808.219

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Költők albuma (rossz állapotú)

Jelenkori magyar költők verseiből

Előszó

E helyen mindenekelőtt köszönetemet akarom kifejezni azoknak, a kik szivesek voltak verseiket e könyv számára átengedni s a kik, midőn ezt tették, velem együtt abból a helyes szempontból indultak... Tovább

Tartalom

Szerelmi költemények
Felejteni - Lévay József1
Tanács - Gyulai Pál2
Szép, jó, hű - Szász Károly3
Visszavárlak - Endrődi Sándor4
Hortobágyra - Kiss József7
Én édes elhervadt virágom - Reviczky Gyula8
Szerelem hatalma - Vajda János9
Királyok násza - Ábrányi Emil11
Eltünnek - Inczédi László13
Mért nem születtél te - Szabolcska Mihály14
Szeretem én - Bulla János15
Édes álom - Rudnyánszky Gyula16
Feledett dal - Endrődi Sándor17
Ábrándos dal - Inczédy László18
Egy év mulva - Szász Béla20
Az áldott ház - Jakab Ödön22
Éj - Ignotus23
Felejtés - Ifj. Ábrányi Kornél24
Az én szobrom - Heltai Jenő25
Oh mosolyogj rám - Gyulai Pál26
Ha bujdosol az erdőben - Bartók Lajos29
A "tücsökdalok"-ból I-III. - Endrődi Sándor30
Hervadt levelek - Szávay Gyula32
Az éjben - Varsányi Gyula33
Mi remeg - Ignotus34
Idegen földön - Ifj. Apáthy István35
Kivándoroltam - Somló Sándor36
Énekek éneke - Reviczky Gyula37
Dicsőség és szerelem - Rónay István40
A Notre-dame-i toronyóra - Szabolcska M.41
Tilalomfák erdejében - Szávay Gyula44
Ifjan halunk meg - Koroda Pál45
Dal. Gr. Zichy géza47
Dalok - Ignotus48
Az isten áldja meg... - Endrődi Sándor50
Dalok a kórházból - Heltai Jenő52
Ha hallanál... - Reviczky Gyula54
A "Gül Babá"-ból - Bulla János55
Ha vigalomban - Vargha Gyula56
Most még feledj el - Bartók Lajos58
Te türelem - Rudnyánszky Gyula59
Idyll - Vajda János60
Oh mért oly későn - Kiss József61
Árva leány - Palágyi Lajos62
Késő - Endrődi Sándor64
Egy Deliláról - Szász Gerő66
Egy név - Szabolcska Mihály68
Egy kézszorítás - Radó Antal69
A pataki várkertben - Fejes István70
Áldott kezek - Torkos László72
Távozóban - Ifj. Apáthy István73
Első találkozás - Prém József74
Vágy - Koroda Pál76
Te völgy - Bartók Lajos77
Az erdők titka - Lévay József78
Szeretsz? Sajnálsz? - Torkos László80
Kitéptek karjaidból - Rudnyánszky Gyula82
Dal - Endrődi Sándor83
Ötven év - Szász Károly84
Szereted a zajt - Vargha Gyula86
Utczán - Barna Izidor87
Dalok - Márkus József88
Tél és nyár - Dömötör Pál89
Fürdői emlékek - Vajda János90
Lépéseket - Gáspár Imre92
Szüret felé - Nógrádi Pap Gyula93
Mikor a bánat - Jakab Ödön94
Mese egy poétáról - Sas Ede96
Ha gyarlóságból megbánt a lány - Bartók L.98
A nyugodt... - Vargha Gyula98
Édes álom - Rudnyánszky Gyula99
Jaj annak... - Komócsy József100
A nőnek sorsa az imádság - Gáspár Imre101
A Campagnában - Radó Antal102
A virágnak - Bulla János105
Arczképed előtt - Dengi János106
A "keletiek"-ből - Wohl Janka108
Hazugság volt - Inczédy László109
A nő szíve - Ifj. Ábrányi Kornél111
A szerelem könyvéből - Komócsy József112
Héber dalok - Csengey Gusztáv115
Halva vagy hát - Horváth Böske117
Dalok - Inczédy László120
Tsataka-madár - Vészi József123
Boldogságról - Erdélyi Zoltán125
Ugy-e elfeledtél? - Szarvas Mariska125
Vallásos, hazafias és egyéb tárgyú költemények
Hunok harcza - Arany László129
Velenczében - Szász Károly141
Margit szigetén - Gyulai Pál143
Nádas tavon - Vajda János145
Krisztus - Kiss József147
Séta - Lévay József149
A Dunaparton - Vargha Gyula152
Kiégett csillagok - Ábrányi Emil155
Bölcső mellett - Endrődi Sándor157
A rózsához - Bulla János159
Temetőben - Szász Béla163
Gyermekszobában - Vargha Gyula165
Egy asszony halt meg - Gr. Zichy Géza166
Haj Rákóczi, haj Bercsényi! - Endrődi S.167
Nyugodni - Torkos László168
Édes anyámnak - Móra István170
Csak képzelet - Lévay József172
Az üstökös - Vajda János175
A föld - Ábrányi Emil176
Falun - Gyulai Pál179
Visegrád - Rudnyánszky Gyula181
Fuit - Makai Emil185
Söprik a pápai utczát - Heltai Jenő187
Kié a gyász? - Rónay István189
Néma csönd! - Illyés Bálint 190
A meghiúsult fénykép - Fejes István192
Az a költői - Dömötör Pál194
Tűnő napok - Szalay Fruzsina195
Hegyek közt - Zempléni Árpád197
Karácsony-est - Kozma Andor199
Az én imádságom - Kiss József202
Egy lányka ravatalánál - Komóczy József206
Az állatkertben - Vajda János208
Vanitatum vanitas! - Kovács Zoltán209
Kórház - Palágyi Lajos214
Kenyérszegéskor - Móra István216
Jó itt nekünk - Móra István218
Őszi esték - szávay Gyula220
A gyermek - Heged űs István223
Sugár - Lévay József225
Karácsony felé - Legifj. Szász Károly227
Dalok - Zempléni Árpád231
A magyar szem - Czóbel Minka232
Leányfalván - Gyulai Pál234
Szép kék Dunán - Szász Károly227
Végső sóhaj - Ábrányi Emil237
Tambura - Jékey Aladár239
Resignatio - Jékey Aladár240
Oda vágyom - Váradi Antal241
Tristia - Reviczky Gyula244
A Margitszigeten - Rudnyánszky Gyula246
Csöndesen - Szász Béla248
Nem kapok - Nógrádi Pap Gyula250
Harangszó - Bartók Lajos251
A bolygó - Makai Emil254
Ti rózsák, ti myrtusok - Rónay István256
Magány - Vajda János257
A természet - Koroda Pál258
Keresztek - Czóbel Minka259
Utra készen - Reviczky Gyula261
Isten - rudnyánszky Gyula263
Éjjel - Gyulai Pál267
Tea mellett - Szabó Endre269
Ismét - Szász Béla271
Nem vagyok több - Ábrányi Emil272
Leányomnak - Hegedűs István273
A vaáli erdőben - Vajda János275
Válasz egy levélre - Reviczky Gyula277
A "Gül Babá"-ból - Bulla János279
Rózsafa tövén - Varsányi Gyula280
Alkonyat a folyóparton - Ifj. Apáthy István281
Dal az éjben! - Szász Károly282
Téli alkony - Szász Károly284
A tél - Pósa Lajos286
Aláz' szolgája - Szabó Endre280
Öcsémnek - Móra István292
Elbeszélő és leíró költemények (Szavalmány-darabok)
A hivatlan vendég - Lévay József297
Egy percznyi csönd - Szász Károly300
A czelli búcsú - Endrődi Sándor302
Simon Judit - Kiss József305
Az állatkert királya - Bartók Lajos308
Kiszáradt forrás előtt - Ábrányi Emil310
Pán halála - Reviczky Gyula312
Merán grófnő - Kozma Andor316
Volt egy szultán - Bulla János318
Salzburgi csapszékben - Szabolcska Mihály320
Anyám háza - Váradi Antal321
Imakönyvem - Reviczky Gyula324
Parasztház a pusztán - Móra István326
Búcsú a szalmaözvegységtől - Szávay Gy.330
Ágota kisasszony - Kiss József335
Jézus a tengeren - Fejes István339
Kisgáthi Gáthy Barnabás - Ujváry Béla342
A kis Demeter Rózsikáról - Szabolcska M.346
Márczius 15. - Jakab Ödön347
A kis libapásztor - Lampérih Géza350
Abú - Radó Antal352
Rom - Lipcsey Ádám354
Egy zsurnalisztapoéta öndicshymnusa - Lenkei H.356
A Grand Caféban - Szabolcska Mihály359
A pusztáról - Móra István360
Az irgalom - Jakab Ödön363
Szeress, szeretlek - Vészi József367
Búcsúzó virágok - Lévay József370
A Jahn tragédiája - Kompolthy Tivadar373
Házat vettem - Torkos László374
Temetés külföldön - Gr. Z ichy Géza376
A vén ivó - Csengey Gusztáv378
Rossz istenek - Reviczky Gyula380
A csók - Kiss József382
A sellő - Gyulai Pál384
Regina Coeli - Váradi Antal387
Gábor Áron - Bartók Lajos389
Haidé - Endrődi Sándor390
A szerencse mosolya - Lévay József392
A róna - Illyés Bálint394
A dómban - Kozma Andor396
Három levél - Torkos László399
Judás - Váradi Antal401
Bob herczeg - Martos Ferencz406
Ma született a Messiás - Reviczky Gyula411
Gyermekek a Kalvárián - Ábrányi Emil413
A keltő óra - Endrődi Sándor415
A szabadság napja - Kozma Andor417
Salamon király álma - Reviczky Gyula420
Bencze diák - Radó Antal423
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Költők albuma (rossz állapotú) Költők albuma (rossz állapotú) Költők albuma (rossz állapotú) Költők albuma (rossz állapotú) Költők albuma (rossz állapotú) Költők albuma (rossz állapotú) Költők albuma (rossz állapotú) Költők albuma (rossz állapotú) Költők albuma (rossz állapotú) Költők albuma (rossz állapotú) Költők albuma (rossz állapotú) Költők albuma (rossz állapotú) Költők albuma (rossz állapotú) Költők albuma (rossz állapotú)

A könyv kötése meggyengült, gerince részben levált a könyvtestről. Több oldalon ceruzás jelölés, bejegyzés, az előlapon tulajdonosi bejegyzés található. A könyvből hiányzik a 205-208. oldal.

Aranymetszésű lapélekkel.

Állapot: Rossz
1.840 ,-Ft
9 pont kapható
Kosárba