838.859

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Könyves sors - magyar sors

Szerző
Fotózta

Kiadó: Püski Kiadó Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 609 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-9337-52-8
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Tartalom

Bevezető5
1911-1966, Itthon7
Egy könyves születése7
Könyvkiadóm történetéről27
Németh László írja az első szárszói táborozásról39
Németh László írja a második szárszói táborozásról45
Az új magyar irodalomért! Beszédem az első szárszói táborban 1942. július 5-én46
Bevezető előadásom az általános vitához, Szárszó, '43. aug. 28.48
Részlet a Soli Deo Gloria iratterjesztés - Pataky Dénes, Győr, leveléből56
Vallomás a népi mozgalomról a büntető eljárásban57
További részletek a perünk történetéhez68
Hozzászólás-tervezetem a Hazafias Népfront megújulása71
Javaslat a Népfront-érdekeltségű képes hetilap indítására74
Feljegyzés a Képzőművészeti Alap Iparművészeti Vállalati ügyében75
Ide tartozik Zsigmond Gyulának 1964. jan. 1-én írt levelem néhány részlete76
B. M. II/5-e. alosztály Szigorúan titkos! Jelentés - Budapest, 1959. augusztus 29.77
A Magyar Élet Könyvkiadó és a népi mozgalom83
Jobb későn, mint soha!83
Szabó Zoltán tételei84
Kellett nekem könyvkiadás!84
Kiket vonzottam? (Úgy is lehetne kérdezni: kik vonzódtak hozzám?)85
Jöjjetek a szárszói táborba!90
Haladó magyarok a harmadik úton...92
...bajba kerülnek95
Pletykák és rágalmak régen és most96
Ki szűkített? Ki pazarolt?101
Kis hal rossz hal!102
Magyar gettó?103
Ajánlás104
A népi mozgalom és a harmadik út érvényessége 1982-ben104
Politikai bajlódások 1944 végétől 1947 közepéig az az új rendszerben106
Felszólalásom a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front békési gyűlésén106
Vita Erdei Ferenccel 1945 januárjában106
Levélváltás Veres Péterrel, Debrecen, 1945. jan. 30.107
1945. február-március, Pesten, Budán és Békésen112
Beszédem a Nemzeti Parasztpárt megyei pártgyűlésén Békésen, 1945. 3. 25.113
Püski Sándor válasza Rácz Péternek Németh László békési tartózkodásáról117
A könyvkiadóm igazolási ügye119
Püski Sándor nyilatkozata122
A Parasztpárt vezetősége és az értelmiségeiek közötti egyeztető tárgyalás124
Békés, a Parasztpárt egyetlen megyei lapja127
Urak és parasztok128
A választások elé129
Választási jeletnés (1947. szept. 1.)130
Magyar Élet - Püski Sándor dr. - könyvkiadóvállalat és könyvesbolt132
Körlevél a Szabadművelési Tanácsnak és a Nemzeti Bizottságoknak132
Körlevél az iskoláknak136
Második körlevél az iskolai igazgatóságoknak, 1948. jan. 15.138
Tárgyalások a Parasztpárt Sarlóával és az Athenaeummal kiadványaimról139
Történetek levleekben, emlékezésekben, elszámolásokban145
Püski Sándor megnyitó beszéde Szabó Pál békési emlékkiállításán145
Emlékezésem Veres Péter halálának 25 éves fordulóján146
Póski Sándor felszólalása a Petőfi Irodalmi Múzeum Veres Péter emlékülésén149
A kiadó jegyzete a Magyar megmaradás - Parszti jövendő új kiadásához153
Sinka Istvánról154
Németh Lászlóról156
Felszólalásom 1989. nov. 18-án Sopronban, a Németh László konferencián160
Németh László: A felelősség szorításában című könyvbemutatójára162
Szabó Lőrincről. Az első kiadó vallomása a "Tücsökzené"-ről164
Püski Sándorné emlékezése Szabó Lőrincről165
László Gyula Szárszón, Amerikában, könyveiben168
Nagy Istvánról170
Más emlékezések időrendben172
Emlékezésem a békéscsabai Bibó-ünnepségen172
Pohárjköszöntőm a szigetvári Zrínyi-lakomán174
1989. szept. 20. Ignácz Rózsa emlék-ünnepség175
Beszédem a Testnevelési Egyetem Tamási-estjén176
Emlékezésem Kodolányi Jánsora, Vajszlón, 1994. március 13-án177
Felszólalásom Magyari zltán professzor halálának 50. évfordulójára178
Velkeiné Pócz Ilona beszélgetése Püski Sándorral és feleségével178
Püski Sándorné emlékezése Török Erzsire, 1996.180
Erdélyi Zsuzsanna: Török Erszébetre emlékezvén (részletek), 1996182
Bevezetőm "Az én Adym" című esten, Szervátiusz Tibor szobrászművész kiállításán, a Hadtörténeti Múzeumban, 1995. dec. 7-én183
Magyar Írás Irodalmi és Művelődési Szövetkezet. Levél 10 írónak185
Levelem Erdei Sándornak, Budapest188
Tervezet irodalmi alkotóközösség létrehozása tárgyában189
Magyar Írás Irodalmi és Művelődési Szövetkezet alapítási okirata első oldala189
Dr. Püski Sándor könyvkiadónak, Budapest, XI. Bartók Béla u. 37.190
Püski Sándor bevezetője a szövetkezet alakuló közgyűlésén190
Kivonat a Magyar Írás Irodalmi és Művelődési Szövetkezet alapszabályából191
Magyar könyves Amerikában, 1967-1989195
A látogatás és tervezés évei (1967-1970)195
Bevezetőm a Magyar Írás Irodalmi és Művelődési Szövetkezet külföldi megalapítása tárgyában 1967. január 21-én Los Angelesben tartott beszélgetéshez196
Levelem Kiss Sándornak és Gombos Gyulának, New Yorkba200
Kiss Sándor válasza, New York 1967. január 31.202
Levelem Kiss Sándornak, Los Angeles, 1967. febr. 13.204
Levelem Cs. Szabó Lászlónak, London, Los Angeles, 1967. febr. 8.205
Levél Vatai Lászlótól, Detroit, 1967. február 15.205
Levél Kovács Imrétől, 1967. febr. 23.206
Levél Cs. Szabó Lászlótól, 1. 3. 1967.206
Vándorút a déli államokon át Floridába és onnan Buffalóba207
Danubia Press Co. Inc. 229. East 82nd St. New York, N. Y. 10028207
Wass Albert levele, 1967. ápr. 10.209
Levelem Cs. Szabó Zoltánnak, Londonba210
Levelem Baj Zoltánnak, Washingtonba211
Levelem dr. Szentiványi Sándornak, 602. Main St., Lancaster, Mass. 01523212
Levél Szentiványi Sándortól213
Levél Mezei Jánostól, a montreáli rádió magyar munkatársától214
Levelem Erdei Sándornak, Budapest, 1967. júl. 11.215
Feljegyzés egy magyar jellegű amerikai kulturális vállalkozás ügyében217
Levelem a Háziipari és Népi Iparművészeti Szövetkezetek Orsz. Szövetségének220
Tóth Dezső úrnak, az MSZMP Központi Kulturális Osztályán, Budapest223
Levelem Darvas Józsefnek, Budapest224
Levelem Gombos Gyulának, Budapest, 1970. márc. 9.228
Levelem Gombos Gyulának, Budapest, 1970. okt. 1.228
Szabó István író levele, Bp.229
Amerikában (1970-1989)232
Feljegyzés a Magyar Book könyvescég 1970. nov. 29-i megbeszéléséről232
Levelem ifj. Püski Sándornak, San Francisco, Montclair, 1970. dec. 4.235
Tények és javaslatok a könyvterjesztés tárgyalásához236
Levél Z. Bereczky Gábortól, Calgary237
Levelem Z. Bereczky Gábornak, Calgaryba238
Magyar Book, 364 Somerset Street, New Brunswick, N. J. 08901240
Tájékoztató Püski Sándor Magyr Book amerikai könyves cége alakulásáról240
Levelem Szíjgyártó Lászlónak, Budapest244
Szíjgyártó László levele Püski Sándornak247
Levelem Szíjgyártó Lászlónak249
Levelem Dobrowolszky Gyulának, Bécs250
Levelem Kovách Aladárnak, Bécs251
Kovács Imre levele Gereben Istvánnak, Washington255
Első könyvjegyzékem256
Kiss Sándor: "Magyar Book" Amerikában, Reformátusok Lapja, 1971. 4.264
Gombos Gyula: A magyar könyv ügyében. Magyar Egyház, 1971. április266
Beszédem a Kálvin Egyházkerület gyűlésén Buffalóban, 1971. ápr. 26.267
Levelem Kovách Aladárnak, Bécs268
Levelem Szabó Pálnak, Bunn Loring269
Részletek Kardos T. Bélának írt levelemből (másolatot Mécsnek is elküldtem)271
A Mécs-ügy mai állása, Amerikai Magyar élet, 971. július272
Ádám Halmágyi Lajos úrnak, az "Amerikai Magyar Élet", Chicago273
Magyar Book, 87 Forest Street274
Levelem ifj. Püski Sándornak, San Franciscóba275
Levelem Szathmáry Lajosnak, Chicagóba276
Levelem Zsigmond Gyulának, Budapest278
Magyar Book, 87 Forest Street281
Detroiti Magyar Újság, Ismerős-idegen Földédesanyám, 1972. ápr. 28.282
Detroiti Magyar Újság - Detroit Hungarian News, 1972. június 16.285
Levelem Czidor Jánosnak, Magyarok Világszövetsége, Budapest285
Levelem Csoóri Sándornak és Kósa Ferencnek, Budapest288
Levelem Kárpáti Józsefnek, Magyarok Világszövetsége, Budapest290
Tájékoztató Csoóri Sándor, Marosi Júlia és Kósa Ferenc előadó körútjáról294
Sütő András levele, 1973. II. 12.301
Levelem Sütő Andrásnak, 1973. márc. 15.302
Tájékoztató az erdélyi írók amerikai körútjáról303
Levelem Nyeste Zoltánnak és Prágay Dezsőnek, Buffalo304
Két levelem Hajdu Győzőnek, Toronto305
Hungarian Church of Reformation. Miami, Florida309
Litrary Roundup Special - Magyar nyelvű rádióadás310
A Clevelandi Magyar Társaság a kommunista propaganda-előadások ellen311
Farkas Árpád levele312
Dr. Püski Sándor: A nemzeti művelődés gyakorlata Magyar-Amerikában314
Magyar Book & Arts Corp. levele a Kultúrának Budapestre315
Levelem Molnrá Józsefnek, München, 1973. nov. 1.318
Dr. Simó Jenő, művelődésügyi miniszterhelyettes úrnak319
Nagy Károly levele Kárpáti Józsefnek és Lőrincze Lajosnak321
Levelem Czidor Jánosnak, Magyarok Világszövetsége, 1973. nov. 13.321
Levelem László fiamnak, Budapest 1973. nov. 22.323
Levelem feleségemnek, Budapest, 1974. jan. 20.325
Magyar Book and Arts Corp. levele a Koncertigazgatóságnak326
Magyar Book and Arts Corp. körlevele327
Nyílt levél Püski Sándornak, Detroiti Magyar Újság, 1974. márc. 22.328
Levelem Zas Lórántnak, Enrimo, Ca. 1974. ápr. 10.329
Nyílt levél. Válaz Zas Lórántnak, Detroiti Magyar Újság330
Levelem Cseh Tibornak, Midland Park. N. J. New York, 1974. ápr. 8.332
Levelem a feleségemnek, Budapestre, 1974. jan. 12.333
Ilus írja jún. 16-án Budapestről333
Levelem Lőrincze Lajosnak, Budapest, 1974. jún. 17.334
Levelem a feleségemnek, Budapest, 1974. jún. 21.334
Levelem Lőrincze Lajosnak, Budapest335
Nagy Károly: Czine Mihály amerikai előadókörútja (körlevél)336
Hamza András levele Lőrincze Lajosnak, Budapest, 1974. júl. 15.337
Levelem Sztáray Zoltánnak, San Bernardino, California339
Lőrincze Lajos levele Hamza Andrásnak, Budapest340
Levelem Viczián János lelkésznek, Scarborough, 1974. aug. 7.341
Gerzsenyi László levele, Cleveland, Ohio342
Levelem Lőrincze Lajosnak, Budapest342
Kisebbségből kisebbségbe. Könyvkiadás a háború alatt otthon és könyvterjesztés-művészműsorok a szórványban345
Nagy Károly levele Lőrincze Lajosnak, Budapest, 1974. október 14.349
Horváth János egyetemi tanár levele, Butler University, Indianapolis351
Magyar Élet, hetilap, Toronto, 1974. nov. 16.351
A magyar irodalom követe Los Angelesben. Új Világ, hetilap, 1974. dec. 6.352
Levelem Lőrincze Lajosnak. 1974. dec. 29.353
Ember a torony aljáról. Denke Gergely beszélgetése Püski Sándorral355
Gömöry György: Találkozó Fóton361
Juhász Gyula: Huszár Tibor: Beszélgetések, részletek362
Püski-Corvin Hungarian Books and Records körlevele363
Levelem Pozsgay Imrének364
Tanúk korukról365
1979-ben mondtam el valahoz az alábbi beszámolót365
Körlevelek és vita a Magyar Baráti Közösségben, január 31. 1979.366
Kérdéseim Gombos Gyulához az MBK 1980. nov. 3-i nyilvános beszélgetésén376
1980. jún. 28. Tanácskozás az új "szárszói" konferenciák rendezéséről377
Kiss Sándor: Amerikai Szárszó379
Amerikai "Szárszó" konferencia mai magyar sorskérdésekről382
Levelem Borbándi Gyulának a "népi mozgalom" kézirat ügyében384
Kiss Sándor: Magyr Ifjúság a népi mozgalomban - Magyar Parasztszövetség385
Felszólalásom a IV. Anyanyelvi konferencián, Pécs, 1981. aug. 7.389
Kéri Tamás - Koréh Ferenc - Nagy Károly - Püski Sándor: Az Anyanyelvi konferencia és az irodalmi kapcsolatok. Rádióbeszélgetés391
Küldetés. Kósa Ferenc portréfilmje Balczó Andrásról397
Hungarian Reformed Church of Hollywood, Pastor: Rev. D. Trombitás399
Rádió-interjúm Kulcsár Istvánnal. 1983. máj. 10-én400
Vörös Vince levele, Bakonya, 1983. július 19.401
Körlevelem Borbándi Gyula előadói körútjáról401
Itt-Ott találkozunk401
Duray Miklós: Kutyaszorító c. könyve Csoóri Sándor előszavával402
Beszámolóm 1986. márc. 7-én a Magyar Öregdiák Szövetségben403
Csoóri Sándor köszöntője404
Fazekas Erzsébet: Magyar könyvesház New Yorkban 1985 nyarán412
Bevezetőm egy Csoóri-esthez, nálunk, 1986417
Előadásom a Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Körben418
Bokor Pál riportjából, Magyar Hírlap422
Felszólalásom a lakiteleki tanácskozáson, 1987. szept. 27.424
Hungarian Service. Interview with Mr. Sándor Püski. Kéri Tamás424
Előadásom a Fábry-kör - Bölcsész klubban - 1987. okt. 8. Bevezető429
Fazekas Erzsébet: A manhattani magyar könyvesek, beszélgetések Püski Sándornéval és Püski Sándorral430
Levelem Márai Sándornak, San Diego, California443
Felszólalásom Grósz Károly és az amerikai magyarok találkozóján444
G. Szabó Lőrinc és Duray Miklós előadói körútja, körlevél445
Nagyon őszinte beszélgetés a hat(van) éves Lócival446
Ignácz Rózsa emlék-ünnepség, Budapesten, 1989. szept. 20.446
Faragó Laura énekművész és Sellei Zoltán előadóművész körútja447
1990-től itthon449
A Püski-Isis Kft. a hazai indulásban449
Beszéltem az Eötvös-Püski Könyvesbolt nyitó ünnepségén, 1988. szept. 20.449
Felszólalásom a Jurta Színház Szárszó és a Püski Kiadó estjén, 1988. okt. 3.450
A hazai történetünk folytatása450
Gubucz Gáspár egykori könyvbarátunk leveléből. Békéscsaba, 1989. febr. 26.452
Püski-Isis Kft., Budapest, Tárgy: Felmondás452
Beszámolóm a Püski Kft. Taggyűlésén454
A Püski Kiadó Kft. működése a három állmai könyvterjesztővel457
Czine Mihály: Köszöntő 1990. jún. 3-án a Püski-könyvesbolt megnyitásakor457
Vörös Vince, Bakonya, Kossuth u. 8. H-7675 Hungary, 1989. 4. 18.459
Emléktábla a Szerb utcában (Magyar Nemzet, 1990. 6. 11.)459
Kiss Dénes: Hazatérő haza (Népszava, 1990. 6. 13.)459
Megnyitó beszédem Székesfehérváron, 1990. szept. 22.460
Bethlen Gábor-díjat kapott Püski Sándor és Püski Sándorné, 1990. nov. 2-án, akiket Fekete Gyula méltatott461
Nyilatkozatom a Bethlen Alapítvány díjátadó ünnepségére462
Beszámolóm a Társaság taggyűlésén. A könyvterjesztők kilépése, 1991. ápr.463
A 80. születésnapi kiállítások és ünnepségek 1991. első felében465
Pozsgay Imre köszöntője465
Duray Miklós köszöntője466
Borbándi Gyula köszöntőjéből467
A bartóki utat választotta. Kósa Ferenc filmrendező köszöntőjéből467
Aki könyvekből épített templomot. Lőcsei Gabriella köszöntőjéből467
Püski. Bényei József köszöntője. Debreceni Napló, 1991. február 6.468
Meghívó a kiállítás záróünnepségére468
Zsigmond Gyula köszöntőjéből469
Kerekes Tóth Erzsébet levele. Marosvásárhely, 1991. április469
Újszászy Kálmán levele Sárospatakról, 1991. 6. 4.469
A Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola meghívója470
M. Kiss Sándor köszöntője (Kunszetnmiklós, Miskolc, Balassagyarmat)470
A könyves szülőföldje, Major Sándor filmje TV1, 1991. 7. 14.474
Püski napok-kezdődtek. Hajdú Bihari Napló 1991. 9. 19.474
Bartis Ferenc: Nyilvános Püski-köszöntő474
A PÜSKI Kiadó bemutatkozása a Római Magyar Akadémián474
Előadásom a Római Magyar Akadémián rendezett kiadótörténeti kiállításunkon475
Molnár József: A Püski Kiadó római könyvkiállítása elé, 1991. október 11.477
Kovács Mária: Élő ember a halhatatlanságból innen és túl az Óperencián478
Püski-könyvek Dunaújvárosban. Van itt egy tárlat481
Szárszói tábor 1993. augusztus 23-29.484
Felszólalásom a Számadás '92 konferencián Kisújszálláson, 1993. 2. 28.484
Antall József a szárszói találkozóról (Magyar Nemzet, 1993. 8/14.)486
Kanyar József: Mai üzenet (Szárszó Fórum, 1993. 8. 24.)486
Szárszó - 1993. Szárszó múltja, jelene, jövője. NDSz tájékoztató. 1993. szept.488
Levelem Lezsák Sándornak, Lakitelek, 1993. szeptember 4.488
Könyvbemutatók, beszélgetések, előadások, 1991-2001.490
Esterházy Lujza: Szívek az ár ellen sajtóbemutatója, Kossuth Klub, 1991. 4. 12.490
Tüskés Tibor: A visszametszett fa újra kizöldül (Új Forrás, 1991. 6-7. szám)490
Mandics György: Az elpusztíthatatlan Püskiék. (Temesvári Új Szó)495
Tisztelt Püski Kiadó Könyvesbolt. (Egy levél a sok közül)496
Bevezetőm a Pozsgay Imre: 1989 és Bíró Zoltán: Elhervadt forradalom című könyvek bemutatásakor a Kossuth Rádióban, 1993. 9. 6.497
Ónody Éva: 82 éves Püski Sándor - Fóton. A megőrzés küldöttei497
Meghívó a Közép-Európa atlasz bemutatójára498
Kiss Dénes: Sorsunka térképen. (Heti Újság, 1994. 3. 3.)498
Bónis Ferenc: Így láttuk Kodályt című könyvünk bemutatása. 1994. 6. 1.500
"Még egy rossz újságunk sem volt". Bundula István, Magyar Narancs500
Matuska Márton: Püskiék Bácskában (Új Hét Nap, Szabadka, 1994. 12. 16.)504
Bodnár Dániel: Kettős kötésben - Beszélgetés Püski Sándorral505
Felszólalásom a 60 éves házassági évfordulónkra rendezett esten509
Beke György: Áldozatos magyar élet (Nyugati Magyarság, 1995. április)509
Matúz Tibor: Arckép Püski Sándorról510
Szárszó-Hillsdale-Lakitelek (Kereszténydemokrata Néppárt, 1995. 12. 18.)512
Kodolányi Gyula laudációja: A Püski-házaspár munkásság (1996. 3. 22. a Magyar Örökség-díj)513
Püski Sándor: Új Szárszó a kibontakozásért - Trianon feloldása516
Szárszó '96 - Budapesten518
Megnyitó beszédem a "Szárszó '96 - Budapesten" táborán519
Püski Sándor előadása Újkígyóson, a Szent István napi ünnepségen, 1997521
Nyilatkozatom a tervezett választási röpiratunkba525
Üdvözletem 1998. június 17-én, a MIÉP gyűlésén, a Nemzeti Sportcsarnokban526
Most nem a szépirodalomnak van itt az ideje. Lőcsei Gabriella riportja526
Gomos Gyula méltatása a Bethlen Gábor-díjra, 1998. 11. 2.528
Frimmel Gyula és Mária levele Zalaegerszegről, 1999. április529
Für Lajos: A Püski házaspár köszöntője - Lakiteleken, a Kölcsey-díjra530
Levelem Orbán Viktor miniszterelnöknek. 1999. 12. 18.532
Orbán Viktor válasza. 2000. 2. 1.532
Mit várok a kétéves millenniumi ünnepségektől532
A Nemzeti Társas Kör Hűség-díja a Püski házaspárnak Kiskunlacházán533
Szokolay Sándor köszöntője534
Tempfli József, Várad 81. megyés püspöke, köszöntője534
Tőkés László püspök köszöntője, Nagyvárad, 2000. szeptember 7.534
Petőcz Miklós: Kiadós köszöntő535
Nagy Gáspár köszöntője: Mintha csak egy régi versben...535
Szilágyi Ferenc: Egy könyvkiadó jubileumára535
Bordó Csaba: Ad Alexandrem Pyskiensem536
Egy Különös Napról, részlet, szerzője ismeretlen. 1940 V. 2.536
Kocsis István: Püski Sanyi bácsi és Ilus néni köszöntése, 2001. február536
Varga Domokos: Köszöntő538
Püski Sándor köszöntése: Márkusné Nater-Nád Klára539
Beke György: A könyves nemzet mindenese, Püski Sándor 90 éves540
Kossuth Rádió, 2001. febr. 6. Kulcsár Katalin: Arc-vonások542
Püski Sándor, A Budavári Önkormányzat díszpolgára, 2001. május 21.543
Bay Zoltán levele, Washington, 1984. január 17.544
Levelem Bay Zoltánnak, New York, 1984. március 2.545
Bay Zoltán levele, Washington, 1988. november 6.545
Felszólalásom a Kovács Imre emlékesten, 1981. jan. 23.546
Kitüntetések547
Utószó548
Szárszó '43-as táborozás névsora549
Névmutató554
2001. decemberi könyvjegyzékünk565
Képes melléklet577

Püski Sándor

Püski Sándor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Püski Sándor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Könyves sors - magyar sors Könyves sors - magyar sors Könyves sors - magyar sors Könyves sors - magyar sors Könyves sors - magyar sors

A védőborító és a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.940 Ft
970 ,-Ft 50
15 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Könyves sors - magyar sors Könyves sors - magyar sors Könyves sors - magyar sors

Könyvtári könyv volt. A védőborító enyhén foltos.

Állapot: Közepes
1.940 Ft
970 ,-Ft 50
15 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Könyves sors - magyar sors Könyves sors - magyar sors Könyves sors - magyar sors Könyves sors - magyar sors

A védőborító védőfóliája felhólyagosodott. A védőborító és a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.940 ,-Ft
29 pont kapható
Kosárba