A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szemelvénygyűjtemény a filozófiatörténet tanulmányozásához

A Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemek és a Pártfőiskola Szakosított Tanfolyamai számára

Előszó

Az MSZMP KB Pártfőiskolája és az MSZMP Budapesti Bizottságának Marxizmus-Leninizmus Esti Egyeteme először ad ki a Filozófia Szakosított Tanfolyam hallgatói részére filozófiatörténeti... Tovább

Tartalom

Elősző 3
1. téma. A filozófiatörténet tárgya, módszere és jelentősége 5
Hegel: Előadások a filozófia történetéről 7
Egyetemes filozófiatörténet I. fejezet 26
2. téma. A görög rabszolgatartó társadalom filozófiája 41
Epikurosz levele Hérodotoszhoz 43
Epikurosz: Alapelvek 56
Platón: Törvények 61
Arisztotelész: Metafizika 74
3. téma. A középkor és a reneszánsz filozófiája 89
Aquinói Tamás: „Summa Theologica" 91
Galilei: Dialógus a két nagy világrendszerről 97
Galilei levele Don Benedetto Castellihez 102
Galilei levele Cristina Di Lorena toscanai nagyhercegnőhöz 104
Bruno: Az okról, elvről és egyről 105
4. téma. Az újkori polgári filozófia a XVII-XVIII. században 115
Bacon: Nóvum Orgánum 117
Descartes: Értekezés az ész helyes vezetésének és a tudományos
igazság kutatásának módszeréről 156
Spinoza: Teológiai-politikai tanulmány 171
Locke: Értekezés az emberi értelemről 188
5. téma. A XVIII. századi francia mechanikus materializmus 209
Holbach: A természet rendszere 211
Diderot: Gondolatok a természet értelmezéséről 235
Diderot: D'Alembert és Diderot beszélgetése 245
Diderot: Filozófiai elvek az anyagról és a mozgásról 255
Helvetius: Az emberről 260
Rousseau: Értekezés az emberek közti egyenlőtlenség eredetéről
és alapjairól
6. téma. A klasszikus német filozófia 293
Kant: Prolegomenák minden leendő metafizikához, mely
tudományként fog szerepelhetni 295
Hegel: A logika tudománya 314
Hegel: A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonásai 330
Hegel: Előadások a világtörténet filozófiájáról 342
Feuerbach: A filozófia reformjának szükségessége 365
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem