821.113

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az olasz irodalom története I-II.

Szerző

Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.067 oldal
Sorozatcím: A Magyar Tudományos Akadémia könyvkiadó-vállalata
Kötetszám: 26-27
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Új folyam. Az 1896 évi illetmény első, második kötete. Nyomatta Hornyánszky V. könyvnyomdája.

Előszó

Részlet a könyvből:

A latin nyelv leány-nyelvei közül legkorábban a provencalnak és a francziának volt irodalma. Ez a két nyelv már majdnem három százados, a X.-től a XIII. századig terjedő... Tovább

Tartalom

I. KÖTET
A XII. és XIII. század
Az olaszországi irodalom Dantéig
Idegennyelvű költészet1
Középkori latin írók
Boetius
Cassiodorus
Krónikák, legendák,
Harczi dalok
Az olasz nyelv keletkezése
Olasz elemek a latinban
Provencei troubadourok Olaszországban
A trouvére-költészet Olaszországban
Középkor mondakörök
Francziául író olaszok
Hibrida (olasz-franczia) költészet
A tájnyelvek irodalma14
Ki volt a legelső olasz költő? Fra Giacomino Pietro da Barsegapé
Fra Buonvicino da Riva
Gherardo Patecchio
Uguccione da Lodi
Rime genovesi
Lamento della sposa padovana
Reinard
Bovo
Toszkánai dal-töredékek
Rime bolognesi
Ciullo d'Alcamo
A Decalogo és a Salve Regina
A Passio és a Föltámadás
Vallásos költészet Umbriában21
Gyelfek és Ghibellinek
Vallásos fanatizmus
A flagellánsok
Assisi szt. Ferencz
Jacopone da Todi
Laudák
"Rappresentazioni sacre"
A szicziliai műköltészet30
II. Frigyes
Troubadourok Szicziliában
Pier delle Vigne
Enzo, Guiod delle Colonne, Giacomo da Lentino stb.
Mily nyelven írtak a szicziliaiak?
A bolognai egyetem mint irodalmi középpont
A bolognai iskola38
Paulus Hungarus
Guido Guinicelli
Tudóskodás és platonismus
Népies hangú versek
Az olaszországi irodalom Dantéig (folytatás)
Flórencz elsősége43
Okai
A flórenczi pártok
A czéhek, a signoria
Nemzeti szellem
A provencal és tudós költészet Toszkánában47
Bonaggiunta Urbiciani
Arezzói Guido
A rózsa regénye
Brunetto Latini
Tasorettója
Francesco da Barberino
Dino Compagni "Intelligeznaz"-ja
Az "édes új stílus"52
Filozofálás
Az új női typus
A "Compiuta Donzella"
Ciacco dell'Anguillaja
Chiaro Davanzati
Guido Cavalcanti
Cino da Pistoja
Alfani, Frescobaldi, Lapo Gianni
A népies és a tréfás költészet62
Giacomino Pugliese
Rinaldo d'Aquino
Odo delle Colonne
Compagnetto da Prato
Cecco Angiolieri
Folgore da San Gemignano, Rustico di Filippo
Cene della Chitarra
Politikai költészet
A próza66
Arezzói Guido levelei
A Novellino
Conti di Antichi Cavalieri
Libro dei Sette Savi
Conti morali, I fatti di Cesare
Istorietta Trojana
I nobili fatti di Alessandro Magno
La tavola rotonda
Il tesoro
Marco Polo
Il libro di Catone
Albertano
Fiore di filosofi
Fordítások
Ristoro di Arezzo
De regimine Rectoris
R. Malaspini
Matteo Spinelli
A XVI. század
Dante
Bevezetés72
Élete73
Ifjúkora
Beatrice
Házassága
Politikai szereplése
Martell Károly
Prior lesz
Száműzetésbe megy
Bolyongásai
Politikai ideálja
Cangrande della Scala
Halála
Lírája87
A Vita Nuova
Valóság-e vagy regény?
A versek, a prózai rész
Rime pietrose
Allegorikus canzonék
A "Convito" kommentárjai
Prózai munkái100
De vulgari eloquentia
Elmélete az olasz nyelv keletkezéséről
A tájnyelvekről
A stílus felosztásai
"De monarchia"
Érvei, hatása
Quaestio de aqua et terra
Levelek
Dante (folytatás)
A Divina commedia105
Előzői
A középkori mystikusok és visionariusok
A Tundalus-legenda
A szent Patrick-legenda
Egyéb viziók
A "D. C." keletkezési ideje
A czím
A "D. C." alapeszméje
Az allegorikus keret
"Danteis"
A pokol115
Formája és felosztása
A méretek pontossága
Az előcsarnok, a limbus
A szerelem bűnösei
A falánkok és tobzódók
Fösvények és pazarlók
Eretnekek
Az erőszakosok három fajtája
A csalók tíz bűntömlője
Az árulók négy csoportja
Keresztény és pogány elemek
Az utazás részletei
A vándorlás ideje
A purgatorium125
Formája és felsoztása
Antipurgatorium
Sordello
A hét P.
Kevélyek, irígyek, haragosok, tunyák, fösvények és pazarlók, falánkok, az érzéki szerelem bűnösei
A földi paradicsom
Találkozás Beatricével
A paradicsom134
Felosztása
Aquinói szent Tamás tanai
A hold, Merkur, Vénus
Találkozás a magyar királylyal
A nap, Mars, Jupiter, Saturnus, az álló csillagok ege
A kristályos ég, az empireum
Dante meglátja a "fények fényét"
A "Divina Commedia" szépségei140
A mű conceptiója
A "D. C." mint Dante lelkének története, mint az emberiség megjobbulásának allegoriája, mint politikai iránymű
A pártember elfogultsága
A szerkezet
D. fantáziája
Nyelve
Leírásai: tájak, emberek
A dantei homály
Petrarca
Bevezetés149
Élete
Ser Petraco
Avignonba, Montpellierben, Bolognában
Pappá lesz
Maecenása
A Laura-probléma
Nagy utazásai
Követségi szónok
P. a Mont-Ventoux-n
Rajongás Rómáért
A vaucluse-i magány
Családja
Összeköttetés Róbert nápolyi királylyal
A költői koszorú
Pármában
P. és nápolyi Endre magyar herczeg megöletése
Boccaccio
P. A viscontiak udvaránál
Járt-e Nagy Lajosnál?
Arquában
A humanismus atyja166
Az ókori költők cultusa a középkorban
A renaissance előfutárai: Dante, Albertino, Mussato
P. mint régi codexek felkutatója
Görögül tanul
Ellensége a scholasticismusnak
Az "egyéniség" érvényesülése
Az "Africa" czímű éposz
Eclogái
Verses és prózai levelei
Erkölcsbölcsészeti értekezései
De contemptu mundi
De remediis utriusque fortunae
De vita solitaria
De otio religiosorum
Történeti compilatiói, kisebb latin iratai
A Canzoniere179
P. szerelme; új női ideál
A lelki élet analysise
A szójátékok, a "concetti"-k, képei, rhetorizálása, édeskéssége
A formai tökély
Nagy hatása az olasz lírára
A canzonék
A "Trionfi"
Boccaccio
Bevezetés193
Élete
A kalmársegéd
Róbert nápolyi király udvara
Fiammetta
Flórenczi élet
Visszatér Nápolyba
Itélete Endre herczegről és Nagy Lajosról
Rajongásága Petrarcáért
Görög nyelvmestere
"Megtérés"
Inséges aggkora
Latin munkái207
De genealogia deorum gentilium
De claris mulieribus
Johanna királynő
De casibus illustrium virorum
De montibus stb.
Latin versei
Olasz verses munkái211
Dalai
"L'amorosa visione"
A "Teseide"
A görög "Szilágyi és Hajmási"
A "Filostrato"
"Il Ninfale fiesolano"
Olasz prózai munkái219
A "Filoccolo"
Az "Ameto"
A "Fiammetta"
A "Corbaccio"
A Dante-életrajz és a Dante-kommentárok
A Decamerone225
A keretes elbeszélések
A Decamerone kerete
Nyelv
Novellái szerkezete
Forrásai
Ledérségek
A Decamerone elterjedése
Magyar utánzói
A trecento kisebb írói
Költészet247
Dante-utánzók
Cecco d'Ascoli
Jacopo Dante
Fazio degli Uberti, Federigo Frizzi
Petrarca-utánzók
Bindo Bonichi, Graziuolo de' Bambagliuoli
Sennuccio del Bene
Pieraccio Tedaldi
Buonaccorso di Montemagno
I Reali di Napoli
Antonio Beccari
Fra domenico Cavalca
Antonio Pucci, a harangöntő-poéta
Andrea Orcagna
Elbeszélő próza252
Boccaccio követi
Franco Sacchetti
Ser Giovanni, Giovanni Sercambi
Il paradiso degli Alberti
Egyéb gyűjtemények
Fordítások francziából és latinból
Vallásos irodalom255
Fioretti di San Francesco
Fra Domenico Cavalca
Fra Jacopo Passavanti
Giordano da Rivalto
Sienai szent Katalin
A Visio-irodalom
Fordítások
Bartolommeo da S. Concordio
L'Arrighetto
A krónikák258
Dino compagni
Hiteles-e krónikája?
Jelentősége
A három Villani
Giovanni Villani mint statisztikus
Kisebb krónikák
A lovagregények
"Libro di Fioravante"
Viaggio di Carlo magno
Andrea de Barberino regényei
I Reali di Francia
Guerino il meschino
A verses lovagregények
Utczai regősök
A XV. század
A humanismus
Az első humanisták267
A humanismus jelentősége
Politikai viszonyok a XV. században
A humanisták jelleme
Coluccio Salutati
Luigi marsigli
Niccoló Cinnoli, Ambrogio Traversari
A görög bevándorlók: Chrysoloras, trapezunti György, Argyropulos, Gemistos Plethon, Gaza, Bessarion, Lascaris
Janus Pannonius tanítója, Aurispa
Filelfo
A humanismus centrumai277
A humanismus Flórenczben: Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini, Giannozzo manetti, Angelo Poliziano
A humanismus Rómában: Lorenzo Valla, Flavio Biondo, aeneas Sylvius, Platina
A humanismus Nápolyban: Beccadelli, Fazio, Pontano
A humanista akadémiák287
A platonikus akadémia Flórenczben: Marsilio Ficino, leon Battista alberti, Pico della Mirandola
A római akadémia: Pomponius Laetus
A nápolyi akadémia: Sannazaro, Vida
A könyvnyomtatás: Aldus manutius
Az olasz irodalom föléledése Toszkánában
A quattrocento első fele292
A humanisták és az olasz irodalom
Giusto de' conti
Lionardo Giustiniani
Burchiello
Mysteriumok
Allessandra macinghi-Strozzi
Gentile Sermini
Lorenzo il Magnifico297
Sokoldalusága
Uralkodása
Mátyás királylyal való barátsága
Realismusa
Érzéke a népies iránt
La Nencia da Barberino
I Beoni
La Caccia col Falcone
Ambra
Selve d'Amore
Tánczdalai
Mysteriumai
Poliziano302
Baráti viszonya Medici Lőrinczczel
Humanistikus működése
Olasz versei
A "Giostra"
Az "Orfeo"
Dalai
A Pulciak307
Bernardo, Antonio és Luca
Luigi Pulci
A "Morgante"
Hogyan keletkezett
Meséje
Forrásai
Irónia és paródia
Új hang az elbeszélő költészetben
Margutte és Astarotte
Luigi Pulci kisebb művei
Antonio Cammelli
Bernardo Bellincioni
A szinműírók312
Feo Belcari
Az "Abramo ed Isac"
Mythologiai és világi tárgyak dramatizálása
A prózaírók
L. B. Alberti "Della famiglia"-ja
Matteo Palmieri
Vespasiano Bisticci
Antonio Manetti
Leonardo da Vinci
Girolamo Savonarola
A Toszkánán kívüli irodalom
A nápolyiak318
Marino Jonata
Masuccio Salernitano
P. J. de Gennaro
Petrarca-utánzók
Cariteo
Tebaldo
Serafino d'Aquila
Sannazaro
"Farsa"-i
A "farsa cavaiuola"-k
Az "Arcadia"
Bojardo324
Az Esték és udvaruk
Bojardo latin munkái, olasz idilljei, fordításai
Az új Lóránt
Az "Orlando Innamorato" meséje
Túltömöttség
Nyelvi fogyatkozások
Bojardo jelentősége
Kisebb ferrarai írók: Sassi, Collenucci stb.
A XVI. század
Ariosto
Az aranykor332
A cinquecento határai
Olaszország politikai állapota
I. Cosimo
Az Esték, Gonzagák, Roverék
X. Leo
A cinquecento árnyoldalai
Ariosto élete335
Ifjúsága
Diák-élete
Várkapitány lesz
Szerelme
Magyar kemenczék és magyar borok
Alfonz herczeg "familiaris"-a
Garfagnanában
A. mint szinházi intendáns
Halála
Az Őrjöngő Lóránt346
Összefüggése bojardo époszával
Cselekvénye
Egység-hiány
A lovagvilág tükre
Eredetiség
A csodálatos elem
A csaták és párbajok
Hódolat a maecenásoknak
Az erotikus részletek
Az elbeszélés külsőségei
Az előadásmód
A leíró és a lírai részletek
A népies hang
A verselés tökélye
Jellemei
Ariosto egyéb művei368
Szatirái
A Magyarországról szóló
Az elégiák "I cinque canti"
Vígjátékai
Machiavelli
Élete374
Politikai szereplése
Követi küldetései
Cesare borgia
A katonai tanács
Bukása
Irodalmi köre
Újra kanczellár lesz
Halála
A politikus és a történész379
"Il principe"
Czéljai
Erkölcstana
Discorsi sopra la prima Deca di T. Livio
Tanai
Nyelve
Az "Arte della Guerra"
A "Storie Fiorentine"
Kisebb munkái
A költő388
Vígjátéka: a "Mandragora"
Alakjai
Cselekvénye
A "Clizia"
Belfagor cz. novellája
Decennale-i, capitolo-i
A cinquecento egyéb történetírói és politikusai392
Francesco Guicciardini
Élete és elvei
Művei, főkép a "Storia d'Italia"
Paolo Paruta
Giovanni Botero
Donato Giannotti
Benedetto Varchi
Jacopo Nardi
Bernardo Segni
Jacopo Pitti
Filippo Nerli
Giambattista Adriani
Pier Francesco Giambullari
Luigi da Porto
Angiolo di Costanzo
Camillo Porzio
Scipione Ammirato
Filippo Sassetti
Tasso
Bevezetés402
Élete404
Atyja
A "Rinaldo"
Diák-szerelmei
Ferrarába kerül
Az Eleonora-mesék
Párisi útja
II. Alfonz
Betegsége
A római birálók
Lelkiismereti kételyek
Szökése Ferrarából
Visszatér és kórházba csukják
Milyen volt lelki baja?
Kiszabadul
Utolsó vándorlása
Halála
A Megszabadult Jeruzsálem424
A költő czélja
A tárgyválasztás
A vallásosság máza
Az éposz meséje
Szerkezete
Inventio
A "divina machinatio"
Melancholia
Női alakjai
A férfihősök
Stílusa
A szerelmi epizódok
Az átdologzott Gerusalemme
Egyéb művei446
Lírája
Az "Aminta"
Meséje
Nyelve
A "Torrismondo"
Levelei
Prózája
Dialogusai
Értekezései
A cinquecento többi írói
A lírai és tanító költészet455
Petrarkisták és petrarkizálók
Pietro Bembo
Élete
Lírája
Giovanni Guidiccioni
Giovanni della Casa
Francesco Mario Molza
Michelangelo Buonarroti
Vittoria Colonna
Veronica Gambara
Gaspara Stampa
Luigi Tansillo
Az anti-petrarkisták
Claudio Tolomei
Baldassare Olimpo
Niccoló Franco
Francesco Berni
A berneszk stílus
Giovanni Mauro
Cesare Caporali
A szatira
Luigi Alamanni
A tanköltemény
A "Coltivazione"
Rucellai
A színdarabok468
Az első tragédia: Sofonisbe
Rosmunda
Sperone Speroni
Giraldi Cintio
Pietro Aretino: "L'Orazia"
Vígjátékai
Irodalmi kalózság
G. B. della Porta G. M. Cecchi
Bibbiena
A rögtönzött vígjáték
Alakjai
A "scenario"-k
Színészírók
Az Andreini-család
Flamminio Scala
Andrea Calmo
"Il Ruzzante"
A sienaiak
Guarini "Pastor fido"-ja
Elbeszélők és életrajzírók487
Az "Accademia floreintina" és a Crusca
Bandello
Anton Francesco Grazzini
Agnolo Firenzuola
Giambattista Giraldi
Benvenuto Cellini
Giorgo Vasari
Moralisták, kritikusok495
Baldassare Castiglione és "Cortegiano"-ja
Bembo prózái
Nyelvharcz
Anton Francesco Doni
Epistolariumok
Annibale Caro
Lodovico Castelvetro
Bernardo Davanzati
Fordítók
II. KÖTET
A XVII. század
A szépirodalom
A secentismus1
A század irodalmának általános jellege
Hanyatlás
A stílus megromlásának okai
A politikai viszonyok, a maecenások
Akadémiák, ujságok, könyvtárak
Marini7
Élete
Lírai versei
Az "Adone"
Meséje
Fogyatkozásai
Erkölcsi értéke
"La strage degli Innocenti"
Tassoni és követői15
Élete
Politikai iratai
Kritikai művei
Az elrablott veder
Meséje
Új műfajt alkotott-e?
A conceptio hibái
Czélzatai
Szatirikus részletek
Nyelve
Bracciolini és éposza
Lorenzo Lippi és "Malmantile"-je
Népmesék az époszban
Lalli, Corsini
A lirikusok27
A marinismus
Achillini, Preti, Camillo Scrofa
A marinismus ostromlói
Chiabrera
Pindaros-utánzatai
Jelentősége
Ttesti
A Horatius-utánzás
Guidi
Krisztina svéd királynő írói köre
Filicaja
Hazafias versei
Redi
Maggi és Marchetti
A szatira-költők34
Salvator rosa
Szatiráinak tárgyai
"A költészetről"
Menzini
Sergardi
Soldani
Michelangelo Buonarroti il giovine
A színművek40
Az opera keletkezése
Rinuccini
Librettói
Az olasz népszínmű
A Rozzik
Buonnaroti "Tanciá"-ja
Meséje
A Fiera
Librettói, költői elbeszélései, lírája
Gigli és Moliére-utánaztai
A tragédiák
A rögtönzött színdarabok
A tudomány
Galilei és iskolája52
Galilei előzői
G. Bruno
Galilei élete
Művei
Nyelve
Torricelli
Viviani
Redi
Magalotti
Történetírók, kritikusok, szónokok61
Sarpi
Élete
A "Storia del concilio Tridentino"
Sforza Pallavicini "Istoria"-ja
Davila
Bentivoglio
Bartoli
Boccalini
A "Ragguagli del Parnaso"
Politikai iratai
Baldinucci
Dati
Segneri
Az Árkádia kora
Az újjáébredés71
Olaszország története a XVIII. században
A reform-eszmék
Lombardi, Toszkána, Nápoly, Piemont
A Dante-kultusz
Az "Árkádia"76
Alapításának története
Törvénytáblája
Elterjedése
Káros hatása, haszna
Crescimbeni
Gravina
Zappi
Lemene
Rolli
Manfredi
Frugoni
Perfetti
Algarotti
Metastasio89
A XVII. század operája
Apostolo Zeno
M. élete
A jó libretto kellékei
A "Didone abbandonata" stb.
Az "Artaxerxes" meséje
Szereplése a bécsi udvarnál
Az "Olimpiade"
Jellemei, cselekvényei, verselése
Parini105
Az olasz társadalom a XVIII. században
A főnemesség
P. élete
A "Giorno"
Tartalma
A szatira új formája
A "Giorno" hangja, nyelve
P. lírája
A classikai iskola119
Reactió az "Árkádiá"-val szemben
Varano
Savioli
Paradisi
Mazza
Cassoli
Fantoni
Bertola
Cesarotti és nyelvújítása
Tájnyelvi költők125
Az olasz tájnyelvek az irodalomban
Marin Sanuto
G. C. Croce
G. B. Basile
Baldovini
Assonica
Sziczilia szerepe az olasz irodalomban
Meli
Jelentősége
Goldoni
Élete131
Mozgalmas ifjúsága
Ügyvéd lesz
Tragédiákat ír
Szerződése a Medebach-társulattal
Törekvései
Párisba megy
Küzködése
Aggkora, halála
Jelleme
Reformja145
Franczia hatások az olasz irodalomban
A rögtönzött vígjáték Velenczében
A jellemvígjáték
G. harcza a színészek s az akadémiák ellen
Chiari férczművei
Carlo Gozzi támadásai
Voltaire
Gasparo Gozzi
Alakjai153
Irányának visszahatása jellemeire
Tipusok
Főjellemek és mellék-alakok
Mirandolina
Változatosság alakjaiban
A "mascherák" nevei
A női alakok
Vádak G. jellemei ellen
A szerelemesek
Az arisztokraták
Czélzatai161
A demokrata
A cicisbeóság
A kereskedő-osztály és a patriziatus
A társadalmi visszásságok
A "Medvék"
Cselekvényei. Nyelve168
A drámai érdek hiánya
Idő- és helyegység
Szerkezet
Monológok
Realisztikus nyelv
Verselés
Szabatosság
Népdrámái
A "Baruffe Chiozzotte"
Érzékeny színművei; bohózatos vígjákai; librettói
Goldoni ellenlábasai178
Carlo Gozzi sikerei
A Sacchi-féle társulat
"L'Amore delle tre melarance"
Szatira a tündérmesében
Aristophanes és Gozzi
L'Augellin Belverde
Gratarol és Benyovszky Móricz
Alfieri
Előzői. Maffei, Conti185
Az olasz tragédia meddősége
Okai
Maffei élete és tudományos munkái
A "Merope"
Meséje
Haladás az előző tragikusokkal szemben
Conti
Politikai indítékok
Alfieri élete191
Családja
Gyermekévei
Utazásai
Megfordul Magyarországban
Tragédiákat kezd írni
Tanulmányai
A zsarnok-gyűlölő
Albany grófnő
Megtelepszik Toszkánában
Párisba megy
A forradalom
Visszatérés Flórenczbe
Utolsó évei
Művei205
Irányuk
Jellemeik
A zsarnokok tipusai: Fülöp, Nero, Claudius, Egisto
A szabadsághősök tipusai
Antigone
Egyformaság és egyhangúság
A mese
Honan merít?
A mesék módosítása
Tömöttség
Kevés személy
Szerkezet
Nyelve
"Saul" és "Mirra"221
Nem iránydrámák
A "Saul" tárgya
Harcz a tiara és a korona közt
Mirra tragikuma
"Saul és Mirra" jellemei
Alfieri és Corneille
Szatira, kritika, tanítóköltészet
Gozzi és Baretti230
Az irányköltészet
Gasparo Gozzi élete
Ujságczikkei
La Difesa di Dante
Bettinelli könyve
Baretti pályája
Ujsága
Szenvedélyes bírálatai
Elfogultsága
Nyelvi kiválósága
Forteguerri és Casti237
A Ricciardetto
Byron és Forteguerri
Passeroni 101 énekes "Cicerone"je
Casti pályája
ledér versei
Gli animali parlanti
A meseírók: Crudeli, Pignotti
Fiacchi
A tanköltészet: Lorenzi, Spolverini, mascheroni
A tudósok
A történetírás244
Francziaország hatása az olasz tudományos életre
A tudományos élet fellendülése
A tudósok stílusa
Vico
Élete
A "Scienza nuova"
Tartalma
Giannone
A "Storia civile" jelentősége
G. tragikus vége
A plágium vádjai
Muratori
Tiraboschi
Denina
Mazzuchelli stb.
Nemzetgazdaságtan és jogtudomány252
Intieri
Genovesi
Galiani
P. Verri és a "Caffé"
Al
Verri
Beccaria
Dei delitti e delle pene
Hatása
Filangieri
A Scienza della legislazione
Pagano
A XIX. száazd első harmad
Monti
A szabadságharczok kora259
Az olasz irodalom szerepe az olasz szabadságharczok korában
Olaszország története a XIX. században
Napoleon
A restauráczió
Felkelések
1848., 1859. és 1870
Monti élete266
Élete
Római szereplése
Forradalmárnak vélik
Bassville
Jellemgyengeség
Napoleonhoz pártol
Hivatalai
Császári költő
M. 1814. után
Epikája és lírája272
A "Bassvilliana"
Meséje
Dante-utánzat
Nyelve
A "Mascheroniana"
Tárgya
Il Beneficio
Il bardo della selva nera
Il Prometeo
A Musogoniana
A "Feroniade"
Lírai versei
Iliás-fordítása
Tragédiái. Prózái283
Az Aristodemo
Meséje, alakjai
Galeotto manfredi
Shakespearei nyomok
Egy női Othello
Zambrino
Jago
A "Caio Gracco"
A passivitás tragikuma
Jellemek, nyelvezet
Monti filologiai munkái
Foscolo
Élete292
Monti és Foscolo jelleme
F. Velenczében
Milanóban
Szerelmi viszonya
Katonáskodása
Tanár lesz
Tragédiája
Nem esküszik hűséget Ausztriának
Menekül
Londoni élete
Ultime lettere di Jacopo Ortis300
Werther és Ortis
Egyező vonások és eltérések
A kettős szenvedély
Ortis egyénisége
A hazafiság
A mű hatása
A Sírok. A Grácziák307
Petrarca hatása F.-ra
A Sírok keletkezése
Eszmemenete
Értéke
A "Grácziák" tárgya
Hibái
Tragédiái. Prózai munkái313
A "Tieste"
Alfieri-utánzat
Aiace
Sophocles Ajay-a és F.-é
Ricciarda
A tétlenség hőse
F. kritikai elvei
Dante-tanulmányai stb.
A kisebb classicisták319
Pindemonte
Fordításai
Visszhang a Sírokra
Arminiója
Arici
G. Paradisi
Benedetti
Biondi
G. Marchetti stb.
Manzoni
A romanticismus325
Különféle meghatározásai
A reomanticismus főjellemvonása
Az olasz irodalom "régi romanticismus"-a
A vallásosság
A népszerű és népies elem
A hasznos irodalom
A modern költői művek fordítása
A romanticismus olasz definiálói
Milano mint irodalmi központ
A "Conciliatore"
Az osztrák hatóságok és a romantikusok
Manzoni élete334
Ifjúsága
Első kisérletei
Párisba megy
Fauriel
Házassága
Megtérése
Milanóban
Politikai nézetei; magánélete
Lírája341
Utánzatok
A vallásos himnuszok
Politikai versei
Il cinque Maggio
A karénekek
Tragédiái350
Újítások
Történeti hűség
A coro
Il conte di Carmagnola
Tárgya, meséje
Dráma-e?
A jellemek
Adelchi
Cselekvénye
A dramatizált történet
Nagy Károly és Desiderio
Adelchi és Ermengarda
Tendentiák
A Jegyesek361
M. elmélete a történeti regényről
Regény a népnek
Erkölcsi tanítás
Vádak
A mese M. és Walter Scott
A Jegyesek történeti háttere
Alakjai
Don Abbondio
M. humora
A Jegyesek nyelve
A Jegyesek átdolgozása
M. elmélete az olasz irodalmi nyelvről
Kritikai és történeti munkái375
Levele a nyelvegységről
A hely- és időegységről
A romanticismusról
A szerelem
A történeti regényről
A longobardokról
La Colonna infame
A katholikus morálról
A romantikusok
Silvio Pellico380
Élete
Fogsága
Szereplése 1830. után
Le mie prigioni
Francesca da Rimini
Ester d'Engaddi
Berchet387
Élete
Számüzetése
Műfordítások
I profughi di Praga
Hazafias énekei
Grossi, Torti392
Manzoni legjobb barátja
A Prineide
Tájnyelvi költemények
La Fuggitiva
Ildegonda
I Lombardi alla prima Crociata
Marco Visconti
Torti versei
Sestini
Carrer
Scalvini
Biava
Gius
Niccolini
Cantú
Porta
Leopardi
Ifjúkori kisérletek402
A szülei ház
Filologiai tanulmányok
Betegség
Melancholia
Giordani
Hazafias versek410
Lelki állapota 1818. táján
Giordani meglátogatja
"Itáliához"
"Dante szobrára"
Leveleiből
A boldogtalanság költészete416
Lelki állapota 1819-ben
Filosofiája jegeczedik
Életnézlete forrásai
Szerelmei
Pessimismus421
A teljes reménytelenség
Az öngyilkosság apologiája
Brutus minor és Sappho
Az első verskötet428
Elmegy Recanatiból
Róma
Ismeretség Niebuhrral
"Alla Sua Donna"
Az első kötet sikere
Az "Antologia" munkatársai
Operette Morali433
Parini, vagy a dicsőségről
Párbeszédek
A Természet és az izlandi
Timandro e Eliandro
Az emberi haladás problémája
Halálvágy
Detti memorabili di Filippo Ottonieri
Pensieri
Filosofus-e Leopardi?
A második verskötet440
L. Milanóban, Bolognában, Pisában és Flórenczben
Az új kötet előszava
Levél Pepoli grófhoz
Emlékek
Verselése
Természet-festései
Utolsó évei450
Szerelme Bonaparte Sarolta iránt
Inség
Ranieri
L. Nápolyban
Halála
Utolsó versei
A Rekettye
Toldalékok a Béka-egérharczhoz
A próza
A nyelvharcz457
Cesarotti hatása
Orthologusok és neologusok
Cesari
Perticari
Giordani
Colombo
Grassi
Costa
Puoti stb.
A történetírók465
Botta
Három főműve
Stílusa
Colletta
Coco
A XIX. század '30-'70-ig
A hazafias irodalom
A líra472
A régi s az új romantikusok
Rossetti
Dall'Ongaro
Poerio
Mameli
Prati
Aleardi
Verse a magyar szabadságharczról
Zanella
Műfordítók: Maffei, Carcano, Zendrini
Belli
Giusti484
Élete
Közállapotok Toszkánában
A kor typusai
G. szatiráinak hangja, humora, nyelve
Népszerűsége
Főbb költeményei
Prózái
A dráma498
G. B. Niccolini
Első szomorújátékai
Antonio Foscarini
Giovanni da Procida
Arnaldo da Brescia
Meséje
Tendentiája
Nagy hatása
N. lírai versei és prózái
Marenco
Romani
A vígjáték
Giraud
Nota
Giacometti
Gherardi del Testa
Ferrari
Kisebb drámaírók
A regény513
Massimo d'Azeglio
Ettore Fieramosca
Niccoló de'Lapi
Közpályája
Emlékiratai, levelei
Guerrazzi
Jelleme
Politikai szereplése
La Battaglia di Benvento
L'Assedio di Firenze
Il Buco nel muro
Rosini
Bresciani
Az újabb elbeszélők
De Amicis, Farina
Politikusok, tudósok522
Gioberti
A "Primato"
A "Rinnovamento"
Balbo
Le Speranze d'Italia
Mazzini működése
Mamiani
Tommaseo
Capponi
Kisebb történetírók
Irodalomtörténetírók
Filosofusok
Jogtudósok és nemzetgazdák
Befejezés

Radó Antal

Radó Antal műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Radó Antal könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az olasz irodalom története I-II. Az olasz irodalom története I-II. Az olasz irodalom története I-II. Az olasz irodalom története I-II. Az olasz irodalom története I-II. Az olasz irodalom története I-II. Az olasz irodalom története I-II. Az olasz irodalom története I-II.

A kötetek borítójának belső oldalán tulajdonosi címke található.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
4.900 Ft
2.450 ,-Ft 50
22 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az olasz irodalom története I-II. Az olasz irodalom története I-II. Az olasz irodalom története I-II. Az olasz irodalom története I-II. Az olasz irodalom története I-II.

Az 1. könyv kötése megnyílt.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
4.900 ,-Ft
44 pont kapható
Kosárba