A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kazinczy Ferencz válogatott munkái

Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Lampel Róbert (Wodianer F.) Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedés
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 395 oldal
Sorozatcím: Remekirók képes könyvtára
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 18 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: A könyv magyar művészek egészoldalas fekete-fehér rajzaival illusztrált. Nyomtatta Wodianer F. és Fiai könyvnyomdája, Budapest. További kapcsolódó személyek a műben.

Előszó

KAZINCZY FERENCZ ÉLETE.
A magyar irodalom újjászületésének legnagyobb alakja Kazinczy Ferencz volt. Nem munkáinak maradandó értéke állítja őt az első sorba, hanem egész munkásságának hatása,... Tovább

Tartalom

Bevezetés
Költemények
Dalok és ódák3
Az áldozó3
A tanítvány4
A kakuhoz5
A tavaszhoz5
Az esthajnalhoz5
Bor mellett6
Zellihez6
Margit szigetén (1800. július 30-dikán)7
A kötés napja8
Az én boldogítóm8
Az ő képe9
Fény és homály (Csereihez)9
Szirmai Jánoshoz10
A sajka10
A sonett musája11
Minnyihez11
Új láncz11
Gátlások12
Esős nap12
Édes kín12
Emlékül13
A tisztulás ünnepe (Az Ungnál 886. eszt.)13
A szabad Erdély (A török elűzetése után)15
Tusakodás16
A hit szava16
Katonadal (Amade után)17
A bűnösök19
A lengeséghez20
Nagyság, szépség21
A boldog alkony22
A Vajda-Hunyad22
Dédács, Hunyad vármegyében (Gróf Gyulai Ferencznéhez)23
Branyicskán, Hunyadban (Báró Jósika Jánoshoz)23
Szent Mihály, Szabolcsban (A később idők képében)23
Az Inn hátán24
Kis fiú sírjára24
Születésem ötvenegyedik napján24
Gibárt és Irma25
A költő27
Prolog Goethe Stellájához27
Egy emlékkönyvbe28
Egy másba28
Intés28
A habcsillapító (Inpromtü Budán, 1790)28
Csemegékre29
A nyírliget (Vályi-Nagyhoz)30
A bugaczi csárdához (Orczi Lőrincz után)34
Történet (Egy kiskör kiivánságára)36
Tisztválasztás után37
A német fiú38
Barcsay Ábrahámra38
Búcsú Erdélytől38
Széphalom39
Az epigramma40
Canova Psychejére (A lepével)40
Ninon képe40
Antonius41
Venus Callipygos41
Dolci madonnája41
Laokoon41
Lucretia41
Ferenczy Graphidionára42
Io és Jupiter (Corregiótól)42
Ámor az oroszlánon42
Hebéhez42
Idához42
Apollon43
Heliodorához43
Az özvegy43
Egy ferdőben43
Biharnak két nagyja (Baranyai Gábor, Bossányi Ferencz)43
Vay József képénél44
Nagy Mihály, Zemplényben44
Negyedik gyermekem születésekor44
Mezei virágok (Gróf Gyulay Karolinának)44
Vád és béke46
A szép ház kör (Szent-Mihályt)46
A váradi ferdőben46
Gróf Draskovich János, az ezredes46
Gróf Ráday Erzsi47
Egy gyermek sírkövére47
Pásztory sírja47
Báró Wesselényi Miklós, az atya47
Ürményi József, az ország birája48
Astyanax48
Spissich48
Az erdő48
Könyörgés48
A lepe49
Themistocles49
Szem és szív49
Mi fáj49
Coptusi intés49
A szerény50
Az egri könyvtár50
Tyrolban50
Kant és Homer50
Férfilélek51
Rákoson51
Vigasztalás51
A pataki vár erkélyén51
Hőseink a kenyérmezején51
Az ál-nagy52
Leonidas52
Thermopylae52
Emberi nagyság52
Állhatatosság52
Férfi-szerelem52
Kufstein 1800. márcz.53
Az érdem53
A teremtés ura53
Szép tévedés53
Egy ivó a feleségéhez53
Chapeau-bas53
Hercules54
Az olvasóhoz54
A nagy titok55
A kész irók55
Soloecismus55
Synizesis55
A vak55
A nehéznyelvű55
Orthoepia56
Az igazságkereső56
Correctio56
Irói érdem56
Szokott és szokatlan56
A neo- és palaeologus57
Egy fecsegőhöz57
Fonákság57
Piritó javallás57
Fentebb stylus57
Arbuscula58
Prosai és poetai szólás58
A két természet58
Lukai58
A szavas idiota58
A pedant59
Az avatatlan59
Az iskola törvényei59
Purismus59
A szép és jó59
A legfőbb leczke60
A békák61
Kocczantyúsi62
A distichon feltalálása62
Himfy63
Ráday63
Fábchich63
Péczeli64
Báróczy64
Baróti Szabó65
Sylvester65
Kis és Berzsenyi66
A lúdhattyú67
Epigrammai morál68
Az én sugallóm68
A nyelvrontók69
A tusázó69
Pór gőg69
Ál lovag70
Neo- és orthológia70
Ungvár-Németihez70
Helmeczyhez70
Anch'io pittore70
Boileau után70
Nehéz és könnyű71
A buta bölcs71
Az újítók71
Zrinyi73
Bölöni Farkas Sándorhoz75
Himfy75
Szemeréhez, midőn Emlékezet és Remény sonettjeit éneklő76
Olcsó dicsőség76
Neologismus76
A mi nyelvünk76
Sibylla77
Intés77
Misoxenia77
A H. hangja77
A vétkes szép77
Különbség78
Izéhez78
Egy rossz követőhöz78
Fullajtáros vers79
A musához79
A borz és az evet80
Az új czimre80
Szentmiklósy81
A jó és szép81
Glottomachia81
Iró és olvasó82
Fülmile és Czinke82
Dayka82
Bacsányi János82
Berzeviczy Gergely83
Tanács83
Horváth Ádámhoz84
Baróti Szabó Dávidhoz, midőn egy szerencsétlen munkát közle velem86
Döme Károlyhoz (Bácsmegyeim leveleivel)87
Kishez88
Gróf Török Lajoshoz89
Báró Wesselényi Miklóshoz (Miklós fiához, 1809)92
Cserei Farkasnak94
Berzsenyihez97
Gróf Ráday Pálhoz102
Vitkovics Mihályhoz104
Egy Arcashoz109
Helmeczy Mihályhoz. Széphalom, 1811. jun. 18.110
Nagy Gáborhoz111
Gróf Dessewffy Józsefnek, 1802. Sáros, 1805. és 1807. Zemplén, 1811. és 1825. Szabolcs vármegyék dietai követjökhez. 1812. febr. 13.113
Felsőpenczi Vida Lászlóhoz114
Buczy Emilhez115
Gróf Festetics Györgyhöz116
Gróf Dessewffy Józsefhez117
Prof. Sipos Pálhoz120
Gróf Kornis Mihályhoz125
Bártfay Lászlóhoz126
Thaly Antal és Farkas Károly barátoknak127
Wadasi Jankowich Miklóshoz127
Gróf Széchenyi Istvánhoz130
Lantom133
Az éjjeli vendég133
A levélhordó134
A vig öreg135
A példák135
A szép árny135
Bor és szerelem136
A gondűző136
A fecskéhez137
Ámor nyilai137
A szerelem138
Olympiai ének138
Eros, a tanítvány143
Az elszálló lélek143
Lánykámhoz144
Thukydides144
A boldog szerető144
Apollonhoz144
Maecenashoz145
A hajóhoz149
Orpheus és Eurydice149
Sulpicia Cerinthushoz151
A megcsalt öreg152
Venus Anadyomene152
Közös lélek152
Lollym szája153
A csillagokhoz153
Az itélet napja154
Művész reggeli dala154
Ganymed155
Prometheus156
Az én istenném157
Emberiség határai158
Az első veszteség159
Az isteni160
Reggeli panasz161
Gyászdal Azzán-Agának, szép, de szerencsétlen nője felöl162
Ő és én165
Blidli165
Szelmár és Szelma165
A koránti sirok166
Az ő halála166
Az én hazám167
Az Isten szemlélése169
Hermann és Thuznelda172
A tavasz ünneplés173
A messiás176
A karlsbadi fürdőre189
Parmythek189
Salamon193
Revistyei dala205
Édes aggódás206
A félénk szerelem206
Az igazság két barátja207
Arabs gnoma207
Oláh népdal207
Prózami munkák
Bácsmegyeinek összveszedett levelei211
Toldalék275
Irodalmi tanulmányok
Dayka Gábor élete285
Báróczy Sándor élete305
Orthologus és neologus nálunk és más nemzeteknél325
Az erdélyi levelekből344
Jegyzetek377
Képek jegyzéke385
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kazinczy Ferencz válogatott munkái Kazinczy Ferencz válogatott munkái Kazinczy Ferencz válogatott munkái Kazinczy Ferencz válogatott munkái Kazinczy Ferencz válogatott munkái Kazinczy Ferencz válogatott munkái Kazinczy Ferencz válogatott munkái Kazinczy Ferencz válogatott munkái Kazinczy Ferencz válogatott munkái

A gerinc vászonnal pótolt. A borító és a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.740 ,-Ft
9 pont kapható
Kosárba