A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Filológiai Közlöny 1982. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Bizottsága és az Irodalomtörténeti Társaság Világirodalmi Folyóirata XXVIII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Mészáros István: Ars, litteratura, philosophia. Tudomány- és tananyagrendszerek Alkuintól Erasmusig1
Szőnyi György Endre: A rózsakeresztes reform és a tudomány haladására vonatkozó utópiák38
Élthes Ágnes: Racine Bérénice-ének zenei szerkezete48
Király Gyula: Dosztojevszkij és a XIX. század59
Dáneil Ágnes: A szöveg összefüggéseinek vizsgálata. Kísérlet a tartalom struktúrájának feltárására87
Magyar Miklós: A belső monológ keletkezésének és történetének néhány problémája97
Közlemények
Rév Mária: Mihail Pavlovics Alekszejev (1896-1981)108
Adamik Tamás: Az aiszóposzi mese a retorikában109
Durzsa Sándor: Priscianus-magyarázatok a szintaxis köréből117
Gömöri György: Mickiewicz és a magyarok127
Madácsy Piroska: Lamartine a XIX. századi magyar folyóiratokban132
Szemle
A Graal vonzásában (Halász Katalin)140
Gerhart Hoffmeister: Spanien und Deutschland (Solti István)148
Robert Coles: Walker Percy - An American Search (Abádi Nagy Zoltán)149
Hugh MacLennan: Voices in -Time (Jakabfi Anna)153
Nagy Géza: Az egyedi egyetemes (Jean Paul Sartre) (Fodor István)154
Bettina L. Knapp: Gérard de Nerval: The Mystic's Dilemma (Zerkovitz Judit)155
Keleti nevek magyar helyesírása (Erdős György)157
2-3. szám
Tanulmányok
Mádl Antal: A német mítosz "átfunkcionálása" Thomas Mann Goethe-regényében161
Hetesi István: A szerelem próbakő funkciója Turgenyev Faust c. elbeszélésében173
Újvári Károly: A Wanderers Nachlied magyarul182
Pálffy István: Politikai szatíra a Jakab-kor színpadán209
Takács Zsuzsa: Nagy László Lorca-fordításainak poétikai megközelítése224
Közlemények
Berczik Árpád: Turóczi-Trostler József, a Goethe-kutató245
Halpern Péter: "Fausti" elemek A Mester és Margaritában252
Solti István: A hoftag-fabula funkcióváltozásához Geothe előtt és Goethénél258
Király Erzsébet-Kovács Sándor Iván: Arany János Tasso-kötetének margójegyzetei265
Domokos Sámuel: Goga-problémák, I. A publicista Goga közéleti szereplése Magyarországon296
Gereben Ágnes: A nézőpont struktúrája a kisepikában305
Dukkon Ágnes: Laziczius Gyula tanulmányai az orosz irodalomról323
Hekli József. Arbuzov drámái329
Szabó Kálmán: A megbolydult csendélet színeváltozásai337
Bárdosi Vilmos: Egy új típusú szólásszótár szükségességéről344
Morvay Károly: A frazeológiai egységek a kétnyelvű szótárakban I.356
Sziklay László: A szlovák irodalom tanítása 1939-1944 között a debreceni egyetemen361
Szemle
Rakovszky Márton humanista költői munkássága (Tóth István)368
Robert M. Torrance: The Comic Hero (Abádi Nagy Zoltán)372
Daniel Hoffman: Harvard Guide to Contemporary American Writing (Kretzoi Sarolta)373
Győry János: A francia dráma kialakulása (Reisinger János)375
Mádl Antal: Írók történelmi sorsfordulókon (Szabó János)378
Paul Oskar Kristeller: Szellemi áramlatok a reneszánszban (Szőnyi György Endre)381
Attila József: "Jeh csákú szamaj" (Aradi Éva)383
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon (Kese Katalin)384
Arion (Szíjártó István)387
4. szám
Tanulmányok
Domokos Péter: Létezik-e finnugor irodalomtudomány?393
Hajdú Péter: Vers - foklór - zene - nyelvi változás400
Voigt Vilmos: A finn és észt nyelvű költészet 1770-1815/1820436
Viljo Tervonen: A magyar népköltészet Finnországban (a kezdetek)468
Kucsera Judit: Ember és történelem482
Gombár Endre: Politika a finn prózában497
Szopori Nagy Lajos: Adalékok a magyar és a finn családregények összevetéséhez501
Képes Géza: Eino Leino509
A. Molnár Ferenc: Arany János finn kapcsolatai és Vikár Béla Kalevala-fordítás körül514
Szíj Enikő: Vaszilij Iljics Litkin (1895-1981). Egy komi tudós halálára518
Keresztes László: Számi (lapp) költészet Svédországban528
Kálmán Béla: A vogul irodalom kezdetei540
Domokos Péter: A kis balti-finn népek irodalma547
Selmecy Ildikó: Az észt irodalmi nyelv kialakulásáról és fejlődéséről559
Rédei Károly: A komi-zürjén és a komi-permják irodalmi nyelv kialakulása571
Bereczki Gábor: A cseremisz irodalmi nyelv kialakulása576
Honti László: Az osztják írásbeliség581
Bede Anna: Három uráli költőm585
Rab Zsuzsa: Látó vezet világtalant. Jegyzetek a nyersfordításról589
Tandori Dezső: A műfordító jegyzetei585
Kazimir Károly: A Kalevala és a Kalevipoeg színpadi lehetőségei599
Szemle
Az V. Nemzetközi Finnugor Kongresszus (Csepregi Márta)604
Vikár László-Bereczki Gábor: Shuvash Folksongs (Paksa Katalin)608
Károly Rédei: Zyrian Folklore Texts (Pusztay János)610
Shamanism in Siberia (Pusztay János)612
Hajdú Péter: Az uráli nyelvészet alapkérdései (Pusztay János)616
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem