A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Veszprém megye a népi demokratikus forradalom idején 1944-1948

Tanulmányok, dokumentumok, visszaemlékezések, illusztráció, szépirodalom

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Pap János: Előszó5
Tanulmányok
Veress D. Csaba: Veszprém megye hazánk felszabadítása idején11
Beszteriné Dr. Blickle Ilona: A helyi állami szervek átalakítása és a közigazgatás kiépítése a megyében31
A földreform veszprém megyében55
Lakó István: Az újjáépítés és a hároméves terv. Az üzemek államosítása a megyében73
Palláné Bókony Ilona: Pártok és pártharcok Veszprém megyében (1945-1948)105
Varga Béla: A megye művelődési viszonyainak alakulása 1945-1948 között155
Dokumentumok, visszaemlékezések, illusztrációk
Naplófeljegyzés a pápai hadikórházból (1945. jan.2)201
Naplófeljegyzés Stifter János rep. főhadnagy átállásáról a szovjet hadsereghez (Pápai repülőtér, 1945. jan. 6.)202
A veszprémi nyilas fegyveres nemzetszolgálat tagjainak - és annak parancsnokának, Gruber Lajosnak - erőszakos cselekményei a m. kir. honvédség tagjaival szemben (Veszprém, 1945. jan. 25.)203
Az eddigi önkéntes kitelepítés helyett, a kötelező polgári kitelepítés elrendelése a megyéből (1945. febr. 10.)26
Naplófeljegyzés a leventefiatalság Németországba való erőszakos kitelepítéséről (Zirc, 1945. febr.28.)208
Szovjet visszaemlékezés a Veszprém előtt vívott harcokról (1945. márc.22-én délután)209
Veszprém megyei város polgármesterének hirdetménye a szovjet városparancsnok rendelkezéseiről (1945. márc.31.)210
Veszprém város katonai parancsnokának 2. számú parancsa (1945. évi április hó 3. napján)211
Jegyzőkönyv (1945. ápr.13.)212
Jegyzőkönyv a pápai földigénylő bizottság megválasztásáról213
Jegyzőkönyv (1945. ápr.27.)214
Turai Lajos: A földosztók hagyatéka. Történelemidézés Külsővaton216
Jelentés a Veszprém megyei tanügyigazgatás megszervezéséről (1945. ápr.28.)219
Veszprém járás főszolgabírójának jelentése a főispánnak a veszprémi járás általános helyzetéről (1945. máj.5.)221
A megyei pártmunka sűrűjében. (Részlet Kovács Rudolf visszaemlékezéséből)223
Dudarról az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe230
Felszabadulás a Nitrokémiánál232
Hogyan folyt a paxitgyártás és a cserekereskedelem a felszabadulás után Peremartonban233
Kimutatás a Pápa város és a pápai járás gyárairól235
Részlet az MKP győri területi bizottságának munkatervéből, amely konkért útmutatást ad a pártmunkához (1945. júl.26.)237
A pedagógus-szakszervezet indulása és tevékenysége Veszprém megyében (Rácz János visszaemlékezése)238
Két választás pápán (Vas Henrikné viszaemlékezése)246
A Szabadművelődés megindulása és kifejlődése (Páldy Róbert visszaemlékezése)253
Államosítási miniszteri biztos kirendelése az Ajkai Kőszénbánya Rt. bányavállalathoz. (1946. febr.5.)261
Balatonfüredi járás Nemzeti Bizottság jelentése az alispánnak (1946. febr.20.)262
Részlet az MKP Veszprém megyei pártértekezlet szervezeti beszámolójából. Előadó: Horváth János m. titkár (1946. febr.24.)263
A pápai népi kollégiumokról (Bíró István)265
A Bakonyi Bauxitbánya Ft. üzemvezetőségének levele az AIAG svájci társulat igazgatóságának a Szűc melletti bányászok súlyos élelmezési problémáiról az infláció tombolásának időszakában (1946. aug.19.)268
Az ajkacsingervölgyi és úrkúti bányászok válaszolnak a kisgazdapárt parasztképviselőinek269
A Függetlenségi Frontba tömörült pártok Veszprém vármegyei vezetőségének értekezletéről készült jegyzőkönyv (1947. nov.17.)270
Az MKP és az SZDP Veszprém megyei összekotő bizottsági ülésének jegyzőkönyve (1947. de.2.)272
Vállalatvezetői kinevezés (1948. márc.25.)275
Részlet Kossa István politikai beszámolójából az MKP és az SZDP Veszprém megyei egyesülési konferenciáján (1948. máj.30.)276
Veszprém vármegye alispánjainak jelentése a megye centenáriumi eseményeriől (1948. júl.2.)278
A vármegyei nemzeti bizottság felhívása a nemzeti bizottságok helyi szerveihez a pártok által a képviselőtestületbe delegáltak felülvizsgálására (1948. aug.11.)279
Szépirodalmi melléklet
Bertha Bulcsú: Balatoni évtizedek (részlet)289
Illyés Gyula: Rajz, eltépésre291
Nagy László: Lánglakodalom300
Szentiványi Kálmán: Hajnali madarak (regényrészlet)303
Simon István: A hadifogoly keze304
Keszthelyi Zoltán: Ne sírj306
Koncz István: Kisdedeknek307
Rab Zsuzsa: Orosz nyelviskoláim308
Thiery Árpád: Királynék városa (részlet)311
Szerkesztői utószó317
Személy- és helységnévmutató321
Válogatott bibliográfia343
Időrendi áttekintés349
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Veszprém megye a népi demokratikus forradalom idején 1944-1948 Veszprém megye a népi demokratikus forradalom idején 1944-1948 Veszprém megye a népi demokratikus forradalom idején 1944-1948

A lapélek és néhány lap enyhén foltosak. Belülről megerősített példány.

Állapot:
1.740 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba