A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kárpát-medencei keresztkötődések

Egy konferenciasorozat tükrében

Tartalom

Székely András Bertalan: A szerkesztő előszava5
Mit s miért? A tanácskozások dokumentumai8
Turcsány Péter: Homokvihar az ősi földön8
Király László: Százéves zsoltár9
Turcsány Péter: Kárpát-medencei Keresztkötődések10
Gyertyák és bölcsődalok11
K. K. K. Kárpát-medencei Keresztkötődések II. Konferenciája12
III. Kárpát-medencei Keresztkötődések Konferenciája (meg nem jelent kézirat)14
A IV. Kárpát-medencei Keresztkötődések Konferencia (Emlékeztető)16
Barcsa Dániel: Reflexiók első kézből (kézirat - pályázati beszámoló az V. tanácskozásról)18
Németh Zsolt: Három köszöntő21
Bágyoni Szabó István - Fehér György: Megtartó "keresztkötelékeink"23
Elméleti alapvetés, Kárpát-medencei sorskérdéseink25
Jenei Gyula: Csontból jövő25
Rudnai Gábor: Bennszülött család26
Tóth Zoltán József: A Szent Korona-tan és természetjog26
Pomogáts Béla: Politikai nemzet és kulturális nemzet53
Ujlaky István: Államnemzet? Kultúrnemzet!60
Székely András Bertalan: Identitás és nemzet64
Viga Gyula: A népek közötti kapcsolatok gazdasági alapjai a Kárpát-medencében. A Felföld és a Magyar Alföld változó gazdasági kapcsolatai71
Major Zoltán: Trianon és re-víziója. Hatalmi politika és nemzetközi jog feloldhatatlan ellentétéről82
Ujlaky István: Horthy és Kádár95
Pomogáts Béla: Magyarok szórványban116
C. Tóth János: A nemzettudat alakulását befolyásoló tényezők változásai az ezredfordulón125
Báthory János. A reciprocitási elv követhetősége és követhetetlensége a kisebbségdiplomáciában145
Nagy László: Európában-magyar szívvel151
Mezey László Miklós: Tükrök hitele157
Lukáts János: Magántörténelem. Körkérdés - egy kérdéskörről160
Erdély, Csángóföld165
Magyari Barna: Mézbe mártott múlt165
Király László: Évfordulók165
Duma-István András: Erdély megszólalása166
Barcsa Dániel: A székely autonómia kérdései a történelem sodrában167
Pomogáts Béla: Katolikus autonómia Erdélyben194
Barcsa Dániel: A székelység gondjai a kiegyezés után199
Turcsány Péter - Kusztos Tibor: Az erdélyi magyar út202
Havadtői László: Drasztikum és kilátástalanság. A szórvány magyarok helyzete és kilátásaik209
Vetési László: Székelyföld és szórvány - tények és illúziók212
Benkő Mihály. Szórványvidék - szórványmagyar232
Barcsa Dániel: A székely szombatosok. Szórvány a kisebbségben233
Bajna György: Két parancs a sok közül242
S. György András: A költő halála. Moyses Márton emlékére245
Duma-István András: Moldvai magyarok öntudatáról247
Duma-István András: Moldvai magyarság történelmének rövid áttekintése és a mostani helyzet251
Csicsó Antal: Miért kell csángó ábécéskönyv?256
Duma-István András: "Csángó reneszánsz, ahogy a csángók látják." Remény és tapasztalat259
Szász István Tas: Arról, hogy a népszolgálat sebek nyalogatása-e? Egy erdélyi értelmiségi töprengései268
Délvidék, Horvátország271
Tari István: Behálóz271
Bóka Mária: Kátyu271
Urbán F. Gábor: Szabadka272
Kótyuk Erzsébet: A Délvidék, mint történeti-politikai tájforgalom273
Bognár Antal: Egy földi pont282
Botlik József: Impériumváltozás a Délvidéken286
Hegedűs Antal: A bácskai vérengzések 1944 őszén292
Vajda Gábor: Szórványmagyarságunk szórványáért. A szolgálat látszata és valósága299
Kabók István: A magyarság helyzete Nyugat-Bácskában304
Gabona Ferenc: Szórványmagyarság Közép- és Dél-Bánságban308
Gubás ÁGota - Gubás Jenő: Szülőföldi szolgálat a szórványért. Az ARACS Társadalmi Szervezet célja és tevékenysége318
Vajda Gábor: Végre egy független közéleti lap. A délvidéki Aracs című folyóirat törekvéseiről az eddigi hat szám tükrében332
Jónás Gabriella: Kisebbségi lét, kettős nyelvi környezet. Színészképzés az Újvidéki Művészeti Akadémián336
Dudás Károly: Az én ötágú sípom340
Makkai Béla: Fiume szerepe a magyar-horvát kapcsolatok alakulásában (múlt és jelen)345
Makkai Béla: A magyarság szlavóniai térfoglalásának horvát reakciói a századelőn353
Kárpátalja, Felvidék363
Vári Fábián László: Útban Törökország felé363
Turczi Árpád: Herélt horizont364
Kantár Csaba: Slussz369
Botlik József: Kárpátalja, mint tájnév, majd politikai-közigazgatási fogalom370
Elmer István: Hitélet és nemzetiségek Kárpátalján380
Botlik József: Görögkatolikus ruszinok és magyarok Kárpátalján - merre tovább?389
Kótyuk Erzsébet: Magyar-ruszin együttélés és hatása a népi gyógyító hagyományokra399
Liszka József: Változó népélet. A (cseh)szlovákiai magyarság populáris kultúrája 1918-1998414
Balázs F. Attila: Intézményeink nyomorúsága424
Mezey László Miklós: Portréesszék teljessége. A felvidéki magyar irodalom kézikönyve428
Nyugat és Kelet között: Magyarság és Európa433
Lászlóffy Aladár: Fehér hó fia433
Dujmov, Dragomir: Fekete angyal433
Ujlaky István: Politikai egység és függetlenség Közép-Kelet-Európa népeinél az elmúlt évezredben435
Popély Gyula: A magyarság Kárpát-medencei esélyei a jövő Európájában442
Székely András Bertalan: Interkulturális, interetnikus előadások a Szent László Akadémián. Beszámoló a Szent László Akadémia Kárpát-medencei Régió Tanszékének munkájáról446
Ujlaky István: Európai kisebbségi őrjárat. (A nagyobb európai nemzeti és etnikai kisebbségek leltára)450
Lukáts János: Megszólaló nemzetiségek. A nemzetiségi könyvkiadás sorsfordító évtizede, 1985-1995458
Komáromi Sándor: Német változatok a keresztkötődésekre462
Harangozó Imre levele Vízkereszt ünnepén466
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem