Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.625

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Pro minoritate Europae

Az európai kisebbségekért

Fülszöveg

Az Európai Uniónak szembesülnie kell azzal a legfőbb ellentmondással, hogy a kontinens egyetlen valódi integrációs szervezeteként, kétségtelenül legnagyobb súlyú intézményeként nem rendelkezik jogilag kötelező érvényű kisebbségvédelmi normarendszerrel és ellenőrző mechanizmussal. Az EU olyat követelt és követel meg a tagjelöltektől és az új tagállamoktól, amivel maga sem rendelkezik, s a régi tagállamoktól soha nem is követelt meg! Csupán a legádázabb kisebbségellenes nacionalista többségi politikusok tagadják, hogy a kibővített Európai Unió lakosságának hozzávetőleg 8%-át kitevő történelmi nemzeti kisebbségek és a 6.5%-át kitevő bevándorló kisebbségi közösségek problémája az Európai Unió egyik legnagyobb kihívása. A történelmi nemzeti kisebbségeknek mely követelései tekinthetőek legitimnek az Európai Unió - sosem tisztázott és nem kodifikált - politikai „normái", „elvárásai" szempontjából? Milyen nemzetközi fórum, milyen rendező elvek alapján ítélkezik, ítélkezhet a kisebbségi... Tovább

Fülszöveg

Az Európai Uniónak szembesülnie kell azzal a legfőbb ellentmondással, hogy a kontinens egyetlen valódi integrációs szervezeteként, kétségtelenül legnagyobb súlyú intézményeként nem rendelkezik jogilag kötelező érvényű kisebbségvédelmi normarendszerrel és ellenőrző mechanizmussal. Az EU olyat követelt és követel meg a tagjelöltektől és az új tagállamoktól, amivel maga sem rendelkezik, s a régi tagállamoktól soha nem is követelt meg! Csupán a legádázabb kisebbségellenes nacionalista többségi politikusok tagadják, hogy a kibővített Európai Unió lakosságának hozzávetőleg 8%-át kitevő történelmi nemzeti kisebbségek és a 6.5%-át kitevő bevándorló kisebbségi közösségek problémája az Európai Unió egyik legnagyobb kihívása. A történelmi nemzeti kisebbségeknek mely követelései tekinthetőek legitimnek az Európai Unió - sosem tisztázott és nem kodifikált - politikai „normái", „elvárásai" szempontjából? Milyen nemzetközi fórum, milyen rendező elvek alapján ítélkezik, ítélkezhet a kisebbségi törekvések, igények legitimitásának kérdéseiben? Mi egy nemzeti kisebbségi személy és közösség esetében a mérce? A mérce egy lehet: az adott kisebbségi személy és közösség elégedett-e sorsával, otthon érzi-e magát, ott, ahol él? Gazdája-e saját sorsának vagy sem? Csak az elégedett nemzeti kisebbségek stabilizálhatják - és stabilizálják is - az európai társadalmakat. Vissza

Tartalom

I. fejezet Az európai kisebbségvédelem jelentősége 11
Hans-Gert Pöttering: A kisebbségi jogok melletti elkötelezettségünk Európa jövőjének alapja 12
Szili Katalin: Az autonómia nem lehet tabutéma! 14
Göncz Kinga: Európa kisebbségei egyesüljetek! - egy „civil miniszter" szemével 18
Jan Figel: A nyelvek, az oktatás és a párbeszéd szerepe az európai kisebbségvédelemben 22
Tabajdi Csaba: Sziszüphosz az Európai Unióban - Az európai uniós kisebbségvédelem ellentmondásai 32
II. fejezet Egy európai uniós kisebbségvédelmi rendszer megteremtésének kihívásai és tennivalói 45
Tabajdi Csaba: Európa kisebbségei egyesüljetek! - Lehetséges-e, hogy az Európai Unió létrehozza saját kisebbségvédelmi rendszerét? 46
Gál Kinga: A hagyományos nemzeti kisebbségek nemzetközi védelmének jogi és politikai keretei 62
Szent-Iványi István: Az európai integráció és a kisebbségvédelem: új lehetőségek - régi problémák 78
Gabriel N. Toggenburg: Az Európai Unió kisebbségpolitikája: befejezetlen színdarab három felvonásban 92
Schöpflin György: Állampolgárság, etnicitás Európában: a többség és a kisebbség viszonya 126
Vizi Balázs: A kisebbségek jogainak helyzete az „új" EU-tagállamokban a bővítés után 138
Bauer Edit: A hátrányos megkülönböztetés elleni harc: a kisebbségvédelem szükséges, de nem elégséges feltétele? 148
Tatjana Zsdanoka: Az Európai Unió kisebbségvédelmi politikájának jogi korlátai, a továbblépés esélyei 156
Bíró Gáspár: Őshonos kisebbségek, menekültek, menedéket kérők, migránsok 166
Kovács Péter: Az „anyaállam" és a nemzeti kisebbségek közötti kapcsolattartás a nemzetközi jogban 182
Henrik Lax: Visszaszorul-e a regionális és a kisebbségi nyelvek képviselete az Európai Parlamentben? 188
Olajos Péter: A környezetvédelem és a kisebbségek összefüggései 196
III. fejezet Működő európai autonómiaformák: pozitív példák és problémák 209
Michl Ebner: Dél-Tirol - Európában példaértékű autonómia-modell 210
Christoph Pan: A dél-tiroli autonómia gazdasági-szociális tapasztalatai 218
Ignasi Guardans Cambó: Katalónia autonómiájának továbbfejlesztése 232
Mikel Irujo Amezaga: A baszkföldi autonómia története és nyitott kérdései 236
Az európai autonómiaformák tapasztalatai - az Intergroup ülésének összefoglalója (2005. május 12.) 242
IV. fejezet Az anyanyelv jelentősége a kisebbségi identitás megőrzésében 249
Johan Häggman: A regionális vagy kisebbségi nyelvek és a többnyelvűség az Európai Unióban 250
Alan Phillips: Kisebbségek az egyre bővülő Európában: a Kisebbségvédelmi Keretegyezmény 10 éves tapasztalatairól 256
A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának végrehajtását elemző Integroup ülés összefoglalója (2005. január 13.) 260
Göndör Péter: A Nyelvi Charta és a Kisebbségvédelmi Keretegyezmény összehasonlítása 270
Eluned Morgan: A walesi nyelv reneszánsza: az asszimiláció megállításának európai példája 278
Meirion Prys Jones: A walesi nyelv újjászületése - előadás az Intergroup ülésén (2007. szeptember 6.) 290
Bernat Joan I Mari: Nyelvhasználat Katalóniában: az anyanyelv és a kétnyelvűség ellentmondásai 294
A katalán nyelvnek az Európai Parlament plenáris ülésein történő használatáról - Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup támogató nyilatkozata (2005. április 14.) 300
Sepp Kusstatscher: Az olaszországi ladinok: egy kis létszámú kisebbség nyelvőrzése Európa közepén 302
V. fejezet A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup az Európai Parlamentben 2004-2008 között 309
Korányi Dávid: A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup elmúlt 4 éves tevékenysége és tapasztalatai 320
Hans Heinrich Hansen - Jan Diedrichsen: Európa történelmi kisebbségeinek képviseletében - az Európai Népcsoportok Föderális Uniójának (FUEN) tevékenysége 320
Az Intergroup alapító dokumentuma (2004. november 9.) 328
Szilárd alapokra építkezve: a korábbi Intergroupok tapasztalatai - az Intergroup alakuló ülésének összefoglalója (2004. december 16.) 332
Félidőben: eredmények és kilátások az uniós kisebbségvédelemben - az Intergroup ülésének összefoglalója (2006. november 16.) 336
Az uniós kisebbségvédelem legfőbb tennivalói - az Intergroup ülésének összefoglalója (2007. január 18.) 348
Az Európai Parlamentben benyújtott határozat-tervezet a történelmi nemzeti kisebbségek és az új, migráns kisebbségek védelméről (2008. december) 354
A Történelmi Nemzeti Kisebbségek, az Alkotmányos Régiók és a Regionális Nyelvek Európai Együttműködési Fórumának alapító dokumentuma - az Intergroup és a FUEN közös kezdeményezése (2008. április 24.) 368
VI. fejezet A határon túli magyarság jogainak védelméért 371
Glatz Ferenc: Európai magyarságpolitika 372
Tabajdi Csaba: Európai nemzetpolitikai feladataink a XXI. század elején 384
Komlóssy József: A nem-kormányzati szervezetek szerepe a kisebbségvédelemben 392
Tőkés László: Az erdélyi magyar autonómia esélyei az európai integrációban 398
Sógor Csaba: Az interkulturális oktatás és annak kihívásai Romániában 406
Kötő József: A romániai csángók: egy veszélyeztetett európai népcsoport - Új Siculicidium? 414
Hantz Péter: A nemzetközi kisebbségi lobbi tapasztalatai a Babes-Bolyai Tudományegyetem példáján 420
Hantz Péter: A magyar kisebbség hátrányos megkülönböztetése a romániai oktatási rendszerben - előadás az Intergroup ülésén (2007. szeptember 27.) 426
Az államilag finanszírozott Bolyai Egyetem visszaállításáról Romániában - európai parlamenti írásbeli nyilatkozat Kelemen Atilla, Kónya Hamar Sándor és Szabó Károly kezdeményezésére (2007. június 18.) 430
A Bolyai Egyetem érdekében - Tabajdi Csaba levele az Európai Parlament képviselőinek (2007. április 12.) 432
Gál Kinga, Szent-Iványi István és Tabajdi Csaba közös levele az önálló Bolyai Egyetem mellett tüntető diákoknak és tanároknak (2006. december 5.) 434
A Bolyai egyetem ügyében - a 24 magyar európai parlamenti képviselő közös nyilatkozata (2006. november 29.) 436
Duka Zólyomi Árpád - Lancz Attila - Sidó Árpád: A kisebbségi jogok Szlovákiában - a status quo országa? 438
Erősödő kisebbségellenes közeg Szlovákiában - az Intergroup ülésének összefoglalója (2006. szeptember 6.) 464
A 2006. júniusi választásokat követően kialakult szlovákiai belpolitikai helyzetről, a felvidéki magyar nemzeti közösség fenyegetettségéről - a Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup elnökének állásfoglalása (2006. szeptember 6.) 470
A vajdasági magyarság jogainak védelme: az európai fellépés fontossága - az Intergroup ülésének összefoglalója (2005. november 17.) 472
A vajdasági magyarokat ért támadások ügyében - az Európai Parlament magyarországi delegációvezetőinek közös nyilatkozata (2007. május 10.) 482
Az Európai Parlament állásfoglalása a vajdasági kisebbségek zaklatásáról (2004. szeptember 16.) 484
Az Európai Parlament állásfoglalása a nemzetiségi sokféleség védelméről a Vajdaságban (2005. szeptember 29.) 488
VII. fejezet A kisebbségi jogok védelme, kisebbségi jogsértések Európában 493
1. Etnikumközi viszonyok a Balkánon 495
Livia B. Plaks: Az európai integráció kibővítésének feltétele és következménye: az etnikumok közti békés együttélés megteremtése a Nyugat-Balkánon 496
Alex N. Grigorjev: Nemzet, kisebbség és demokrácia a Balkánon 506
Korányi Dávid: Új szakaszt jelent-e az Ahtisaari terv az európai kisebbségvédelemben? - előadás az Intergroup ülésén (2007. február 15.) 522
Koszovó függetlenségének kérdése: az önrendelkezés egyedi, sui generis esete vagy egy láncreakció kezdete? - az Intergroup ülésének összefoglalója (2006. október 26.) 528
2. Az orosz kisebbség Lettországban és Észtországban 535
Katrin Saks: Az integráció a többség és a kisebbség közös felelőssége - az észtországi oroszok helyzetéről 536
Katrin Saks: Az észtországi oroszok integrációja: mítosz vagy realitás? 542
Az észtországi oroszok problémái, az észt-orosz etnikumközi konfliktus - az Intergroup ülésének összefoglalója (2007. május 22.) 548
A lettországi oroszok állampolgárságának megoldatlan helyzete - az Intergroup ülésének összefoglalója (2005.február 24.) 552
A lettországi oroszok honosításának javítása érdekében - az Intergroup elnökének ajánlásai (2005. április 8.) 558
3. A szlovén kisebbségek problémái Olaszországban és Ausztriában 559
Karin Resetarits: A karintiai szlovének helyzete: a deklarált jogok és a mindennapi gyakorlat ellentmondásai 560
Ljudmilla Novak: Szlovénia mintaértékű kisebbségi politikája 572
Marko Marincsics: A politikai széljárás áldozatai - az olaszországi szlovének hátrányos megkülönböztetése 580
Az olaszországi és ausztriai szlovéneket érő jogsértések - az Intergroup ülésének összefoglalója (2005. július 7.) 594
Az Ausztriában és Olaszországban élő szlovén kisebbségek helyzetének javítása érdekében - az Intergroup elnökének ajánlásai (2005. szeptember 8.) 600
4. A finnugor kisebbségek helyzete Oroszországban 603
Az oroszországi finnugor mari népet sújtó hátrányos megkülönböztetések - az Intergroup ülésének összefoglalója (2005. március 10.) 604
Az emberi jogok és a demokrácia megsértése az Orosz Föderáció Mari El Köztársaságában - az Európai Parlament állásfoglalása (2005. május 12.) 606
A Galina Kozlova elleni támadás - az Európai Parlament állásfoglalása (2007. március 15.) 610
5. A regionális nyelvek, „nemzeti kisebbségek", „társnemzetek" Franciaországban 613
Gerard Onesta: Franciaország viszonya a kisebbségekhez a történelemírás tükrében 614
Tangi Louarn: A regionális és kisebbségi nyelvek veszélyeztetett helyzete Franciaországban 634
Franciaország nemzetközi hitelessége a tét! - Tabajdi Csaba felszólalása Carhaix-ban, a Breton Kulturális Tanács ülésén (2006. május 8.) 650
Teljes beolvadás vagy megmaradás: a franciaországi regionális nyelvek és a kisebbségek helyzete - a Francia Régiók Szövetsége és az EBLUL-France közös tájékoztatója (2006. május 18.) 656
A franciaországi regionális nyelvek védelmében - az Intergroup elnökének ajánlásai (2006. május 18.) 664
Egy különösen veszélyeztetett európai nyelv, az elzászi nyelv megőrzése, illetve eltűnése - az Intergroup ülésének összefoglalója (2006. június 14.) 666
A franciaországi külvárosok lázadása és a francia bevándorlási- és integrációs politika válsága - az Intergroup ülésének összefoglalója (2006. január 19.) 678
6. A romák helyzete Európában 685
Kósáné Kovács Magda: A romákról, akikért a harang szól 686
Milán Horacek: A csehországi romák diszkriminációja és a németországi szorb kisebbség problémái 694
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1557-es számú ajánlása - Tabajdi Csaba jelentése a romák jogi helyzetéről Európában (2002. április 25.) 704
VIII. fejezet Az Európai Parlament jelentései és határozatai a kisebbségek védelmében 2003-2008 között 725
Michl Ebner jelentése a ritkán használt nyelvek támogatásáról (2003. szeptember 4.) 726
Kisebbségvédelmi vonatkozású részletek a romániai országjelentésekről szóló parlamenti határozatokban (2004-2006) 729
Gál Kinga jelentése az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének felállításáról (2005. május 26.) 734
Claude Moraes jelentése a kisebbségek védelmét szolgáló és hátrányos megkülönböztetés-ellenes politikákról a bővítés utáni Európában (2005. június 8.) 744
Bauer Edit jelentése a szociális védelemről és befogadásról (2006. március 15.) 759
Tatjana Zsdanoka jelentése a diszkrimináció-mentességről és az esélyegyenlőségről (2006. június 14.) 768
Bernat Joan Mari jelentése a többnyelvűség ösztönzésére vonatkozó új keretstratégiáról (2006. november 15.) 775
Kósáné Kovács Magda jelentése az európai romák szociális helyzetéről és a munkaerőpiachoz való hozzáférésükről (2008. szeptember 17.) 779
Függelék 787
A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup tagjai 788
A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup stratégiai partnerei, állandó meghívottai, valamint egyéb résztvevői és vendégei 791
A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup ülései 2004 decembere és 2008 decembere között 794
Juhász Dóra festőművész életrajza és munkássága 798
Névmutató 799
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Pro minoritate Europae Pro minoritate Europae Pro minoritate Europae

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
5.280 ,-Ft
42 pont kapható
Kosárba