A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Confessio 1993/1.

A Magyarországi Református Egyház Figyelője/XVII. évf.

Tartalom

Meditáció
Márkus Mihály: Igaz tanítás - igaz élet3
Gyökössy Endre: Ősképek - ősfények (Mélylélektan a bibliaértelmezés szolgálatában)6
Boross Géza: A beteggyógyítás mint egyházi szolgálat (A teológiai therápeutika alapkérdései)10
Hegedűs Loránt: Egyháztagságunk megújulása és megújítása a megváltozott társadalomban16
Szépmívesség
Vajay Szabolcs: Nyitott szemmel a végtelenben (Marguerite Yourcenar íróról, a Francia Akadémia első női tagjáról)19
Marguerite Yourcenar: Boldogasszony fecskéi (elbeszélés)21
Nádasdi Éva: Tőled távol (vers)25
Tóth-Máthé Miklós: "Az írás lélegzés, a fennmaradás gyakorlása" - Beszélgetés a nyolcvanéves Kiss Tamással26
Kiss Tamás: Rám ismersz-e majd (vers)30
Parancs János: Albert Zsuzsa köszöntése31
Jékely Zoltán: Albert Zsuzsa mágiája (műelemzés)32
Albert Zsuzsa: Növények, madarak (vers)33
Jókai Anna: Kodolányi János sírkőavatása alkalmával - valami, amit el kell mondani: Róla, rólunk. Neki és számunkra34
Mécs László: Üzen a rab (vers)36
Nagy Lajos: Mécs László: Üzen a rab c. versének keletkezéstörténete37
Varga József: Meddig magyar a magyar?! (vers)38
Szilágyi Ferenc: Erdély (vers)39
Magyari Barna: Képeslap a Nyugati-Kárpátokból (vers)39
Nikolits Árpád: A menekülés ösvényein (regényrészlet)40
Tóth István: Örökség (vers)48
Bényei József: Tompa Mihály és a magyar költők48
Káldi János: Téli séta (vers)51
Tanúság
Zimányi Noémi: Beszélgetés a 90 esztendős Szathmáry Lajossal52
Nagy Géza: Csernák Béla megválasztott királyhágómelléki püspök emlékezete (1875-1967)59
Kovács Bálint: Arcok az ifjúsági munka elmúlt évtizedeiből - A KIE egykori földműves titkára: Kovács Péter (1901-1964)62
Figyelő
Bóka András: Emlékvillanások a református délvidéki menekültmisszió első évéről73
Nagy Ödön: A mezőfelei adventista gyülekezet (A református vallásosság és az adventizmus)82
Kiss Sándor Árpád: Fekete Csaba Ákos grafikái94
Párkány László: Világi zsoltár - három felvonásban (Tamási Áron: Hegyi patak)95
Könyv- és folyóiratszemle
Bolyki János: Életbölcsesség - mindenkinek (Gyökössy Endre: Életápolás - Vallás- és családlélektani esszék és tanulmányok)97
Albert Gábor: "Megmaradásunk és talpraállásunk esélyei" (Für Lajos: Sors és történelem)99
Herczegh Géza: Géczi Lajos: Civilek hadifogságban102
Törös László: Boleratzky Lóránd: A magyar evangélikus egyházjog alapjai és forrásai. I. rész104
Csűrös Miklós: Jókai Anna: Az ifjú halász és a tó (Összegyűjtött novellák)108
Rab Zsuzsa: Szilágyi Ferenc: Csalánok és ibolyák (Epigrammák)111
Szénási Sándor: Füle Lajos költészete (A hamu tanítása)112
Tóth Béla: Banner Zoltán: Erdélyi magyar művészet a XX. században114
Dankó Imre: Évkönyv Sárospatakról. A Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek Évkönyve 1989/1990115
Szathmáry Sándor: Hegedűs Loránt: Testvérek, menjünk bátran!117
Szenes László: Műveltség és vallás a zenében. Bónis Ferenc: Hódolat Bartóknak és Kodálynak c. könyvéről120
Bodri Ferenc: Távlatok. A római katolikus egyház új magyar folyóirata125
Szőnyi György: A Himnológiai Gyűjtemény margójára127
Angol nyelvű tartalomjegyzék
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem