996.549

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az eltévedt lovas nyomában

Szerző

Kiadó: Balassi Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 799 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 978-963-506-773-2
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

„A cím valamelyest hangzatos és nagyzoló. Hangzatos, mert többet ígér, mint amennyit adhat. Az elmúlt évszázad históriájának nagy elemzését ígéri, legalábbis sejteti. És - természetesen - nem adja, nem adhatja. Csak töredékeket gondolatmenetekből és érzelemhullámzásokból. [...] A könyv nagy - legalábbis terjedelmében nagy - válogatás. Évtizedek írásaiból. Talán az előző válogatással, az Ars poetica - ars teoretica cíművel képez kerekebb egészet. Bár nem folytatja azt. Inkább csak utólag derült ki számomra a lehetséges összefüggés. Hogy együtt formálhatnak - kívülről - elméleti pályaképet, - belülről - alkotói önarcképet. Amit a válogatás szerkezete sugallni szeretne; a válogatás tartalma igazolni szeretne. Elméleti pályakép, alkotói önarckép? Nem tudom, a megfogalmazásokban sikerült-e érzékeltetnem a szándékban meglévő, bujkáló öniróniát. [...] Nyolc ciklust szerkesztettem. Az egyszavas címekkel követtem régi stiláris tév- vagy rögeszmémet. Hogy így pontosan telibe találhat. Jelzi a... Tovább

Fülszöveg

„A cím valamelyest hangzatos és nagyzoló. Hangzatos, mert többet ígér, mint amennyit adhat. Az elmúlt évszázad históriájának nagy elemzését ígéri, legalábbis sejteti. És - természetesen - nem adja, nem adhatja. Csak töredékeket gondolatmenetekből és érzelemhullámzásokból. [...] A könyv nagy - legalábbis terjedelmében nagy - válogatás. Évtizedek írásaiból. Talán az előző válogatással, az Ars poetica - ars teoretica cíművel képez kerekebb egészet. Bár nem folytatja azt. Inkább csak utólag derült ki számomra a lehetséges összefüggés. Hogy együtt formálhatnak - kívülről - elméleti pályaképet, - belülről - alkotói önarcképet. Amit a válogatás szerkezete sugallni szeretne; a válogatás tartalma igazolni szeretne. Elméleti pályakép, alkotói önarckép? Nem tudom, a megfogalmazásokban sikerült-e érzékeltetnem a szándékban meglévő, bujkáló öniróniát. [...] Nyolc ciklust szerkesztettem. Az egyszavas címekkel követtem régi stiláris tév- vagy rögeszmémet. Hogy így pontosan telibe találhat. Jelzi a belső nyomást, amelyből az írások megszülethettek. Jelzi a külső célt, amelyet az írások megközelíthetnek. Vagy legalábbis megközelíteni szeretnének." Vissza

Tartalom

Előszó
A nagy francia forradalom és a Farkas utcai hársak 5
VALLOMÁSOK
Teoretikus vallomás
A tizedik Múzsa? 11
Ideologikus vallomás I.
Hogy tekint ránk e század? (Fábián Péter interjúja) 18
Ideologikus vallomás II.
A harmadik „olvasat". „Marxista önéletrajz" három tételben 24
Lírai vallomás I.
„Az értelem égő lámpája". (Megkésett válasz a Vigília körkérdésére) 30
Lírai vallomás II.
Isten óvja a Trieszti-öblöt 38
Lírai vallomás III.
A költészet szelíd hatalma. Válogatás és rádióesszé öt részletben 40
GONDOK
A világ „nevelő iskolája"
Liriko-teoretikus vallomás Európához 59
Magyar glóbusz vagy európai magyarság?
Vázlat Babits magyarságtudatának irodalomtörténetéhez 74
Közelebb az Egyenlítőhöz
Politikai bölcsességünk - Kemény Zsigmondról, líraian 87
Homér vagy Osszián
Ezredvégi gondolatok három tételben és háromszor négy altételben 98
A Civitas Humana álma - avagy gondolatok a könyvtárban
Rendszertelen olvasónapló borús következtetésekkel 117
Akasztottak balladája?
Magyar horror - sok áldozattal 139
"Ne csípje testünket féreg"
Mennyi múlt kell a jövőhöz? 145
Századvégi zárszámadás (?) avagy a század szerkezete
Ki ölte meg Gáspár Zoltánt? 152
Útvesztők és évszázadok
Úristen! Már megint? 161
A „Lukács-per"
(1949-1951) 169
Pesttől Balfig
Szerb Antal: pályakép és sorsképlet 185
ELMÉLETEK
Kétely és reménység
(Tétova elmélkedés az esztétika értelméről) 197
Egyetemes történet - sugalmazott költészet
A „szellemtudomány" változatai 208
Az irodalomtörténet mint humanista tudomány
Szakmai töprengés három tételben 227
A lehetetlen lehetősége
Világirodalom-történet a XXI században 246
A többes szám irodalomelmélete 258
Gondolkodó magyarok 268
Párbeszédek és horizontok
Nemzedékek" és „ irodalom történetek" a két háború között 289
Epika - A műnemhármas kiindulópontja 307
Az elbeszélés metamorfózisa
Szempontok az epikai mű elemzésének kérdéséhez 322
TÖRTÉNETEK
Idill vagy tragikum
A német regény Goethe és Thomas Mann között 341
Realizmus és naturalizmus határán
Thomas Hardy, 1840-1928 357
A naturalista epika nagy kísérlete
Émile Zola, 1840-1902 365
A naturalista szatírától a realista epopeiáig
Heinrich Mann, 1871-1950 379
Regény és mítosz
Az epika metamorfózisa az új század küszöbén 387
VITÁK
A jobb, a bal és a „harmadik" - a hamis tudat tragikomédiája
Népi-urbánus vita tegnap - fanyar töprengés ma 411
Berzsenyi Dániel - hatszoros tükörben
„Népiek" és „urbánusok" - mítoszok és magyarázatok 440
„Mit ér" a „csizma az asztalon" - „ha magyar"?
Hazai szerepek - vezérek, váteszek 458
Görbe tükör és forgatókönyv
Népiek és urbánusok a marxista kritikában, 1937-1943 467
Nemzeti sorskérdések - nemzeti létfeltételek
Szárszó, 1943! - Szárszó, 1993? 483
KÖTELÉKEK
Az utolsó őrjárat Kassától Párizsig - Kolozsvártól Farkaslakáig 505
„Tükör előtt" töredékek - az Erdélyi Helikon költészetéről 516
„Repülő osztály" az „örök iskolában"
„ Üzenet egykori iskolámba " 530
„Versekben tündöklő" Kolozsvár
Magánszellemidézés hat évtized után 540
A Farkas utcai perspektíva?
„Magán-kolozsvári" töprengések kérdőjelekkel 555
A Farkas utcától a Sétatérig
Janovics Jenő színháza 563
Morbus minoritatis és funtinelli árnyak
Szűcsből Suciu - Suciuból Szűcs 574
„Székely bánja"
A szenttamási bicskás és a makfalvi körorvos 582
Kéz a vállon! - kéz a kézben?
A „szellemi impérium " körvonalai 591
Sziszüphosz egyeteme
Kelet-európai modell-ballada 601
Duna-völgyi „reálfantasztikum" - „reál" vagy „fantasztikum"?
Krenner Miklós hagyatéka 614
TÖREDÉKEK
Vég vagy kezdet
Madách Imre történelme 625
„Emberiségpoéma" és drámai költemény
Madách helye a világirodalomban 633
Karneválmegye vagy kísértetsziget?
Mikszáth: A gavallérok 641
„Rózsafa-vonóként nagy zöngésű húrhoz" - (ma?)
„Súrlódjék ez írás " - (ma!) 647
Átkozottak és üdvözítők
Szabó Dezső a Nyugatban 653
Vándorok és bujdosók
Asszimiláltak és disszimilálók - jegyzetek egy régi vitához 657
A homo ludens hősiessége
Öt vonás Kosztolányi arcképéhez 666
Halálos játékok - harmadik lázadás
Márai: Zendülők 673
Sólymok és egerek
Magas - kamra - iskola 680
Elvetélt nagyregény vagy töredékes novellafüzér?
Tamási Áron: Czímeresek - elemzéskísérlet 687
Tisztelet a mesterségnek
Jegyzetek Somlyó György A vers - a versben című könyvéről 693
VÁZLATOK
„Rejtélyek"
Törless és (Medve?) 703
Házsongárdi bolyongás - a délnyugati szöglet 717
Magyar város - európai kultúra
Márai Sándor és Kassa mítosza 728
Hagyomány és korszerűség - Márton Áron törvényei
Vázlat egy elmaradt monográfiához 741
A „hegyi költőnő"
„Matrózruhás hűségeskü" - tételekben elbeszélve 759
„Között"
Nemes Nagy Ágnes költészettana 766
Két sorsforduló - és a harmadik (?)
Babits után? - Babits után! 779
Megőrző támadás
Balassa Péter emlékére 784

Poszler György

Poszler György műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Poszler György könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem