864.830

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Világosság 1985. január-december

Materialista világnézeti folyóirat - XXVI. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 873 oldal
Sorozatcím: Világosság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: 2 db mellékletet tartalmaz az áprilisi és novemberi számhoz. Fekete-fehér illusztrációkkal.

Előszó

Az idő felosztása mint társadalmi probléma

A szabadidő-kutatások egyre inkább olyan pontra érkeznek el, ahol maga a tárgy (a szabadidő) válik kétségessé. Amikor a szociológiai diszciplínák közt... Tovább

Tartalom

Ádám Péter: Ferenczi Sándor és Georg Groddeck kiadatlan leveleiből (Ádám Péter fordításai) 768-774
Ágh Attila: A globalizált világ nyugati ideológiái 605-612
Ancsel Éva lásd Huszonöt éves a Világosság
Andics Jenő: Ifjúság, jövőkép, gazdaság. A társadalmi-gazdasági fejlődés és a fiatalok értékorientációja 149-154
Andorka Rudolf: Az alkoholizmus terjedése Magyarországon. Szociológiai magyarázatok - 103-111
Bácskái Vera: Az ipari forradalom küszöbén. Bécs, Prága és Budapest példája - 69 - 73
Balázs György: Az érték mindegyikünkben van. Czeizel Endre: Az
érték bennünk van 458 - 459
Béládi László lásd Vető István
Beőthy Ottó (1904-1985) 260
B. Bernát István: Katolicizmus és nacionalizmus. Lendvai István a
húszas években 629-634
- - -: A költő és a püspök. Makkai Sándor Ady-könyvének fogadtatása 1927-ben 28-33
Beszterczey Gábor: Konzervatív katolicizmus. Vittorio Messori interjúkötete Joseph Ratzingerrel, a Hittani Kongregáció elnökével . . 788 - 789
B. K.: Latin-Amerika „intuíciói" és Európa 465 -467
- - - : Munka, ökonómia, ökológia 261-262
Bloch. Ernst: A náci saját levében fő (Mesterházi Miklós fordítása) . 13-14
Bogárdi Szabó István: A szentek lázadása? Adalékok a 80-as évek
Amerikája vallási helyzetének megértéséhez 546 - 552
Bognár Károly: Katolikus püspökök a szegénységről 121-123
- : A 11. vatikáni zsinat a mérlegen 711-713
- - -: Slavorum apostoli 595-596
: További aggiornamento, avagy restauráció? 316-318
Bozóki András: Anarchista elméletek Magyarországon. Batthyány
Ervin és Schmitt Jenő Henrik 170-178
Bruckner Éva - Sz. Halász Ágnes: „Nehéz az eszközt megtalálni . . .'"
Adalékok a szocialista munkásmozgalom kulturális törekvéseihez
a századelőn 686-693
Cámara, Dom Hélder: Pueblától Brémáig (Patkós János fordítása) 541-545
Cardenal, Fernando: „Amiben hiszek" (Z. Nagy Piroska fordítása) . 325 - 326
Czeizel Endre lásd Balázs György
Csepeli György: Napló. Klinikai színjáték 199- 220
Csepeli György lásd Huszonöt éves a Világosság
Csizmadia Andor : Az állam és egyház különválasztása Magyarországon 576-584
- - -: Az osztrák konkordátumról. Egyház és állam közötti kapcsolatok a két világháború között 112-119
Csorba László: A genealógia „reneszánsza". Magyar családtörténeti
és címertani irodalom 1561 - 1944 649 - 651
Dér Katalin: Bene vertere - male scribere. Egy antik irodalmi vita
történetéhez 619 - 628
D. J.: A protestáns egyház határozottan, a katolikus egyház óvatosan támogatja a kanakok követeléseit 663 - 664
Domány András: Állam és katolikus egyház Lengyelországban
1945-től napjainkig 563-567
Dömötör Tekla: Róheim Géza újrafelfedezése 775 - 777
Egyházak az apartheid ellen 124-125
Egyházak a mai világban 473-474
„Az élvezetek közben elepedtem a megbánástól" (Részletek Ulrich
Greiner riportjából) 318
Érdi Péter: Egy analógia nyomában. Neumann János a számológépről és az agyról 81-85
- - - : Biológia élőlények nélkül 424 - 429
Erős Ferenc: Analitikus szociálpszichológia és empirikus társadalomkutatás. Erich Fromm munkássága a harmincas években ... 752 - 760
Eutanázia és az „élet szentsége" 196-198
Farkas János László: Napló. A halálbüntetésről
A felszabadítás teológiája: Latin-amerikai változat (Szemelvények
V. M. Paszika cikkéből')
Fenyves Katalin: „Mintaország" kérdőjelekkel. Papp Zsolt: Konszenzus és kihívás. Nyugatnémet változatok 647-649
F.J. L.: A konzervativizmus jelentésváltozatai 714-716
F. K.: A bünbánattól az állampolgári önigazgatásig (Antoine Casanova cikkének rövid összefoglalása) 397-398
- - : Cölibátus: megtörik a hallgatás? 790-791
- _ - : Le Pen és a keresztény Franciaország 468-469
- - ... : A populizmus kísértete 716-720
- : Sister Boom Boom és „Amerika megmentői" 553-557
Flavius, Josephus lásd Havas László
Fodor Gábor: Erkölcs és elkötelezettség 255-258
Fodor Gábor lásd Huszonöt éves a Világosság
Földesi Tamás: A protestáns teológusok és a marxista filozófusok
második (nemzetközi) konferenciájáról (Debrecen. 1985. május
30. -június 1.) 593-594
Frenyó Zoltán-Gábor György: Csillagok fényében, császárok árnyékában. Asztrológia, kereszténység, hatalom: Firmicus Maternus sorsa 375-383
Gábor György: "Boldogok lehetnek a lázadók?" Adalékok napjaink
katolicizmusának ateizmusképéhez 510-516
Gábor Gvörgy lásd Frenyó Zoltán
Gál Zoltán: Ateizmusértelmezések a modern protestáns teológiában 517-522
Gandhi. lndira: Az én igazságom - 120
Gáspár László: Az emberi gazdaság. A szubjektum belső és külső
gazdagsága 22-39
Gáthy Vera: Modernizáció és hagyomány. India utja az ezredforduló felé 655-662
Gecse Gusztáv: Katolikus filozófiai és teológiai irányzatok a felszabadulás előtti Magyarországon 523 - 531
Gergely Jenő: A magyarországi keresztény egyházak négy évtizede 227 - 237
- - -: A politika alternatívái a mai katolicizmusban 485 - 491
Gerschenkron, Alexander lásd Petőcz György
Goethe: Korai kikelet 464
Gubi Mihály: Szemelvények egy iskola életéből 10 635 - 644
Gyimesi Sándor: Kelet-közép-európai utak. A városfejlődés sajátosságai a XV-XIX. században 65-68
Hajdú Tibor lásd Huszonöt éves a Világosság
Sz. Halász Ágnes lásd Bruckner Éva
Hanák Péter: A Ringstrasse és a Nagykörút. Bécs és Budapest városfejlődésének összehasonlítása 74 - 80
Havas László: Vitairat az antik antiszemitizmus ellen. Josephus Flavius: Apión ellen, avagy a zsidó nép ősi voltáról 652 - 654
Henningsen, Gustav: „A kívülről jött Hölgyek". Tündérek, boszorkányok és szegénység a korai modern Szicíliában (Hollós Judit fordítása) 778-785
Hermann István: Lukács György hazatérése. 1945- 1953 248 254
Hermann István lásd Sporoniné Nemes Ilona
Hoch Róbert: A folyamatosság és változás dilemmái. A szocializmusról való közgazdasági gondolkodás fejlődése 1-14
Horváth Pál: Katolikus gondolkodás a mai Magvarországon 291-301
- - : A katolikus gondolkodás a zsinat után 475-484
Huszonöt éves a Világosság (Kádár János. Ancsel Éva, Csepeli
György, Fodor Gábor, Hajdú Tibor, Köpeczi Béla. Magvar Ferenc. Pákozdy László Márton, Schullerné Deák Mária, Simonffy Géza a huszonöt éves Világosságról) 665-678
Az iráni forradalom kanyarai 321-324
Jaraszewski, Tadeusz M.: Marx és a vallási elidegenülés problémái
(Palkó Katalin fordítása) 729 - 736
"Jézus is forradalmár volt". A Spiegel interjúja Desmond Tutuval . 125-126
József Attila: Emberiség 218
- - -: Nézem a lámpát 211
Juhász-Nagy Pál: Ökológia és ökonómia 430-436
Kádár János lásd Huszonöt éves a Világosság
Kálmán Mária: Női argonauták. Női szabadságharcosok a világirodalomban . 702 - 710
Kelemen János: Ész és természet. Az újkor ismeretelméleti forradalma ... _ 58 - 64
- - -: Ész és történelem. A klasszikus ismeretelméleti mező átrendeződése és a dialektika 130-136
- - - : A Nagy Elmélet és a marxizmus 187 - 190
- : A tudomány problémája a lukácsi Esztétikában 613-618
Keleti Tamás: Fehérjeevolúció és anyagcsere-szabályozás 444-447
Kerekes György: Latin-Amerika. „Reformációs" és "ellenreformációs" törekvések a katolikus egyházban 532 - 540
K. I.: A párbeszéd és az együttműködés útján. A III. Güstrowi Ateizmus Szimpóziumról 302 - 303
Király István: Lukács György „Ady-vonala" 345 - 354
Klima Gyula: Paradigmák és valóság. Thomas S. Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete 49 - 52
Koch Sándor: A tökéletlenség és korlátosság dicsérete 448 - 455
Kónya István: Valláspolitika és egyházpolitika a szocializmusban . . 304-306
Kozma Tamás: Állampolgári érdekérvényesítés az oktatásban 694-701
Köpeczi Béla lásd Huszonöt éves a Világosság
Kuhn, S. Thomas lásd Klima Gyula
Kulcsár Kálmán: Társadalompolitikánk negyven éve 201-211
Lányi Gusztáv: Egy társaslélektani "nemzetkarakterológiáról". Karácsony Sándor magyarságkoncepciója 760 - 767
Legújabb fejlemények a felszabadítás teológiájának . . . megítélésében .. . 398
Lukács György: Jobboldali vagy baloldali kritika. Válasz Ernst
Blochnak (Mesterházi Miklós fordítása) 14 - 20
: Társadalom és égvén. Leo Koller interjúja (Farkas János
fordítása) 280-290
Lukács József: Napló. El kell gondolkodnunk 55 -57
: Kihívás és sürgetés. Gondolatok Aczél György könyvének olvasása közben 746 - 751
: Lukács György a kulturális örökség és a szocialista kulturális fejlődés problémáiról 337-344
: A nyolcvanas évek kapitalizmusa és az újkonzervatív
ideológia előretörése 265-273
Magyar Ferenc lásd Huszonöt éves a Világosság
Majtényi László: Napló. "Vallásosság a fejlett szocializmusban?" . .597-598
Mariássy Judit: A jelszó: Katajev 246-247
G. Márkus György: Az ifjúsági szubkultúrák ideológiája 155-159
Mesterházi Miklós-Urbán Károly: A demokrácia jövője. Bloch és
Lukács vitája - 1943 9-12
Mészáros Judit: Szexuális zavarok környezeti hatások 94-102
Mezei György: Lukács György késői etikájához 679-685
Miszlivetz Ferenc lásd Vető István
Némedi Dénes: Parasztság és kapitalizmus. Tóth Pál Péter (vál.): Agrárszociológiai írások Magyarországon 1900 - 1945 393 -395
Németh Amadé: Mahler, Aschenbach, Leverkühn 307 - 312
Niederhauser Emil: Az egyház és a nemzet Lengyelországban. A kereszténység felvételétől a II. világháborúig 558 - 562
Nyiri Kristóf: Wittgenstein, avagy az alaklélektan fölfüggesztése . . . 85 - 89
Nyíri Tamás: A szegénység a katolikus teológiában 492 - 501
Paczolay Péter: Kezünkben a jövő. Ökologiai kapcsolatok (szerk.
Endreffy Zoltán - Kodolányi Gyula). Aurelio Peccei: Kezünkben
a jövő 456-457
Pákozdy László Márton lásd Huszonöt éves a Világosság
Palkó Magda: Hétköznapok. Boldogság? 259 - 260
Papp Gábor: Napló. Bár a kerdésföltevés 599 - 600
__ _ Napló. Teátrális 127-129
- -: Napló. Valóban értelmiségellenes 470- 472
Papp Zsolt lásd Fenyves Katalin
Pataki Ferenc: Szocializmuskép és pedagógia. Makarenko pedagógiájának szocializmusképéről 3 - 21
Peccei. Aurelio lásd Paczolay Péter
Petőcz György: Új forrás a kelet-európai modell ökonómiájához.
Alexander Gerschenkron: A gazdasági elmaradottság történelmi
távlatból 191-192
Pléh Csaba: Két felfogás a pszichológia válságáról: Vigotszkij és
Bühler 90- 93
- : Társadalmi változások és a pszichológia négy évtizede . . 212 - 218
Pollacsek Cecília: Az orosz forradalom előtörténete. A „Vorwärts"
munkásmüvelődési egyesületben tartott előadás (Vezér Erzsébet
fordítása) 180-186
Ponori Thewrewk Aurél: Egy ótestamentumi csodáról 645- 646
Poór József: Progresszív tendenciák a mai protestáns szociáletikában 502-509
- -¦--: A szolgáló egyház és a diakónia útján. A magyarországi
protestáns teológia negyven éve 238-245
Poszter György: Faust vagy Zarathustra. Lukács György és a német
klasszika . 460-464
Prőhle Károly: A dialógus távlatai. A hazai protestáns marxista
párbeszéd néhány tanulsága 585-592
Radnóti Miklós: A félelmes angyal 148
Rényi Péter: Napló. Nem tudom, létezik-e 327-329
Ropolyi László: Darwin. Marx, Boltzmann. Egy világkép tükörcserepei 417-423
Rostoványi Zsolt: Háború és béke az iszlámban 355-363
: Imámizmus, fanatizmus, mártírság. A sicizmus szerepe az
iszlám reaktivizálódásában 568-575
Saád József: Társadalomtan szociológia helyett. A két világháború közötti katedra-szociológia és Dékány István társadalomelmélete 34-41
Sartre. Jean-Paul: Minek a fiozófus? (Z. Nagy Piroska fordítása) . . 160-169
Schmidt Péter lásd Szoboszlai György
Schullerné Deák Mária lásd Huszonöt éves a Világosság
Simonffy Géza lásd Huszonöt éves a Világosság
Simonyi Imre: Akkor holdtölte volt 4 262
Somlyó Bálint: Arnold Gehlen kockára tett antropológiája, sub specie evolutionis 437 - 443
Somogyi Zoltán: Antropológia és történelmi materializmus 330 - 336
Soproniné Nemes Ilona: Viszonyunk a veszélyhez. Hermann István:
Veszélyes viszonyok 46-48
Szabó Máté: Zöldek - válaszúton? A politikai intézmények és a társadalmi mozgalmak határán 384 - 392
Szabó Miklós: Van-e a proletárnak és a felvilágosult polgárnak megvédeni való hazája? Gondolatok a századelő szocialista antimilitarizmusáról és polgári pacifizmusáról 364 - 374
Szamoskin. J. A.: A keresztény egyházak és a békemozgalom 193- 195
Szamuely László: A szocialista eszmék hozzájárulása a globális
problémák megoldásához 601-604
Székely Andorné: Az én kis magántörténelmem. A Lónyai utcai Benedek-lakás 786-787
Szentágothai János: Előszó helyett: Néhány használati tanács 401-403
Sziklai László: Lukács György - a nem tiszta ész kritikusa 274 - 279
- -: Napló. Ha egyetlen 263-264
Szoboszlai György: Államiság - jelenidöben. Schmidt Péter: Szocializmus és államiság 313 - 315
Szomorkodunk és csodálkozunk 792- 793
Tagat Imre: Az istenfogalom Paul Tillich teológiájában 21-27
Tamás Pál: Az új magvar szociológia utjai. Tudományszociológiai
vázlat 219-226
Tordai Zádor: Herculaneumi papiruszok új kiadása 42-45
Tóthmérész Béla -Vida Gábor: Populációgenetika. Egy tudományterület életrajza 404 - 408
Tóth Pál Péter lásd Némedi Dénes
Tóth Tamás: A taylorizmus és a szakszervezetek 15 - 37
Tökei Ferenc: Marxizmus a magyar kultúrában 143- 148
Töprengő biológia 401
Ujlalussy József: Meghatározatlan tárgyszerűség meghatározott
viszonylatok 137-142
Urbán Károly lásd Mesterházi Miklós
Váriné Szilagyi Ibolya: Gondolatok az emberről I. Az ember mint
természeti lény 721-728
: Gondolatok az emberről II. Az ember mint társadalmi
lény 794-800
Vas István: Alig értem 720
---: Marx 710
Vekerdi László: A 103. évben 409-416
Veliky János: "Szokások helyett meggyőzödést keres a nép" . Liberális közvélemény-teóriák Magyarországon a XIX. század közepén 737 - 745
Vető István: Fejlődés - viták és tanulmányok. Béládi László- Miszlivetz Ferenc (szerk.): Egyenlőtlen nemzetközi csere vagy a cserepartnerek egyenlőtlensége 395-396
Vezér Erzsébet: Egy szocialista agitátor a század elején 179
Vida Gábor lásd Tóthmérész Béla
Vitányi Iván: Az idő felosztása mint társadalmi probléma. Történeti
vázlat 1-8
Zavarok a latin-amerikai egyházban 53-54
KÉPZŐMŰVÉSZET (FESTMÉNY, GRAFIKA, METSZET, PLAKETT, RAJZ)
Czinder Antal: Spinoza 159
Csikszentmihályi Róbert: In memóriám Dózsa György 119
Eyck. van Jan: Nicolas van Albergati arcképe Címlap
Metszetek a Luther-Bibliából (1553) 41, 45
Rembrandt: Alvó lány Címlap
: A lovas halál 315
- - -: Zsuzsánna a fürdőben és a vének 290
Ádám András 1/8.1/64.10/604, 10/628, 11/678; Bálványos Huba 1 Címlap 1/Hátsó
borító. 4/Címlap. 8-9/531, 8-9/557. 11/Címlap. 11/Hátsó borító. 12/745; Engel-
Tevan István 2/Cimlap. 2/Hátsó borító. 10/Címlap: Kass János 5/Címlap 5/Hátsó
borító, 10/Hátsó borító; Kondor Lajos 6/Címlap, 6/Hátsó borító; Papp Oszkár
5/329, 6/344, 6/374, 8-9/540: Szitás Erzsébet 7/Hátsó borító; Würtz Ádám 3/Cím-
lap. 3/Hátsó borító. 4/Hátsó borító, 12/Cimlap, 12/Hátsó borító.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Világosság 1985. január-december Világosság 1985. január-december Világosság 1985. január-december Világosság 1985. január-december Világosság 1985. január-december
Állapot:
4.200 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba