Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

951.688

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az aradi vértanúk 2. (töredék)

Szerző
Szerkesztő
Fordító
Lektor

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 445 oldal
Sorozatcím: Pro Memoria
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 12 cm
ISBN: 963-07-3040-5
Megjegyzés: Töredék kötet.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Fülszöveg

"Véget ért a magyarországi és erdélyi hadjárat és meghódoltatás, és megvan az a kellemes érzésem, hogy egyes-egyedül az én személyemnek köszönhető az ellenség megsemmisítése. A hadsereg és a történetírás feladata, hogy ennek a kijelentésnek az igazáról a valóságnak megfelelő ítéletet alkosson; jó lelkiismeretem és a diadal megnyugtat, olyan tetterővel vittem véghez mindent, minden vonatkozásban, amilyenre nem sok példa van a történelemben... Paszkevics amnesztiát követelt mindnyájuknak, kereken megtagadtam, csak a legénységnek adtam meg őrmestertől lefelé, a vezérekre, képviselőkre és tisztekre vonatkozólag magamnak tartottam fenn a további rendelkezés jogát - ez annyit jelent, hogy a vezéreket felköttetem, az ellenségnél szolgálatot vállalt osztrák tiszteket pedig, akik polgári foglalkozásúak voltak vagy őrmesterek a mi szolgálatunkban, közembernek besoroztatom... Az újságírók mind nekem fognak esni, kivált a derék angolok, nem bánom, a lelkiismeretem tiszta, csak igazságot... Tovább

Tartalom

Az aradi vértanúk (Katona Tamás)5
Gróf Leningen - Westerburg Károly honvéd tábornok levelei és naplója
Leiningen - Westerburg Károly levelei feleségének
Pest, 1848.október 28.89
Pest, 1848.október 30.91
Becse, 1848.november 4.93
Becskerek, 1848. november 6.95
Becse, 1848. november 12.96
Becskerek, 1848.november 17.98
Becskerek, 1848.november 25.99
Becskerek, 1848.november 26.101
Becskerek, 1848.november 27.103
Zsigmondfalva, 1848.november 28-december 1.104
Zsigmondfalva, 1848.december 4.105
Zsigmondfalva, 1848.december 7.108
Cibakháza, 1849.február 20.113
Leiningen-Westerburg Károly naplója115
Leiningen-Westergur Károly rövid napi jegyzetei205
Lázár Vilmos 1849-i honvéd ezredes aradi várfogságában kivégeztetése előtt írt emlékiratai 217
Schweidel József: Aradi fogságom naplója 249
Levelek a börtönből
Damjanich János levele feleségének275
Damjanich János levele feleségének276
Damjanich János levele feleségének277
Damjanich János levele feleségének277
Damjanich János levele feleségének278
Damjanich János levele feleségének (1849.szept. 23)279
Damjanich János levele feleségének (1849. szept. 28)280
Damjanich János levele feleségének280
Damjanich János levele feleségének281
Damjanich János levele Leiningen-Westerburg Károlynak (1849.szeptember 19.)282
Damjanich János levele Leiningen-Westerburg Károlynak (1849. október 4)283
Damjanich János levele Leiningen-Westerburg Károlynak (1849.október 5)283
Damjanich János imája 1869.október 5-6.284
Dessewfy Arisztid levelének töredéke - 1849 október 5.285
Kiss Ernő levele Klapka György honvéd tábornoknak - 1849. szeptember 11.285
Kiss Ernő levele Asserman Ferenc honvéd ezredesnek - 1849.szeptember 11.286
Kiss Ernő levele lányának, Bodor Györgynének - 1849. szeptember 26.287
Kiss Ernő levele lányának, Bodor Györgynének - 1849. október 5.288
Kiss Ernő levele lányainak, Dániel Jánosnénak, és Bodor Györgynének, 1849.október 5.288
Lázár Vilmos levele feleségének 1849.október 5.289
Lázár Vilmos levele feleségének 1849.október 5.289
Lázár Vilmos levele feleségének 1849.október 5.290
Leiningen-Westerburg Károly levele sógornőjének, Robonczy Lipótnénak 1849. szeptember 17.292
Leiningen-Westerburg Károly levele feleségének, 1849.szeptember 24.293
Leiningen-Westerburg Károly levele feleségének, 1849.szeptember 24.296
Leiningen-Westerburg Károly levele sógornőjének, Robonczy Lipótnénak 1849. október 5.298
Leiningen-Westerburg Károly levele bátyjának, LIeningen-Westerburg Györgynek 1849.október 5.300
Leiningen-Westerburg Károly levele feleségének, 1849.október 5.301
Leiningen-Westerburg Károly levele Robonczy Lipótnak 1849.október 5..304
Nagysándor József levele nővérének, Schmidt Jánosnénak 1849.szeptember 5.305
Nagysándor József levele menyasszonyának Schimdt Emmának, 1849. szept. 9.307
Nagysándor József levele Vinkler Brúnó minorita szerzetesnek 1849.október 5.308
Poeltenberg Ernő levele feleségének 1849.augusztus 28.310
Poeltenberg Ernő levele apjának, Leopolt Poelt von Poltenberg lovagnak 1849.szept.21.311
Poeltenberg Ernő levele apjának, Leopolt Poelt von Poltenberg lovagnak 1849.október 5.315
Poeltenberg Ernő levele feleségének 1849.október 5.316
Schweidel József levele sógorának Latinovits Benjáminnak - 1849.augusztus 27.317
Vécsey Károly levele feleségének 1849.október 6.317
Szemtanúk visszaemlékezései
Beinczky Lajos visszaemlékezése az oroszokkal való tárgyalásokra321
Bohus Jánosné Szögyén Antónia visszaemlékezései331
Damjanich Jánsoné levele Hamvay Ödönnek343
Lázár Vilmosné levele sógornőjének Moldova Imréné, Lázár Matildnak346
Sujánszky Euszták minorita szerzetes visszaemlékezései348
Vinkler Brúnó minorita szerzetes visszaemlékezései353
Bardócz Sándor minorita szerzetes visszaemlékezése Gergely Albert és f.s. lejegyzésében370
Az aradi vértanúk kivégzésének idejéből372
Az aradi gyásznap egy szemtanúja374
Baló Béni református lelkész levele Leiningen-Westerburg Károlynénak380
Schlezinger Jakab visszaemlékezése a veszprémi munkatársak lejegyzésében388
Traytler Lajos visszaemlékezése389
Teleki Sándor visszaemlékezése391
Gáspár András honvéd tábornok visszaemlékezése397
Egy névtelen szemtantú levéltöredéke397
Karl Winhengst visszaemlékezése398
Herold Alajos visszaemlékezése a magyar hírlap munkatársának lejegyzésében398
Sylvester Lajos visszaemlékezése Bevilaqua Béla lejegyzésében404
Pfenningsdorf Sándor visszaemlékezése410
Dr. Franc Waschek visszaemlékezése Juhász Ferenc aradi múzeumi tisztviselő lejegyzésében412
Oláh Gyula visszaemlékezése417
Rátky Frigyes mácsai gazdatiszt visszaemlékezése Damjanich János és Láhner György holttestének elszállításáról423
Bydeskuthi Ernő visszaemlékezése Dessewffy Arisztid holttestének elszállításáról Iványi Ödön lejegyzésében425
Csernovics Péter visszaemlékezése Damjanich János, Láhner György, Leiningen-Westerburg Károly és Vécsey Károly holttestének elszállításáról426
Kovács Mihály levele Kossuth Lajosnak Kiss Ernő holttestének elszállításáról428
Vörös Márton visszaemlékezése Kiss Ernő holttestének elszállításáról Ifj. Dörner István és Hegedűs János lejegyzésében430
Lenkey Károly honvéd ezredes nyilatkozata és visszaemlékezésének részlete Egervári Ödön lejegyzésében433
Lázár Vilmos és Schweidel József sírjának feltárása. Kiemelték két vértanú csontvázát437
Jegyzőkönyv - Arad 1913. október 20-21.439
Jegyzőkönyv - Arad 1913. október 23.442
Bartucz Lajos jelentése444
Bartucz Lajos visszaemlékezése451
Salgó Pál cikksorozata Aulich Lajos, Knezic Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő és Török Ignác sírjánák feltárásáról
A tizenhárom vértanú egyikének csontvázát találták meg a vesztőhelyen?457
Adatok vannak arra: ott végezték ki a vértanúkat, ahol a csontvázat találták461
Az aradi vértanúk bitófáinak cölöpnyomán akadtak a vesztőhelyi telepen464
Aulich Lajos földi maradványait sejtik a vesztőhelyi csontvázleletben468
Ma Nagysándor tábornok csontjait és bitófájának kampószegét találták meg a vesztőhelyen469
Ma szünetelnek a vesztőhelyen az ásatások470
Újabb értékes leletek a vesztőhelyen471
Feltárták Knezic tábornok sírját is, és megtalálták a bitójának cölöpét473
Törvényszéki orvosszakértő vizsgálja meg a vesztőhelyi csontleleteket475
Egynapos izgalmak a vesztőhelyi csontleletek körül476
A Kultúrpalotában helyezik el a vértanúk hamvait?480
Legnagyobb titokban folyt le a vesztőhelyi leletek eltemetése481
Újabb eredményes ásatással befejeződött a kutatás az aradi vesztőhelyen483
Jegyzetek487
II. kötet
Hivatalos iratok
1849. július 1. Haynau kiáltványa7
1849. július 25. Fjodor Fjodorovics Berg orosz csász. gyalogsági tábornok jelentése Paszkevicsnak10
1849. augusztus 5. Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből12
1849. augusztus 10. Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből13
1849. augusztus 10. Poeltenberg Ernő jelentése Görgeynek14
1849. augusztus 11. Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből17
1849. augusztus 11. Görgey beszéde az aradi haditanácson18
1849. augusztus 11. Görgey levele Fjodor Vasziljevics Rüdiger orosz csász. lovassági tábornoknak20
1849. augusztus 11. Görgey levele Damjanich Jánosnak23
1849. augusztus 13. Franz Schlik cs. kir. altábornagy jelentése Haynaunak24
1849. augusztus 13. Fjodor Vasziljevics Rüdiger orosz csács. lovassági tábornok átirata Haynaunak24
1849. augusztus 14. Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből26
1849. augusztus 14. Haynau előterjesztése Ferenc Józsefnek27
1849. augusztus 14. Haynau előterjesztése Ferenc Józsefnek28
1849. augusztus 14. Fjodor Vasziljevics Rüdiger orosz csász. lovassági tábornok átirata Haynunak29
1849. augusztus 14. Fjodor Vasziljevics Rüdiger orosz csász. lovassági tábornok levele Damjanich Jánosnak31
1849. augusztus 14. Görgey levele Damjanich Jánosnak32
1849. augusztus 15. Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből34
1849. augusztus 15. Felix zu Schwarzenberg osztrák miniszterelnök előterjesztése Ferenc Józsefnek34
1849. augusztus 15. Haynau átirata Paszkevicsnak36
1849. augusztus 15. Hayanu levele Joseph Radetzky cs.kir. tábornagynak39
1849. augusztus 16. Részlet az osztrák miniszetertanács jegyzőkönyvéből40
1849. augusztus 16. Felix zu Schwarzenberg osztrák miniszertelnök előterjesztése Ferenc Józsefnek42
1849. augusztus 16. I. Miklós orosz cár levele Ferenc Józsefnek43
1849. augusztus 16. Fjodor Vasziljevics Rüdiger orosz csász. lovassági tábornok átirata Haynaunak45
1849. augusztus 16. Paszkevics átirata Haynaunak46
1849. augusztus 17. Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből47
1849. augusztus 17. Haynau előterjesztése Ferenc Józsefnek49
1849. augusztus 17. Haynau utasítása Friedrich von und zu Liechtenstein cs.kir. altábornagynak50
1849. augusztus 17. Franz Schlik cs. kir. altábornagy jelentése Haynaunak51
1849. augusztus 18. Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből54
1849. augusztus 18. Haynau hadparancsa55
1849. augusztus 18. Haynau utasítása Franz Schlik cs. kir. altábornagynak56
1849. augusztus 18. Haynau átirata Fjordor Vasziljevics Rüdiger orosz csász. lovassági tábornoknak57
1849. augusztus 18. Haynau előterjesztése Ferenc Józsefnek59
1849. augusztus 18. Haynau levele Joseph Radetzky cs.kir. tábornagynak61
1849. augusztus 19. Paszkevics átirata Haynaunak63
1849. augusztus 20. Részlet az osztrák miniszetertanács jegyzőkönyvéből66
1849. augusztus 20. Felix zu Schwarzenberg osztrák miniszterelnök levele Haynaunak68
1849. augusztus 21. Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből70
1849. augusztus 21. Haynau átirata Ludwig von Wohlgemuth cs.kir. altábornagynak72
1849. augusztus 22. Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből73
1849. augusztus 22. Ferenc József levele Paszkevicsnak75
1849. augusztus 22. A rögtönítélő bírósági tárgyalás jegyzőkönyve Ormai Norbert honvéd vadász ezredes és Bango Pető aradi újságíró ügyében77
1849. augusztus 23. Wilhelm von Montenuovo cs.kir. vezérőrnagy jelentése Haynaunak78
1849. augusztus 23. Csausz Lajos békés vármegyei tisztiorvos bizonyítványa Damjanich János betegségéről81
1849. augusztus 24. Sigmung von Reischach cs.kir. vezérőrnagy jelentése Haynaunak82
1849. augusztus 24. Haynau utasítása Sigmund von Reischach cs.kir. vezérőrnagynak83
1849. augusztus 24-28. Karl Ernst cs.kir. törzshadbíró igazolása Franz Bott hóhérnak Ormai Norbert honvéd vadász ezredes kivégzéséről84
1849. augusztus 24. Haynau levele Karl von Schönhals cs.kir.tábornagynak85
1849. augusztus 24. Haynau utasítása Karl Ernst cs. kir. törzshadbírónak85
1849. augusztus 25. Haynau átirata Fjodor Vasziljevics Rüdiger orosz csász.lovassági tábornoknak89
1849. augusztus 25. Fjodor Vasziljevics Rüdiger orosz csász. lovassági tábornok átirata Haynaunak90
1849. augusztus 25. Haynau levele Joseph Radetzky cs.kir. tábornagynak92
1849. augusztus 26. Haynau utasítása Karl Ernst cs. kir. törzshadbírónak95
1849. augusztus 26. Kazinczy Lajos levele Grotenhjelm orosz csász. altábornagynak96
1849. augusztus 26. Haynau utasítása az aradi vár parancsnokának, Alois Howiger ezredesnek96
1849. augusztus 27. Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből97
1849. augusztus 29. Ferenc József legfelsőbb kézirata Haynaunak100
1849. augusztus 31. Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből101
1849. augusztus 31. I.Miklós orosz cár levele Ferenc Józsefnek102
1849. augusztus 31. Haynau utasítása Karl Ernst cs.kir. törzshadbírónak103
1849. augusztus 25-október 6. Kiss Ernő pere105
A kihallgatási jegyzőkönyv105
Kiss Ernő utólagos beadványa122
A tárgyalásvezetői előterjesztés125
A haditörvényszéki tárgyalás jegyzőkönyve137
Az ítélet140
1849. szeptember 3 - október 6. Vécsey Károly pere
A kihallgatási jegyzőkönyv142
A tárgyalásvezetői előterjesztés150
A haditörvényszéki tárgyalás jegyzőkönyve155
Az ítélet159
1849. augusztus 26. - október 6. Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Gáspár András, Knezic Károly, Láhner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Wersterburg Károly, Lenkey János, Nagysándori József, Poeltenberg Ernő, Schweild József, és Török Ignác pere
A kihallgatási jegyzőkönyv161
Lenkey János utólagos beadványa241
Poeltenberg Ernő utólagos beadványa241
Schweild József utólagos beadványa242
Dessewffy Arisztid utólagos beadványa244
Láhner György utólagos beadványa245
Leiningen-Westerburg Károly utólagos beadványa246
Nagysándor József utólagos beadványa249
A tárgyalásvezetői előterjesztés253
A haditörvényszéki tárgyalás jegyzőkönyve278
Az ítélet286
A kegyelmi felterjesztés290
1849. szeptember 9.Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből292
1849. szeptember 11. Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből293
1849. szeptember 21. Karl Ernst cs.kir. törzshadbíró felterjesztése Hayanunak293
1849. szeptember 27. Karl Ernst cs. kir. törzshadbíró felterjesztése Haynaunak 294
1849. szeptember.27. Lázár Vilmos beadványa Karl Ernst cs. kir. törzshadbírónak295
1849. október 1. Johann Susan cs.kir. vezérőrnagy utasítása Karl Ernst cs. kir. törzshadbírónak296
1849. október 1. Poeltenberg Ernő beadványa Karl Ernst cs. kir. törzshadbírónak297
1849. október 2. Haynau előterjesztése Ferenc Józsefnek299
1849. október 6. Karl Ernst cs.kir. törzshadbíró jelentése Haynaunak300
1849. október 6. Johann Schückl cs.kir. hadbíró százados igazolása Franz Bott hóhérnak Damjanich János kivégzéséről301
1849. október 6. Johann Schückl cs.kir. hadbíró százados igazolása Franz Bott hóhérnak Leiningen-Westerburg Károly kivégzéséről302
1849. október 6. Johann Schückl cs.kir. hadbíró százados igazolása Franz Bott hóhérnak Poeltenberg Ernő kivégzéséről302
1849. október 6. Johann Schückl cs.kir. hadbíró százados igazolása Franz Bott hóhérnak Vécsey Károly kivégzéséről303
1849. október 6. Kazinczy Lajos beadványa Karl Ernst cs. kir. törzshadbírónak304
1849.október 1-25. Kazinczy Lajos pere304
A kihallgatási jegyzőkönyv305
A tárgyalásvezetői előterjesztés318
A haditörvényszéki tárgyalás jegyzőkönyve323
Az ítélet326
1849. október 20. Karl von Buol-Schauenstein szentpétervári osztrák nagykövet jelentése Felix zu Schwerzenberg osztrák miniszterelnöknek328
1849. október 24. Karl von Buol-Schauenstein szentpétervári osztrák nagykövet jelentése Felix zu Schvarzenberg osztrák miniszterelnöknek330
1849. október 26. Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből331
1849. október 28. Felix zu Schwarzenberg osztrák miniszterelnök utasítása Karl von Buol-Schauenstein szentpétervári nagykövetnek332
1849. október 28. Felix zu Schwarzenberg osztrák miniszterelnök utasítása Karl von Buol-Schauenstein szentpétervári nagykövetnek335
1849. november 3. Karl von Buol-Schauenstein szentpétervári osztrák nagykövet jelentése Felix zu Schwarzenberg osztrák miniszterelnöknek336
1849. november 15. Karl von Buol-Schauenstein szentpétervári osztrák nagykövet jelentése Felix zu Schwarzenberg osztrák miniszterelnöknek338
1849. szept.23 - nov.25. Dr. Jacob Böhm cs.kir. főorvos vizsgálati naplója Lenkey János betegségéről339
1849. november 25. Dr. Jacob Böhm cs. kir. főorvos bizonyítványa Lenkey János betegségéről346
1849. december 24. Felix zu Schwazenberg osztrák miniszterelnök utasítása Karl von Buol-Schauenstein szentpétervári osztrák nagykövetnek348
1850. február 14. Karl Ernst cs.kir. törzshadbíró jelentése Haynaunak349
Jegyzetek351
Névmagyarázatok375
Rövidítések jegyzéke433
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az aradi vértanúk 2. (töredék) Az aradi vértanúk 2. (töredék)

A gerinc elszíneződött.

Állapot:
980 Ft
490 ,-Ft 50
4 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az aradi vértanúk 2. (töredék) Az aradi vértanúk 2. (töredék)

A borító kissé elszíneződött.

Állapot:
980 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba