A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Költők albuma

Jelenkori magyar költők verseiből

Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

E helyen mindenekelőtt köszönetemet akarom kifejezni azoknak, a kik szivesek voltak verseiket e könyv számára átengedni s a kik, midőn ezt tették, velem együtt abból a helyes szempontból indultak... Tovább

Tartalom

Szerelmi költemények
Felejteni - Lévay József1
Tanács - Gyulai Pál2
Szép, jó, hű - Szász Károly3
Visszavárlak - Endrődi Sándor4
Hortobágyra - Kiss József7
Én édes elhervadt virágom - Reviczky Gyula8
Szerelem hatalma - Vajda János9
Királyok násza - Ábrányi Emil11
Eltünnek - Inczédi László13
Mért nem születtél te - Szabolcska Mihály14
Szeretem én - Bulla János15
Édes álom - Rudnyánszky Gyula16
Feledett dal - Endrődi Sándor17
Ábrándos dal - Inczédy László18
Egy év mulva - Szász Béla20
Az áldott ház - Jakab Ödön22
Éj - Ignotus23
Felejtés - Ifj. Ábrányi Kornél24
Az én szobrom - Heltai Jenő25
Oh mosolyogj rám - Gyulai Pál26
Ha bujdosol az erdőben - Bartók Lajos29
A "tücsökdalok"-ból I-III. - Endrődi Sándor30
Hervadt levelek - Szávay Gyula32
Az éjben - Varsányi Gyula33
Mi remeg - Ignotus34
Idegen földön - Ifj. Apáthy István35
Kivándoroltam - Somló Sándor36
Énekek éneke - Reviczky Gyula37
Dicsőség és szerelem - Rónay István40
A Notre-dame-i toronyóra - Szabolcska M.41
Tilalomfák erdejében - Szávay Gyula44
Ifjan halunk meg - Koroda Pál45
Dal. Gr. Zichy géza47
Dalok - Ignotus48
Az isten áldja meg... - Endrődi Sándor50
Dalok a kórházból - Heltai Jenő52
Ha hallanál... - Reviczky Gyula54
A "Gül Babá"-ból - Bulla János55
Ha vigalomban - Vargha Gyula56
Most még feledj el - Bartók Lajos58
Te türelem - Rudnyánszky Gyula59
Idyll - Vajda János60
Oh mért oly későn - Kiss József61
Árva leány - Palágyi Lajos62
Késő - Endrődi Sándor64
Egy Deliláról - Szász Gerő66
Egy név - Szabolcska Mihály68
Egy kézszorítás - Radó Antal69
A pataki várkertben - Fejes István70
Áldott kezek - Torkos László72
Távozóban - Ifj. Apáthy István73
Első találkozás - Prém József74
Vágy - Koroda Pál76
Te völgy - Bartók Lajos77
Az erdők titka - Lévay József78
Szeretsz? Sajnálsz? - Torkos László80
Kitéptek karjaidból - Rudnyánszky Gyula82
Dal - Endrődi Sándor83
Ötven év - Szász Károly84
Szereted a zajt - Vargha Gyula86
Utczán - Barna Izidor87
Dalok - Márkus József88
Tél és nyár - Dömötör Pál89
Fürdői emlékek - Vajda János90
Lépéseket - Gáspár Imre92
Szüret felé - Nógrádi Pap Gyula93
Mikor a bánat - Jakab Ödön94
Mese egy poétáról - Sas Ede96
Ha gyarlóságból megbánt a lány - Bartók L.98
A nyugodt... - Vargha Gyula98
Édes álom - Rudnyánszky Gyula99
Jaj annak... - Komócsy József100
A nőnek sorsa az imádság - Gáspár Imre101
A Campagnában - Radó Antal102
A virágnak - Bulla János105
Arczképed előtt - Dengi János106
A "keletiek"-ből - Wohl Janka108
Hazugság volt - Inczédy László109
A nő szíve - Ifj. Ábrányi Kornél111
A szerelem könyvéből - Komócsy József112
Héber dalok - Csengey Gusztáv115
Halva vagy hát - Horváth Böske117
Dalok - Inczédy László120
Tsataka-madár - Vészi József123
Boldogságról - Erdélyi Zoltán125
Ugy-e elfeledtél? - Szarvas Mariska125
Vallásos, hazafias és egyéb tárgyú költemények
Hunok harcza - Arany László129
Velenczében - Szász Károly141
Margit szigetén - Gyulai Pál143
Nádas tavon - Vajda János145
Krisztus - Kiss József147
Séta - Lévay József149
A Dunaparton - Vargha Gyula152
Kiégett csillagok - Ábrányi Emil155
Bölcső mellett - Endrődi Sándor157
A rózsához - Bulla János159
Temetőben - Szász Béla163
Gyermekszobában - Vargha Gyula165
Egy asszony halt meg - Gr. Zichy Géza166
Haj Rákóczi, haj Bercsényi! - Endrődi S.167
Nyugodni - Torkos László168
Édes anyámnak - Móra István170
Csak képzelet - Lévay József172
Az üstökös - Vajda János175
A föld - Ábrányi Emil176
Falun - Gyulai Pál179
Visegrád - Rudnyánszky Gyula181
Fuit - Makai Emil185
Söprik a pápai utczát - Heltai Jenő187
Kié a gyász? - Rónay István189
Néma csönd! - Illyés Bálint 190
A meghiúsult fénykép - Fejes István192
Az a költői - Dömötör Pál194
Tűnő napok - Szalay Fruzsina195
Hegyek közt - Zempléni Árpád197
Karácsony-est - Kozma Andor199
Az én imádságom - Kiss József202
Egy lányka ravatalánál - Komóczy József206
Az állatkertben - Vajda János208
Vanitatum vanitas! - Kovács Zoltán209
Kórház - Palágyi Lajos214
Kenyérszegéskor - Móra István216
Jó itt nekünk - Móra István218
Őszi esték - szávay Gyula220
A gyermek - Heged űs István223
Sugár - Lévay József225
Karácsony felé - Legifj. Szász Károly227
Dalok - Zempléni Árpád231
A magyar szem - Czóbel Minka232
Leányfalván - Gyulai Pál234
Szép kék Dunán - Szász Károly227
Végső sóhaj - Ábrányi Emil237
Tambura - Jékey Aladár239
Resignatio - Jékey Aladár240
Oda vágyom - Váradi Antal241
Tristia - Reviczky Gyula244
A Margitszigeten - Rudnyánszky Gyula246
Csöndesen - Szász Béla248
Nem kapok - Nógrádi Pap Gyula250
Harangszó - Bartók Lajos251
A bolygó - Makai Emil254
Ti rózsák, ti myrtusok - Rónay István256
Magány - Vajda János257
A természet - Koroda Pál258
Keresztek - Czóbel Minka259
Utra készen - Reviczky Gyula261
Isten - rudnyánszky Gyula263
Éjjel - Gyulai Pál267
Tea mellett - Szabó Endre269
Ismét - Szász Béla271
Nem vagyok több - Ábrányi Emil272
Leányomnak - Hegedűs István273
A vaáli erdőben - Vajda János275
Válasz egy levélre - Reviczky Gyula277
A "Gül Babá"-ból - Bulla János279
Rózsafa tövén - Varsányi Gyula280
Alkonyat a folyóparton - Ifj. Apáthy István281
Dal az éjben! - Szász Károly282
Téli alkony - Szász Károly284
A tél - Pósa Lajos286
Aláz' szolgája - Szabó Endre280
Öcsémnek - Móra István292
Elbeszélő és leíró költemények (Szavalmány-darabok)
A hivatlan vendég - Lévay József297
Egy percznyi csönd - Szász Károly300
A czelli búcsú - Endrődi Sándor302
Simon Judit - Kiss József305
Az állatkert királya - Bartók Lajos308
Kiszáradt forrás előtt - Ábrányi Emil310
Pán halála - Reviczky Gyula312
Merán grófnő - Kozma Andor316
Volt egy szultán - Bulla János318
Salzburgi csapszékben - Szabolcska Mihály320
Anyám háza - Váradi Antal321
Imakönyvem - Reviczky Gyula324
Parasztház a pusztán - Móra István326
Búcsú a szalmaözvegységtől - Szávay Gy.330
Ágota kisasszony - Kiss József335
Jézus a tengeren - Fejes István339
Kisgáthi Gáthy Barnabás - Ujváry Béla342
A kis Demeter Rózsikáról - Szabolcska M.346
Márczius 15. - Jakab Ödön347
A kis libapásztor - Lampérih Géza350
Abú - Radó Antal352
Rom - Lipcsey Ádám354
Egy zsurnalisztapoéta öndicshymnusa - Lenkei H.356
A Grand Caféban - Szabolcska Mihály359
A pusztáról - Móra István360
Az irgalom - Jakab Ödön363
Szeress, szeretlek - Vészi József367
Búcsúzó virágok - Lévay József370
A Jahn tragédiája - Kompolthy Tivadar373
Házat vettem - Torkos László374
Temetés külföldön - Gr. Z ichy Géza376
A vén ivó - Csengey Gusztáv378
Rossz istenek - Reviczky Gyula380
A csók - Kiss József382
A sellő - Gyulai Pál384
Regina Coeli - Váradi Antal387
Gábor Áron - Bartók Lajos389
Haidé - Endrődi Sándor390
A szerencse mosolya - Lévay József392
A róna - Illyés Bálint394
A dómban - Kozma Andor396
Három levél - Torkos László399
Judás - Váradi Antal401
Bob herczeg - Martos Ferencz406
Ma született a Messiás - Reviczky Gyula411
Gyermekek a Kalvárián - Ábrányi Emil413
A keltő óra - Endrődi Sándor415
A szabadság napja - Kozma Andor417
Salamon király álma - Reviczky Gyula420
Bencze diák - Radó Antal423
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma

A borító kopottas, a gerinc vászonnal pótolt. Belülről megerősített példány. A címlap foltos, rajta tulajdonosi bejegyzés, pecsét található.

Aranyozott lapélekkel.

Állapot:
9.800 Ft
4.900 ,-Ft 50
39 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma Költők albuma

A borító kopottas, gerince javított. Belülről megerősített példány.

Aranymetszésű lapélekkel.

Állapot:
9.800 ,-Ft
78 pont kapható
Kosárba