A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének hatvanadik fordulójára

Szerző

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 679 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Irták tanítványai, barátai, tisztelői. A címlap előtt Beöthy Zsolt portréjával és két kihajtható kottával illusztrálva. Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat nyomása.

Előszó

Részlet a könyvből:

NÉHÁNY ÉSZREVÉTEL AZ ESZTÉTIKA ÉS ETHIKA AUTONÓMIÁJÁRÓL.

Ama határkérdéseknek egyike, melyeknek megoldása a tudományos munkásság általános iránya tekintetéből különböző... Tovább

Tartalom

Medveczky Frigyes: Néhány észrevétel az esztétika és ethika autonómiájáról ... ... ..5
Dóczy Lajos: Jegyzetek egy »Tapasztalati esztétika« kísérletéhez 11
Dénes Lajos: Gondolatok az esztétikai szemlélet problémájához 24
Alexander Bernát: A vonalról. Adalék az esztétikai lélektanhoz 41
Szemere Samu: A tragikum 56
Mitrovics Gyula: Szépérzelmeink nemzeti elemei 66
Radó Antal: A műfordítás technikája ... - ... ... ~ 86
Ruttkay György: A kritika jogai és határai 102
Csengeri János: A tragédia aristotelesi meghatározása ... 107
Hegedűs István: Aristoteles a görög tragédia karénekéről ... 112
Molnár Géza: A faji elem a zenében ... 126
Berzeviczy Albert: A Heliodorról nevezett szoba - ... ... 137
Thótt Rezső: Képes-levelezőlapok 143
Bódiss Jusztin: Byzantiumi írók az Athéna Promachosnak sorsáról ... 154
Láng Nándor; Az ősgörög műveltség és Homeros 160
Láng Margit: Az olympiai Zeus-templom nyugati szoborcsoportjának
rekonstrukció-kísérletei 173
Platz Bonifác : Ó-Egyptom művészete... ... 179
Divald Kornél: Régi magyar művésziskolák 186
II.
Angyal Dávid: Néhány szó a történeti módszerről 195
Sebestyén Gyula : Batthyány Boldizsár misekönyve ... 199
Badics Ferenc : Jegyzetek Gyöngyösi István életrajzához 202
Váczy János : A magyar irodalmi kritika kezdetei ... ... 213
Béke Ödön : Kazinczy egy Moliére-fordítása ... ... ... ... 233
Császár Elemér: Kisfaludy Sándor és a francia irodalom 240
Négyesy László: Szülőhelyi elemek Katona Bánk Bánjában 257
Szádeczky Lajos: Cserhalom emlékezete 270
Schuschny Henrik dr.: Toldy Ferenc mint orvosi író 275
Papp Ferenc: Br. Kemény Zsigmond s a XIX. század irodalmi áramlatai 292
Ferenczi Zoltán: Petőfinek »Egri hangok« c. költeménye 300
Binder Jenő: Petőfi két költeményéhez 307
Kéki Lajos : Arany János pályakezdése 322
Várdai Béla: Arany János kritikai álláspontja 336
Vargha Ilona: Arany Rozgonyi Piroskájának keletkezéséről 348
Wallentinyi Samu: Tompa vallásos költészete 358
Morvay Győző: Adalékok Madách Imre életéhez 368
Mikola Sándor: A történeti Kepler vonatkozással az Ember tragédiájára 375
Szász Károly legifj.: Toldy István mint drámaíró 391
Moravcsik Géza : A magyar történeti dalmű 408
Bayer József: Egy Hamlet-előadás bírálata 1815-ből 414
Rákosi Jenő: Wagner Richárd 421
Hatvany Lajos: Sully Prudhomme - 426
Sebestyén Károly: Troilus és Kressida 431
Bán Aladár: Aho János írói jelleme - 441
Balassa József: Nyelv és gondolkodás 451
Rubinyi Mózes: Nyelvesztétika - - 458
Gyomlay Gyula: Az átképzeléses előadás és az oratio obliqua Arany
Toldijában 464
Simonyi Zsigmond: Régi nyelvkincsek - 474
Kertész Manó: Nyelvünk művelődéstörténeti emlékei 481
III.
Reichenhaller Kálmán: Egy nagy tanárról - 495
Kármán Mór: A nevelés célja és feladatai 501
Fináczy Ernő: Charles Dickens ... 506
Béke Manó: A vizsgálás pszichológiája - 526
Schmidt Mária: Gondolatok a tehetség társadalmi neveléséről 538
Rombauer Emil: Élet és iskola 557
Zsilinszky Mihály: Hazafiság. Nemzetiség 565
Bérezik Árpád: Vörösmarty s a magyar nő 579
Körösi Henrik: A magyar szó 591
Halász Ferenc: Népoktatás és gyakorlati élet 594
Ilosvay Lajos: A szerves kémia némely sikerei és sikertelenségei ... ... 599
Dienes Valéria: A pragmatizmusról ... ... 609
Waldapfel János: Az igaz, szép és jó alanyi és tárgyi elemei - 620
IV.
Lévay József: Az »Őszikék«-ről ... 629
Szikra : A szfinksz ... ... 631
Vargha Gyula: Elfeledt sír 633
Pekár Gyula: Kuruckaland Versaillesban ... 635
Kozma Andor: Hány az Isten? ... ... 651
Ritoók Emma: A próféta ... ... ... ... 654
Lenkei Henrik: Goethe vallomása 662
Oláh Gábor: Germán és Ugor ... 666
Erődi Béla: Szádi Bosztánjából ... ... 670
Petri Mór: Itt lenn a völgyben 672
Fiók Károly: Csaták borzalmai ... 674
Endrődi Sándor: Földvár ... ... 675
MELLÉKLET
Kachoh Pongrác: Preludium.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének hatvanadik fordulójára Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének hatvanadik fordulójára Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének hatvanadik fordulójára Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének hatvanadik fordulójára Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének hatvanadik fordulójára Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének hatvanadik fordulójára Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének hatvanadik fordulójára Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének hatvanadik fordulójára Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének hatvanadik fordulójára Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének hatvanadik fordulójára Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének hatvanadik fordulójára

A borító enyhén kopott, a lapélek és néhány lap kissé foltosak. Az eredeti borítót a címlap elé kötötték.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba