857.387

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Párttörténeti Közlemények 1963/1-4.

Az MSZMP Központi Bizottsága Párttörténeti Intézetének folyóirata - IX. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Ránki György: A népgazdaság szocialista átszervezése és az öthónapos terv (1948)3
Horváth Zoltánné: A Kommunisták Magyarországi Pártjának II. kongresszusa37
Fehér András: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt újjászervezése és politikája (1919. augusztus 6-1919. november 23.)72
Közlemények
Boros Ferenc: Adalékok a Kommunista Internacionálé alapító kongresszusának történetéhez105
Dr. Horst Lehfeld - Dr. Werner Paff: A Német Demokratikus Köztársaság munkásosztályának szolidaritása a magyar dolgozókkal a magyarországi ellenforradalom és a nyugatnémet imperializmus elleni harcban (1956-1957)129
Vita
Szántó György: Megjegyzések Zsigmond László A fasiszta fajelmélet térhódításának gazdasági és társadalmi tényezőiről (1939-1945) című cikkéhez139
Dokumentumok
Kende János: Az MSZDP nemzetiségi szekcióinak állásfoglalása a párt 1918. október 13-i rendkívüli kongresszusán153
Életrajzok
H. Kohút Mária: Politzer (Csapó) Zsigmond165
Hunya István: Polányi Máté178
Hírek
Beszélgetés Józef Kowalski elvtárssal, a Lengyel Párttörténeti Intézet igazgatóhelyettesével185
Dr. B. Spiru professzor intézetünkben elhangzott előadásából186
Az MSZMP KB Párttörténeti Intézete Tudományos Tanácsának üléséről188
Rövid hírek190
Szemle
Kabos Ernő: Gondolatok a szakszervezetek történetéről Erényi Tibor könyve kapcsán192
Mihályfi Ernő: Dobi István: Vallomás és történelem198
B. O.: A német munkásmozgalom történetének vázlata204
Kirschner Béla: Szakács Kálmán: A kommunista párt agrárpolitikája 1920-1930.208
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke (1962 július-szeptember)214
A könyvtár 1962. évi külföld szerzeményeiből216
Rezümék219
2. szám
Tanulmányok
Vass Henrik: A párttörténetírás és oktatás egyes feladatairól a VIII. kongresszus határozatainak tükrében3
Betlen Oszkár: A spanyol szabadságharc első időszakának hatása a magyar munkásmozgalomra26
Dr. Salgó László: A kubai forradalom és a Monroe-doktrína57
Józef Kowalski: Munkástanácsok Lengyelországban (1918-1919)90
Közlemények
Tóth István: Agrárszocialista mozgalom Borsod megyében 1898-ban111
Vita
Szerényi Sándor: Az illegális KMP 1929-1931 között vívos hősies küzdelmének néhány problémájáról132
Ránki György: Néhány megjegyzés Zsigmond László A fasiszta fajelmélet térhódításának gazdasági és társadalmi tényezőiről (1939-1945) című tanulmányához148
Dokumentumok
Szabó Ágnes: Részletek Ágoston Péter Naplójából155
Vezér Erzsébet: Ady Endre első találkozásai a szociáldemokráciával182
Visszaemlékezések
Gyetvai János: Pécs-Baranya 1921 - egy szemtanú feljegyzéseiből193
Életrajzok
Lengyel István: Szabados Sándor202
Kálmán Lajos: Szatmári Nagy János213
Hírek
Pályázati felhívás216
Rövid hírek217
Szemle
Erényi Tibor: Megjegyzések a "Magyar Századforduló"-hoz218
Petrák Katalin: A "Mindenki újakra készül..." című sorozat második kötetéről225
Práger Miklós: Zrinszky László: A Magyar Tanácsköztársaság emléke költészetünkben. 1919-1946228
Kóti János: A burzsoá historiográfia néhány kérdésének bírálata a "Voproszi Isztorii" 1962-es évfolyamában230
V. E.: Friedrich Engels és a nemzetközi munkásmozgalom236
G. M.: Munkáért, kenyérért, szabadságért! Az építő-, fa- és építőanyagipari dolgozók mozgalmának válogatott dokumentumai. 1823-1919237
Zs. A.: I. Sz. Szologubov: Külföldi kommunisták Turkesztánban. 1918-1921237
E. T.: A valóság vonzásában238
B. Gy.: V. L. Malkov: Munkásmozgalom az USA-ban a világgazdasági válság idején239
Sz. K.: Munkásmozgalom a kapitalista országokban. 1959-1961240
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke (1962. október-december)241
A könyvtár 1962. évi külföldi szerzeményeiből244
Rezümék248
3. szám
Tanulmányok
Pintér István: A dolgozó parasztság helyzetéről és a háborús nyomor elleni harcáról (1941-1944)3
L. Nagy Zsuzsa: Az antant segélyprogramja és az 1918-1919. évi forradalmak37
Arnold Reisberg: Lenin, a Kommunisták Németországi Pártja és a három Internacionálé 1922. évi berlini konferenciája69
Közlemények
Jakab Sándor - Becski György: A Magyar Kommunista Párt Nógrád megyei szervezetének megalakulásáról és kezdeti tevékenységéről85
Ács Tivadar: Szocialistaellenes államszövetség 1849-ben105
Vita
Betlen Oszkár: A KMP II. kongresszusa politikájának nemzetközi vonatkozásairól és a párt stratégiájáról116
Dokumentumok
Gábor Sándorné: Egy el nem mondott védőbeszéd127
Visszaemlékezések
Károlyi Mihályné: Károlyi Mihályról157
Gergő Zoltán: Az illegális kommunista párt harca a budapesti gyárak munkásainak és termelő eszközeinek elhurcolása ellen172
Életrajzok
Aranyossi Pálné: Dr. Csillag Zsigmond180
Dr. Szántó Rezső: Fiedler Rezső192
Hírek
E. T.: A Párttörténeti Intézet delegációjának moszkvai útja197
N. E.: A nagykamarási illegális munkásmozgalom résztvevőinek találkozója200
Rövid hírek202
Szemle
Dr. Hajdú Gyula: Írjunk a tényeknek megfelelően!204
Pécsi Anna: Tillon könyve a francia antifasiszta ellenállásról206
Jemnitz János: Az I. Internacionálé Főtanácsa (1864-1866). Az 1865. évi londoni konferencia. Jegyzőkönyvek210
Ságvári Ágnes: O. Pjatnyickij: Egy bolsevik visszaemlékezései215
Sz. K.: Finnország Kommunista Pártjának történetéből217
V. E.: Tóth István: Földosztó mozgalom Szabolcs megyében (1897-1898)218
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke (1963. január-március)220
A könyvtár 1963. évi külföldi szerzeményeiből222
Rezümék224
4. szám
Tanulmányok
Strassenreiter Erzsébet: Az üzemi bizottsági rendszer kialakulása és a munkásellenőrzés megvalósulásának kezdete (1944. október-1945. május)3
Siklós András: Kommunista szerzők munkái, marxista feldolgozások az 1918-1919. évi magyarországi forradalmakról a két világháború között29
Gárdos Emil: Az amerikai magyar munkásmozgalom történetéhez (1919-1929)70
Harsányi Iván: A spanyol kommunisták harca a Franco-rendszer ellen109
Közlemények
Molnár István: Adalékok a "Munkások a tudományért - tudósok a munkásokért" akció történetéhez (1946 tavasza-1947 augusztus)148
Vita
Pothornik József: Hozzászólás Horváth Zoltánné A Kommunisták Magyarországi Pártjának II. kongresszusa című tanulmányához165
Horváth Zoltánné: Válasz a Kommunisták Magyarországi Pártjának II. kongresszusa című tanulmányhoz beérkezett hozzászólásokra174
Dokumentumok
Rákosi Sándor: A Magyar Kommunista Párt gazdaságpolitikai irányelvei (1948. február 12.)177
Visszaemlékezések
Komját Irén: Az "Inprekorr" szerkesztőségében193
Hírek
Bebrits Lajos207
Kubitsch Imre209
L. M.: A Karlovy Vary-i nemzetközi történész-kongresszusról212
R. S.: A helyi pártarchívumok vezetőinek értekezletei212
Rövid hírek213
Szemle
Szabó Ágnes: Az ellenforradalom története Magyarországon - 1919-1921.215
Blaskovits János - Hajdú Pálné: Megjegyzések a "Történelmi Szemle" 1962. évi 3-4. számához219
Nagy László: A döntő győzelmek éve a második világháborúban227
Kis Aladár: A "Rivista Storica del Socialismo" 1961. és 1962. évi számai233
S. L.: Lékai János válogatott írásai235
R. M.: Dokumentumok. Munkásmozgalom Fejér megyében - 1905-1944.236
B. Gy.: A Legújabbkori Történeti Múzeum évkönyve - 1961-1962.237
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke (1963. április-május-június)238
A könyvtár 1963. évi külföldi szerzeményeiből241
Rezümék244
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem