849.788

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A felemelkedés útján 1944-1970

Dokumentumok Szolnok megye negyedszázados történetéből

Szerző

Kiadó: Szolnok Megyei Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Szolnok
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 688 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kihajtható térképmelléklettel.

Tartalom

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye a felszabadulás, a demokratikus átalakulás, a proletárdiktatúra kivívásának és megszilárdításának korszakában (1944-1949)
Előszó3
Szolnok megye felszabadításának katonai története13
Emlékdokumentum a szovjet katonák életét megmentő Szolnok megyei személyiségek tetteiről25
Malinovszkij marsallnak, a Szovjetunió honvédelmi miniszterének visszaemlékezése a Szolnok térségében 1944 októberében és novemberében folytatott harcokról29
Statisztikai kimutatás a Szolnok várost 1944-ben ért amerikai bombázások által okozott károkról31
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében keletkezett háborús károk. Jelentések. Készítették a polgármesterek és járási fújegyzők a főispán részére33
Feljegyzések a Magyar Kommunista Párt szervezeteinek megalakításáról, a közigazgatás, a polgárőrség megszervezéséről és első intézkedéseikről39
Mezőtúr város felszabadítása, az élet beindulása a városban és a Magyar Kommunista Párt városi szervezetének megalakítása39
Kunszentmárton község felszabadítása, az élet beindulása a községben s az MKP községi szervezetének megalakítása41
Túrkeve város nagy- és kistanácsa alakuló ülésének jegyzőkönyve43
Szolnok város szovjet katonai parancsnokának 1. számú parancsa Szolnok lakosságához45
A Szabad Szakszervezetek kerületi bizottságainak megalakulása47
Kisújszállás városi tanács rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve, az Ideiglenes Nemzetgyűlési képviselők megválasztásáról49
A Magyar Kommunista Párt jászalsószentgyörgyi szervezete alakuló ülésének jegyzőkönyve53
Az agrárforradalom kibontakozása és megvalósulása Szolnok megyében 1945-ben55
Megszólal a nép. Újságtudósítás55
Szathmáry István kuncsorbai földbirtokos népellenes magatartásával kapcsolatos véleményeket tartalmazó jegyzőkönyv56
Az agrárviszonyok Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a földreform előtt és után57
A demokratikus átalakulás időszerű kérdései. Szolnok város ideiglenes képviselő-testülete alakuló ülésének rövidített jegyzőkönyve61
A tanítás megkezdésének megyei helyzete. Beszámoló71
A nagykun városok és a környékbeli községek MADISZ helyi szervezeteinek alakuló nagygyűlése. Újságtudósítás77
Az MKP Szolnok városi szervezetének, a tömegszervezeteknek és a népi szervezeteknek a kibontakozó tevékenysége és a gazdasági helyzet. Jelentés. Készítette a Magyar Kommunista Párt Duna-Tisza közi Titkárságának titkára a magyar Kommunista Párt Központi Vezetőségének79
Szolnok város gazdasági és közellátási helyzete, az igazoló bizottság és a népbíróság munkája81
A Magyar Kommunista Párt Országos Értekezlete döntései végrehajtásának tapasztalatai85
Jelentés a Duna-Tisza közi Területi Bizottság munkájáról85
Határozat86
A demokratikus pártok zavartalan együttműködésének feltételei, vármegyei rendőrségi tisztviselőkre tett javaslatok. A kisgyűlés és a közigazgatási bizottság megválaswztása. Újságtudósítás a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei törvényhatósági bizottság üléséről89
A közigazgatási szervek helyzete és tevékenysége Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében91
Magyar-Szovjet Művelődési Társaság megalakulása Szolnokon95
Tömegtüntetés Szolnokon a reakció kiéheztetési politikája ellen. Újságtudósítás97
Statisztikai adatok az 1954. november 4-én lezajlott nemzetgyűlési választások Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei eredményeiről99
A mezőgazdaság 1945. évi helyzetéről103
Az 1945. évi közegészségügyi és népmozgalmi helyzet 109
A reakció elleni tüntetések, antiszemita hangulatkeltés és a kommunista sajtóval történő ellátás problémái115
A reakciós tüntetések és a demokratikus erők határozott fellépése117
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye törvényhatósági bizottságának határozata a reakciós tisztviselők eltávolításáról119
A megyei földbirtokrendező tanács működésének bírálata. A Szolnok megyei földigénylő bizottság kongresszusának jegyzőkönyve123
A munkás összefogás, a munkás-paraszt szövetség jelentősége. Megtárgyalta a Szolnok megyei Szakszervezetek Konferenciája. Újságtudósítás127
Falujáró csoportot alakítottak a szolnoki cukorgyár kommunistái. Újságtudósítás131
A hazatérő hadifoglyok fogadásával kapcsolatos pártfeladatok. A Magyar Kommunista Párt Szolnok megyei Bizottságának levele valamennyi pártalapszervezet titkárához133
A megye első hároméves tervének néhány főbb vonása137
A Magyar Radikális Párt Szolnokon tartott választási gyűlése139
Statisztikai kimutatás az 1947-es országgyűlési választások eredményeiról az 1945-ös adatokkal összehasonlítva147
Szolnok megye politikai, társadalmi, gazdasági helyzete és 3 éves gazdasági tervének néhány részeredménye. Tájékoztató a Magyar Kommunista Párt Központi Vezetősége részére157
Szolnok megye lakosságának politikai hangulata, a pártok közötti viszony és a párt belső élete. Beszámoló161
A Szolnok megyei államosított üzemek munkásainak felhívása a megye dolgozó parasztságához171
A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt Szolnok megyei Egyesítő Konferenciájának határozata173
Az iskolák államosítása, a Dolgozók az Iskoláért mozgalom, a tanulóotthonok szervezése, a tervhitelek felhasználása, és az új tanévnyitás előkészítése. Jelentés175
A szövetkezeti mozgalom eredményei, és a mezőgazdaság szocialista átszervezésének feladatai Szolnok megyében. Újságtudósítás177
A termelőszövetkezeti csoportok felülvizsgálása, a fogyasztási szövetkezetek egyesülése, a DÉFOSZ alakulása, a mezőgazdasági tanfolyamok, a tagfelülvizsgálat, a demokratikus pártokhoz való kapcsolatok, és a népi bizottságok alakulása. Jelentés179
Ítélet a pusztamonorosi politikai jellegű gyilkosság ügyében. Meghozta a Budapesti Büntető Törvényszék, mint Rögtönítélő Bíróság189
A hároméves terv néhány főbb Szolnok megyei vonatkozása. Újságtudósítás195
Szolnok megye a szocializmus alapjai lerakásának időszakában (1950-1960)
Az ideiglenes megyei Tanács, a járási és városi tanácsok munkájának tapasztalatai, a megválasztott tganácsok feladatai Szolnok megyében. Juhász Imréné, a megyei tanács végrehajtó bizottsága elnökének beszéde a megyei tanács alakuló ülésén203
A termelőszövetkezeti mozgalom őszi fejlesztésének eredményei és fogyatékosságai. Jelentés209
A termelőszövetkezeti városok és csoportok helyzete. Jelentés. Készült az MDP KV Mezőgazdasági és Szövetkezetpolitikai Bizottsága számára213
A Szolnok megyei Néplap tudósításai a termelőszövetkezeti városok szervezéséről219
Szolnok megye közellátásának helyzete. Jelentés. Készült a megyei pártbizottság ülésére221
A Szolnok megyei pártszervek, szervezetek politikai és szervezeti feladatai a Központi Vezetőség június 27-28-i határozata alapján. A megyei pártválasztmány határozata 225
Az MDP Központi Vezetősége júniusi határozata végrehajtásának Szolnok megyei tapasztalatai. Jelentés227
A kommunisták feladatai a politikai és gazdasági munka megjavításában. A megyei pártaktíva-értekezlet felhívása231
A lakásgondok enyhítésével kapcsolatos feladatgok Szolnok városban. A megyei párt-végrehajtó bizottság határozata235
A Szolnok megyei mezőgazdasági termelőszövetkezetek politikai, gazdasági és szervezeti helyzete. A megyei párt-végrehajtóbizottság jelentése a Politikai Bizottság ülésére237
A kollektív vezetés és a pártdemokrácia helyzete a párt Szolnok megyei vezető szerveiben. Jelentés243
Az 1956-os ellenforradalom és az ellene folyó harc főbb eseményei Szolnok megyében249
Felhívás Szolnok megye lakosságához. Kiadta az MSZMP Szolnok megyei elnöksége255
Az 1956-os ellenforradalom következtében kialakult politikai, gazdasági helyzet, a pártszervező munka tapasztalatai és további feladatai Szolnok megyében. A megyei pártbizottság határozata257
Szolnok megye politikai, gazdasági helyzete, a párt, állami, társadalmi és gazdasági szervek, szervezetek feladatai. Megyei pártaktíva-ülés határozata263
A pártélet, a pártpolitikai munka helyzete és további feladatai. A megyei pártbizottság határozata269
A mezőgazdasági termelés fejlesztése és a mezőgazdaság szocialista átalakításának legfontosabb feladatai Szolnok megyében. A megyei pártbizottság, tanács és a Hazafias Népfront megyei bizottsága együttes ülésének határozata281
A falusi politikai munka helyzete és a megjavításával kapcsolatos feladatok. A megyei pártbizottság határozata293
A munkásosztály helyzete, összetétele, politikai hangulata, pártszervek és szervezetek tevékenysége és befolyása a munkások körében. Jelentés317
A Szolnok megyei apparátus tevékenysége a termelőszövetkezetek számszerű fejlesztésében. Jelentés333
A kisipari termelőszövetkezetek munkájának tapasztalatai és további feladatai. A megyei párt-végrehajtóbizottság határozata341
Szolnok megye művelődési helyzete és további feladatai. A megyei pártbizottság határozata345
A termelőszövetkezeti mozgalom győzelme és további feladatok szolnok megyében. Jelentés359
A gazdasági, politikai és az eszmei-ideológiai munka további feladatai Szolnok megyében. A párt megyei küldöttértekezletének határozata369
A termelőszövetkezetek megszilárdítása. Jelentés383
A megye üzemeinek szociális és kulturális ellátottsága, a munkásellátás, az üzemegészségügy, a munkavédelem helyzete és feladatai. A megyei párt-végrehajtóbizottság határozata397
Szolnok megye a szocializmus teljes felépítése kibontakozásának szakaszában (1961-1970)
A termelőszövetkezeteket patronáló mozgalom eredményei és feladatai403
A megyei pártbizottság, a párt vezető szerveinek, szervezeteinek feladata Szolnok megye gazdasági, politikai és társadalmi életének tovább fejlesztésében. Az MSZMP Szolnok megyei küldöttértekezletének határozata407
Művelődéspolitikai feladatok Szolnok megyében. A megyei pártbizottság határozata421
A Magyar Szocialista Munkáspárt szövetségi politikája megvalósításának Szolnok megyei tapasztalatai. Jelentés433
A pártbizottságok feladatai az egészségügyi pártszervezetek munkájának további javítása. A megyei pártbizottság határozata441
Szolnok megye gazdasági, politikai és kulturális helyzete. További fejlesztések főbb irányai. Jelentés445
Az oktatási reformtörvény eddigi végrehajtásának tapasztalatai, és a végrehajtás további feladatai Szolnok megyében. A megyei párt- és tanácsvégrehajtó bizottságának közös határozata453
A párt belső helyzete, a pártegység, a pártfegyelem, a párttagság erkölcsi helyzete és a pártalapszervezetek belső élete Szolnok megyében. Jelentés469
A II. ötéves terv eredményei és a III. ötéves terv előirányzatai Szolnok megyében. Jelentés485
Szolnok megye gazdasági, társadalmi, politikai fejlődése, a megyei pártbizottság, a párt vezető szervei és szervezetei tevékenysége. Jelentés501
A szocialista munkaverseny és a szocialista brigádmozgalom helyzete és lehetőségei Szolnok megyében. A megyei pártbizottság határozata533
A gazdaságirányítási rendszer bevezetésének előkészítése, a reform megvalósításának közvetlen feladatai. A megyei pártbizottság határozata541
Karcag, Mezőtúr, Kisújszállás, Túrkeve, Kunszentmárton és Tiszafüred iparfejlesztésésnek lehetőségei az iparfejlesztés érdekében tett intézkedések. Jelentés545
Irányelvek Szolnok megye mezőgazdaságának fejlesztéséhez. A megyei pártbizottság határozata551
A társadalmi munka fogalma, értelmezése, tapasztalatai és további feladatai Szolnok megyében565
A pártszervek és szervezetek dolgozók körében végzett tevékenysége, a tömegpolitikai munka helyzete és fejlesztésének lehetőségei Szolnok megyében. A megyei pártbizottság határozata583
Kádár János, az MSZMP KB első titkárának Szolnok megyei látogatása, és e látogatás politikai visszhangja603
Szolnok megye ifjúságának helyzete. A Magyar Szocialista Munkáspárt ifjúságpolitikája megvalósításának tapasztalatai. Jelentés607
A nők társadalmi, gazdasági, szociális helyzete, a nők között végzett politikai munka Szolnok megyében. Jelentés 625
A tanyarendszer változásai, a tanyai lakosság helyzete és a tanyai életmód perspektívái Szolnok megyében. Jelentés630
Szolnok megye gazdasági, társadalmi, politikai fejlődése, a megyei pártbizottság, a párt vezető szervei és szervezeti tevékenysége. Jelentés640
Tájékoztató a dokumentumok használatához675
Rövidítések jegyzéke677
Helység- és földrajzi nevek jegyzéke679
Szervek, intézmények, vállalatok, testületek jegyzéke681
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A felemelkedés útján 1944-1970 A felemelkedés útján 1944-1970 A felemelkedés útján 1944-1970 A felemelkedés útján 1944-1970

A borító és a lapélek enyhén foltosak.

A borító színe eltér.

Állapot:
2.980 Ft
1.490 ,-Ft 50
22 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A felemelkedés útján 1944-1970 A felemelkedés útján 1944-1970 A felemelkedés útján 1944-1970 A felemelkedés útján 1944-1970 A felemelkedés útján 1944-1970 A felemelkedés útján 1944-1970 A felemelkedés útján 1944-1970 A felemelkedés útján 1944-1970

A borító és a lapélek kissé elszíneződtek, foltosak. A címlapon tulajdonosi bejegyzés található. Néhány lap enyhén foltos.

A borító színe eltér a könyvadatban megadottól.

Állapot:
2.980 ,-Ft
45 pont kapható
Kosárba