A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ráday Gedeon és Földi János összes versei

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Universitas Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 544 oldal
Sorozatcím: Régi Magyar Költők Tára - XVIII. század
Kötetszám: 9
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 978-963-9671-28-7

Fülszöveg

Ráday Gedeon (1713-1792) és Földi János (1755-1801) összegyűjtött verses munkáinak teljességre törő korábbi kiadásai nagyjából egy évszázaddal ezelőtt láttak napvilágot: Rádayé 1892-ben, Földié 1910-ben. A két költői életmű vékonyka köteteinek versanyaga jelen kiadásunkban számos, korábban még lappangó vagy ismeretlen munkával bővült. A terjedelmet tekintve- mindkét szerző verseinek száma a mostani kiadásra megduplázódott. Jópár, korábban ismeretien kéziratos vers került elő a Ráday Gyűjtemény Levéltárából, illetve Földi esetében a kallódó kisnyomtatványok és a folyóiratközlések feltárása nyomán. Ennek köszönhetően a versújítás korának két meghatározó jelentőségű szerzőjéről immár árnyaltabb és összetettebb kép alakítható ki. A kiadást kísérő két szerzői életrajz, illetve a szövegek jegyzetei hozzájárulnak torzóban maradt munkásságuk és alakjuk alaposabb megismeréséhez. Mind Ráday, mind pedig Földi ugyanis tudós költőként a fordítás hazai gyakorlatának és elméletének, a versnyelv és... Tovább

Tartalom

Bevezető 11
RÁDAY GEDEON VERSEI 21
1. Tavaszi Estve 23
2. Árpádról irandó bajnoki Éneknek kezdete 26
3. [Szentpétery Kata epitáphiuma] 27
4. [Parnaszszusi Leczke] 28
5. [Versek az felettébb szokásba jött Ortza festés ellen] 31
Ugyan Dorilishe 31
Fulvia ellen ugyan ázonról. 31
6. A' Kereszténynek maga meg visgálása Gellert szerént 32
7. XV. 'Soltár' szokott nótájára 33
8. Mezei Dal. Ösz-tájban 34
9. Eviralla. Ossziánnak Toldalékjából 35
10. Az Orpheus első negyedének 48dik levelén elö jövö Eneketskének folytatása 41
11. Ugyan azon Dal, az Metastasio Syllabaihoz szorossan szabva, folytatás nélkül 42
12. Egy Vén Emberrül mese Gellertet követve 43
13. A' vén ember. Gellert szerint 43
14. Dieneshez 44
15. Gellértbül való fordittás 45
16. Virgilius Aeneissének kezdete 46
17. A Violácska és rózsa Rudolphi Carolinának Német Verse szerént 50
18. Mapes Gvalternek korcsma-dala 53
19. A 'Mapes' metségére 53
20. Három próbái a' Telemachus kezdetének 54
1. Négy sorú Stróphákban. 54
2. Két sorú Versekben 55
3. Hexameterekben. 56
21. Dieneshez. Martialisból szabadon 57
22. Egynehány Fabulák, rész szerint szabadon fordítva, rész szerint Eredetiek 57
Iső A Mezei Prütsök, la Fontaine után 57
IIdik A' Békárúl, Ím Fontainet szabadon követve. 58
IIIdik A' Rókárúl és az Hollórúl. 58
VIdik Mátyás Király három Rtstyerül egy régi szó bestéd szerént. 60
Vdik Mese a' Tormába esett féregrül 60
23. [Egyszer Egy nagy Sas...] 61
24. Víz, szél, betsűlet 61
25. Két Vénus. 's külömböző két fijok 62
26. Versek az Felettébb szokásba jött Ortza festés ellen 63
Dorilisről 63
Ugyan Dorillihez 64
Fulvia ellen ugyan azpnrúl 64
27. [Első zsoltár követésse] 65
28. Horatius' IXdik Ódaja a' IIIdik Könyvből 65
29. Ugyan azon Ódája Horatiusnak, szorossan az ő vers mértékéhez kötve 66
30. [Pásztori Beszélgetes, Tytirr és Melibé k[özt]] 68
31. Dienes. Virgiliusnak első Ecclogája, meg magyarosítva, és
I. Mátyás Királyunk idejéhez alkalmaztatva 68
32. Szép Rosi, melly a' Virgilius Alexisének szabad követése, vagy is inkább
meg-magyarosittása 75
33. Anacreonból való fordittások 78
2-dik Oda. 78
40-dik Oda 78
46-dik Oda a házasulandókra szabva. 79
[Szeretni vagy nem szeretni...] 79
Anacreon 45.dik Odúja. 80
34. Gróff Zrínyi Miklós Szigeth Vára' veszedelmének köttettlen beszédre-való
fordíttása 81
Elől Járó Versek 81
Első Ének 82
Zrínyi' Harmadik Éneke Sziget' Veszedelmeiül. 89
Mechmet Éneke 92
Zrínyi, Sziget' Veszedelméről Ötödik Könyv 99
35. [Mit mondgyak ezeknek ] 107
36. [Az negy lábúk közt...] 107
37. [Az N. s az Ypsilon...] 108
38. [Musám beszeld elő] 108
39. [fogtsikorgato évszaknak hatara...] 113
40. [Énekek] 117
Iső Ének. Not. Mint gyors szarvast. 117
IIdik Ének Not. Solt. XCIX. Az Úr Országod 118
IIIdik Ének Not. Sóit. Tégedet Úrin 119
IVdik Ének. Solt. LXV. A Sionnak etc 119
Vdik. Ének. Not. Sóit. CXUX. Az Urnák no 120
VIdik Ének. Not. Mint gyors szar 120
41. [Explanatio versus Horatiani] 121
42. [Mit kell hinni?] 123
Első Rész A' HITRŐL 124
Második Rész A' TÖRVÉNYRŐL 126
Harmadik Rész A HÁLÁADÁSRÓL 128
43. A° 1763. Forditt: Boze Stoworyteli 128
44. [Világi Enek. Probatio] 130
45. [Talám hamar halál predaja leszek] 131
46. [Ha verset vagy más munkát irsz] 131
47. Molnár Albert Magyar Sóltárinak első ki-adásáról 131
48. [Ujdon-Uj Igés Magyar Könyv] 139
49. [Az Magyar Nyelv Ükedelmeinek] 140
50. [Szójegyzék] 141
51. Az Világ változandó és múlandóságáról Mezei Dal 143
52. [Feljegyzés kéziratokról] 144
53. [Küldőm e' Verseim] 144
54. [Egy dráma szereplő vázlata] 144
55. Ének. [Nótája Faludi Hetedik Énekje. A' Szerentse] 145
56. Ének. [Nota Falúdi XII. Éneke] 147
57. [Két egymást Szerető Sziv...] 150
58. [Epitáfium] 151
59. A Péczeli Palotában festett Képeknek Rendi, és azoknak, egymástól való függések, etc 151
60. [Mihi est propositum] 154
FÖLDI JÁNOS VERSEI 155
1. Halotti Vers, egy gyenge szülött temetésére 1781-ben 157
2. [Köszöntő versek] 158
3. [II. Józsefről való elmélkedés] 159
4. [Edgy téli víg napra.] 160
5. [Catulus' Privilégiuma] 160
6. [Pásit nevű szép leányról.] 161
7. [Torma nevűre.] 161
8. Buda Várának a' Töröktől lett vissza-vételének századik esztendeje 161
9. Felyül-irás edgy nap-órára 165
10. [Ut laus est cerae etc. Lib. VII. Epist. IX., Plinius] 165
11. [Zweifle an der Feuershitze] 166
12. [Horatius. Carm. L. I. Od. XII.] 166
13. [Hozzatok Músák virágot...] 166
14. Aneis első Könyvének darabja a' 38ik Verstől fogva 167
15. A' Pestről 's Budáról 4-dik Augusti útnak indúlt M. Gróf Gyulay 's Eszterházy Nemes Magyar Regementjeit illy Versekkel kiséré-ki. F. J 169
16. [Kornides Dániel halálára] 171
17. A' férjhez vágyó Fillis és oktató Anna Lakodalmi-versben Lydi Jákobból 172
18. Fillis' és Anna' Egygyütt-való beszélgetések 204
19. Rélánd Adorján' Galatéája 213
20. Lakodalmi Vers 240
21. Katull' LXVII-ik versének követése 243
22. Neobule. Horátz IIIik Könyvének XIIik Éneke 243
23. [A Pesti Magyar Merkuriuszhoz] 244
24. Második írás 1789-dik esztendőben a' Könyv-szerző tiszteletere az Olvasóhoz a' Phisiológiájának ki-adasakor 245
25. [Találós mesék. Enigmák] 246
26. [Rejtett szók. Logogriefek] 251
27. Horátz X. Éneke. A' II. Könyvből 252
28. [A' hónapok nevei.] 254
29. [A' hónapokra írt versek] 255
30. A' Horátz III. Könyve XII. Éneke nótájára 257
31. Zoil ellen 257
32. Catullus Vik Éneke Lesbiához 257
33. A' Leszállt Galambhoz 258
34. Anapesticus versek 259
35. Barátság' Tüköré 260
36. Kevély Szép 261
37. Idegen Szépség 261
38. [Vége koronázza...] 262
39. [Kész erántad...] 262
40. [Emlékezetet segítő némelly versek] 263
41. [Anakeroni versek] 264
I. A' Lantjáról 264
II. Az asszonyokról 264
IX. A' Galambhoz 265
X. A' viasz-Kupidóról 266
XI. Magáról 267
XII. A' Fetskéhez 267
XV. Az irigység nélkül való életről 268
XVI. Magáról 269
XVII. Az ezüst Pohárról 269
XIX. Hogy inni kell 270
XX. Eggy Leányhoz 270
XXII. Bathyllushoz 271
Jambusokkal, Németes szabad fordítás szerént 271
Trochaicusokban 271
Szoros Jambus 271
XXIII. A' Gazdaságról 272
XXV. Magáról 272
XXX. A' Szerelemről 273
XXXIII. A'Fetskéhez 273
XXXTV. Eggy Leányhoz 274
XXXV. Az Európa képéről 275
XXXVII. A' Tavaszról 275
XL. Kupidóról 275
XLVII. A' Vén emberről 977
LIII. A' Szeretőkről 277
42. [CXIV. 'Soltár] 277
43. ['SoltXCII: v. 1.3.] 278
44. [Salamon Példabeszédei. Péld. 27. 7.] 278
45. [Anna Asszony Háláadó énekében, I. Sam. II. 4.] 278
46. ['Sóit. XIX v. 9.] 278
47. [Hóseás 14. v. 6. 7.] 279
48. [Ovidiusnak, Trist. L. IV Eleg. VIII.] 279
49.1. Ének. Bálám harmadik áldása az Izraelre. 4. Mos. 24. 5. 9 279
50.1. Elégia. Dávid siralmos Éneke. Saulnak és Jonathánnak halálokról.
2. Sam. 1. 19. 27 280
51. II. Elégia. Abner halálán tett Siralma Dávidnak. 2. Sam. 3. 33. 's a' t 281
52. Kis Gazdagság Nagy Boldogság 281
53. [Árnyékszék, Szükségszék, hátra, Buda, Sárdinia s at] 283
54. Az én sírhalmom 284
55. Fillis' háláadása 289
56. [Azt Tenéked drága Kincsem ] 291
JEGYZETEK 295
Ráday Gedeon (1713-1792) 297
Szövegmagyarázatok 319
Földi János (1755-1801) 405
Szövegmagyarázatok 425
A szövegközlésről 513
Elveszett, lappangó vagy tervezett művek 524
Rövidítések 530
Bibliográfia 531
Névmutató 537
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem