A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Urálisztikai tanulmányok 2.

Bereczki emlékkönyv - Bereczki Gábor 60. születésnapjára

Tartalom

Ellen Niit - Jaan Kross: Juubelitervitus Gábor Bereczkile .. 7
Ellen Niit - Jaan Kross: Születésnapi köszöntő Bereczki Gábornak /Ford. Rab Zsuzsa/ ....11
Domokos Péter: Bereczki Gábor 60 éves ..........................................15
- || - : Gábor Bereczki 60 Jahre .....................23
Bereczki Gábor munkásságjegyzéke, összeállította Bereczkiné
Mai Kiisk, H. Laborc Júlia, Kirsi Rantala, Szabó Ágnes ...... 35
Ariste, Paul: Epitees vadja keeles ........................ 69
Árpás Károly: Egy javaslat körüljárása.................... 73
Sz. Bakró-Nagy Marianne: Egy kis fonotaxis /módszertani
meggondolások egy Pü/Fü fonotaxis elé/ ................. 79
Balázs János: Mióta szántóvető nép a magyar? /Szánt szavunk -eredete/ ........ 85
Bujdosó Székely Gábor: Néhány szintaktikai kategória kapcsolódási sorrendje a vaszjugáni osztják mondatszerkezetekben .................................................... 91
Csepregi Márta: Az osztják vérbum finitumok szófajproblémáiról ..... 97
Csúcs Sándor: Munkácsi votják szógyűjtése ................. 103
Dobó Attila - Fancsaly Éva: Az UEWb. anyaga a statisztika tükrében............... 107
Dugántsy Mária: Adalék a mordvin Szijazsar-vitához ........ 111
Fancsaly Éva - Dobó Attila: A Pü alapnyelv mássalhangzó-kapcsolatai és a PS alapnyelv ............. 117
Fodor István /Köln/: Oláh Miklós Hungariájának forrása: Lázár deák térképe ............. 133
Fodor István /Budapest/: A permi népek kialakulásával kapcsolatos újabb régészeti kutatásokról .................. 139
Gombár Endre: A finn dráma magyarországi fogadtatásának nehézségeiről.............159
Gulya János: A létige a vahi osztjákban...........................169
Hajdú Mihály: Adatok Békés város í-zésének történetéhez .. 175
Hajdú Péter: Mahler Ede és Ottó Donner két levele .... 181
Havas Ferenc: A nyelvtipológia definíciójához ............. 185
Kálmán Béla: Adalékok a "fölösleges" jövevényszavak kérdéséhez ......197
Képes Géza: Epika a színpadon. Hella Wuolijoki ........... 203
Keszler Borbála: Az alany kifejezései lehetőségei ........ 215
Kiss Jenő: A nyelvjárási szókincs vizsgálata és a tájszótárak.. 219
KIima László: A merják emlékezete ..............225
ifj. Kodolányi János: Az obi-ugor vadász íjak és nyilak .. 231
H. Laborc Júlia: Egy finnugor vonatkozásokban gazdag századvégi folyóirat: az Élet ............................... 251
Lakó György: A finnugor nyelvtudományi tanszékek általános
műveltségünk szintentartásáért.....................................265
D. Mátai Mária: Még egyszer az el- igekötö történetéhez ... 271
F. Mészáros Henrietta: Nagy szavunk eredetéről ............ 277
Mikola Tibor: Az uráli számjelek eredetének kérdéséhez ... 283
A. Molnár Ferenc: Szótörténeti és jelentéstani megjegyzések néhány finnugor eredetűt szavunk igei és névszói kettős szófajúságához ........................................ 289
Pusztay János: Kék enyec nyelvjárás grammatikai vázlata 301
Rab Zsuzsa: Meleg kézszorítás ........................................................309
Raun, Alo: Remarks concerning Proto-finno-ugric Palatalization..........313
Rédei Károly: A mordvin népnév eredetéről................................315
Schmidt Éva: Az északi osztják birtokos névmásokról ... 319
Schulze, Brigitte: Abstrakta-Bildung im Chantischen ............325
Seilenthal, Tonu: Az uráli névutók keletkezése ................331
de Sivers, Fanny: La dynamique negative d'un verbe statique 337
Szatmári István: Väinö Linna "Tuntematen sotilas" c. regénye magyar fordításának stílusáról ....................................343
Veenker, Wolfgang: Alle Jahre wieder ... /Bemerkungen zu
einem votjakischen/udmurtischen Text/ ..................................361
Veres Péter: A finnugor őshaza meghatározása az újabb adatok fényében...........367
Vértes Edit: Obi-ugor totem a medve? ................................375
Vikár László: Rendhagyó sorok finnugor kutatásról ................381
Voigt Vilmos: Bartók találkozik a folklórral ..........................391
Zaicz Gábor: A mordvin lexika ősi elemei ..................................397
Tartalom................................................403
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Urálisztikai tanulmányok 2. Urálisztikai tanulmányok 2. Urálisztikai tanulmányok 2.

A borító kissé foltos.

Állapot:
3.400 Ft
1.700 ,-Ft 50
14 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Urálisztikai tanulmányok 2. Urálisztikai tanulmányok 2.

A gerinc kissé töredezett. A borítón tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot:
3.400 Ft
2.380 ,-Ft 30
19 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Urálisztikai tanulmányok 2. Urálisztikai tanulmányok 2. Urálisztikai tanulmányok 2. Urálisztikai tanulmányok 2.

A borító és néhány lap enyhén foltos, a gerinc töredezett.

Állapot:
3.400 ,-Ft
27 pont kapható
Kosárba