Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Poetika és poetikai olvasókönyv

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Cs. és Kir. könyvkereskedése
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 225 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Második javított kiadás. Nyomatott Wodianer F. és Fiainál, Budapest. További szerzők a tartalomjegyzékben.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Midőn e poétikához - mely jórészt a műfajok tana - előszót írok, önkénytelenül az a kérdés merül fel előttem, mért oly annyira kedvelt műfaj maga az előszó ? Mért ir a szerző rendesen előszót... Tovább

Előszó

Midőn e poétikához - mely jórészt a műfajok tana - előszót írok, önkénytelenül az a kérdés merül fel előttem, mért oly annyira kedvelt műfaj maga az előszó ? Mért ir a szerző rendesen előszót művéhez ? Ugyhiszem leginkább azért, mert az előszóban kedvező alkalma nyilik az úgynevezett tisztelt olvasó előtt önmagáról beszélni: és vájjon ki mulasztaná ezt el?
Mellőzve a subjectiv vonatkozásokat, ez előszóban röviden számot akarok adni munkám irányáról. E poétika általán inductiv fejtegetésekkel magyarázza tárgyát; az olvasmányok megelőzik az elméletet. Miként a természettudományokban a tanítványokkal figyeltetjük meg a jelenségeket (pld. a botanikában kezükbe adunk valamely növényt és velük íratjuk le különböző sajátságait), ugy járhatunk el a költészeti termékek tanulmányozásában és osztályzásában is: az olvasmányok alapján egybeállítjuk a megfigyelt közös jellemvonásokat, melyek az egyik műfajt a másiktól megkülönböztetik. Azt hiszem, hogy sokan azok közül, kik megkísérelték e módszert, könnyebbnek és tanulságosabbnak találták minden másnál.
E módszerrel összefügg, hogy az ismeretesből iparkodom az ismeretlenhez feljutni. Ismeretesnek tekintem már a mű elején Arany Toldiját, melyet tantervünk igen helyes kiszemeléssel a IV. osztály olvasmányául szab elő. Művem későbbi fejtegetéseit lehetőleg az előzményekre építem. A poétika végén, a dráma tárgyalásánál valamely dráma ismeretét teszem fel. Eposzt vagy drámát nem közöltem; töredéket elvből nem akartam adni, egész dráma vagy eposz nem fért volna e könyv keretébe, különben nem is szükséges, mivel már több jó és olcsó magyarázatos dráma- és eposz-kiadásunk van.
A német irodalomra nem reflectálok (inkább csak czélzok) előadásomban, mivel a német irodalom úgyis párhuzamos külön tanítás tárgya. [Többrendbeli híres költői mű tartalmát is közlöm, rendesen rövid kivonatban; ezek közt magyar mű nincs, mert elvárhatjuk, hogy ezekkel a tanuló vagy az iskolában, vagy magánolvasmány útján úgyis alaposabban megismerkedik. Vissza

Tartalom

1. Visszapillantás. A czél kitűzése 5
2-10. A művészetek elmélete 11
11-32. Verstan 34
33. A költészet felosztása 35
34. Nép- és műköltészet 36
I. Dalok : 35. Szülőföldem szép határa (Kisfaludy K) - 36. Hazámhoz (Szász K. - 37. A távozó (Gyulai P.) - 38. J ... (Arany J.) - 39. Nem anyától lettél |.. (Népdal) - 40. Mint lenn, a tenger ... (Moore után Szász K) - 41. Titkos bú (Dajka G.) - 42. Őszi dal (Kölcsey F.) - 43. A rab (Népdal) - 44. Margit szigetén (Gyulai P.) - 45. Dal (Kisfaludy S.) - 46. Búcsú (B. Eötvös J.) - 47. Babiloni vizeknél (Lévay J.) - 48. Bő szüret (Vida J.) - 49. Végrendelet (B. Eötvös J.) - 50. Emlékezet (Szemere P.) 38-48
51. A dal. 48
II. Ódák: 52. Széchenyi emlékezete (Arany J.) - 53. A magyarokhoz (Berzsenyi D) - 54. Fohászkodás (Berzsenyi D.) - 55, Fóti dal (Vörösmarty M.) - 56. Hymnus (Kölcsey F.) - 57. Szózat (Vörösmarty M). - 58. Ivás közben (Petöfi S.) 48-65
59. Az óda 65
60. A dithyramb 65
III. Elégiák : 61. Kis gyermek halálára (Vörösmarty M.) - 62. Mohács (Kisfaludy K.) - 63. Zrinyi dala (Kölcsey F) - 64. A kedves sirjánál (Tompa M.) 66-70
65. Az elegia. 70
66. A lyrai költészet általán 71
67. Petőfi Sándor élete költeményeiben. - 68. Szülőföldemen. - 69. A gólya. - 70. Nézek, nézek kifelé ... - 71. Két vándor. - 72. Vándorlegény. - 73. Egy telem Debreczenben. - 74. Távolból. - 75. A jó öreg kocsmáros. - 76. Szüleim halálára. - 77. Búcsú a színészettől.
- 78. Arany Jánoshoz. - 79. Levél Arany Jánoshoz. - 80. Szeptember végén. - 81. Véres napokról álmodom.- 82. Nemzeti dal. - 83. Ki gondolná, ki mondaná... - 84. Vajda-Hunyadon. - 85. Egy gondolat bánt engemet 72-96
IV. Epigrammák : 86-103. Példák az epigrammára 96-99
104. Az epigramm 100
V. Tanító költemények : 105 Vojtina ars poétikájából (Arany J.) 101
106. A tanitó költemény 105
VI. Szatírák : 107. Pató Pál úr (Petőfi S.) - 108. A magyar nemes (Petőfi Sándor) 106-107
109. A szatíra 107
110. A gondolati költészetről általán 108
111. Az epikus költészetről általán 109
VII. Elbeszélő költemények : 112. Keveháza (Arany J.) - 110. Szép Ilonka (Vörösmarty M.) - 111. Az obsitos (Garay J.) - 112. A fülemile (Arany J.) -113. A csata után (Vidor
Hugó) 110-128
114. Költői elbeszélés 128
VIII. Balladák és románczok : 114. V. László - 115. Walesi bárdok (Arany János) 116. Tetemre hivás (Arany János) - 117. Edward (Szász K.) - 118. Ágnes asszony (Arany J.) - 119. Rozgonyiné (Arany J.) - 120. Esztergom megvételérül (Kurucz Népdal) -121. Rákóczyné (Arany J.) - 122. Kont {Garay J.) - 123. Éjféli párbaj (Arany J.) -- 124. Falu végén kurta kocsma.. . (Petőfi S.) - 125. Ócskái Lászlórúl való ének (Kurucz Népdal) - 126. Kádár Kata (Székely Népballada) 129-155
127. A ballada és a románcz 155
IX. Mondák és legendák : 128. Szent László. (Arany J.) - 129. Szent László királyról (Tompa M.) - 130. Sülyedés (Tompa M. - 131. A hegedű (Arany János) 158-164
132. Mondák és legendák 165
X. Mesék : 133. Cserfa és nádszál (Id. Péczeli J.) - 134. Pán és Apollo (Fáy A.) - 135. A ló és a lovag (Lévay József.) 136. Hebe és a sas (Szentmiklóssy A.) - 137. A megpukadt béka s az ökör (Phaedrus. - 138. A róka és a holló (Phaedrus). - 139. A fák királyválasztása (Birák Könyve) 166-169
140. A tanitó mese 170
141. A mese 170
142. Az eposz 171
143. A nép-eposz 172
144. A műeposz 179
145. A regény 182
146. Az epikus költészet áttekintése 184
XI. Dráma : 147-154. A drámáról általán. 151-153. A tragikun. A komikum. A
humor 184-190
154-155. A jellemzés elmélete 191-192
156. A tragédia felosztása 193
157. Az ind dráma (Arany J. nyomán) 194-199
158-159. A görög drámai költészet 199-206
160. Az újkori dráma fejlődése 206-210
161. A magyar dráma története 210
XII. Leíró költemények : 162. Kis-Kúnság (Petőfi S.) -163. Kutyakaparó (Petőfi
Sándor) 214-216
164. A leiró költészet 218
165. A költői műfajok áttekintése 220
Függelék : 166-170. A képző művészetek 221-225
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem