A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Rákóczi-album (rossz állapotú)

A kétszáz éves jubileum emlékére

Előszó

Részlet a könyvből:
Rákóczi - Kossuth, Rodostó - Turin; nagy győzelmek után - a majtényi és a világosi sík!
A tömeg kezdeményezte mind a két szabadságharczot, fegyver nélkül, hadsereg nélkül,... Tovább

Tartalom

Közlemények
Kossuth Ferencz: Két szabadságharcz.
Thaly Kálmán: a kuruczvilág előzményei és kezdete.
Váradi Antal: Rákóczi.
Eötvös Károly: Aki mindig más.
Fraknói Vilmos: Rákóczi vallásossága.
Endrődi Sándor: Tárogató.
Legenda.
Ha német, hát legyen német.
Hoitsy Pál: Rákóczi vagyona.
Hock János: Hozzuk haza Rákóczi hamvait!
Kürthy Emil: Mikes.
Benedek János: Rákóczi harangja.
Miklós Jenő: Finále.
Illyés Bálint: Zrinyi Ilona.
Felszeghy Dezső: Czinka Panna.
Máglya.
Somló Sándor: Thököly Imre.
Szatmári Mór: A Rákóczi-kultusz hatása.
Timár Szaniszló: Kurucz szerelmek.
Telekes Béla: Rákóczi sírja.
Versényi György: »Princeps poetarum.«
Dr. Pap Dávid: Szomorú törvényekről.
Lampérth Géza: Pekryné bitófája.
Dr. Márki Sándor: Rákóczi emlékezete.
Pósa Lajos: Rákóczi tárogatója.
Hajdanta, régente...
Fényes Samu: A szívek kultusza.
Péntek Ferencz: A kuruczok vallása.
Szentmártoni Kálmán: II. Rákóczi Ferencz, mint író.
Prém József: Rákóczi villáma.
Marczali Henrik: Kurucz világ és 1848.
Mezei Ernő: A hideg forradalom.
Bethlen Oszkár: Egy az asszony.
Káldy Gyula: A kurucz világ dalaiból. (Négy dal.)
Rákóczi esztendeje.
Báró Nyáry Albert: A bölcső költészete.
Radó Antal: Kivándorlók.
Vértesy Gyula: A nagymama álma.
Szávay Gyula: Kisértő álmok.
Vojtkó Pál: Az első vallomás.
Nógrádi László: A békebíró.
Pósa Lajosné: Ne szálljon sóhajtás!
Szeredai Leó: Kutyahűség.
Martos Ferencz: Szép asszony öve.
Beniczkyné-Bajza Lenke: Az ibolyacsokrok.
Alba Nevis: Hattyúdal.
Ábrányi Emil: Marguerit.
Balla Miklós: Elvezették a Tiszát.
A Könyves Kálmán műkiadótársaság ismertetése (képekkel)
Illusztrácziók
Kurucz zászlótartó (Dudits Andor rajza.)
Rákóczi korának fegyverei. (Cserna Károly rajza.)
II. Rákóczi Ferencz. (Egykorú festmény után.)
II. Rákóczi Ferencz kiáltványának czímlapja.
I. Rákóczi Ferenczné. (Egykorú festmény után.)
Rákóczi fejedelmi pecsétje.
Mulató kuruczok. (Egykorú festmény. Gróf Berchtold Arthur birtokában.)
I. Lipót mint triumphator. (Egykorú metszet Ernst Lajos gyűtjeményében.)
Ocskay László tarsolya.
A makoviczai vár, a zborai és eperjesi Rákóczi-kastélyok. (Cserna Károly rajza.)
Rákóczi rézpénze.
Mikes. (Rajzolta Kürthy Györg.)
Apafi Mihály buzogánya.
Finále. (Rajzolta Honti Nándor.)
Zrinyi Ilona aláírása.
Zrinyi Ilona. (Egykorú festmények az Esterházy-herczegek kastélyában és Both marquis birtokában.)
Az ónodi vár romjai. (Cserna két rajza.)
Rákóczi kardja.
Az ónodi országgyülés. (Dudits Andor festménye után.)
Kurucz szerelmek. (Rajzolta Honti Nándor.)
Lorántffy Zsuzsánna úrasztal-terítője. (A sárospataki ref. egyház tulajdona.)
A szamosújvári és a sárospataki Rákóczi-kastélyok. (Cserna Károly rajzai.)
A nagy-saródi Rákóczi-kastély keleti része.
Kenyértartó tál, aranyozott ezüstből, 1647-ből. (A kassai Rákóczi-kiállításból.)
Az ónodi vár romjai. (Cserna Károly rajza.)
A hideg forradalom. Illusztrálta Szentgyörgyi Béla. (Tizenöt tollrajz.)
Gróf Bercsényi Miklós aláírása.
Gróf Aspermontné Rákóczi Juliánna.
Rákóczi menekülése Német-Ujhelyből. (Egykorú festmény után. Eredetije a fraknói levéltárban.)
Fedeles edény zománczfestéssel díszített majolika-cserép a XVIII. századból. (A kassai Rákóczi-kiállításból.)
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem