A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Debreceni Szemle 1981. október

Az MSZMP Debreceni Területi Bizottságának Társadalompolitikai kiadványa - I. évfolyam 1. szám

Előszó

Beköszöntő

A Magyar szocialista Munkáspárt Debrecen városi bizottságának gondozásában új társadalompolitikai kiadvány indul útjára; az évenként kétszer megjelenő Debreceni Szemle.
Régi, jogos... Tovább

Fülszöveg

A Debreceni Szemle tudományos folyóirat, amely a humán és társadalomtudományok, valamint a természettudományok minden irányzatának legújabb eredményeivel kívánja megismertetni a legszélesebb értelemben vett tudományos értelmiséget. Közölt és közlendő tanulmányainak stílusa, nyelvezete olyan kíván lenni, hogy befogadható legyen az illető tudományterületet nem művelő olvasó számára is.
A Debreceni Szemle az ugyanilyen címen 1927 és 1944 között megjelent folyóirat folytatójának tekinti magát, épít a századokon át kisugárzó debreceni szellem pozitív hagyományaira.
A folyóirat támaszkodik a város, a megye és a régió tudományos és értelmiségi potenciáljára, de országosan is csaknem egyedülálló célkitűzésének megfelelően a szóban forgó tudományterületek legjobbjai tollából közöl tanulmányokat.
A Debreceni Szemle hírt kíván adni a város és a régió tudományos eseményeiről (elsősorban is az MTA Területi Bizottsága és a Debreceni Universitas rendezvényeiről), illetve az ilyen eseményekről... Tovább

Tartalom

Postás Sándor: Beköszöntő 3
Gazda László: Befejezés és folytatás 5
PÁRT- ÉS MUNKÁSMOZGALOM-TÖRTÉNET
Korom Mihály: Debrecen ideiglenes fővárossá válásának előzményei és körülményei 1944-ben 9
Bajnok Lászlóné: A párt értelmiségi politikájának új vonásai a konszolidáció idején 30
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMPOLITIKA
Bényei Béla: A VI. ötéves terv főbb feladatai Hajdú-Bihar megyében 41
Bárányi Béla: A munkásosztály strukturális fejlődésének néhány jellemző vonása a felszabadulás utáni Hajdú-Bihar megyében 52
Ónosi László: A termelőszövetkezeti politika és az irányítás rendszerének fejlődése, különös tekintettel Hajdú-Bihar megyére 64
IDEOLÓGIA - MŰVELŐDÉSPOLITIKA - SZOCIALISTA ÉLETMÓD
Béres Csaba: A szocialista életmód tudatos fejlesztése - életmód-politikánk tudományos megalapozása 79
Kónya István: Problémák és feladatok az értelmiségi ifjúság és a fiatal értelmiség ideológiai-világnézeti nevelésében 89
PÁRT- ÉS TÖMEGSZERVEZETEK
Hornyák András: A szocialista nemzeti egység megvalósulásának néhány tapasztalata Debrecenben a párt-, az országgyűlési, a tanácsi és a tömegszervezeti választások időszakában 105
Magyar József: A kispolgári nézetek és magatartásformák jelentkezése a közgondolkodásban és az ellenük folyó harc feladatai 113
ADALÉKOK, DOKUMENTUMOK, KÖZLEMÉNYEK
Vaskó László: Dokumentumok a tanácsok és végrehajtó bizottságaik megalakulásáról 127
Kiss István: Vágó Béla (1881-1939) 135
ESZMECSERE - SZEMLE
Szentágothai János: Az Akadémia regionális tudományos fórumai - Bognár Rezső: A Debreceni Akadémiai bizottság feladatai 139
Juhász Béla: Jegyzetek az Alföldről 144
Korompai Gáborné: Debreceni Szemle (1882, 1912-15, 1927-44) 151
BIBLIOGRÁFIA
Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye munkásmozgalom-történetének irodalmi 1979. 159
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Debreceni Szemle 1981. október Debreceni Szemle 1981. október Debreceni Szemle 1981. október
Állapot:
740 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba