859.000

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Róma és a korai kereszténység

Szerző
Fordító
Lektor

Kiadó: Művelt Nép Tudományos és Ismeretterjesztő Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 299 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:

Előszó

A kereszténység keletkezése történetének tudományos vizsgálata mindenkor szorosan összefüggött annak a társadalomnak a szociális berendezésével és világszemléletébel, amelyben az illető tudós... Tovább

Tartalom

Előszó
Kritikai módszerek és konstruktív problémák a kereszténység keletkezése történetének tanulmányozásában5
ELSŐ RÉSZ
Állam és vallás az ókori világban
Állam és vallás a hellénisztikus monarchiákban19
Görögországi társaságok és szövetségek az i. e. utolsó három évszázadban21
Vallási mozgalmak a rabszolgarendszer fejlettségének tetőfokán24
A görög-római és zsidó világ legfőbb társadalmi és vallási irányzatai25
Az I. századi római rabszolgatartó társadalom felsőbb rétegei (Seneca, Tacitus, Suetonius, Valerius Maximus és Velleius Paterculus adatai alapján)
Urak és rabszolgák29
A római társadalom felső rétegének életmódja és erkölcsei35
A római társadalom felső rétegének világnézete a korai császárság időszakában38
Emberszeretet és istenkeresés Seneca műveiben
A római sztoicizmus erkölcse47
Seneca vallásbölcselete és istenkeresése52
Seneca és a kereszténység61
Az idősebb Plinius tudományos világszemlélete
A provinciák nemességének hatalomra jutása65
Plinius mint filozófus és szatírikus író67
A kereszténység alapítói
A "kereszténység alapítói" fogalmának kritikája73
Milyen mértékben tekinthetők történeti forrásműnek az újszövetségi könyvek?77
Vallási és politikai csoportosulások Judeában, az i. u. I. században
Josephus Flavius a zsidó nép I. századi története megismerésének forrása81
Keresztény betoldások Josephus Flavius és Tacius műveiben82
Josephus Flavius szövegének tanulmányozása a II. században84
A zsidó vallási-politikai csoportok jellemzése Josephus Flavius műveiben86
A zsidó szekták társadalmi jellege Josephus Flavius szerint90
A judeai szekták világszemlélete91
Az esszeusok mint a kereszténység nagyfontosságú előfutárai94
A zsidóság a 66-73-as felkelés előtt96
A zsidó vallás elterjedése időszámításunk I. századában99
Jézus és Krisztus a zsidó szektások hitvallásaiban
Jézus és Krisztus: két különböző alak101
Jézus: istenség102
Krisztus: Izrael várva-várt királya107
A harcos messianizmus a 66-73-as judeai felkelés idején
A felkelés társadalmi jellege110
A zeloták és a szikáriusok társadalmi és vallási eszméi115
A harcos messianizmus jellemző vonásai117
A kereszténység előfutárainak társadalmi berendezése és szociális eszméi
A radikális szektásság - széleskörű népi mozgalom120
A szektás közösségek társadalmi berendezése124
Általános megjegyzések a vallás helyzetéről az i. u. I. századi Római Birodalomban
A kereszténység előfutárai az I. században127
A kereszténység előfutárai a zsidóság körében131
A kereszténység előfutárai a görög-római világban. Keleti vallások megjelenése Rómában133
A korszak-beosztás kérdései135
MÁSODIK RÉSZ
Az új vallás megjelenése Rómában
A rómaiak a II. században141
A korai kereszténység142
Időrendi kérdések145
A Római Birodalom helyzete az Antoninusok idején
A Birodalom katonai és gazdasági helyzete147
A colonatus fejlődése149
Változások a birodalom politikai rendjében152
A II. században bekövetkezett világnézeti változások155
A II. század eleji Római Birodalom uralkodó osztályának politikai és társadalmi nézetei
Traianus és kortársai161
A római társadalom tagozódása Tacitus szerint162
A társadalom tagozódása az Evangélium szerint164
A "Traianus magasztalása" mint a II. század eleji római társadalom legfelsőbb rétegei nézeteinek tolmácsolója165
Plinius "Panegyricus"-ának társadalmi programja169
A görög és a római kultúra közeledése172
Dión Chrysostomos "Beszédei a császári hatalomról": az egyeduralom dicsőítésének görög változata173
A Traianus-korabeli Római Birodalom uralkodó osztályának társadalmi és politikai nézetei176
A görög-római társadalom erkölcs-filozófiai és vallási nézetei a II. század elején
Erkölcsi problémák Epiktétos filozófiájában178
A késői sztoicizmus világszemléletének jellemvonásai181
Epiktétos tanításának osztálykorlátjai184
Plutarchos vallásfilozófiai tanulmányai "Isisről és Osirisről"185
A vallási pártok helyzete Traianus idején. Hitelesnek tekinthető-e Plinius és Traianus levelezése a keresztényekről?
A zsidó közösségek a 73-tól 117-ig terjedő időszakban194
Néhány megjegyzés az I. század végi - II. század eleji ókori írók műveiben található betoldásokról196
Plinius levele a keresztényekről és Traianus válasza200
Milyen alapon vonható kétségbe Plinius és Traianus keresztény tárgyú levelezésének hitelessége?202
Tertullianus véleménye Pliniusnak és Traianusnak a keresztényekről szóló levélváltásáról207
Vallási mozgalmak és vallási pártok Hadrianus idején. A "keresztény" név megjelenése
Vallási mozgalmak a Római Birodalomban, a II. század 20-30-as éveiben210
Irenaeus, lugdunumi püspök műve: "Minden eretnekség leleplezése"212
A "racionalista" iskola alapvető tévedése213
A gnosztikusok művei mint a keresztény vallásfilozófia előfutárai217
Az "evangéliumi" mítosz-költés kezdete219
A keresztény közösségek mint a Római Birodalom társadalmi és gazdasági életének jelensége222
A keresztények vetélkedése a zsidókkal230
A "vámosok" nézetei és törekvései231
A Római Birodalom a II. század derekán
A birodalom belső helyzete235
A II. század derekának írói, filozófusai és szónokai239
Erkölcsi problémák Aulus Gellius filozófiájában241
Általános megjegyzések a II. század közepén élt ókori írókról és szónokokról248
A kereszténység csoportjai és irányzatai a II. század negyvenes-ötvenes éveiben
Kereszténység és zsidóság a II. század derekán250
A keresztény vallási gondolat legfőbb irányzatai a II. század negyvenes-ötvenes éveiben251
A gnosztikusok253
A markioniták257
Justinus és az evangéliumok összeállítói260
A montanisták264
A művelt pogányság véleménye (a II. század 70-es éveiből) a kereszténységről
A Celsusról szóló irodalom267
Az "Igaz szó" szerzője, s műve keletkezésének ideje és célja269
A kereszténység zsidó leleplezői273
Zsidóság és kereszténység mint babona275
Kísérlet a keresztényeknek a birodalom kebelébe való visszatérítésére282
Celsus világszemléletének osztálykorlátjai285
Az Újszövetség keletkezése (a II. század 60-70-es éveiben)
Az Újszövetségben található ellentmondások288
Az Újszövetség összeállításának fő célja291
Az újszövetségi kereszténység társadalmi és politikai jellemzése294

R. J. Vipper

R. J. Vipper műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: R. J. Vipper könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem