A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A szenttisztelet

Történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában. A magyar szentek tisztelete

Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Fülszöveg

A szentek tisztelete kötötte és köti össze a földit az égivel, az emberit az istenivel. Ettől kezdve a keresztény - kivétel később a protestáns - egyházak devotiojának mindig fontos része a szentek kultusza, amely időhöz, térhez és társadalomhoz kötötten, eltérő és változó formában és szerkezetben nyilvánul meg.
A keresztény egység gondolata jelen volt és van a szentek tiszteletében is. Hiszen egy ember életszentsége, azaz Istennel megvalósított összetartozása révén lehet szent. Ezt pedig mi, egyszerű halandók, a szentek példájának követésével, közbenjárásuk és segítségük keresésével tudjuk elérni.
Erről szólnak a tanulmánykötet számos tudományterületet képviselő írásai.

Tartalom

A SZENTEK TISZTELETE........................................................................................9
Barna Gábor: Szenttisztelet. Bevezető gondolatok
a szenttisztelettel foglalkozó konferenciához........................................................11
Szakács Béla Zsolt: „Párhuzamos életrajzok".
A Magyar Anjou Legendárium Márton- és Gellért-ciklusa..........................................17
Cserbák András: A keleti templom ikonográfiája és a vizuális kommunikáció............32
Hetény János: Egyházi inkulturáció a szentek népi tiszteletében....................................41
MAGYAR SZENTEK...............................................................................................49
Antal József: Énekek Szent Gellértről.............................................................51
Eperjessy Emő: Magyar szentek énekei
egy XIX. századi horvát kéziratos énekeskönyvben......................................................58
Lángi József: Új, eddig ismeretlen Szent László ábrázolások falképeken........................80
Kostyál László: Változatok egy témára - Árpád-házi Szent Erzsébet..............................98
Landgraf Ildikó: Erzsébet, a magyarok királynéja - második Szent Erzsébet................109
A SZENTKULTUSZ KELETTŐL NYUGATIG ..........................................129
Szabó Irén: A magyarországi görög katolikusok Szent Miklós tisztelete........................131
Túrok Margit: A Szent György kultusz és a magyarság kapcsolata...................143
Welker, Klaus: Martin von Tours - pannonischer Heiliger,
Bischof in Gallien und Confessor......................................................154
Dvofáková, Hana: Alte und neue Wallfahrtsorte.................................160
Simándi Katalin: Szentek a latin nyelvű harangfeliratok tükrében.................166
Zsámbéky Mónika: A domonkos szentek tiszteletének népszerűsítése
a szombathelyi rendházban a XVII-XVIII. században..............................182
Szigeti Jenő: Protestáns szentek - szent protestánsok......................................199
Erdélyi Zsuzsanna: Szent Ferenc és a szent költészet............................................207
SZENTTISZTELET A NÉPI VALLÁSOSSÁGBAN....................................223
Szacsvay Éva: A paraszti szentkultusz „reprezentációja" 1896-ban.
A millenniumi falu enteriőrjeinek szentképei...................................................225
Tánczos Vilmos: A Szent megnyilatkozásai a moldvai és gyimesi népi imádságokban...247
Polner Zoltán: A népi imádságok és a Krisztus-legendák szentjei .......................259
Józsa László: Szent Márton tisztelete egy alföldi kun városban........................268
Grynaeus Tamás: A két Szent Antal.............................................................275
ifj. Lele József: Boldog Bálint Sándor?.................................................................287
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem