836.578

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Híradástechnika

Szerző
Fordító
Lektor

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 224 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Tankönyvi szám: 60002.

Tartalom

Előszó9
Az üzenetek elmélete11
Híradástechnika11
Beszéd12
Írásjelek15
Zene16
Kép17
Nagy nyilvános hírközlő hálózatok18
Az információelmélet alapfogalmai19
Hullámformák21
Szinuszos rezgések21
Periodikus rezgések leírása22
Impulzusok leírása25
Idő és frekvencia27
Szint28
A beszéd akusztikája30
Frekvencia, hangmagasság, frekvenciacsoport30
Amplitúdó, hangerősség, hangosság31
Hallásterület32
Beszédhangok33
Az érthető beszéd határai33
Elektroakusztikus átalakítók35
Szénmikrofon35
Kondenzátormikrofon36
Egyéb mikrofonok37
Mágneses hallgató38
Dinamikus hallgató39
Dinamikus hangszóró39
Hangszórókombinációk40
Elektromos áramkörök építőelemei42
Huzal- és rétegellenállások42
Kondenzátorok42
Tekercsek43
Reaktanciák45
Helygörbék47
Dualitás47
Négypólusegyenletek47
Kábelek53
Vezeték-egyenletek53
Vezetékek igen kis frekvenciáknál56
Vezetékek igen nagy frekvenciáknál58
Szimmetrikus kábelek59
Koaxiális kábelek61
Kábelek hullámellenállása63
Kábelek csillapítása64
Fázis és hullámhossz66
Fázissebesség és fázisfutási idő67
Csőtápvonalak67
Pupinkábelek68
Elektroncsövek70
Az elektronok mozgása az elektromos térben70
Izzókatódok71
Dióda, indulóáram, tértöltési áram72
Trióda földelt katódú kapcsolásban75
A trióda jelleggörbeseregei76
A munkaegyenes az Ia-Ua-jelleggörbeseregben77
Lineáris helyettesítő képek79
Tetróda81
Pentóda82
Tranzisztorok83
Kristálytípusok83
Félvezetők84
Elektronvezetés és lyukvezetés86
Félvezetődióda87
Tranzisztor88
Földelt emitteres tranzisztor kapcsolás90
A munkapont hőstabilizálása91
A tranzisztor mint négypólus92
A tranzisztor tehetetlensége94
A transzformátor95
Ellenállások illesztése95
Ideális transzformátor96
A transzformátor helyettesítő kapcsolásai97
Csillapítás közepes frekvenciákon98
Transzformátor kisfrekvenciákon100
Transzformátor nagyfrekvenciákon101
Sávszélesség102
Tekercs-kapacitások103
Kapacitívan terhelt transzformátor103
Erősítők106
Egyfokozatú erősítő106
Többfokozatú elektroncsöves erősítő107
Többfokozatú tranzisztoros erősítő109
Végerősítő109
Hálózati tápegységek111
Nagytávolságú távbeszélőösszeköttetések113
Kéthuzalos összeköttetések113
A hibrid114
Négyhuzalos összeköttetések116
Távbeszélőtechnika117
Jelfogók117
Előfizetői készülék119
Automatikus választás120
Automata központok122
Választógépek és kapcsológépek123
Távválasztás124
Távbeszélő díjak127
Frekvenciaátalakítás128
Amplitúdómoduláció128
Amplitúdómodulált hullámok130
Frekvenciamoduláció132
Frekvenciamodulált hullámok133
Berezgési idő135
Mintavétel136
Impulzus-fázismoduláció137
Szűrők139
Szűrőláncok139
Szelektív erősítők142
Oszcillátorok146
Visszacsatolt erősítő146
Erősítő negatív visszacsatolással147
Katóderősítő (katódkövető)148
Begerjedés149
Oszcillátorok151
Lebegtetős oszcillátorok és RC-oszcillátorok152
Kvarcvezérlésű oszcillátorok154
Amplitúdómoduláció és -demoduláció156
Csöves modulátorok156
Csúcsfeszültség demodulátor158
Gyűrűs modulátor159
Frekvenciamoduláció és -demoduláció162
Reaktanciacső162
Modulációátalakító163
Amplitúdóhatároló165
Impulzusmoduláció és -demoduláció167
Impulzusgenerátor167
Impulzusátalakítás169
A jelfeszültség mintavétele171
Impulzus-fázis modulátor171
Impulzus-fázis demodulátor173
Vivőfrekvenciás rendszerek a távbeszélőforgalom számára175
Négyhuzalos vivőfrekvenciás rendszerek és kéthuzalos vivőfrekvenciás rendszerek175
Frekvencia multiplex-rendszerek többszörös modulációval178
Kábeles vivőfrekvenciás rendszerek180
Mikrohullámú PPM-24-es rendszer181
Rádióhullámok183
Adóantennák183
Hullámok terjedése szabadtérben185
Mikrohullámú rádió összeköttetések187
Rádiadók189
Rádióvevők191
Hangrögzítés194
Magnefontechnika194
Hanglemeztechnika196
Távírótechnika199
Távírójel199
Távgépíró200
Távírójelfogó202
Egyenáramú távíróösszeköttetés203
Váltóáramú távíróösszeköttetés205
Távíróhálózat207
Rádió-távíró összeköttetések207
Hell-távírógép208
Televízió210
Fényesség210
Fotocellák, fotodiódák212
Elektronsugárcső213
Képtávírás214
Televízió215
Képbontócsövek (képfelvevő csövek)216
Televízió adó217
Televízió adóhálózat219
Televízió vevő220
Az elektromos híradástechnika történetéhez221
Fontosabb híradástechnikai egységek és jelölések222
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Híradástechnika Híradástechnika Híradástechnika

A védőborító szakadozott.

Állapot:
980 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba