Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.480

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Protestáns Szemle 1903. január-december

XV. évfolyam, 1-10. szám. + A nagyváradi vándorgyűlés emlékkönyve - A M. P. I. Társaság 1902-iki értesítője

Szerző

Kiadó: Magyar Protestáns Irodalmi Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 596 oldal
Sorozatcím: Protestáns Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Megjelenik július-augusztus kivételével minden hó 15-én. Szerkeszti: Szőts Farkas, theol. akadémiai tanár, a Magyar Prot. Irodalmi Társaság titkára. A VIII. füzet a nagyváradi gyűlés emlékkönyve. Nyomtatta Hornyánszky Viktor Cs. és Kir. udvari könyvnyomdája, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet az 1. füzetből:

A magyar protestantismus történetének korszakokra osztása.
A magyarországi protestantismusnak, illetőleg magyar protestáns egyháznak a története íróink legnagyobb... Tovább

Előszó

Részlet az 1. füzetből:

A magyar protestantismus történetének korszakokra osztása.
A magyarországi protestantismusnak, illetőleg magyar protestáns egyháznak a története íróink legnagyobb részénél egy megszokott mód szerint van felosztva korszakokra. Majdnem mindnyájan egy-egy korszakot fejeznek be a bécsi béke törvénybe iktatásával, nemkülönben azután a szatmári békekötéssel, végül pedig a II. Lipót trónra léptével... Vissza

Tartalom

I. Értekezések és tanulmányok.
A m. protestantizmus történetének korszakai. Zoványi Jenő: . . . 1
Az 1713. évi kocsi zsinat. Thury Etele: . 10
Az „Ember tragédiájá"-nak világnézete. Kapi Béla: 22, 95
A coceejanismus lényege, fejlődése és jelentősége. Zoványi Jenő: . . 65
A sámán. Stromp László: 76., 162
A teremtő eszméje a nevelésben. Tóth Pál: 88
Politikai és vallási katholiczizmus. Dr. Szlávik Mátyás: 130
Jézus élete és tanítása. Dr. Erdős József: 138., 205., 277
A világfi morálról. Dr. Masznyik Endre: 193
A csallóköz-mátyusföldi ref. egyházkerület keletkezése. Zoványi Jenő: 219
Honter mint reformátor. Dr. Lakos Béla: 226
Sabatier dogmatikai rendszeréről. Lencz Géza: . 261., 349
Valami, a Pilarikok családjáról és irodalmi működéséről. Zoványi J.: . 271
Felső-Őrs reformácziója Thury Etele: 292
Bethlen Gábor academicum collegiuma. Váró Ferencz: 325., 397
Péter apostol római püspöksége. Stromp László: 337
Patay István Belényesbe menetelének oka és ideje. Thury Etele . . 361
A pátens visszavonásának körülményei. Zoványi Jenő: 465
Pázmány és Lamormain titkos tanácsa. Payr Sándor: 412
Kanizsai Pálfi János püspökké választása. Thury Etele . 423, 470.. 549
Julianus császár a keresztyénség ellen. Marton Lajos: 488., 559
A pátens visszavonásának körülményei. Révész Kálmán: 533
Jézus első beszéde. Dr. Masznyik Endre: 536
II. Tárcza.
Iskolai dolgozatok 1704-ből. Borsos István: 34
Beöthy Ákos könyve Révész Imréről. Révész Kálmán: 165
Az ó-testamentum maradandó jelentősége, j. v 367
Száki János prédikátor megégettetése. Földváry László: 442
Berthold, a középkor legnagyobb szónoka, Hörk József: . . . 502., 572
III. Egyházi szemle.
Külföldi egyházi élet. p- f. . . . 39, 108., 168., 236., 306., 374., 611
IV. Irodalmi szemle.
a) Hazai irodalom.
Geöcze Sarolta: Az akarat nevelése. Dr. Székely György: 51
Rákosi Viktor: Az elnémult harangok. Sz. F 64
Könyvszemle 57
Osterzee-Antal: A Heidelbergi Káté. Sz. F 121
Dr. Kampis J.: Az állami anyakönyvezés szabályai 124
Platz Bonifácz : Kath. levelek egy megtérő nőhöz. Dr. Tüdős István: 179
Csiky Lajos: Kátémagyarázati imádságok. Sz. F. . 182
Bodnár Zsigmond: A csokonai vita. A cseh-német kiegyezés stb. Sz-s. 184
Raffay Sándor: Theologiai szaklap. 3. füzet 186
Heinrich Gusztáv: Egyetemes irodalomtörténet. Sz. F 248
Szász Domokos: Hátrahagyott negyven egyházi beszéde. F. ... . 252
Delitzsch Frigyes: Babylonia és Biblia. F, . , . 317
Csiky Lajos: Imádságok és elmélkedések. Sz 319
Halasi Gózon Gyula: A Szentföld lovagja . . 319
Somogyi Ede: Szumirok és magyarok. V. F 385
Csiky Kálmán: Tacitus fönmaradt összes művei. 386
A Nagypénteki Ref. Társaság Évkönyve és Emlékkönyve . . . . 388
Horváth Ödön : Jogakadémiák és jogi vizsgálatok 389
Székely György: Művészet és erkölcs 390
Dods-Lukácsy: János evangéliumának magyarázata. Sz. F. ... 454
Juhász László : Janet spiritualizmusa. Dr. Vásárhelyi József . . . 455
Juhász Sándor: Protestáns asszonyok. V. F 458
Karácsonyi-Borovszky: A váradi regestrum. S-s . 519
Rövid irodalmi szemle. -s. 522., 588
Brors Xavér F.: A keresztyén hitvédelem ABC-je. Dr. Tüdős István 581
Imre Sándor: Gróf Széchenyi István nézetei a nevelésről. F. . . . 586
b) Külföldi irodalom.
A nagyváradi gyűlés Emlékkönyve.
Az egyéniség jelentőségéről. Raffay Sándor 1
Imádság az istentiszteleten. Draskóczy Lajos: 12
Predikáczió az istentiszteleten. Dr. Baltazár Dezső: 16
Díszülési elnöki beszéd. Hegedűs Sándor: 21
A szocziálizmus és az egyház. Gr. Tisza István: 25
Az 1848: XX. t.-cz. a történelem világánál. Dr. Ballagi Géza: . . 36
Szállá alá poklokra (költemény). Hegedűs István 57
A VII. vándorgyűlés krónikája, s-s. . . 61
A Társaság 1902. évi működéséről. Szőts Farkas: 81
A választmányi ülések jegyzőkönyve 87
Közgyűlés és díszgyűlés jegyzőkönyve 96
Számadás, költségvetés, vagyonkimutatás 106
A kiadványok raktárjegyzéke 108
A tisztikar és az igazgató-választmány névsora 110
A társaság megújított alapszabályai 111
A társaság tagjainak a névsora 117

8. füzet: Emlékkönyv a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak 1903. szeptember 23. és 24-én Nagyváradon tartott hetedik vándorgyüléséről hozzá csatolva a Társaság Értesitője az 1902-ik évről
a) Társulati munkálatok.
1. Az egyéniség jelentőségéről. Raffay Sándor 1
2. Imádság az istentiszteleten. Draskóczy Lajos 12
3. Predikáczió az istentiszteleten. dr. Balthazár Dezső 16
4. Diszülési elnöki beszéd. Hegedűs Sándor 21
5. A socialismus és az egyház. gr. Tisza István 25
6. Az 1848. XX. t.-cz. a történelem világánál. dr. Ballagi Géza 36
7. Száll alá poklokra. (Költemény) Hegedűs István 57
8. A VII. vándorgyűlés krónikája. s-s. 61
b) Társulati értesítő.
1. A Társaság 1902. évi működéséről. Szőts Farkas 81
2. Választmányi ülések jegyzőkönyve 87
3. Közgyűlés és díszülés jegyzőkönyve 96
4. Számadás, költségvetés, vagyonkimutatás 106
5. A kiadványok raktárjegyzéke 108
6. A tisztikar és az igazgató választmány névsora 110
7. A Társaság megújított alapszabályai 111
8. A Társaság tagjainak a névsora 117
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Protestáns Szemle 1903. január-december Protestáns Szemle 1903. január-december Protestáns Szemle 1903. január-december Protestáns Szemle 1903. január-december Protestáns Szemle 1903. január-december Protestáns Szemle 1903. január-december Protestáns Szemle 1903. január-december Protestáns Szemle 1903. január-december Protestáns Szemle 1903. január-december Protestáns Szemle 1903. január-december Protestáns Szemle 1903. január-december Protestáns Szemle 1903. január-december

A füzetek gerince vászonnal pótolt. A borítók javítottak, foltosak. A lapélek egyenetlenek. Néhány lap kissé foltos, szakadozott.

A 3. szám felvágatlan.

Állapot:
18.000 Ft
9.000 ,-Ft 50
45 pont kapható
Kosárba