar irodalom világirodalmi kapcsolataihoz. VII. - Grillparzer, Hauptmann, Keller, Meyer 205
Képek a magyar irodalom világirodalmi kapcsolataihoz. VIII. - Gogoly, Turgenyev, Dosztojevszkij, Tolsztoj 214
Képek a magyar irodalom világirodalmi kapcsolataihoz. IX. - Ibsen, Wilde, Anatole Francé, Maeterlinck 215
Képek a magyar irodalom világirodalmi kapcsolataihoz. X. - Lenau szobra 222
Irodalomtörténeti táblázatok. II. - Költők, elbeszélők és színműírók életpályája 230
Irodalomtörténeti térképek. II. - Költők, elbeszélők és színműírók sírjai a budapesti Kerepesi-temetőben 250
Irodalomtörténeti táblázatok. III. - Szépírók, tudósok és művészek sírjai Budapesten 256
Irodalomtörténeti térképek. III. -Költők, elbeszélők és színműírók sírjai vidéken 264
Irodalomtörténeti táblázatok. IV. - A M. T. Akadémia jelentősebb szépirodalmi pályadíjainak és jutalmainak nyertesei 1925-ig 272
Irodalomtörténeti térképek. IV. - Költők, elbeszélők és színműírók születésének helyei 288
Irodalomtörténeti térképek. V. - Költők, elbeszélők és színműírók szobrai 296
Irodalomtörténeti térképek. VI. - Irodalmi társaságok térképe 304
Irodalomtörténeti táblázatok. V. - A Kisfaludy-Társaság jelentősebb széptudományi, szépirodalmi és művészeti pályadíjainak és jutalmainak nyertesei 1925-ig 310
Irodalomtörténeti táblázatok. VI. - Irodalmi társaságok tagjai 1925-ben 324 Vissza

Tartalom

I. kötet
A magyar irodalom a XX. századig
Bevezetés7
A pogány középkor
A magyar nemzet9
A magyar nyelv9
A pogány magyarok műveltsége10
A pogány magyarok költészete10
A keresztény középkor
Az általános műveltség14
Nyelvemlékeink 1400-ig17
Prózai munkák: 1400-152618
Verses munkák: 1400-152621
A latinnyelvű irodalom23
A XVI. század
Az általános műveltség28
A protestánsok bibliaifordításai29
A hitvitázó irodalom30
A lírai költészet31
Balassa Bálint31
Balassa Bálint költeményei32
Az elbeszélő költészet33
Ilosvai Selymes Péter34
Tinódi Sebestyén35
A prózai elbeszélés és a dráma36
Komédia Balassi Menyhártról37
A XVII. század
Az általános műveltség40
Pázmány Péter41
Pázmány Péter prózája42
A hitvitázó irodalom43
Szenczi Molnár Albert44
Apáczai Csere János45
A lírai költészet46
Zrínyi Miklós46
A Szigeti Veszedelem47
Zrínyi Miklós epikája48
Zrínyi Miklós lírája49
Zrínyi Miklós prózája49
Gyöngyösi István50
Gyöngyösi István munkái51
Gyöngyösi István epikája52
A kurucvilág költészete52
A prózai elbeszélés és a dráma54
A XVIII. század
Az általános műveltség57
A történetírás59
Mikes Kelemen60
Erkölcsi oktatások61
A politikai irodalom62
Szépirodalmi irányok63
A magyar írók
A régi költői stílus folytatói65
Magyaros drámaírók66
Dugonics András67
Gvadányi József68
Palóczi Horváth Ádám69
Az olaszos írók
Faludi Ferenc71
Olaszos drámaírók72
A franciás írók
Bessenyei György74
Bessenyei György mint író75
Bessenyei György társasága76
Franciás lírikusok és epikusok76
A deákos írók
A három úttörő78
Virág Benedek76
A németes írók
Érzelmes lírikusok80
Kármán József82
A XIX. század első fele
Az általános műveltség84
Széchenyi István86
Kossuth Lajos87
A politikai irodalom89
A történetírás89
Az irodalomtörténet90
A nyelvtudomány91
Kazinczy Ferenc
Kazinczy Ferenc élete94
Kazinczy Ferenc fordításai94
Kazinczy Ferenc eredeti munkái95
A nyelvújító harc97
Csokonai Vitéz Mihály
Csokonai Vitéz Mihály élete98
Csokonai Vitéz Mihály lírája98
Csokonai Vitéz Mihály epikája100
Kisfaludy Sándor
Kisfaludy Sándor élete101
Himfy Szerelmei102
Kisfaludy Sándor regéi103
Berzsenyi Dániel
Berzsenyi Dániel élete104
Berzsenyi Dániel lírája105
Kölcsey Ferenc
Kölcsey Ferenc élete107
Kölcsey Ferenc verses munkái107
Kölcsey Ferenc prózai munkái108
Katona József
Katona József élete110
Bánk Bán111
Katona József mint drámaíró112
Kisfaludy Károly
Kisfaludy Károly élete113
Kisfaludy Károly költeményei115
Kisfaludy Károly elbeszélései115
Kisfaludy Károly szomorújátékai116
Kisfaludy károly vígjátékai118
A nyelújítás korának költői
Kazinczy Ferenc köre120
Fazekas Mihály121
A nyelvújítás korának elbeszélői és drámaiírói
Lovagregények és könyvdrámák122
Kisfaludy Károly követői123
Fáy András123
Vörösmarty Mihály
Vörösmarty Mihály élete125
Zalán Futása126
Vörösmarty Mihály elbeszélő költeményei128
Vörösmarty Mihály hazafias költeményei129
Vörösmarty Mihály szerelmei költeményei132
Vörösmarty Mihály bölcselő költeményei134
Vörösmarty Mihály drámái135
Vörösmarty Mihály jelentősége136
A szabadságharc korának költői
Bajza József138
Czuczor Gergely140
Garay János141
Az almanach-líra142
A magyar népköltés143
A szabadságharc korának elbeszélői és drámaírói
Neves elbeszélők145
Neves drámaírók146
Gaal József148
Jósika Miklós
Jósika Miklós élete150
Jósika Miklós munkái151
Jósika Miklós regényírása152
Petőfi Sándor
Petőfi Sándor élete158
Petőfi Sándor népdalai és bordalai159
Petőfi Sándor családi költeményei160
Petőfi Sándor szerelmi költeményei163
Petőfi Sándor hazafias költeményei166
Petőfi Sándor bölcselő költeményei165
Petőfi Sándor leíró költeményei és életképei171
Petőfi Sándor elbeszélő költeményei174
János Vitéz175
Az Apostol178
Petőfi Sándor prózai munkái180
Petőfi Sándor jelentősége181
A XIX. század második fele
Az általános műveltség184
Deák Ferenc186
A politikai irodalom187
A történetírás188
Az irodalomtörténet189
A nyelvtudomány193
Arany János
Arany János élete196
Toldi197
Toldi Szerelme200
Toldi Estéje202
Buda Halála204
A Nagyidai Cigányok207
Arany János nagyobb elbeszélő költeményei209
Arany János balladái211
Arany János lírája213
Arany János jelentősége215
Kemény Zsigmond
Kemény Zsigmon élete217
Kemény Zsigmond történeti regényei217
Kemény Zsigmond társadalmi regényei221
Kemény Zsigmond elbeszélő művészete223
Jókai Mór
Jókai Mór élete225
Jókai Mór novellái és regényei226
Jókai Mór színművei232
Jókai Mór elbeszélő művészete234
Szigligeti Ede
Szigligeti Ede élete237
Szigligeti Ede munkái238
Szigligeti Ede mint népszínműíró239
Madách Imre
Madách Imre élete240
Az Ember Tragédiája241
Az Ember Tragédiájának értéke244
Az önkényuralom és kiegyezés korának költői
Tompa Mihály247
Petőfi Sándor követői248
Tóth Kálmán250
Arany János követői251
Szász Károly252
Thaly Kálmán253
Az önkényuralom és kiegyezés korának elbeszélői és drámaírói
Neves elbeszélők255
Rákosi Jenő257
Neves Drámaírók258
Tóth Ede260
Gyulai Pál
Gyulai Pál élete262
Gyulai Pál költeményei263
Gyulai Pál novellái264
Vajda János
Vajda János élete266
Vajda János lírai költeményei267
Vajda János elbeszélő költeményei268
Mikszáth Kálmán
Mikszáth Kálmán élete270
Mikszáth Kálmán novellái271
Mikszáth Kálmán regényei272
Mikszáth Kálmán elbeszélő művészete274
A millenium korának költői
Reviczky Gyula282
Tolnai Lajos284
Eötvös Károly284
Neves elbeszélők és színműírók285
Időmutató
A legrégibb időktől 1900-ig289
II. kötet
A magyar irodalom a XX. században
A fejlődés útja6
A közérdekű irodalom művelői
Irodalomtörténetírók és kritikusok22
Történetírók26
Politikai szónokok30
Egyházi szónokok32
Publicisták35
Költők
Idealisták. Realisták
Vargha Gyula39
Jakab Ödön44
Kozma Andor48
Szabolcska Mihály51
Szávay Gyula54
Radó Antal55
Palágyi Lajos56
Zempléni Árpád56
Sajó Sándor57
Bárd Miklós58
Harsányi Kálmán59
Sík Sándor60
Gyóni Géza60
Költők a régi nemzedékből61
Költők az új nemzedékből65
Impresszionisták. Szimbolisták
Ady Endre69
Babits Mihály78
Kosztolányi Dezső82
Juhász Gyula85
Oláh Gábor86
Patai József87
Harsányi Lajos88
Szép Ernő89
Tóth Árpád89
Reményi Sándor90
Végvári 91
Áprily Lajos92
Mécs László92
Neves költők93
Naturalisták
A szocialista költészet96
A futurista költészet97
Elbeszélők és színműírók
Idealisták. Realisták
Gárdonyi Géza99
Herczeg Ferenc105
Rákosi Viktor112
Benedek Elek113
Bársony István114
Pekár Gyula115
Tarczai György117
Lőrinczy György118
Tormay Cecil118
Szemere György119
Móra Ferenc120
Komáromi János121
Csathó Kálmán122
Bartóky József123
Zilahy Lajos124
A régi nemzedék elbeszélői és drámaírói125
Az új nemzedék elbeszélői és drámaírói131
Impresszionisták. Szimbolisták
Molnár Ferenc138
Heltai Jenő140
Kóbor Tamás141
Ambrus Zoltán142
Krudy Gyula143
Erdős René144
Kaffka Margit146
Bíró Lajos147
Lengyel Menyhért148
Somory Dezső149
Laczkó Géza150
Karinthy Frigyes151
Surányi Miklós152
Neves elbeszélők és drámaírók154
Naturalisták
Móricz Zsigmond160
Révész Béla161
Szabó Dezső162
Kassák Lajos163
Tersánszky Jenő164
Neves elebszélők és drámaírók165
Ifjúsági írók167
Műfordítók174
Az elcsatolt országrászek irodalma182
Az erdélyi magyar irodalom184
A felvidéki magyar irodalom189
A délvidéki magyar irodalom192
Az amerikai magyar irodalom193
A további útjelzés
Költők, elbeszélők, színműírók195
Irodalomtörténetírók, irodalmi tanulmányok írói, szépirodalmi kritikusok213
Szónokok, publicisták, emlékírók227
Időmutató
1901-1925231
Helymutató
Abaúj-Zemplén251
Szómutató
Abszolut-Zsüri277
Névmutató
Abafi Lajos-Zsolt Béla311

Pintér Jenő

Pintér Jenő műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Pintér Jenő könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Pintér Jenő magyar irodalomtörténete I-II. Pintér Jenő magyar irodalomtörténete I-II. Pintér Jenő magyar irodalomtörténete I-II. Pintér Jenő magyar irodalomtörténete I-II. Pintér Jenő magyar irodalomtörténete I-II. Pintér Jenő magyar irodalomtörténete I-II. Pintér Jenő magyar irodalomtörténete I-II. Pintér Jenő magyar irodalomtörténete I-II.

A kötetek gerince javított, belülről megerősített példányok.

Állapot:
24.000 Ft
12.000 ,-Ft 50
60 pont kapható
Kosárba