820.566

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kinyílt az Ég?

Profán verseskönyv

Fülszöveg

Popper Péter azt hirdeti, hogy a műveltség titka: olvasni és elgondolkozni azon, amit olvasott az ember, aztán megint olvasni, és megint elgondolkozni - mindhalálig.
Ám ennek a szellemi kalandnak érzelmi vetülete is feldereng. Vannak emberek, akik versekkel szoktak imádkozni. Ez az alapgondolata Popper Péter legújabb könyvének. Ez a könyv tulajdonképpen folytatása az Ők én vagyok című sikeres vallomásnak, amelyben 33, hozzá közel álló, általa sokszor újraolvasott regényről ír - és benne sajátosan Popper-szerű töprengésekkel számol be az írókról és a művekről.
A Kinyílt az Ég? kötet - a cím Kosztolányit idézi - ugyanezen a nyomon jár, de most legkedvesebb verseiről és a költőkről mesél. Nyomon követi az ifjúkor ízlésvilágának és lelkesedésének átalakulását, az érett férfikor társadalmi érzékenységének, szerelmeinek és kiábrándultságának, hitének és kétségeinek megfelelő érzelmi és intellektuális rezonálásává.
Várhatóan ennek a könyvnek is jelentős közönségsikere lesz. Popper... Tovább

Tartalom

Ady Endre:
Az ős kaján12
Krisztus-kereszt az erdőn15
Kocsi-út az éjszakában22
Az utolsó mosoly23
Héja-nász az avaron26
Új vizeken járok69
"Ádám, hol vagy?"75
Az Úr érkezése75
Az Isten balján75
Fekete hold éjszakáján90
Csokonai Vitéz Mihály148
Sípja régi babonának150
A föl-földobott kő151
"A XXX-ik századból"239
Intés az őrzőkhöz298
Guillaume Apollinaire:
A Mirabeau-híd17
A Mirabeau-híd18
A Murabeau-híd19
A Mirabeau-híd20
A Mirabeau-híd21
Kikericsek22
Búcsú24
Költemény25
Szeretem-e nem tudom azt sem25
Arany János:
Cilinder71
Tetemre hívás (részletek)102
Babits Mihály:
Emlékezés54
Zsoltár férfihangra152
Laodameia165
Psychoanalysis Christiana296
Balázs Béla:
A közönségnek83
Cantata profana85
Rupert Brooke:
A halak182
Robert Burns:
O'Neil Shelah90
Cen Sen:
A pekingi kengyelfutó126
Csiu Vej:
Füstbe ment látogatás egy remeténél127
Dsida jenő:
Szerenád Ilonkának131
Szökevények a fák közt136
Sírfelirat137
A sötétség verse297
Georges Duhamel:
Florentin Prunier balladája105
Hans Magnus Enzensberger:
Az elillantak282
Fujiwara No Kiyosuke:
Tegnap129
Füst Milán:
Öregség191
Önarckép206
Johann Wolfgang Goethe:
Ugyanaz240
Negyven király éneke262
A kedves közelléte263
Johann Wolfgang Goethe:
Életszabály265
Johann Wolfgang Goethe:
A vándor lelki nyugalma266
Csakugyan274
Heltai Jenő:
Poétasors246
A meztelen táncosnő247
Halál252
Vallomás253
Ősz254
Apám255
A másik272
Illyés Gyula:
A reformáció genfi emlékműve előtt41
Jékely Zoltán:
Múzeumlátogatás208
József Attila:
Karóval jöttél50
Hallom, hogy az Ádám72
Gyöngysor73
Egy költőre155
Magad emésztő156
Hosszú az Úristen160
Tiszta szívvel161
Tudod, hogy nincs bocsánat167
Juhász Gyula:
Marcus Aurelius145
Napoleon242
Az alsóvárosi temetőben243
Odysseus búcsúzik243
Anna örök244
Milyen volt244
Anna245
Jüan Csen:
Hű hitves siratása127
Kakinomoto No Hitomaro:
Tükör128
Karinthy Frigyes:
"Struggle for life"38
Karinthy Frigyes:
Pitypang222
A gyermek mostanában nyugtalan223
Lecke224
Kiss József:
Tüzek66
Kosztolányi Dezső:
Halotti beszéd58
Hajnali részegség138
Marcus Aurelius143
A szegény kisgyermek panaszai
Mikor az este hirtelen leszáll170
Azon az éjjel170
Már néha gondolok a szerelemre172
A rút varangyot véresen megöltük172
Én öngyilkos leszek173
A rosszleányok - mondják - arra vannak173
Vénség187
Ladányi Mihály:
Golgota179
Szerelem179
Atavizmus180
Kisipar180
Folklór181
Falragasz299
Liu Csang-Csing:
Alkony a zarándok kalapján127
Márai Sándor:
Halotti beszéd188
Christian Morgenstern:
A költői menyét197
Gyík és kecske198
Imádság198
A két gyökér199
A vérfarkas199
Pap Izsák:
A kő, melyet megvetettek az építők63
Paul Verlaine:
Őszi chanson283
Petőfi Sándor:
Szeptember végén117
Pilinszky János:
Késő kegyelem34
Sírvers35
Mégis nehéz120
Passió266
In memoriam F. M. Dosztojevszkij267
Kapcsolat270
Zárójelben270
Grűnewald271
Po Csü Ji:
Lao-ce125
A hatvanöt éves költő, meg egy tizenöt éves lány126
Radnóti Miklós:
Mivégre51
Erdő54
Sem emlék, sem varázslat201
Csütörtök202
A la Recherche202
Razglednicák204
Rainer Maria Rilke:
Őszi nap174
Roboz Andor:
Toi et moi62
Sajgó szerzetes
Álom129
No Mansei Sami:
Élet129
Sárközi György:
Virágok beszélgetése27
Ingrid Sjöstrand:
Néha csontvázról álmodik196
Soós Zoltán:
1985. július 28. vasárnap183
1992. június 7. vasárnap184
1992. decmeber 8. kedd184
1993. szilveszter184
1994. július 15. péntek184
1994. július 30. szombat184
1994. augusztus 20. kedd185
1995. február 15. szerda185
1995. február 20. hétfő185
1995. április 15. szombat185
1995. április 21. péntek186
1995. június 17. szombat186
Zárszó és apróhirdetés186
Carl Spitteler:
Csak király178
Szabó Lőrinc:
Meg fogok halni48
Lóci és a szakadék49
Semmiért egészen80
A homlokodtól fölfelé93
A huszonhatodik év, A hír108
A huszonhatodik év, Keresztények110
Mozart hallgatása közben268
Szakadék271
Úgy látszik271
Szabolcska Mihály:
Túri Balog János65
Szép Ernő:
Hinta61
Tarbay Ede:
Mózes Áron árokszéli versei275
Tóth Árpád:
A Palace-ban229
Meddő órán231
Jöjj, vihar!232
Tóth Árpád:
Egy leány szobájában232
Tóth Árpád:
Láng234
Fénylő búzaföldek között235
Aquincumi korcsmában237
Vas István:
Párbeszéd két ismeretlen között194
Francois Villon:
A halál szörnyűsége212
Négysoros vers214
A felakasztását váró Villon négy sora214
Az akasztófavirágok balladája214
Gyász-irat216
Epitáfium217
Rablóballada a vörös Coquillardról218
Ballada a kalózok szeretőjéről219
Vörösmarty Mihály:
Egy kövér vendégfogadósra9
Légy buzgó de9
Weöres Sándor:
Kisfiúk témáira70
A Rongyszőnyeg ciklusból285
Blake William:
A tigris177
William Wordsworth:
A Velencei Köztársaság halálára176
Buson Yosa:
Fésű129
Harang130
Népköltés
Julia szép leány94
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem