Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

956.216

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Változatok az avantgárdra

Tanulmányok és kritikák

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A magyar avantgarde hosszú időn keresztül az alig megtűrt irodalom, illetve művészet köréhez tartozott. Kassák Lajos még 1919-ben különbözött össze a már akkor is erőszakosan fellépő kommunista... Tovább

Előszó

A magyar avantgarde hosszú időn keresztül az alig megtűrt irodalom, illetve művészet köréhez tartozott. Kassák Lajos még 1919-ben különbözött össze a már akkor is erőszakosan fellépő kommunista kulturális politikával, az emigrációs esztendők aztán tovább élezték a konfliktust, amelyek már nemcsak művészetelméleti, hanem politikai természetűek voltak. A moszkvai magyar emigráció és a hazai illegális kommunista mozgalom súlyos rágalmaktól sem riadt vissza Kassák és az avantgarde támadása során. A bizalmatlanság és az ellenségesség ezért 1945 után is megszabta azt a politikát, amelyet a hatalom alakított ki az avantgarde-dal szemben. Mindez természetesen enyhült a hatvanas évektől kezdve, a hivatalos állásfoglalások, az irodalomkritikai fellépések azonban szinte mindvégig kirekesztették Kassákot és az avantgarde-ot a szélesebb körű nyilvánosság fórumairól.
A több alkalommal is (1919-ben, a harmincas években és 1947 után) felszámolt magyar avantgarde ügye ilyen módon Kassák életének utolsó éveiben a fiatal írók és művészek kezébe került. Elsősorban nem is Magyarországon, hanem Újvidéken, ahol a belgrádi kulturális politika engedékenysége eredményeként az Új Symposion című folyóirat körül új avantgarde mozgalom szerveződött, és Párizsban, ahol az 1956-os emigráció fiataljai a Magyar Műhely című folyóirat megalapításával hozták létre a magyar avantgarde új központját. Magyarországon néhány magányos, jóformán belső emigrációba szorított író és művész, közöttük Erdély Miklós, tartották fenn az avantgarde folytonosságát, és természetesen voltak erdélyi és felvidéki kezdeményezések is.
Magam nem tartoztam az avantgarde köreihez, de mint irodalomtörténész valamennyire érdeklődtem az "izmusok" története és öröksége iránt. Az idős Kassákkal is találkoztam, például 1967-es kiállítása alkalmával, midőn külön fogadott néhány fiatalabb irodalmárt, hogy elbeszélgessen velük. A hetvenes években azután kapcsolatba kerültem az Új Symposion és a Magyar Műhely körül gyülekező írókkal, és 1975-től kezdve mint meghívott vendég rendszeresen részt vehettem a Magyar Műhely találkozóin, amelyeket a Párizs melletti Marly-le-Roiban, illetve a Bécs melletti Hadersdorfban, később pedig Kalocsán és Szombathelyen rendeztek meg. Ezeknek a találkozóknak a révén kerültem baráti kapcsolatba a Műhely szerkesztőivel: Nagy Pállal, Papp Tiborral és Bujdosó Alpárral, valamint néhány munkatársával, így Bakucz Józseffel és Baránszky Lászlóval.
Nem váltam az avantgarde közelebbi történetírójává vagy kritikusává, mindazonáltal még a hevtenes években összeállítottam egy dokumentumkötetet, amely a magyar idodalmi avantgarde zaklatott történetét kívánta bemutatni. Ennek a gyűjteménynek az összeállítására Illés Endre, a Szépirodalmi Kiadó igazgatója kért fel, midőn azonban kiderült, hogy az avantgarde "rehabilitásának" ügye nem nyerte el a kulturális politika nagyhatalmú komisszárjának, tudniilik Aczél Györgynek a tetszését, a kiadó pillanatok alatt felbontatta a velem megkötött szerződést, sőt tulajdonképpen persona non gratának nyilvánított. A gyűjtemény azóta is a szekrény mélyén lapul, pontosabban többen is profitálnak belőle, minthogy a kézirat egy példánya elkerült az Irodalmi Múzeumba, ahol aztán nyoma veszett. Később ez a válogatás vált alapjává annak a nagyobb terjedelmű avantgarde szöveggyűjteménynek, amelyek Béládi Miklóssal állítottunk össze, és amelyet Jelzés a világba (A magyar irodalmi avantgarde válogatott dukumentumai) címmel 1988-ban adott közre a Magvető Kiadó. MIndezt csak avégett mondtam el, hogy kitessék: a magyar avantgarde történetének feldolgozása egészen a nyolcvanas évek végéig nem tartozott a pártfogolt, jónéven vett vállalkozások közé.
Ahogy mondottam, nem tartoztam az avantgarde elkötelezett és elhivatott histórikusai közé, ennek ellenére is meglehetősen sok kisebb-nagyobb tanulmányt és kritikát írtam mind a régebbi, mind az újabb avantgarde képviselőiről és teljesítményeikről. Ezeknek egy részét (nem is a nagyobbik részét) rendeztem el ebben a kötetben, amelyet abban a reményben bocsátok útjára, hogy mindaz, ami itt olvasható, mára maga is dokumentum. Dokumentuma annak a küzdelemnek, amely a huszadik századi magyar irodalom teljes szellemi örökségének megőrzését és birtokbavételét szolgálta, elsősorban munkahelyemnek: a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének műhelyében. Vissza

Tartalom

Bevezetés7
Négy évtized
Avantgarde örökségünk
A magyar avantgarde hagyományairól13
Az első műhely22
A magyar irodalmi avantgarde30
Az avantgarde utóélete73
Avantgarde - hagyomány és kihívás86
Mester és tanítványai
Kassák Lajos a forradalmakban97
Aczél Géza: Kassák Lajos Akadémiai Kiadó, 1999121
Egy költőnő második élete. Újvári Erzsi130
Kísérlet az expresszionista regénnyel
Déry Tibor: A kéthangú kiáltás136
Déry Tibor szürrealista kiáltványa. Ébredjetek fel!144
Németh Andor mágikus szürrealizmusa150
Fejezet a magyar avantgarde történetéből - Tamkó Sirató Károly157
Költő és táj
Avantgard és folklorizáció a fiatal Radnóti Miklós költészetében168
Kísérlet a megújulásra
Folklór és avantgarde az új magyar költészetben179
Ismeretelmélet mágikus térben
Jegyzet Erdély Miklós költészetéről189
Változatok az avantgarde-ra
Tolnai Ottó: Vidéki Orfeusz, Tőzsér Árpád: Adalékok a nyolcadik színhez, Dedinszky Erika: Folyton valami más194
Avantgarde elégiák
Zalán Tibor: és néhány akvarell203
A lebegés iróniája
Jegyzetek a fiatal vajdasági magyar költészetről207
Modern költő konzervatív térben. Tolnai Ottó lírájáról214
Kisebbségtörténelem a mítosz tükrében
Cselényi László költészetének első két évtizede223
Nyelv és anyanyelv
A kolozsvári Echinox köre237
Magyar műhely
Címszavak egy párizsi magyar költő munkásságához
Vázlat Papp Tiborról251
A szótól a szövegig
Három Magyar Műhely kötet264
Egy pohár bor
Címszavak egy barátság történetéhez275
Bujdosó Alpár: Szöveg II.278
A szöveg alatt
Bujdosó Alpár versének margójára283
Bakucz József fehér ruhában288
Magyar költő New Yorkban
Baránszky László: Két világ között292
Kész a leltár
Baránszky László: Kosztolányi húga295
A montreali végvárban
Kemenes Géfin László verseiről303
Egy kultúra és egy közösség308
Magyar és Műhely310

Pomogáts Béla

Pomogáts Béla műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Pomogáts Béla könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem