A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalom I.

A középiskolák I. osztálya számára

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Korona Nova Kiadó Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 316 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-8153-96-2
Megjegyzés: Tankönyvi szám: KO 0028. Fekete-fehér fotókkal, reprodukciókkal illusztrált.

Tartalom

Tájékoztató a tankönyvhöz5
Művészet és valóság7
Gondolatok a művészetek rendszeréről7
Mire való a művészet?8
Utánzás - kifejezés10
A művészetek érzéki jellege11
Élményszerűség12
Mi a "valóság" ?13
"Az igazat mondd, ne csak a valódit!"13
A szépirodalom16
Egy novella16
Kosztolányi Dezső: A kulcs16
Az epika19
A novella20
Az epikai közlés formái20
Egy különös novella21
Karinthy Frigyes: Cirkusz21
A líra22
Kosztolányi Dezső: Októberi táj22
A művészi nyelv25
Többletjelentés27
A jelentés "megkettőződése"28
Szövegösszefüggés - szövegkörnyezet30
A művészi értékelés32
A művészi érték34
A művészet tartalma35
Örkény István: Ballada a költészet hatalmáról36
A szórakoztató irodalom37
Az álirodalom37
Még néhány megjegyzés38
Szemelvények az ókor irodalmából39
Mítosz, mitológia39
Mítoszok az istenek születéséről, a világ keletkezéséről40
Gilgames40
Az istenek születése a görög mitológiában41
Mítoszok az ember teremtéséről44
A Prométheusz-mítosz46
A Biblia47
Az Ószövetség48
A Teremtés könyve49
A vízözön50
A Gilgames eposz vízözöntörténete52
Pusztulás-mítoszok52
József története52
Az Ószövetség más könyvei54
Jónás könyve54
A Zsoltárok könyve55
Az Újszövetség56
Jézus születése57
Jézus kínhalála és feltámadása58
A tékozló fiú59
Az Újszövetség további könyvei60
Az ókori görög irodalom61
A görög kultúra jelentősége61
A görög epika64
A homéroszi eposzok64
A trójai mondakör65
Iliász66
Az istenek szerepe az Iliászban68
Az Iliász embereszménye: Akhilleusz69
Hektór és Andromakhé71
Az élet teljessége az Iliászban72
Akhilleusz pajzsa73
Odüsszeia74
Új embereszmény: Odüsszeusz74
Az istenek korlátozott szerepe76
Bonyolultabb mese - bonyolultabb szerkezet77
Odüsszeusz és Nauszikaá79
Odüsszeusz kalandjai81
Ithaka - leszámolás a kérőkkel86
Az eposz88
Az időmértékes verselés89
A görög líra91
A történelmi változások hatása91
Elégiák és epigrammák91
Az iambosz és a görög verselés új formái93
Dalköltészet94
A görög dráma98
Történelmi-politikai háttér98
Képzőművészet98
A görög színház és színjátszás102
A dráma és a színpadi előadás106
A tragédia107
Szophoklész108
Antigoné108
A thébai mondakör108
Az antik dráma jellegzetes vonásai110
Az Antigoné szerkezete112
A drámai harc és a jellemek113
Expozíció113
Bonyodalom114
"Sok van, mi csodálatos..."115
Konfliktus115
Késleltetés116
Krízis117
Végkifejlet118
Antigoné tragikuma118
Kreón bukása119
Oidipusz király120
Kivételeles remekmű120
Peloponnészoszi háború - elsötétülő látásmód120
A drámai szituáció121
Új típusú konfliktus122
Időszerkezet122
A darab szerkezeti felépítése122
Sorstragédia?126
A sorsával szembenéző ember128
A tragikus hős128
Írói világkép129
Platón130
A római költészet134
A római irodalom kialakulása134
Catullus136
Éljünk, Lesbia137
Lesbia madárkája137
Gyűlölök és szeretek138
Vergilius140
Eklogák141
Aeneis143
Aeneas és Didó144
Aeneas az Alvilágban144
A római istenekről146
Horatius147
Carmenek148
Thaliarchushoz149
Leuconoéhoz151
Paedrus152
Szemelvények a középkor irodalmából153
Történelmi változások, világnézeti átalakulás153
Az ókeresztény irodalom154
Szent Ágoston: Vallomások155
A szerzetesrendek156
Antikvitás és kereszténység157
A szellemi élet fellendülése157
Képzőművészet és zene158
A virágzó középkor irodalma162
Vallásos irodalom163
Himnuszok163
Új korszak a vers történetében164
Halotti beszéd - Ómagyar Mária-siralom165
Legendák168
Lovagi irodalom170
Trisztán és Izolda170
Trubadúrlíra171
Vágánsköltészet173
Dante175
Isteni színjáték177
Túlvilági látomás178
Az eltévedt ember179
A Pokol180
A Pokol beosztása181
Paolo és Francesca184
Találkozás Odüsszeusszal185
Villon186
A nagy testamentum189
Balladák192
Szemelvények a reneszánsz irodalmából197
A reneszánsz197
Olasz városállamok197
Reneszánsz és humanizmus197
Képzőművészet és zene199
Petrarca210
Daloskönyv211
Bocaccio215
Dekameron216
A sólyom feláldozása217
A költészet hanyatlása218
A magyar reneszánsz219
Janus Pannonius219
Galeotto Marzióhoz221
Búcsú Váradtól222
Mikor a táborban megbetegedett223
Egy dunántúli mandulafáról225
Saját lelkéhez225
Mars istenhez békességért226
Reneszánsz és reformáció227
A magyar irodalmi élet a 16. században228
Balassi Bálint230
A szerelem költője231
Hogy Júliára talála, így köszöne neki233
Ütemhangsúlyos verselés234
Három Júlia-vers235
Célia-versek237
Kiben az kesergő Céliárul ír237
Egy katonaének238
Isteni dícsíretek241
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett..241
Adj már csendességet..243
Az angol reneszánsz244
Shakespeare244
Shakespeare színpada245
Rómeó és Júlia249
Szerelmi tragédia249
A végzetszerűség légköre - a tragédia előrejelzése249
Két szembenálló világ250
Bonyodalom és katasztrófa252
A tragédia lírája254
Nyelvi virtuozitás255
Hamlet, dán királyfi255
Idő és színhely256
Kompozíció257
Részletező expozíció257
Drámai szituáció - drámai konfliktus259
Töprengő hős261
A drámai küzdelem fokozódása262
Késleltetés és végkifejlet263
A tragédia értelmezése263
A többi szereplő264
Szemelvények a barokk korszak irodalmából267
A barokk267
Képzőművészet és zene267
Az irodalmi barokk272
Pázmány Péter273
Zrínyi Miklós275
Szigeti veszedelem277
A téma277
Antik és keresztény elemek278
Barokk eszménykép: "Athleta Christi"278
Erkölcsi fölény279
Vértanúhalál280
Az eposz célzata280
"Ne bántsd a magyart.."281
A kuruc kor költészete283
Mikes Kelemen285
Törökországi levelek286
37. levél286
112. levél287
A francia klasszicista dráma289
A józan ész uralma, racionalizmus és klasszicizmus289
Racine291
Racine drámáinak világa292
Phaedra292
Ellentétes és végletes lelkiállapotok293
Hippolytos295
Moliere298
A komédia299
Tartuffe300
Az ostorozott bűn301
Mesteri expozíció301
A bonyodalom303
A címszereplő megjelenése303
Tetőpont, megoldás305
Irodalomelméleti tárgymutató307
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalom I. Irodalom I. Irodalom I. Irodalom I. Irodalom I. Irodalom I.

A borító enyhén kopott, töredezett. A lapéleken és több lapon jelölés, aláhúzás található. Az előzéklapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot: Közepes
880 Ft
490,-Ft 20 30
4 pont kapható
Kosárba
30% garantált kedvezmény!
Állapotfotók
Irodalom I. Irodalom I. Irodalom I.

A borító enyhén foltos, töredezett.

Állapot:
880 Ft
610,-Ft 30
4 pont kapható
Kosárba
30% garantált kedvezmény!