1.027.919

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Psalterium Ungaricum

Szent Dávid Királynak És Prófétának Százötven Zsoltári

Szerkesztő
Fordító
Grafikus

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 404 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-15-2716-6
Megjegyzés: A könyvben fekete-fehér grafikák találhatók.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A Psalterium Ungaricum évszázadok során a magyar kultúra egyik alapkönyve lett. Az a harminckét éves nyugati "bujdosó", aki 1606-ban Marot és Béze franciául írt Dávid-zsoltárait - Ambrosius Lobwasser német fordításának "vezető zsinórját követve" - magyar nyelvre átültette, remekművet alkotott. "Magyar zubbonköntöskébe öltöztetett" zsoltárai máig megőrizték elementáris frissességüket, költői erejüket. Arany Jánost, Ady Endrét, Kodály Zoltánt és Németh Lászlót egyaránt megérintette ennek a költészetnek ereje és sugárzása.
"Bizonyos - írja Németh László -, hogy a zsoltárok tizedannyit sem jelentenek a francia irodalomnak, mint a magyarnak... Molnár Albert visszaadott valamit Dávid királynak, amit Marot és Béza elvett tőle. Nem dúlhatta szét az adott dallamú francia verseket, de elmélyítette s biblikusakká tette. Panaszkodik, hogy a hosszú magyar igékkel nehéz volt a rövid francia igék értelmét visszaadni. De épp ez a nehézség s ezek a hosszú igék teszik az ő zsoltárait komolyabbakká... Tovább

Fülszöveg

A Psalterium Ungaricum évszázadok során a magyar kultúra egyik alapkönyve lett. Az a harminckét éves nyugati "bujdosó", aki 1606-ban Marot és Béze franciául írt Dávid-zsoltárait - Ambrosius Lobwasser német fordításának "vezető zsinórját követve" - magyar nyelvre átültette, remekművet alkotott. "Magyar zubbonköntöskébe öltöztetett" zsoltárai máig megőrizték elementáris frissességüket, költői erejüket. Arany Jánost, Ady Endrét, Kodály Zoltánt és Németh Lászlót egyaránt megérintette ennek a költészetnek ereje és sugárzása.
"Bizonyos - írja Németh László -, hogy a zsoltárok tizedannyit sem jelentenek a francia irodalomnak, mint a magyarnak... Molnár Albert visszaadott valamit Dávid királynak, amit Marot és Béza elvett tőle. Nem dúlhatta szét az adott dallamú francia verseket, de elmélyítette s biblikusakká tette. Panaszkodik, hogy a hosszú magyar igékkel nehéz volt a rövid francia igék értelmét visszaadni. De épp ez a nehézség s ezek a hosszú igék teszik az ő zsoltárait komolyabbakká és sötétebben zengőkké. Kevesebb a finnyásság s több az erő bennük. Ritkábban viszi át egy sor értelmi szólamát a másik sorba, nem olyan folyamatos, mint Marot, de sorai erővel odavetett foltok. A Marot zsoltárait udvaronc írta, a Molnárét próféta fordította. A magyar nyelvben van valami ószövetségi... Ez a megtalált ószövetségi hang az, ami az eredetihez emeli vissza Molnár Albert psalmusait.
De van ebben a verseskönyvben még valami. Az, ami az ébredő kultúrák első igazi művészeiben mindig is meghatotta az embert. Érzem az ellenállást, amely ellen ezek a versek íródtak. Érzem az anyagnak a visszaütését, melyet a költőnek újra és újra le kellett bírnia. Ez a harcban fogantság az, ami a primér irodalmi alkotások s kópiák közt a lényegbe vágó különbség. Vannak szólásai a zsoltároknak, mint a "Pörölj, uram, pörlőimmel", sőt strófái, mint a "Haragodnak nagy voltában" kezdetű vers első szakasza, melyek csak ilyen igazi harcból szikrázhattak elő. Csodálatosan fiatalok ezek a zsoltárok, mert amikor keletkeztek, egy születő kultúra fiatalsága voltak."
Szenci Molnár Albert háromszázötven évvel ezelőtt halt meg. Vissza

Tartalom

(AJÁNLÁS I.)7
(AJÁNLÁS II.)11
ZSOLTÁROK
AZ KI NEM JÁR HITETLENEK TANÁCSÁN17
MIÉRT ZÚGOLÓDNAK A POGÁNYOK?18
Ó, MELLY SOKAN VADNAK20
ÉN IGAZSÁGOMNAK ISTENE22
ÚR ISTENEM, AZ ÉN IMÁDSÁGOM24
URAM, TE NAGY HARAGODBAN26
ÓH, ÉN URAM ÉS ÉN ISTENEM28
Ó, FELSÉGES ÚR, MI KEGYES ISTENÜNK30
DICSÉRLEK TÉGED, ÚR ISTEN32
MIRE TÁVOZOL TŐLÜNK, ÚR ISTEN37
AZ ISTENBEN BÍZOM JÓ REMÉNYSÉGGEL39
SZABADÍTS MEG ÉS TARTS MEG, URAM ISTEN40
MIGLEN FELEJTESZ EL, URAM42
AZ BOLOND ÍGY SZÓL AZ Ő SZÍVÉBEN43
URAM, KI LÉSZEN LAKÓJA45
TARTS MEG ENGEMET, ÓH, ÉN ISTENEM!46
HALLGASD MEG IGAZSÁGOMAT48
ÓH, ÉN URAM, KI ERŐT ADSZ ÉNNEKEM50
AZ EGEK BESZÉLLIK54
AZ ÚR TÉGEDET MEGHALLGASSON57
ÖRVENDEZ, URAM, AZ KIRÁL59
ÉN ISTENEM, ÉN ERŐS ISTENEM62
AZ ÚR ÉNNÉKEM ŐRIZŐ PÁSZTOROM66
AZ ÚR BÍR EZ EGÉSZ FÖLDDEL67
SZÍVEMET HOZZÁD EMELEM68
LÉGY ÍTÉLŐM, URAM71
AZ ÚR ISTEN AZ ÉN VILÁGOSSÁGOM74
HOZZÁD KIÁLTOK, KEGYES URAM76
MOSTAN TI, HATALMASSAK78
DICSÉRLEK, URAM, TÉGEDET80
URAM, ÉN CSAK TEBENNED BÍZTAM84
Ó, MELLY BÓDOG AZ OLLY EMBER ÉLTÉBEN88
NOSZA, ISTENFÉLŐ SZENT HÍVEK90
MINDENKORON ÁLDOM94
PÖRÖLJ, URAM, PÖRLŐIMMEL97
AZ GONOSZTEVŐNEK DOLGÁN101
NE BOSSZONKODJÁL AZ GONOSZTEVŐKRE103
HARAGODNAK NAGY VOLTÁBAN107
MAGAMBAN ELVÉGEZÉM ÉS MONDÁM111
VÁRVÁN VÁRTAM AZ FÖLSÉGES URAT113
BÓDOG, AZKI AZ NYAVALYÁST HÍVEN116
MINT AZ SZÉP HÍVES PATAKRA118
ÍTÉLJ MEG ENGEMET, ÚR ISTEN122
HALLOTTUK, ISTEN, FÜLEINKKEL123
EGY SZÉP DOLGOT HOZ ELŐ AZ ÉN SZÍVEM127
AZ ISTEN AZ MI REMÉNSÉGÜNK129
NO, MINDEN NÉPEK131
NAGY AZ ÚR MÉLTÓSÁGÁBAN133
HALGASSÁTOK MEG EZT, MINDEN NÉPEK135
AZ ERŐS ISTEN, URAKNAK URA137
ÚR ISTEN, KEGYELMEZZ MEG ÉNNÉKEM139
MIT DICSKEDEL GONOSZSÁGBAN141
AZ BOLOND ÍGY SZÓL AZ Ő SZÍVÉBEN143
TARTS MEG, URAM ISTEN, ENGEM144
HALLGASD MEG AZ ÉN KÖNYÖRGÉSEM145
KEGYELMEZZ MEG NÉKEM, ÉN ISTENEM148
IRGALMAZZ, UTAM, IRGALMAZZ NÉKEM150
TI, TANÁCSBAN ÜLŐ SZEMÉLYEK154
SZABADÍTS MEG ENGEM, ÚR ISTEN156
MINKET, ÚR ISTEN, ELHAGYÁL159
KIÁLTÁSOM HALLD MEG, ISTEN161
AZ ÉN LELKEM SZÉP CSENDESSZEN163
ISTEN, TE VAGY ÉN ISTENEM165
HALLGASD MEG, URAM, KÖNYÖRGÉSEM167
AZ SIONNAK HEGYÉN, ÚR ISTEN169
ÖRVENDJ, EGÉSZ FÖLD, AZ ISTENNEK172
ÚR ISTEN, ÁLDJ MEG JÓVOLTODBÓL175
HOGYHA FÖLINDOL AZ ISTEN176
ÚR ISTEN, SEGÍTS, ÉS TARTS MEG ENGEM184
SIESS, MENTS MEG, URAM ISTEN188
TEBENNED BÍZOM, ÉN ISTENEM189
URAM, AZ TE ÍTÉLETIDET193
BIZONYÁRA JÓ AZ ISTEN196
MIÉRT VETSZ MINKET ÍGY EL, ÚR ISTEN200
DICSÉRÜNK TÉGED, ISTEN203
ESMERETES AZ ÚR ISTEN205
AZ ISTENHEZ AZ ÉN SZÓMAT207
HALLGASS, ÉN NÉPEM, AZ ÉN TÖRVÉNYEMRE210
ÖRÖKÖDBEN, URAM, POGÁNYOK JÖTTEK217
HALLGASD MEG, IZRÁEL PÁSZTORA219
ÖRVENDEZZETEK221
AZ ISTEN ÁLL Ő SEREGÉBEN225
URAM, NE HALLGASS ILLY IGEN226
ÓH, SEREGEKNEK ISTENE228
NAGY KEGYESSEN TŐL, URAM, FÖLDEDDEL232
HAJTSD HOZZÁM, URAM, FÜLEDET233
AZ ÚR ISTEN AZ Ő LAKÓHAJLÉKÁT235
ÚR ISTEN, ÉN IDVÖSSÉGEM236
AZ ÚRNAK IRGALMÁT ÖRÖKKÉ ÉNEKLEM238
TEBENNED BÍZTUK ELEITŐL FOGVA242
AZKI AZ FÖLSÉGES ÚRNAK244
ÉKES DOLOG DICSÉRNI246
NAGY HATALOMMAL REGNÁL AZ ISTEN250
ÓH, ERŐS BOSSZÚÁLLÓ ISTEN251
JERTEK, ÖRVENDJÜNK MINDNYÁJAN254
ÉNEKELJETEK, MINDEN NÉPEK256
AZ ÚR ISTEN REGNÁL258
ÉNEKELJETEK ÚJ ÉNEKET260
AZ ÚR ORSZÁGOL261
EZ FÖLDÖN TI, MINDEN NÉPEK263
MINDENNEK ELŐTTE IRGALMASSÁGRÓL264
HALLGASD MEG, URAM KÉRÉSEM266
ÁLDJAD, LELKEM URADAT ISTENEDET271
ÁLDJAD, LELKEM, AZ URAT ÉS TISZTÖLD273
ADJATOK HÁLÁT AZ ISTENNEK278
AZ URAT ÁLDJÁTOK, MERT JÓ285
DICSÉRJÉTEK AZ URAT290
ÚR ISTEN, KÉSZ AZ ÉN SZÍVEM296
ÓH, ÚR ISTEN, ÉN DICSŐSÉGEM298
AZ ÚR ISTEN MONDÁ AZ ÉN URAMNAK301
HÁLÁT ADOK, URAM, NÉKED302
BÓDOG EMBER AZ, KI AZ ISTENT304
AZ URAT TI, Ő SZOLGÁI306
HOGY IZRÁEL KIJÖTT EGYIPTOMBÓL307
NEM NÉKÜNK, URAM, NEM NÉKÜNK ENGEDD308
SZERETEM ÉS ÁLDOM AZ ÚR ISTENT310
AZ URAT MINDEN NEMZETEK312
ADJATOK HÁLÁKAT AZ ÚRNAK313
AZ OLLY EMBEREK NYILVÁN BÓDOGOK317
ÉN AZ ÚR ISTENHEZ KIÁLTÉK334
SZEMEM AZ HEGYEKRE VETEM335
ÖRÜLÖK AZ ÉN SZÍVEMBEN336
TEHOZZÁD SZEMEIMET, ÚR ISTEN337
AZ IZRÁEL EZT NYILVÁN MONDHATJA338
AZ KIK BÍZNAK AZ ÚR ISTENBEN339
MIKOR AZ SIONT AZ ISTEN340
HOGYHA EMBER HÁZAT ÉPÉT341
BÓDOG AZ EMBER NYILVÁN342
ÉN IFJÚSÁGOMTÚL FOGVA ENGEM343
TEHOZZÁD TELJES SZÍVBŐL344
URAM, NEM ŰZ NAGYRA SZÍVEM345
EMLÉKEZZÉL MEG, ÚR ISTEN346
IMÉ, MELLY JÓ ÉS MELLY NAGY GYÖNYÖRŰSÉG348
ÚRNAK SZOLGÁI, MINDNYÁJAN349
ÁLDJÁTOK AZ ÚR NEVÉT350
DICSÉRJÉTEK AZ URAT353
HOGY AZ BABILONI VIZEKNÉL ÜLTÜNK357
DICSÉR TÉGED TELJES SZIVEM358
URAM, TE MEGVIZSGÁLSZ ENGEM360
SZABADÍTS MEG ENGEM, ÚR ISTEN363
TEHOZZÁD KIÁLTOK, ÚR ISTEN365
ÉN AZ ÚRHOZ FÖLKIÁLTÉK367
HALLGASD MEG, URAM, KÉRÉSEMET368
ÁLDOTT AZ ÚR, KI KEZEMET TANÍTJA370
MAGASZTALLAK TÉGED, ÉN ISTENEM372
ÁLDJAD, ÉN LELKEM, AZ URAT374
AZ URAT DICSÉRJÉTEK, MERT JÓ376
NOH, DICSÉRJÉTEK MINDNYÁJAN379
AZ ÚRNAK, NÓ, ÉNEKELJETEK381
DICSÉRJÉTEK AZ URAT383
A szerkesztő utószava (Gy. J.)387
Szó- és névmagyarázatok (Gy. J.)391
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Psalterium Ungaricum Psalterium Ungaricum

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
2.440 Ft
1.220 ,-Ft 50
18 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Psalterium Ungaricum Psalterium Ungaricum

Megkímélt állapotú példány.

Állapot:
2.440 Ft
1.700 ,-Ft 30
26 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Psalterium Ungaricum Psalterium Ungaricum Psalterium Ungaricum Psalterium Ungaricum

Könyvtári könyv volt. A borítón amatőr védőborító látható. A lapélek foltosak.

Állapot: Közepes
2.440 Ft
1.950 ,-Ft 20
29 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Psalterium Ungaricum Psalterium Ungaricum Psalterium Ungaricum

A védőborító elszíneződött.

Állapot:
2.440 ,-Ft
37 pont kapható
Kosárba
konyv