Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ráday Pál iratai II.

1707-1708

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 560 oldal
Sorozatcím: Archivum Rákóczianum
Kötetszám: 14
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér fotóval illusztrálva.

Előszó

Ráday Pál iratainak ezt a második kötetét, ugyanúgy ahogy az elsőt is, munkaközösség szerkesztette. Az iratok sajtó alá rendezését a munkaközösség az alábbi felosztás szerint végezte: Benda Kálmán... Tovább

Tartalom

Előszó5
Bevezetés
A kötetben közölt iratokról7
Rákóczi fejedelmi kancelláriája14
A kuruc diplomácia szervezete és működése19
Az európai diplomácia kezdetei19
A magyar diplomáciai szervezet megteremtése21
A diplomáciai ügyvitel23
A posta, a futárszolgálat29
Rákóczi diplomatái40
A követek feladata és működése57
Iratok
Rövidítések jegyzéke65
1707 január 22, Rozsnyó. Rákóczi levele Pápai Gáspár nándorfehérvári rezidenshez (B)67
1707 január 24, Rozsnyó. Rákóczi levele Pápai János és Horvát Ferenc portai követekhez (B)70
1707 január 25, Rozsnyó. Rákóczi levele Vojnovich Józsefhez, horvátországi megbízottjához (B)74
1707 január 27, Isztambul, Pápai János portai követ elszámolása76
a.) Pápai János levele Rádayhoz (B)76
b.) Pápai János elszámolása az 1705 október 28- 1707 január 27 közötti időben felvett és kiadott összegekről (B)78
1707 február 1, Rozsnyó. Ráday levele Hermelin Olai svéd államtitkárhoz (B)80
1707 február 5, Rozsnyó, Rákóczi levele Pápai János és Horvát Ferenc portai követekhez (B)82
1707 febuár 14, Berlin. Jablonski Daniel Ernest, a porosz király udvari prédikátorának levele Rádayhoz (B)83
1707 február 26, Munkács. Rákóczi levele a sandomiri confoederatio nagytanácsára egybegyűlt lengyel rendekhez (B)84
1707 március 8, Isztambul. Pápai János portai követ levele Rádayhoz (B)86
1707 március 18, Isztambul. Pápai János portai követ levele Rádayhoz (B)87
1707 március 22, Cikó. Rákóczi levele Pápai Gáspár nándorfehérvári rezidenshez (B)89
1707 március 27, Dés. Rákóczi levele Pápai János portai követhez (B)91
1707 március-április. A marosvásárhelyi országgyűlés iratai (M)91
a.) 1707 március 23, Szamosudvarhely. Rákóczi levele az erdélyi rendekhez (M)92
b.) 1707 április 2 Marosvásárhely. Az erdélyi rendek fejedelemválasztási feltételei (M)93
c.) 1707 április 12, Marosvásárhely. Rákóczi fejedelmi előterjesztése (M)100
d.) 1707 április 12-18, Marosvásárhely. Az erdélyi és partiumi megyék rendeinek előterjesztése (M)110
e.) 1707 április 12-18, Marosvásárhely. A székely rendek előterjesztése (M)125
f.) 1707 április 13-20. Marosvásárhely. Rákóczi válasza az erdélyi és partiumi megyék rendeinek előterjesztésére (M)131
g.) 1707 április 13-20. Marosvásárhely. Rákóczi válasza a székely rendek előterjesztésére (M)139
h.) 1707 április 15, Rákóczi visszabocsátó-level a magyarországi szövetkezett rendek követei számára (M)142
i.) 1707 április 15, Fejedelmi megbízólevél a magyarországi szövetkezett rendekhez küldött Mikes Mihály gr. számára (M)143
j.) 1707 április 15-17. Marosvásárhely. Rákóczi előterjesztése a református, evangélikus és unitárius egyház rendeihez (M)143
h.) 1707 április 18-20, Rákóczi válasza a református, evangélikus és unitárius egyház rendeinek közös beadványára (M)145
l.) 1707 április 27, Kolozsvár. Rákóczi pátense a tisztekhez és katonákhoz, a kincstári, megyei, városi és más tisztségviselőkhöz a katonai rendtartás egyes kérdéseiről (M)147
1707 április 12, Marosvásárhely. Rákóczi levele Pápai János és Horvát Ferenc portai követekhez (B)150
1707 április 15, Marosvásárhely. Rákóczi levele Cantemir Antiohus, moldvai vajdához (B)154
1707 április 15, Marosvásárhely. Rákóci utasítása a temesvári és a nándorfehérvári paához küldött követe, Pápai Gáspár számára (B)154
1707 április 20, Marosvásárhely. Rákóczi level Omér agához (B)158
1707 április 24-26, Kolozsvár. Rákóczi level Juszuf pasa babadagi szerdárhoz (B)159
1707 április - 1711. A Nemesi Társaság iratai (M)160
a.) 1707 április 26 előtt. A Nemesi Társaság szervezeti és rendtartási szabályzata (M)162
b.) 1707 április 26. Ráday beszéde a Nemesi Társaság ifjaihoz (M)167
c.) 1707 április. Kimutatás a Nemesi Társaság tagjainak szolgálati idejéről és fizetéséről (M)169
e.) 1707 június 16, Ónodi mező. A Nemesi Társaság belső rendjét illető szabályok (M)170
f.) 1709 ősze? Rákóczi üzenete a Nemesi Társaságnak (M)180
g.) 1710 (1711). A Nemesi Társaság névsora (M)180
1707 április 28, Szentmarja. Rákóczi levele gr. Őekri Lőrinc generálishoz (M)191
1707 április 30, Szilágysomlyó. Rákóczi levele Veszprémi István erdélyi református püspökhöz (M)193
1707 május 4, Debrecen. Rákóczi követi utasítása a XI. Kelemen pápához küldött Brenner Domokos számára (B)195
1707 május 16, Ónod. Rákóczi és a magyarországi szövetkezett rendek kiáltványa a keresztény világhoz (B)205
1707 május-október. A Rákóczi és I. Péter cár közötti varsói szerződés iratai (B)208
a.) 1707 május 15 körül, Szerencs. Ráday följegyzése Corbea Dáviddal, I. Péter orosz cár követével való beszélgetéséről (B)213
b.) 1707 május 24, Szerencs. Rákóczi utasítása I. Péter cárhoz küldött követe, Nedeczky Sándor számára (B)215
c.) 1707 május 26, Ónod. Rákóczi titkos utasítása I. Péter cárhoz küldött követe, Nedeczky Sándor számára (B)220
d.) 1707 június 26, Ónod. Rákóczi levele Nedeczky Sándorhoz, I. Péterr cárhoz küldött követéhez (B)225
e.) 1707 július 1-3, Ónod. Rákóci levele Nedeczky Sándorhoz, I. Péter cárhoz küldött követéhez (B)226
f.) 1707 július 1-3, Ónod. Följegyzés a Nedeczky Sándor számára az I. Péter cárnak előterjesztendő magyar javaslatokról (B)227
g.) 1707 július 25, Munkács. Rákóczi utasítása az erdélyi tanácsurakhoz küldött Vay Ádám udvari kapitány és Kemény László Udvarhelyszék főkapitánya számára (B)232
h.) 1707 július 28, Munkács. Rákóczi újabb utasítása I. Péter cárhoz küldött követe, Nedeczky Sándor számára (B)238
i.) 1707 augusztus 6, Munkács. Rákóczi utasítása a magyarországi szövetkezett rendek képviseletében I. Péter cárhoz küldött teljhatalmú megbízottai, Klobusichky Ferenc és Nedeczky Sándor számára (B)241
j.) 1707 augusztus 6-19. A cárral kötendő szerződés előzetes tervezete (B)256
k.) 1707 augusztus 19, Homonna. Rákóczi levele Nedeczky Sándorhoz, I. Péter cárhoz küldött követéhez (B)257
l.) 1707 augusztus 23. Ráday följegyzése a magyar küldöttség javaslatairól (B)258
m.) 1707 augusztus 23. Ráday följegyzése a szerződésnek a tárgyalás során megbeszélendő titkos pontjairól (B)260
n.) 1707 augusztus 24, Frysztak. Bercsényi level Rádayhoz (B)261
o.) 1707 augusztus 25. Ráday följegyzése néhány külön is megtárgyalandó nehezebb ügyről (B)263
p.) 1707 szeptember 3, Varsó. Ráday jelentése Rákóczihoz (B)265
q.) 1707 szeptember 9, Varsó. Ráday jelentése Rákóczihoz (B)269
r.) 1707szeptember 10, Varsó. Ráday följegyzése néhány még tisztázandó kérdésről (B)270
s.) 1707szeptember 14, Varsó. Ráday jelentése Rákóczihoz (B)272
t.) 1707 okóber 10, Ungvár, Rákóczi megerősíti az I. Péter orosz cárral kötött varsói szerződést (B)273
1707 május 23, Szerencs. Rákóczi levele Ibrahim pasa, nándorfehérvári szerdárhoz (B)274
1707 június 7, Ónod. Rákóczi levele Pápai János portai követhez (B)276
1707 június 19, Ónod. Rákóczi utasítása Pekri Lőrinc generálisnak (M)279
1707 június 29, Ónod. Rákóczi levele Kökényesdi Lászlóhoz, a bajor választó melletti ügyvivőjéhez (B)281
1707 július 17, Ungvár. Rákóczi level Pápai Gáspár nándorfehérvári rezidenshez (B)286
1707 július 30, Róma. Brenner Domokos vatikáni követ levele Rádayhoz (B)287
1707 augusztus 2, Munkács. Rákóczi level XI. Kelemen pápához (B)288
1707 augusztus 4, Munkács. Rákóczi levele Vojnovics Józsefhez, horvátországi megbízottjához (B)291
1707 augusztus 5, Munkács. Rákóczi levele Pápai Gáspár nándorfehérvári rezidenshez (B)292
1707 augusztus 22, Homonna. Rákócziak Rehnschiöld Carl gr. svéd tábornagyhoz Ráday nevében írt emlékirata I. Péter cárral való diplomáciai kapcsolatairól (B)294
1707 szeptember 3, Róma. Brenner Domokos vatikáni követ levele Rádayhoz (B)304
1707 október 4, Sárospatak. Rákóczi Rádaynak és feleségének adományozza a Bars megyei Geletneket, minden tartozékaival együtt (M)305
1707 október-december. Rákóczi kísérlete a szerbek megnyerésére I. Péter cár közvetítésével (B)307
a.) 1707 október 6-10, Ungvár. Ráday tervezetea szerbeknek adandó pátensről (B)308
b.) 1707 október 10, Ungvár. Rákóczi kiáltványa a szerbekhez (B)310
c.) 1707 december 23, Minszk. Nedeczky Sándor oroszországi követ levele Rádayhoz (B)312
1707 október eleje, Livorno. Tournon János Henrik gr. franciaországi követ levele Rádayhoz (B)313
1707 október 10, Ungvár. Rákóczi levele Brenner Domokos vatikáni követhez (B)315
1707 október 20, Losonc. Ráday levele Rákóczihoz (B)317
1707 október 31, Losonc. Ráday levele Mikolay Mátyás alharmincadoshoz (M)319
1707 november 3, Szerencs. Rákóczi levele Pápai János és Horvát Ferenc portai követekhez (B)320
1707 november 3, Szerencs. Rákóczi level Pápai Gáspár náncorfehérvári rezidenshez (B)325
1707 november 9, Sárospatak. Rákóci levele Nedeczky Sándorhoz, a cár mellé rendelt követéhez (B)327
1707 november 12, Sárospatak. Ráday levele Jablonski Daniel Ernesthez, a porosz király udvari prédikátorához (B)331
1707 december, Kassa. Rendtartás a fejedelmi udvarban szolgálók számára (M)332
1707 december - 1708 február. Rákóczi tárgyalásai és megegyezése Lubomirski Theodor hg. szepesi sztarosztával (B)340
a.) 1707. december 7, Kassa. Rákóczi utasítása a Lubomirski herceghez küldött Berthói Ferenc felsőmagyarországi vicegenerális, Szalay Pál ezredes és Ráday Pál számára (B)347
b.) 1707 december 23, Késmárk. Berthóti Ferenc és Ráday Pál levele Rákóczihoz (B)353
c.) 1707 december 25,Kassa. Rákóczi levele Berthót Ferenc generálishoz (B) 355
d.) 1707 december 26, Kassa. Rákóczi amnesztia-levele azok számára, akik sergéből Lubomirski herceghez szöktek, de most készek csapattestükhöz visszatérni és a magyar nemzetnek hűséget esküdni356
e.) 1707 december 25 vagy 26, Késmárk. Rákóczi megbízottainak emlékirata Lubomirski herceghez (B)357
f.) 1707 december 29 vagy 30, Lubló. Lubomirski herceg megbízottainak válasza (B)358
g.) 1707 december 29. Kassa. Rákóczi level Lubomirski herceghez küldött megbízottaihoz (B)360
h.) 1707december 30-31, Késmárk. Rákóczi megbízottainak viszontválasza (B)361
i.) 1708 január 20, Enyicke. Rákóczi kötelezvénye (B)365
j.) 1708 január 21, Lőcse. Ráday level Bercsényihez (B)366
k.) 1708 január 23, Lubló. Lubomirski Theodor herceg levele Rákóczihoz (B)367
l.) 1708 nauár 23, Lubló. Lubomirski herceg kötelezvénye (B)367
m.) 1708 január 28, Kassa. Ráday levele Rákóczihoz (B)368
n.) 1708 február 3, Kassa. Ráday level Rákóczihoz (B)370
1707 december 10, Kassa. Rákóczi utasítása a Brincoveanu Constatnin havasalföldi vajdához küldött Grabarics Jakab számára (B)371
1707 december 27, Berlin. Jablonski Daniel Ernest, a porosz király udvari prédikátorához (B)377
1707 vége. Mikolay Mátyás besztercebányai alharmincados elszámolása a Rádayt illető 1707. évi harmincadjövedelmekről (M)378
1708 január 30, Rozsnyó. Ráday levele Jablonski Daniel Ernesthez, a porosz király udvari prédikátorához (B)384
1708 február 5, Nagykároly. Rákóczi levele Juszuf pasa babadagi szerdárhoz (B)385
1708 február 6, Párizs. Kökényesdi László, a bajor választó melletti követ levele Rádayhoz (B)386
1708 február 12, Losonc. Ráday levele Rákóczihoz (M)389
1708 február 14, Berlin. Jablonski Daniel Ernestnek, a poroszt király udvari prédikátorának levele Rádayhoz (B)390
1708 február 19, Besztercebánya. Mikolay Mátyás besztercebányai alharmincados levele Rádayhoz (M)391
1708 március 13, Losonc. Ráday level Rákóczihoz (M)393
1708 március 15, Besztercebánya. Mikolay Mátyás alharmincados levele Rádayhoz (M)395
1708 március 20, Gálszécs. Rákóczi utasítása Thalaba Máténak, I. Péter orosz cárhoz küldött rezidensének (B)396
1708 április 7, Kassa. Rákóczi level Mikes Mihály gr. generálishoz (B)401
1708 április 12-13, Kassa. Rákóczi levele Pápai Gáspár nándorfehérvári rezidenshez (B)403
1708 április 13, Kassa. Rákóczi levele Pápai János és Horvát Ferenc portai követekhez (B)408
1708 április 14, Besztercebánya. Mikolay Mátyás besztercebányai alharmincados levele Rádayhoz (M)410
1708 április 23, Szöllősvégardó. Barcsai Abrahám erdélyi szenátor levele Rádayhoz (P)412
1708 április 23, Párizs. Kökényesdi László, a bajor választó melletti követ levele Rádayhoz (B)414
1708 április 28, Szerencs. Rákóczi levele Sőtér Tamás ezredeshez (M)415
1708 május 1, Szerencs. Ráday levele Jablonski Daniel Ernesthez, a porosz király udvari prédikátorához (B)416
1708 május 4, Szerencs. Rákóczi levele Pápai Gáspár nándorfehérvári rezidenshez (B)417
1708 május 4, Szerencs. Rákóczi körlevele a partiumi megyékhez és Debrecen városához (M)419
1708 május 7, Szerencs. Rákóczi levele Nedeczky Sándorhoz, I. Péter cárhoz küldött követéhez (B)420
1708 május 20, Eger. Rákóczi levele Pápai János és Horvát Ferenc portai követekhez (B)422
1708 július-november. Rákóczi újabb kísérlete a szerbekkel való megegyezésre (B)423
a.) 1708 július 23, Dudvág melletti tábor. Rákóczi levele Mikes Mihály gr. generálishoz (B)427
b.) 1708 augusztus 24, Eger. Rákóczi levele Mikes Mihály gr. generálishoz (B)427
c.) 1708 augusztus vége, Eger. Rákóczi utasítsa a havasalföldi előkelőkhöz küldött Rhédey Mihály testőrőrmester számára (B)428
d.) 1708 augusztus 29, Eger. Rákóczi követi utasítása a szerbekkel való tárgyalás céljából Havasalföldre készülő Rhédey Mihály testőrőrmester és Hellebronth Jánso ezereskapitány számára (B)431
e.) 1708 november 26, Sárospatak. Rákóczi levele Brincoveanu Constantin havasalföldi vajdához (B)435
1708 július 18, Kovarc. Rákóczi kiáltványa Szilézia és Morvaország rendeihez (B)436
1708 augusztus 3 után, Kistapolcsány. Rákóczi körlevele a megyékhez (M)439
1708 augusztus 7, Szécsény. Rákóczi levele Nedeczky Sándor oroszországi követhez (B)440
1708 augusztus 7, Szécsény. Rákóczi levele Sieniawksi Ádám gr. belzi palatinushoz, a lengyel korona nagyhetmánjához (B)441
1708 augusztus 14, Eger. Rákóczi utasítása Littasi György gácsvári kapitány számára (M)442
1708 augusztus 14-15. A Mercurius Veridicus ex Hungaria című kuruc újság (B)444
1708 augusztus 17, Eger. Rákóczi levele Ibrahim pasa nándorfehérvári szerdárhoz (B)449
1708 augusztus 21, Eger. Rűkóczi levele Kray Jakabhoz, denckai megbízottjához (B)451
1708 augusztus 23, Eger. Ráday levele Jablonski Daniel Ernesthez, a porosz király udvari prédikátorához (B)452
1708 augusztus. Ukarincev Jemeljan Ivanovicsnak, I. Péter cár megbízottjának magyarországi követsége (B)454
a.) 1708 augusztus 21-25. Ráday följegyzése a cári követ utasításárnak lényegéről (B)454
b.) 1708 augusztus 24, Eger. Rákóczi levele a bécsi angol és holland követhez (B)456
c.) 1708 augusztus 28, Eger. Rádaynak a fejedelem megbízásából írt válasza Ukraincev előterjesztésére (B)457
d.) 1708 augusztus 28, Eger. Rákóczi levele Nedeczky Sándorhoz, I. Péter cár melletti követéhez (B)458
1708 augusztus 24, Eger. Rákóczi levele Keresztély Ágost szász-zeitzi herceg, esztergomi érsekhez (B)460
1708 augusztus. A Szepes és Sáros megyében garázdálkodó labanc zsoldosok elleni katonai akció lengyel vonatkozásai (B)463
a.) 1708 augusztus 30, Eger. Rákóczi levele Sieniawski Ádám gróf belzi palatinushoz (B)464
b.) 1708 augusztus 29, Eger. Rákóczi levele Lubomirski Jerzy herceghez (B)465
1708 szeptember 7, Losonc. Ráday levele Mikolay Mátyás besztecebányai alharmincadoshoz (P)466
1708 szeptember 13-16, Eger. Rákóczi utasítása a XI. Ince pápához küldött követe, Tournon János Henik gr. számára (B)468
a.) 1708 szpetember 13, Eger. Rákóczi utasítása a XI.Ince pápához küldött követe, Tournon János Henrik gr. számára (B)469
b.) 1708 szeptember 16, Eger. Rákóczi levele XI. Ince pápához (B)471
1708 október 5, Besztercebánya. Mikolay Mátyás besztercebányai alharmincados levele Rádayhoz (M)472
1708 október közepe. Ifj. Dobozi István tervezett követsége I. Frigyes porosz királyhoz és Marlborough herceghez (B)472
a.) 1708 szeptember 17, Berlin. Jablonski Daniel Ernest följegyzése Rákóczi számára (B)473
b.) 1708 október 18, Nagykároly. Rákóczi utasítsa a porosz királyi udvarba és Marlborough herceghez küldött ifj. Dobozi István számára (B)475
c.) 1709 január 16, Munkács. Ráday levele Jablonski Daniel Ernesthez, a porosz király udvari prédikátorához (B)482
1708 október 20, Losonc. Ráday levele Rákóczihoz (M)483
1708 november 6, Szatmár. Rákóczi levele Horvát Ferenc portai követhez (B)484
1708 november 27, Sárospatak. Ráday levélformában, álnéven írt memoranduma I. József császárhoz a magyar protestánsok érdekében (B)485
a.) A császárhoz írt levél (B)486
b.) Névtelen kísérőlevél az angol királynő követéhez (B)491
1708 december 3, Sárospatak .Rákóczi levele Horvát Ferenc portai követhez (B)492
1708 december - 1709 március. A császáriakkal való fegyverszüneti tárgyalások iratai (M)494
a.) 1708 december 5, Sárospatak. Rákóczi levele Thabala Mátéhoz, I. Péter cár melletti rezidenséhez (B)495
b.) 1708 december 8, Sárospatak. A szövetkezett rendek fegyverszüneti feltételei (M)497
c.) 1708 december 8, Sárospatak. A szövetkezett rendek utasítása a fegyverszüntet közvetítő Tolvay Gábor számára (M)498
d.) 1709 január 23, Munkács. Rákóczi levele Eszterházy Antal generálishoz (M)498
e.) 1709 március 9, Munkács. Rákóczi körlevele a megyékhez (M)500
1708 december 10, Sárospatak. Rákóczi levele Csorlui Ali nagyvezérhez (B)502
1708 december - 1709 január. Rákóczi és a protestáns rendek kérvénye IV. Frigyes dán királyhoz (B)503
a.) 1708 december 12, Sárospatak. Rákóczi levele IV: Frigyes dán királyhoz (B)504
b.) 1708 december 12, Sárospatak. A magyarországi protestáns rendek előterjesztése IV. Frigyes dán királyhoz (B)505
c.) 1708 december 20, Sárospatak. Ráday levele Jablonski Daniel Ernesthez, a porosz király udvari prédikátorához (B)507
d.) 1709 január 31, Berlin. Jablonski Daniel Ernestnek, a porosz király udvari prédikátorának levele Rádayhoz (B)508
Név és tárgymutató511
Helynevek mutatója543
Mellékletek jegyzéke553

Ráday Pál

Ráday Pál műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Ráday Pál könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem