A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Kultúra 1925. január-december

XII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Pallas Részvénytársaság Nyomdája
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 632 oldal
Sorozatcím: Magyar Kultúra
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 26 cm x 18 cm
ISBN:

Tartalom

Tanulmányok:
Prohászka Ottokár: A Szentév szelleme1
Fehér Kálmán: A gót szobrok «S» vonala8
Jánky J. Alfonz: Új utak és új törvények57
Dr. báró Vécsey József Aurél: Egyházüldözés a bolsevista Oroszországban63
Vas Tamás: Babits katolicizmusa113
Dr. Boroviczény Nándor: A szolidarizmus eszméje a középkorban128
Dr. Kühár Flóris O. S. B.: A modern ember lelkivilága és a liturgikus imádság169
Dr. Egyed István: A felsőház fölállítása176
Berhard Zsigmond S. J.: Reflexiók az első egyetemes zsinat 1600. évfordulóján225
Dr. Ferdinandy László: Az országgyűlés reformja és az ideiglenes alkotmány 232
Szilasi Pázmány Zoltán: Tarlózás a jiddis mezején I.242
II. 293
Bangha Béla S. J.: Róma felé? (Katolizáló törekvések a modern protestanizmusban)281
A katolicizmus fellegvárai337
Lelkigyarkolatos mozgalom az újabb korban 349
Kik tartanak lelkigyakorlatokat?357
Lelkigyakorlatos házak364
A lelkigyakorlatos szervezkedés365
A munkás-lelkigyakorlatok sikerei371
Woodlock Ferenc S. J. (London): A jelenkori anglikanizmus409
Dr. Szatmári József: A legelterjedtebb német folyóirat419
Dr. Liszka Béla: A világnézeti liberalizmus463
Dr. Hamvas Endre: A félszázados francia valláspusztítás472
Dr. Székely László: Ady Endre magyarsága521
Dr. Liszka Béla: A gazdasági liberalizmus535
Dr. Wolkenberg Alajos: Canisius Szent Péter5777
Sierp Henrik S. J. (München): A stockholmi egység konferencia és a protestáns egység588
Tárca:
Lischerong Gáspár S. J.: «Mount Manresa»14
Mátrai Ferenc Béla: A búza73
Blaskó Mária: Maruszjá (Regény I.)77
II.134
III.182
IV.253
V.302
VI.428
VII.480
VIII.548
IX.599
Pierre l'Ermite (fordította Trugly Margit) Nagypéntek189
Amikor a nap felkel375
Pierre l'Ermite: Legyen meg a Te akaratod! (Fordította Trugly Margit)546
Versek:
Környei Paula: Hegyen13
Fény53
Városban62
Mikor elalszom84
Gábor: Utolsó beszélgetés231
Klement Ilona: Csendtestvéremhez557
Pajzs és Kard:
Dr. Vértesi Frigyes: A zsidóság és a «jogrend» 19
A kálvini politika22
B. Zs.: A búcsúkról23
Dr. Meszlényi Antal: A magyar katolikus vértanuk Thököly Imre felkelése idején85
Játékbarlang lenne a Szent Margit-szigeten?90
Az a «türelmesség»91
Isten nélkül91
Katolikus-bál nagyböjtben92
Jablonkay Gábor S. J.: A bajor konkordátum és a keresztény bölcselet egyetemi tanítása141
Pezenhoffer Antal: A tervezett felsőház és a történelmi egyházak143
Dr. V. J. A.: A vallások állami segélye145
Dr. Bochkor Ádám: A magzatelhajtás kérdéséhez191
Báró Vécsey J. Aurél dr.: Iparoktatásunk szabadkőmíves kézben195
Dr. Ferdinandy László: A törvényhozók esküje198
Dr. Kühár Flóris O. S. B.: Kiknek szól a Huysmans könyve: az «Úton»?261
«Hogy Izrael legyen a király...»262
Dr. Czékus Géza: Irodalmi belerugások a katolicizmusba (Papini Krisztus történetéhez írt előszó. - Wells Világtörténelme. - Gárdonyi: Arany, tömjén, mirhá-ja)310
Hogy írnak a katolicizmusról?313
Túlzás-e, vagy öntudatnevelés?386
Hogy függ össze a katolikus hitélet és szervezkedés a lelkigyakorlatokkal?387
A lelkigyakorlatok akaratedző ereje388
B. B.: Tudós tudatlanság 436
N. Czike Gábor: A reformáció politikai oldala437
Néhány elfelejtett tanulságos adat440
Pezenhoffer Antal: Néhány adat a magyar kálvinizmus «elnyomott» voltához 489
Mikos Hegedüs Lóránt káromkodik 493
Dr. Kühár Flóris O. S. B.: Mikor Payr Sándor «bizonyít»494
Dr. Czékus Géza: A vörösök minapi lekoppintásához495
Pezenhoffer Antal: A magyar kálvinizmus háttérbe szorításának «bizonyítékai»558
Dr. - v: Szociális problémák a naggyűlésen365
bg: Liberális előadás Rómáról566
Pezenhoffer Antal: Ravasz László főprédikátor téves állításai és a valóság605
Napló:
Gálffy László S. J.: A mai angol protestanizmus és az Egyház26
Gróf Esterházy Miklós Móric93
Werner Sombart érdekes vallomásai147
Csóka Lajos: A főváros országos jelentősége200
Dr. Horváth Dettre O. S. B.: Katolikus szemmel a protestáns Dániában266
Tomcsányi Lajos S. J: Canisius kis kátéja269
Csávossy Elemér S. J.: Az új szentek315
Csóka Lajos: A fővárosi választások tanulságai319
A lelkigyakorlatos mozgalom hazánkban589
A magyar lelkigyakorlatos ház terve393
Józsa Rezső Ferenc: Nagy impressziók és apró fotografiák441
Dr. Czékus Géza: Megjegyzések három nagygyűléshez443
Bernhard Zsigmond S. J.: rue et aratro447
Két érdekes levél497
Dr. Lotz Antal: A Pax Romana ifjúsági mozgalom501
Gálffy László S. J.: Szoiális törvényhozás és a család védelme569
Lisherogn Gáspár S. J.: A forrongó Kina amerikai távlatból567
Dr. Szathmáry József: A katolikusok és Tisza István emléke612
Csóka Lajos: Széchenyi István gróf tragédiája617
Váth János: Sziklay János írói jubileumára621
Közgazdász: Dr. L. I.: A földhitel kérdéséről514
Szemlék és kritikák:
G, : A külföldi folyóiratok szemléje34
Zborovszky Ferenc S. J.: Újabb kutatások az ősember vallása után39
Olasz Péter S. J.: A népszerüsitett természettudomány ujdonságai41
A «filmregény» 42
Dr. Kemenes Illés O.S.B.: Egy középkori lelkigyakorlatos könyv44
Szira Béla: Színházi Szemle (Mózes - Az új bálvány, - Ezüstlakodalom - A vörös nember, - Altona, - Fej vagy írás) 95
Décsey Géza: Az Ernst-muzeum januári kiállítása100
Dr. Koudela Géza: Schubert As-dur miséje102
Gálffy László S. J.: Új tudományos vállalatok a filozófia terén104
Hídasnémeti Széchenyi eszmevilága150
Szira Béla: Színházi Szemle154
Vitális Béla: Egy elhallgatott angolnyelvű - magyar irredenta-regény158
Szira Béla: Színházi Szemle204
Dr. Bánhegyi Jób O.S.B.: Mécs László új versei208
Gálffy László S. J.: Külföldi folyóiratok szemléje212
Hoványi Béla: A magyarság öncélúságának ujságírója271
Gállfy László S. J.: Külföldi folyóiratok szemléje322
Dr. Székely László: Új magyar Krisztusdráma325
Dr. Csapó György: Három postumus Gárdonyi-regény327
Porlepett írásokból394
A lelkigyakorlatok irodalmából396
El ne késsünk!400
Ki tart tehát velünk403
Széchenyi Ferenc és a katolikus megújhodás449
Gálffy László S. J.: Külföldi folyóiratok szemléje451
Váth János: Vidéki könyvek (hat könyv bírálata) 455
Szira Béla: Színházi Szemle (Gyuri urfi: Szonkin és a főnyeremény; Masa pénzt keres; Ha akarnám...)504
Zsolnay László: Film-szemle (Don Carlos; A nagymogul oroszlánja)508
y-ó: Liturgikus könyvek511
Szira Béla: Színházi Szemle (Uri emberekk, Madonna, Arcok és álarcok)624
Váth János: Vidéki könyvek625
Könyvek:
Dr. Kühár, Kossutány Ignác: Bevezetés a kánoni perjogba46
Váth, Henri Bordeaux: A fehér köntös47
Szathmári József, Betegh Miklós: Erdély a háborúban48
Müller Lajos S. J.: Blaskó: Hajlékodon kívül49
Babura, Tóth: A jellems ifjú50
Macher, Pesch: Des Wissenshaftlihen Sozialismus Irrgang und Ende51
Jablonkay S. J.: Riedl: Petőfi51
Váth, Jánossy: Petőfi; Halhatatlan halál; Árpádházi szent Erzsébet52
Cz. G. Oswald-Toborffy: Bevezetés a kémiába52
Koller, Szabó: A növények életmódja53
Dr. Kühár, Orczy: Adjátok meg...105
Dr. Kühár, Balanyi: Assisi Szent Feren élete106
Váth, Rácz Pál: Furcsa emberek107
Dr. Radó, Howard Carter és A. C. Mace: Tut-Ankh-Amen sirja107
Szira, Dalmady: Költeményei108
Bernhard, Czapik: A lelkigyakorlato különös tekintettel a homiletikára109
Adlersfeld, Ballestrem: A rózsaszínű szoba, Fehérgalambok109
Mihályi, Karácsonyi: Szent Gellért csanádi püspök és vartanú élete160
Székely, Finta: Vásárosok161
Hévey, Martindale: Charles Dominic Plater 162
Várkonyi Hildebrand, Czike: A természettudományok rövid áttekintése163
Váth, Finta: Harmatos rózsák165
Dr. Mester János, Papini: Lebensgeschichte Christi215
Olasz Péter S. J.: Pési: A relativitás elméleténe liquidálása217
Hévey Gyula, Dr. Madarász: Életproblémá218
Müller Lajos S. J.: Blaskó: A kiskirály219
Chatrein: Eusharistishe Konvertitenbilder219
Lányi S. J., Bartók: A filozofia lényege220
Müller Lajos S. J:: A hatodik és kilencedik parancs221
Danczer Béla, Bangha: Római útikalauz274
D.: Die Fresken der Sixtinischen Kapelle und Rafaels Fresken275
D.: Konrad Kümmel: Heilige Jugendzeit275
D., Iovánovich Lea: Az én zsoltáraim275
Müller Lajos S. J.: A hetedik és tizedik parancs276
Hellas r. t. Olvasmánytára: Küzdj és bízzál277
Váth, Aczél József: Ősgörög eredetünk és a kúnszyttya nyelv277
Zaymus Gyula, Kárpáti Aurél: Megölt szerelem330
Váth, Urr Ida: Biborkehely331
Szinek Sándor: A Mi Urunk Jézus Krisztus Élete332
T. Hollósy Mártha: Két Éva332
Dr. Relkovi Néda: M. Stuart Janet Erskine - dr. Fallenbüchl Ferenc, A Szentséges Szív szerzetesnőinek társasága457
sz. i., Eckhart: A francia forradalom eszméi Magyarországon 458
Dr. Burián Imre: Calendario Atlante delle Missioni Cattoliche 459
Csávossy: Bepillantáso az «Ember Fiának» Szívébe460
Váth, Kozma: Gyöngyie 460
b., Vinenius: Lelki zarándoklat461
Lebon: Vélemény és hit keletkezése és fejlődése461
Tomcsányi Lajos S. J.: Sägmüller: Lehrbuch des katholischen Kirchenrechtes 512
Sch. S. J., Lockington-Küble: Durch örperbildung zur Geistesraft 513
Müller Lajos S. J., Ladislaus Pámer S. J.: P. Emil Bülow S. J. aus dem Geschlechte der Reichsfreihern von Bülow 1817-1903513
V. L., Pesch Heinrich S. J.: Lehrbuh der Nationalökonomie570
Csóka Lajos, Gróf Andrássy Gyula: A világháború előzményei571
Gálffy László S. J.: Bernhard Jansen S. J.: Wege der Weltwisheit572
Gálffy László S. J.: A «Museum Lessianum» lelki könyvei573
Bozóky Gyula, Dr. Vass József: Szent Ágoston vallomásai574
Müller Lajos S. J.: Ward Mária élete575
Új Szent István könyvek: b.zs., Balogh: Szent Ágoston levélíró573
b.zs., Babura: Szent Jeromos élete576
Hidasnémeti, Balassa: Magyar királytragédia625
Pogány Géza: Exorcismus628
Vas, Müller S. J.: Jegyesoktatás628
Vas Tamás, Somogyi S. J.: A nyolc boldogság628
Csapó György, Gáspár Jenő: A kék sziget629
Gábor, Walter: Gaudeamus629
Katolikus krónika minden számban.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Kultúra 1925. január-december Magyar Kultúra 1925. január-december Magyar Kultúra 1925. január-december Magyar Kultúra 1925. január-december Magyar Kultúra 1925. január-december Magyar Kultúra 1925. január-december Magyar Kultúra 1925. január-december Magyar Kultúra 1925. január-december

A borító élei és sarkai kissé sérültek, egy lap nyomdahibás, néhány lap széle amatőr módon javított.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba