1.027.426

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Radnóti Miklós összes versei és műfordításai

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 403 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 12 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Tragikus halála óta Radnóti Miklós a magyar nép köztudatában legnagyobb klasszikusaink közé emelkedett. Pogány köszöntő - ez volt első kötetének címe. Köszöntsd a napot - ez volt az első kötet első versének a címe. "Ha csak verscímein zongorázunk végig - mondta első költői korszakáról Bóka László, Radnóti halálának huszadik évfordulóján -, azok zöme az első hangütést visszhangozza. S noha az első hangütés frissessége után a kötetek hangja egyre szomorkodik-komorodik a nehezülő időben, nincs a magyar lírának még egy ilyen napragyogású, életteli, érzékletesen örömtudó életműve, mint Radnótié... Költészetében mintha helyreállt volna a természeti világ és az ember kapcsolata, valamint civilizáció előtti, pogány életöröm." Tartalmukkal és formájukkal lázadó fiatalkori versei után, az érett esztendők halálfélelemtől átitatott, letisztult remekművei, harcos antifasiszta költeményei pedig azóta a francia, orosz, olasz, német, angol olvasók ezreit is meghódították. De Radnóti költészetének... Tovább

Fülszöveg

Tragikus halála óta Radnóti Miklós a magyar nép köztudatában legnagyobb klasszikusaink közé emelkedett. Pogány köszöntő - ez volt első kötetének címe. Köszöntsd a napot - ez volt az első kötet első versének a címe. "Ha csak verscímein zongorázunk végig - mondta első költői korszakáról Bóka László, Radnóti halálának huszadik évfordulóján -, azok zöme az első hangütést visszhangozza. S noha az első hangütés frissessége után a kötetek hangja egyre szomorkodik-komorodik a nehezülő időben, nincs a magyar lírának még egy ilyen napragyogású, életteli, érzékletesen örömtudó életműve, mint Radnótié... Költészetében mintha helyreállt volna a természeti világ és az ember kapcsolata, valamint civilizáció előtti, pogány életöröm." Tartalmukkal és formájukkal lázadó fiatalkori versei után, az érett esztendők halálfélelemtől átitatott, letisztult remekművei, harcos antifasiszta költeményei pedig azóta a francia, orosz, olasz, német, angol olvasók ezreit is meghódították. De Radnóti költészetének "érdemét - figyelmeztet tanulmányában a fiatalkori hű barát, Ortutay Gyula - nemcsak a néhány tragikus nagyságú, világirodalmi jelentőségű verse adja; ezek a versek egyetlen ívű, következetes költői pálya fejlődésének részei, s éppen az a csodálatos benne, hogy még a külső költői eszközök is annyira organikusan nőnek előzményeikből. Radnóti költői erkölcsét az is jellemzi, hogy könyörtelenül elhagyott minden fölös sallangot, az izmusok minden borzas szecesszióját, de féltő gonddal őrizte minden bátorító, költői, ábrázoló, kifejező többletet adó újdonságát."
Radnóti-kötetünk a költő verseinek és műfordításainak eddigi legteljesebb kiadása; gyűjteményünk az utolsó, az 1969-es kötethez képest újonnan megtalált versekkel bővült. Vissza

Tartalom

POGÁNY KÖSZÖNTŐ (1930)
Köszöntsd a napot!7
Naptestü szűzek, pásztorok és nyájak7
Erdei ének valahonnan8
Tavaszi szeretők verse9
Pogány köszöntő9
Játékos vers aratás után10
Az áhítat zsoltárai11
Sirálysikoly14
Sok autó jár itt14
Szegénység és gyűlölet verse15
Megbocsájtás16
"És szólt és beszélt vala Káin Ábellel"16
Májusi igazság17
Italos ének18
Variáció szomorúságra18
Békesség19
Meditáció19
Szerelmes vers Boldogasszony napján21
Este. Asszony gyerekkel a hátán22
Téli vers22
Ó fény, ragyogás, napszemű reggel!23
Ádvent. Kései ember24
Jámbor napok24
Csöndes sorok lehajtott fejjel25
ÚJMÓDI PÁSZTOROK ÉNEKE (1931)
Táj, szeretőkkel29
Októberi vázlat29
Tápé, öreg este30
Eső31
Homály31
Két groteszk32
Télre leső dal32
Tavaszi vers33
Vihar után33
Keseredő35
Elégia egy csavargó halálára35
Sirató36
Kedd és szerda között37
Hajnali elégia37
Kedvetlen férfiak verse38
Elégia, vagy szentkép, szögetlen39
Szélesen40
Szerelmes keseredő40
Beteg a kedves41
Olasz festő41
Arckép43
Két szentkép43
Emlék44
Kis kácsa fürdik44
Boldog, hajnali vers45
Széllel fütyülj!45
Három részlet egy nagyobb lírai kompozícióból46
Szerelmes játék47
Pirul a naptól már az őszi bogyó47
Szerelem48
Zaj, estefelé48
LÁBADOZÓ SZÉL (1933)
Férfinapló51
1931. április 1951
1931. december 852
1932. január 1753
1932. február 1755
1932. április 2456
1932. május 557
1932. jlius 758
1932. október 659
Táj60
Estefelé60
Kánikula61
Zápor61
Szerelmes vers november végén63
Szusszanó63
Áprilisi eső után64
Fogaid ne mossa panaszszó64
Szél se fúj itt már 65
Gyerekkor65
Júliusi vers, délután66
Hont Ferenc66
Tavaszra jósolok itt67
Ének a négerről, aki a városba ment68
ÚJHOLD (1935)
Mint a bika73
És kegyetlen73
Montenegrói elégia74
Vihar előtt75
Tört elégia76
Emlékező vers77
Férfivers78
Számadás79
Táj, változással79
Tűzhimnusz80
Nyári vasárnap80
Téli vasárnap82
Pontos vers az alkonyatról83
Hőség84
Zápor után84
Vénasszonyok nyara85
Pipacs86
Este a kertben87
Október, délután87
Szerelmes vers az Istenhegyen88
Szerelmes vers az erdőn89
Kortárs útlevelére90
JÁRKÁLJ CSAK, HALÁLRAÍTÉLT! (1936)
Istenhegyi kert93
Alkonyi elégia93
Írás közben94
Himnusz94
Bizalmas ének és varázs96
Dicséret97
Hajnal97
Április I.98
Április II.98
Változó táj99
Július100
Déltől estig101
Egy eszkimó a halálra gondol103
Temetőben104
Háborús napló105
Alvás előtt107
Lomb alatt108
Parton109
Ballada110
Törvény110
Decemberi reggel111
Hazafelé112
Szilveszter és újév között113
Elégia114
Járkálj csak, halálraítélt!115
MEREDEK ÚT (1938)
Huszonnyolc év119
Ez volna hát...120
Éjfél121
Este a hegyek között122
Három hunyoritás124
Himnusz a Nílushoz125
Chartres126
Cartes postales126
Hajnaltól éjfélig128
Emlék130
Piranói emlék131
Toborzó131
Béke, borzalom132
Hajnali kert132
Októberi erdő133
Ének a halálról133
Elégia Juhász Gyula halálára134
Keserédes135
Tegnap és ma135
Lapszéli jegyzet Habakuk prófétához136
Aludj137
Il faut laisser...137
Őrizz és védj138
Himnusz a békéről138
Első ecloga140
Huszonkilenc év141
TAJTÉKOS ÉG (1946)
Hispánia, Hispánia147
Federico Garcia Lorca148
Ősz és halál148
Nyugtalan órán149
Trisztánnal ültem...150
Csütörtök151
A "Meredek út" egyik példányára152
Koranyár152
Dal153
Szerelmes vers154
Alkonyat155
Két töredék155
Lángok lobognak...156
Együgyű dal a feleségről157
Mint a halál157
Tajtékos ég158
Talán...159
Emlékeimben...160
Veresmart161
Eső esik. Fölszárad...162
Az undor virágaiból163
Mivégre163
Tarkómon jobbkezeddel164
Két karodban164
Második ecloga165
Péntek166
Csodálkozol barátném...167
Harmadik ecloga168
Zápor169
Csak csont és bőr és fájdalom169
Nyugtalan őszül171
Hasonlatok173
Naptár174
Ha rámfigyelsz...177
Egy verselőre178
Bájoló179
Rimpárok holdas éjszakán180
Száll a tavasz...180
Egyszer csak181
Éjszaka182
Virágének182
Októbervégi hexameterek183
Kecskék183
Téli napsütés184
Negyedik ecloga185
Tétova óda187
Kolumbusz188
Ifjuság188
A félelmetes angyal188
Páris190
A mécsvirág kinyilik191
Nyugtalan éj191
Mint észrevétlenül192
Ötödik ecloga193
Nem tudhatom...194
Gyerekkor195
Nem birta hát...195
Papirszeletek196
Ó, régi bűnösök198
Zsivajgó pálmafán199
Sem emlék, sem varázslat200
A bujdosó 200
Majális201
Álomi táj201
Töredék202
Hetedik ecloga203
Levél a hitveshez204
Gyökér205
A la recherche...206
Nyolcadik ecloga207
Erőltetett menet209
Razglednicák210
HÁTRAHAGYOTT VERSEK AZ ELSŐ VERSEKBŐL (1925-1930)
A Duna partján215
Rózsa215
A bolond és a hold216
Levél216
Futottál-e már...?217
Tájképek217
C. Neumann és Söhne221
Szerelmi ciklus 1927-28-ból221
Nocturno230
Sokan láttátok, hogy230
Szerelmes volt a kis hugom nagyon231
Az áhítat zsoltáraiból232
Beteg lány az ágyon236
Mária tegnap újra itt volt237
Minden árvaság szomorú dicsérete317
Őszi vers238
HÁTRAHAGYOTT VERSEK 1930-1933-ból
Változat szomorúságra241
Szerelmes, őszi vers242
Szombat éji groteszk242
Október243
Rettentő dühös arckép241
(Jóllakott ablakokon...)244
Párisi elégia244
Téli kórus245
Acélkórus246
Ismétlő vers249
(Most fölfújom...)250
Tél251
Kerekedő mitosz251
Helyzetjelentés252
Betyárok verse252
Déli vers253
Történelem253
Előhang254
Hajnal dumál párkányról verebeknek255
Emlékvers255
Kedd256
Januári jelentés257
HÁTRAHAGYOTT VERSEK A KÉSŐBBI ÉVEKBŐL
Mondogatásra való261
Elégia261
Az "Újhold" ajánlása263
Henri Barbusse meghalt263
Lapszéli jegyzet Lukácshoz264
Köszöntő264
(A fákra felfutott...)266
Előhang egy "monodrámához"266
(Töredék 1944-ből)268
EATON DARR STRÓFÁIBÓL
Korongosok271
Reggel271
Ballada271
Alkonyat272
Tünemény272
Csendélet272
Semmi baj273
MŰFORDÍTÁSOK
Soppho: Töredék277
Ibykos: Töredék a tavaszról277
Anakreon:
Töredék a halálról277
Gyűlölöm278
Asklepiades: Szomjuhozónak a hó278
Onestes: Nem kell278
Catallus: Lesbiához278
Vergilius: IX. ecloga279
Horatius:
Ad Faunum281
Kibékülés282
Ad Tyndaridem283
Féltékenység284
Tibullus:
Hűség285
Detestatio belli285
Sulpicia: Vallomás287
Propertius: Cynthia hűtlenségéről288
Martialis: Száll az idő289
Rhuphinos: Illatozó koszorút289
Kürenberg lovag: Több mint egy éven által289
Walter von der Vogelweide: Ó jaj, hogy eltűnt minden290
Johannes Hadlaub: Gyermeki szerelem291
Ismeretlen német költő: Különben mindegy291
Clément Marot: Önmagáról292
Pierre de Ronard: Az utolsó szonettekből292
Joachom du Bellay:
Panasz293
A római szonettekből293
Remy Belleau: Április294
Mary Stuart: Búcsú Frankhontól296
Shakespeare: Carpe diem296
Ben Jonson: Volpone csábít297
Cyrano de Bergerac: A szegény beteg302
Scarron: Páris302
Jean de la Fontaine:
A pásztor és az oroszlán, az oroszlán és a vadász303
A kakas és a róka304
A városi és a mezei patkány305
A nyúl füle306
A szarvas és a szőlő307
A nyílsebzett madár307
A vajúdó hegység308
A kígyó és a ráspoly308
A pávatollakkal ékeskedő szajkó309
A felfuvalkodott béka309
A származásával kérkedő öszvér310
A két bika meg a béka311
A levágott farkú róka311
A farkas és a gólya312
Az oroszlán és a patkány, a galamb meg a hangya312
A kis hal és a halász314
A farkas és a sovány kutya314
A szatír és a vándor315
André Chénier:
Alszom s szívem virraszt316
Arcom meghervadt már317
Goethe:
A "Római elégiák"-ból317
A "Római elégiák-"ból317
Friedrich Schiller
Menon panasza Diotimáért319
William Wordsworth
A Westminster hídon320
A velencei köztársaság halálára320
W. S. Landor: Búcsú Itáliától321
Byron: Sénakherib pusztulása321
Shelley:
Dal322
A "Hellasz" zárókórusa323
John Keats: A Parthenon szobraira324
Victor Hugo:
Gitár324
A rózsa és a sír325
Stella325
Eduard Mörike:
Éjfél326
Theokritos327
John Greenleaf Whittier: Kossuth327
Gérard de Nerval:
Fasor a Luxembourg-kertben328
Április 329
Ábrándozás329
Robert Browning: Sziklák között330
Gottfried Keller: Téli éj330
Conrad Ferdinand Meyer:
A régi híd331
Éji út332
A magvető mondókája333
A csillagok alatt333
Emily Jane Bronte: Bátyja halálára333
Mallaermé: Sóhaj335
Jean Richepin: Miért öltöznél már335
Arthur Rimbaud: Ma Boheme336
Francis Jammes:
A ház rózsával lenne itt teli336
Nagyon kívánom337
Szívtam agyagpipám337
Mint egy lármás bogár338
A munka nagy csupán338
Rainer Maria Rilke:
Áldozat339
Az idegen339
A fiú340
Adolf Meschendörfer:
Erdélyi elégia341
Őszi vers341
Guillaume Apollinaire:
Égöv341
Délen348
Az éji szél348
Az utas349
A megsebzett galamb és a szökőkút351
Saint-Merry muzsikus352
Kikericsek353
Madár dalol356
Egy szép vörösessszőkéhez356
A búcsúzás358
Georg Trakl:
Gyerekkor358
Magános ősz359
Christian Morgenstrep: Ember, vándor360
Paul Fort: Nyáréji álom 360
Max Jacob: Búcsúzó vers361
Valery Larbaud:
Múzsám361
Óda362
Blaise Cendrars: A világ szívében364
Ivan Goll:
Elindulás365
Nap366
Ákác366
Henry de Montherlant: Költemény366
Jean Cocteau:
Ha napba nézek én367
Az álom elkerül368
A tengernagy halála369
Fénykép369
Erwin Neusteadter: Búcsúzás369
Heinrich Zillich: Emlék370
Bert Brecht: Mike-ről és a szénről371
Georges Duhamel: Ballada az átvágott torkú férfiról372
Paul Éluard:
A szerető373
A guernicai győzelem374
Pierre Robin: Malaga375
FORDÍTÁS-TÖREDÉKEK
A. Gleichen-Russwurm A barokk című tanulmánykötetéből
Részlet egy XVII. századi osztrák nép gúnydalból376
Részlet egy svéd népi gúnydalból376
Madame de Deshouleres a Napkirály udvaráról376
Részlet R. M. Rilke A király című verséből376
Jakob Balde jezsuitának latin nyelvű verséből377
Részlet Malherbe-től377
Halley csillagász verse Newton könyve elé378
Részlet Racine Britannicusából378
Sebastian Brandt Bolondok hajója c. művéből378
Mazarin verse Monteverdi Orpheo c. operájából378
MŰFORDÍTÁSOK, ÁTKÖLTÉSEK
Táncdal381
Táncdal381
Asszonydal381
A halál éneke382
Ének, ha vágják a fának kérgét382
Egy asszony éneke, aki ikreket szült a világra383
Varázsdal384
Pygmeusok dala384
Ének385
Táncdal385
Szerelmi ének386
Maláji gyermekversek386
JEGYZET387

Radnóti Miklós

Radnóti Miklós műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Radnóti Miklós könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Radnóti Miklós összes versei és műfordításai Radnóti Miklós összes versei és műfordításai

A borító foltos. A lapéleken és az előzéklapon tulajdonosi bejegyzés található.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.690 Ft
1.180 ,-Ft 30
11 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Radnóti Miklós összes versei és műfordításai Radnóti Miklós összes versei és műfordításai

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.690 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba
konyv