799.067

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei

28. kötet

Tartalom

Bajusz Sándor lásd Meldzihradszky Kálmán219
Bartók Mihály: A négytagú gyűrűs éterek előállítása, termikus bomlásuk és kontakt katalitikus átalakulásaik vizsgálata (Összefoglaló értekezés)79
Bodor Géza: Polimerek szerkezetének vizsgálata szilárd fázisban Magyarországon9
Boksay Zoltán lásd Lengyel Béla133
Bruckner Győző: Tájékoztató a hazai peptidkémiai kutatásokról209
Burger Kálmán: Komplexek infravörös spektrometriás vizsgálatának fontosabb eredményei (Összefoglaló értekezés)351
Csákvári Béla: Bírálat a Reinststoffprobleme c. könyvről480
Csákvári Béla lásd Lengyel Béla133
Dersi Gyuláné: Kémiai Útmutató c. könyvének bírálata131
Erdey-Grúz Tibor: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójára391
Fehér Ödön és Vargha László: Új szorbózszármazékok szintézise343
Fejes Pál: A reakciókinetikai kutatás nemzetközi és hazai helyzetéről (Összefoglaló értekezés)107
Freund Mihály: Hozzászólás az Osztályvezetőség beszámolójához201
Hedvig Péter: Rádiofrekvenciás és mikrohullámú spektroszkópia az analitikai kémiában443
Hrabóczy Jenőné: Bírálat K. B. Jacimirszkij: A kémiai analízis kinetikus módszerei c. könyvének magyar kiadásáról479
Jacimirszkij K. B.: A kémiai analízis kinetikus módszerei c. könyve magyar kiadásának bírálata479
Kajtár Márton: Poliglutaminsav konformációjának vizsgálata az optikai rotációs diszperzió módszerével251
A Kémiai Tudományok Osztályának nyilvános osztályülése137
Király János: Tanulmányutam a szovjetunióban477
Kisfaludy Lajos lásd Medzihradszky Kálmán219
Kocsetkov N. K.: Új glükozidszintézis425
Korányi György: A nukleáris sugárzások és az üveg (Összefoglaló értekezés)93
Kováts Zoltán lásd Lengyel Béla389
Lakatos Béla: Bevezetés a komplex vegyületek kristálytér- és ligandumtér elméletébe c. könyvének bírálata 389
Lásztity Radomir: A sikérfehérjék kémiai szerkezete és reológiai sajátságai közötti összefüggések (Összefoglaló értekezés)67
Lengyel Béla: Az Osztályvezetőség beszámolója137
Lengyel Béla: Válasza a hozzászólásokra205
Lengyel Béla - Boksay Zoltán - Csákvári Béla: A szilikátüvegek elektromos tulajdonságai c. könyvének bírálata133
Lengyel Béla - Csákvári Béla - Kováts Zoltán: Általános és szervetlen kémiai praktikum, II. Praktikum haladók számára c. könyvének bírálata389
Lőrincz Imre: Hozzászólás az Osztályvezetőség beszámolójához203
Medzihradszky Kálmán - Bajusz Sándor - Kisfaludy Lajos: Adrenokortikotrop hatású polipeptidek és az emberi kortikotropin teljes szintézise219
Az Osztály hírei121
Nagy Ferencx: Hozzászólás az Osztálylvezetőség beszámolójához196
Nagy Ferencné: Az ultracentrifugás molekulasőlymeghatározás alapjai319
Náray-Szabó István: Bírálat Lengyel Béla, Boksay Zoltán és Csákvári Béla: A szilikátüvegek elektromos tulajdonságai c. könyvéről133
Náray-Szabó István: Bírálat Lakatos Béla: Bevezetés a komplex vegyületek kristálytér- és ligandumtér elméletébe c. könyvéről389
Paál Zoltán - Tétényi Pál: A dehidrociklizáció mechanizmusa fémkatalizátorokon13
Polgár László: Szubtilizin átalakítása új enzimmé279
A "Peptidkémiai Kutatások" c. tudományos ülésszak előadásai209
A Reinststoffprobleme c. könyv bírálata480
Rohrsetzer Sándor: Makromolekulák és szolrészecskék kölcsönhatása33
Schay Géza: Hozzászólás az Osztályvezetőség beszámolójához199
Solymosi Frigyes: Beszámoló lengyelországi tanulmányutamról126
Szarvas Pál: Bírálat Lengyel Béla, Csákvári Béla és Kováts Zoltán: Általános és szervetlen kémiai praktikum, II. Praktikum haladók számára c. könyvéről390
Szántay Csaba: Hozzászólás az Osztályvezetőség beszámolójához201
Szekerke Mária: Beszámoló angliai tanulmányutamról127
Szekerke Mária: Citoaktív csoportokat tartalmazó peptidszármazékok235
Takács Vilmos: Bírálat Dersi Gyuláné: Kémiai Útmutató c. könyvéről131
Tar Ildikó: Kolleidkémiai tanulmányok alumínium-oxid-hidroxid géleken49
Tétényi Pál lásd Paál Zoltán13
Turska E.: A Lengyel Tudományos Akadémia Szerves Kémiai Intézetének Polimerfizikokémiai Osztályán folyó kutatómunka irányvonalai1
Tüdős Ferenc: Hozzászólás az Osztályvezetőség beszámolójához204
Vargha László lásd Fehér Ödön343
Varsányi György: Tanulmányúton Indiában383
Várkonyi Bernát: Durva őrlemények üledéktérfogata szerves folyadékokban293
Zsavoronkov N. K.: A szervetlen kémia fejlődése és új anyagok kidolgozása a Szovjetunióban397
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem