Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Politikai gazdaságtan II.

A marxizmus-leninizmus esti egyetem tankönyve/Kézirat gyanánt

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 343 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kézirat gyanánt.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:
"Az állam az osztálytársadalmakban a mindenkori uralkodó osztály erőszakszervezete. Igaz ez a mai tőkés társadalom államára is. A „modern képviseleti állam is a tőke eszköze a bérmunka... Tovább

Előszó

Részlet:
"Az állam az osztálytársadalmakban a mindenkori uralkodó osztály erőszakszervezete. Igaz ez a mai tőkés társadalom államára is. A „modern képviseleti állam is a tőke eszköze a bérmunka kizsákmányolására" - mondatta Engels. Az állam mint intézmény és mint eszköz „visszatükröződése a termelésen uralkodó osztály gazdasági szükségleteinek", tehát alapvető funkciói magukban foglalják a gazdasági tevékenységet is. E tevékenységet három fő területre oszthatjuk fel.
a) A fennálló társadalmi-gazdasági viszonyok védelme.
b) A gazdaság funkcionális feltételeinek biztosítása.
c) A nemzetközi gazdasági kapcsolatok kereteinek és formáinak kialakítása és befolyásolása. (A nemzetközi munkamegosztásba való beilleszkedés feltételeinek kialakítása és folyamatos biztosítása.)
Az állam mint gazdasági tényező a különböző társadalmi formációkban más-más szerepet tölt be, de változik szerepe, gazdasági funkciója, ezzel együtt beavatkozási módszere egyazon társadalmi rendszeren belül is. Engels írja a burzsoá állam funkciójáról, hogy annak „... akaratát nagyjában és egészében a polgári társadalom változó szükségletei..., végső fokon a termelőerők és csereviszonyok fejlődése határozzák meg". A kapitalizmus kifejlődésének időszakában a tőkés állam elősegítette a kapitalizmus megerősödését, a kistermelők erőszakos kisajátítását, az állam közvetlenül kényszerítette a termelési eszközeiktől megfosztott termelőket a nagyüzemi termelés rendszerébe." Vissza

Tartalom

Hatodik téma.
Az állam gazdasági szerepe. Az állami beavatkozás főbb formái a tőkésországokban 3
Az állam mint gazdasági tényező 5
Az állami monopolista szektor és annak szerepe 7
Gazdaságpolitikai célok és eszközök 10
A költségvetési politika 12
A pénz- és hitelpolitika 19
A nemzetközi pénzforgalom egyes kérdései 23
A tervezés, a gazdaságpolitika koordinációja 25
Hetedik téma.
A magyar népgazdaság helyzete és fejlődése 29
Gazdasági fejlődésünk főbb eredményei 31
Népgazdaságunk fejlettsége 36
Gazdasági fejlődésünk tényezői 36
A gazdasági szerkezet átalakítása 42
A lakosság fogyasztásának alakulása 50
A külkereskedelem szerepe az ország gazdasági életében 52
A népgazdaság fejlődése a harmadik ötéves terv időszakában 56
A magyar népgazdaság fejlődése a negyedik ötéves terv időszakában (1971-1975) 60
Nyolcadik téma.
A szocialista gazdaságirányítás rendszere 69
A szocialista tervgazdálkodás általános jellemzői 71
A szocialista tervgazdálkodás rendszerének elemei 73
A népgazdasági tervezés rendszere és általános követelményei 73
A központi szabályozás rendszere 76
Közvetlen és közvetett szabályozás 76
A gazdálkodás szervezeti és döntésjogi rendszere 80
A szocialista gazdaságirányítás konkrét rendszerének típusai 82
Kilencedik téma.
Árak a szocializmusban 95
Az ár és a társadalmilag szükséges ráfordítások 98
Az érték módosult formája mint az árak centruma a szocializmusban 98
Az érték és a nemzetközi munkamegosztás 105
Az ár és a piaci viszonyok 109
Az ár és az állami preferenciák 112
Hazai árrendszerünk 113
Tizedik téma.
A szocializmus pénzügyi rendszere. (Állami költségvetés, hitel- és pénzforgalom) 135
A szocialista hitelrendszer 127
A hitelnyújtás fő formái 130
A szocialista állam költségvetése 134
A pénzforgalom 138
A bankok és szerepük a szocializmusban 143
Tizenegyedik téma.
A jövedelemszabályozás 147
Bérpolitika és bérszabályozás 157
A bérezés fő formái az állami vállalatokban 158
A központi bérszabályozás lényege és eszközei 161
A személyi jövedelmek szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben 163
Tizenkettedik téma.
A szocialista áruforgalom 173
A fogyasztási cikkek áruforgalma I?6
A lakosság áruellátásának tervszerű fejlesztése 176
A kereskedelem szerepe a lakosság áruellátásában 181
A termelési eszközök áruforgalma 185
A mezőgazdasági termékek forgalma 188
Tizenharmadik téma.
A szocialista vállalatok helye a népgazdaságban 193
A szocialista állami vállalatok sajátos vonásai 186
A vállalatok sajátosságai a mechanizmus reformja előtti időszakban 202
A szocialista vállalat gazdálkodásának alapelemei 204
A vállalati eszközök körforgása és megtérülése 204
A vállalati költségek és a nyereség 208
A vállalati tervezés feladatai 211
A vállalatok közös tevékenységének szervezeti formái 213
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek vállalatszerű gazdálkodásának főbb sajátosságai 214
Tizennegyedik téma.
A társadalmi szervek szerepe a gazdaságban 219
A „beleszólási jog" a fejlett tőkésországokban 221
A társadalmi szervek és a dolgozók részvétele a gazdaságban a szocializmus körülményei között 228
Az üzemi demokrácia lényege 232
Az üzemi demokrácia mechanizmusa 238
A párt és a pártszervezetek szerepe az üzemi demokrácia megvalósításában 240
A párt vezető szerepének szükségessége 240
A párt vezető szerepének érvényesülése a gazdaságban 242
A szakszervezetek helye és szerepe a szocialista gazdaságban 247
A szakszervezetek helye a szocializmusban 247
A szakszervezeti szervek mint az üzemi demokrácia képviseleti
intézményei hazánkban 251
A KISZ szerepe az üzemi demokrácia fejlesztésében 256
A vállalati belső mechanizmus korszerűsítése és az üzemi demokrácia 258
Az üzemi demokrácia hatása a termelésre, a gazdasági hatékonyság növekedésére 261
Tizenötödik téma.
A szocialista országok gazdaságirányítási rendszerének fő vonásai 265
Gazdasági reformok a szocialista országokban 267
A gazdaságirányítási rendszer fő vonásai az egyes szocialista országokban 271
Tizenhatodik téma.
Nemzetközi gazdasági együttműködés és integráció a tőkés és a szocialista világgazdaságban 283
A nemzetközi együttműködés és integráció elméleti kérdései 285
A világgazdaság kialakulása és néhány fejlődési tendenciája a második világháború időszakáig 285
A világgazdaság fejlődésének néhány főbb tendenciája a második
világháború után 287
A nemzetközi gazdasági integráció tartalma 293
A tőkés nemzetközi gazdasági integráció megvalósulási formái. Az
európai gazdasági közösség 296
A nyugat-európai integráció gazdasági és politikai előzményei 296
Az európai gazdasági közösség működési mechanizmusa és főbb
intézkedései 290
Az európai gazdasági közösség szervezeti rendszere 303
Az európai gazdasági közösség és az egymás közötti munkamegosztás 306
Nemzetközi gazdasági együttműködés a szocialista világrendszer országai között. A KGST 312
A szocialista világgazdaság kialakulása 312
A szocialista országok gazdasági együttműködésének objektív
szükségszerűsége 313
A nemzetközi politikai tényezők szerepe a szocialista gazdasági
együttműködés kialakításában 315
A szocialista nemzetközi gazdasági együttműködés jellege 316
A KGST fejlődésének fontosabb állomásai 319
A szocialista nemzetközi együttműködés mechanizmusa a KGST-ben 323
A KGST szervezeti felépítése 328
Új szakasz a szocialista országok közötti együttműködésben.
A nemzetközi gazdasági integráció a szocialista világgazdaságban 331
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Politikai gazdaságtan II. Politikai gazdaságtan II. Politikai gazdaságtan II. Politikai gazdaságtan II.

A borító kissé foltos. Pár lapon ceruzás aláhúzások és jelölések láthatóak.

Állapot:
940 Ft
470 ,-Ft 50
2 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!