A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Confessio 1978/1-4.

A Magyarországi Református Egyház Figyelője - 1978. 1-4. szám

Tartalom

1. SZÁM
Bartha Tibor: Egyházunk neve5
Tóth Károly: Van-e helye a hitnek a szocialista társadalomban?7
Jánossy Imre: A kereszténység és a szekularizált világ11
A van és a legyen
Zsinati tanítás a házasságról21
Buda Béla: A házasság viharban - de nem süllyed22
H. Sas Judit: Bátor férfi - türelmes nő?35
Kocsis Elemér: Új szövetség a férfi és a nő között47
Harsányi István: A párkapcsolat55
Évszázadok fényei
Jékely Zoltán: Tűnődések és észrevételek Széchenyi István naplójának fordítása közben63
Gacsányi Gábor: Ady Endre és Bartha Mór a Debreczen szerkesztőségében69
Szathmáry Lajos: Négy nagy nevelőm arcképéhez77
Szépmívesség
Barth Károly: Vallomások Mozartról87
Rab Zsuzsa: Találkozás egy gyülekezettel91
Sinka István: Így kezdődött (részlet önéletrajzából)95
Bottyán János: Koncz Zoltán és képei110
Bihari Sándor, Dobos Hajnal, Domján János, Náday Márta, Bogárdi Szabó István és Vékey Tamás versei, Batizi András éneke3, 20, 34, 46, 90, 114, 116, 138
Tanúság
Báló Benjámin: Leiningen Károly utolsó órái111
Szociális kérdések Kálvin igehirdetésében115
Levélváltás az ötvenéves Ady körül117
Figyelő
Elisabeth Moltmann-Wendel: A nő az egyházban és a társadalomban (Makkai László)123
Eberhard Stammler: Az egyház évszázadunk végén (Ladányi Demeter)125
László Ferenc: Zenei ügyelet (Csomasz Tóth Kálmán)126
Lapunkat Koncz Zoltán pasztelljeinek és múzeumaink kincseinek fényképei díszítik
2. SZÁM
Bartha Tibor: Nemzet és nemzetköziség3
Hanák Péter: Etnikum és közösségtudat29
Kerekasztal egyházról és nemzetről
Dumitru Staniloe: Az egyház egyetemessége és néphezkötöttsége ortodox felfogásban39
Vekoslav Grmic: Az egyház egyetemessége és nemzeti jellege katolikus szempontból49
Juhász István: A nép és a népek-feletti közösség a reformátori Írás-értelmezésben55
A van és a legyen
Andorka Rudolf: Az "egykés" családok a magyar népességtörténetben65
Évszázadok fényei
Fügedi Erik: Korona és hit79
Szépmívesség
Ignácz Rózsa: Nemzetiségük: magyar87
Bodné Bobrovszky Ida: A múlt keresztyén respublikáinak művészete99
Dobos Hajnal: Énekek éneke (vers)86
Dobos Hajnal: Ó, az ember... (vers)86
Fodor András: Lecke (vers)64
Jánosy István: Halottak napja (vers)38
Karay Lajos: A létra szonettje (vers)76
Náday Márta: Mondóka (vers)111
Vasadi Péter: A sivatagi kísértés (vers)77
Tanúság
Ady Endre: Egy nagytiszteletű szerkesztő (Vezér Erszébet jegyzetével)105
Sáfrán Györgyi: Arany János ismeretlen vers-változata Kovács Albertnek106
Figyelő
Kristó Nagy István: Németh László: Homályból homályba113
Berkesi Sándor: Bárdos Lajos és új Ady-kórusa115
Göncz Árpád: "Ítélet teszi a bűnöst" Néhány szó egy téma-hullámhoz117
Makkai László: Köpeczi Béla: Függetlenség és haladás122
Szilágyi Lajos: Ady Endre: Életem nyitott könyv125
W. Faulkner: Példabeszéd125
Szathmáry Lajos: Korunk Évkönyve 1977126
Jánosy István: Kővendég126
Bottyán János: Péterfy László: Családi sírkertek127
3. SZÁM
Bartha Tibor levele Szabó Magdához1
Pákozdy László Márton: Ökológia - Bibliai teológia - keresztyén etika3
Kerekasztal emberről és természetről
Vekerdy László: A természetkép változásai17
Bolyki János: Természettudósok és teológusok új párbeszéde27
P. Tóth Béla: Teológusok az emberről41
Szesztay András: Ökológia és Ökumené53
A van és a legyen
Harsányi István: Társadalmi vonzások és taszítások63
Évszázadok fényei
Beke György: Bod Péter Magyaringben73
Kovách Géza: Adyról és a Szilágyiságról történésszemmel79
Szépmívesség
Mezei Mária: Kalandozás. Improvizált vallomás zenével84
Albert Gábor: Rokoni látogatóban a Felső-Tisza-vidéken95
Hegyi-Füstös István: Debrecentől a Grand Prix-ig - Párizstól Debrecenig105
Csuday Csaba: Zúzmara (vers)15
Fodor András: Az Úrfelmutatás hazugsága (vers)16
Petrőczi Éva: Zengővárkony (vers)72
Petrőczi Éva: Az utolsó gyümölcsök (vers)40
Rudnai Gábor: versei: Célfotó, Túlélni, Soha, Bujdosónóta62
Sebestyén Sándor: Szól a vers72
Sebestyén Sándor: Apokrif123
Tóth Sándor: Esti Rőzsetűz
Zákányi Bálint: A sámán imája (vers)104
Tanúság
Isten, ember, természet Kálvin prédikációiban (ford. Nagy Sándor Béla)113
Figyelő
Tamás Bertalan: A Skót Misszió és a Jó Pásztor tevékenysége116
Berkesi Sándor: A gályarab-évforduló kantátáiról118
R. Hoykaas: A vallás szerepe a modern tudomány kialaulásában123
Lapunkat műemlékek és Medgyessy Ferenc szobrainak képei díszítik. Az Országos Műemléki Felügyelőség, Albert Gábor, Rigó István, Szilvássy Géza és Szollát György felvételei
4. SZÁM
Jánossy Imre: Nagykorú keresztyénség3
Kerekasztal
Szentágothai János - Zsebők Zoltán: Beszélgetés tudományról és felelősségről13
Tanulmányi Bizottság: Élő keresztyén reménységben22
A van és a legyen
Karacs Zsigmond: Szövetség a szeretet szolgálatára37
Sárospataki népfőiskolások vallomásai: Szökött parasztok - mezőgazdasági szakmunkások46
Évszázadok fényei
Márkus Mihály: Komáromi Csipkés György a tudós teológus57
Czeglédy Sándor: Megifjodó öreg graduálok68
Nagy Tibor - Szathmáry Lajos: Ősi kollégiumok és mai értékeik79
Szépmívesség
Albert Gábor: Rokoni látogatóban a Felső-Tiszavidéken (II.)95
Böszörményi Ede: A Himnusz tegnap és ma114
ifj. Kádár Ferenc: Ének Krisztus Urunkról, Áldozat, Nyugtalan, a mindenség imádságából (versek)56
Petrőczi Éva: A tákosi templom (vers)108
Sebestyén Sándor: Próba (vers)45
Zákányi Bálint: Másként nem tehet (vers)45
Fükő Dezső műfordítása...122
Tanúság
Kálvin: A csillagjóslás babonája119
Csók István: Emlékeimből121
Figyelő
Köpeczi Béla: A Thököly-felkelés az európai közvéleményben (Csohány János)123
Benkő Samu: A helyzettudat változásai (Trócsányi Zsolt)125
Átdolgozások (Cz. A.)127
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem