Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századvégi költők I-II.

Tartalom

I. kötet
Szabó Endre: (1849-1924)
Május elsején5
Idill9
Lopnak, lopnak10
A zápor11
Jubiláte!12
Téli vers14
Darmay Viktor: (1850-1878)
Költői divatok17
Késő éjjel21
Mint a felhő22
A Kommünről24
A hatalmasokhoz25
Sóhaj26
Még messze nincs28
Pósa Lajos: (1850-1914)
Icinke-picinke31
A kis növendék32
Ábécé
Farkas34
Juhászbojtár34
Labdarózsa35
Ősz felé35
Mese, mese, mesketté36
Jó reggelt36
Csutak Matyi sípja37
Csali mese39
Ábrányi Emil: (1850-1920)
Mari41
Krampusz király42
Memento mori!44
Ringasd szelíden45
A csorda és az oroszlán46
Egy bukó kegyenchez48
A bérkocsi50
Szökött madár52
A századik53
Föltámadás57
Zola Emil
Amikor börtönre ítélték (I)59
Amikor meghalt (II)61
Endrődi Sándor: (1850-1920)
Csillagos éj64
Langsam Tóbiás67
Eső69
Nyomdában70
Himnusz a Naphoz73
Pásztorórák75
Don Juan pokla77
Epilóg a Tücsökdalokhoz
A levegő meleg kékjén79
Elárad az illat80
Nem csüggedek én80
A sivatagon át81
Őszi felhők82
Csöndes éj harmatja83
Fekete felhőbe84
Könnyel sózott kenyér85
Sullogó patakok85
Lóra, kuruc!86
Gyönge violának87
Üres csutorával88
Indali Gyula: (1851-1880)
Éjféli óra89
Az éj hangjai91
Felirat93
Szivaromhoz93
Bartók Lajos: (1851-1902)
Ha Petőfi hazajönne95
Álmos ősapánk hibázott!97
Poétai tanács99
Romhányiász101
Alexandrénusok102
A lakatos kutya102
Zulejka, II, IX, X.103
Bölcs Salamon, I.105
Dóra körmei108
Fegyver dördült110
Utolsó szó111
Arany112
Romok közt113
Őszi eső, őszi köd, őszi szél115
Köd szürkül116
Ott rémlik a Gellért116
Csillagok a fűben117
Duna partján119
Velencei stanzák120
Vargha Gyula: (1853-1929)
Szüret előtt124
Hajnali út előtt125
Az őszi eső126
Szivem, mint elhagyott kút127
A földgolyó127
Novemberi ibolyához128
Beatus ille128
Kezdődnek a disznótorok129
Barátomhoz (Részlet)131
Csalárd tavasz132
Pacsirtához133
Ének Sobriról134
Tarlóvirág136
Be a nagy éjszakába136
Késő találkozás137
Őszi sóhaj138
Rajnai bor mellett139
Haláltánc140
Honkeresés140
Sötét árnyék142
A végtelen felé142
Kevés a vetés143
Vízimalom144
Kora tél146
Szőlőhegyen147
Örök béke148
Hófoltok149
Ne tovább150
Látomány151
Katasztrófa előtt152
Hajón153
Tavaszi éj155
Sziporkák
Régi mese155
Rokonság156
Szitakötők156
Szilánkok
Egy halott költőre157
Emberi természet157
Világosság terjesztője157
A nagy közönség158
Zempléni Árpád a sírból158
Gőthei158
Mint a cigány158
Mint Jónással159
A diófa159
A halál hídjánál160
Éjjeli óraütés161
Belenézek az éjbe162
Menekülés a gond elől163
Epigramm-félék
Egy felolvasó estély programja164
"Szelíd középszer"164
Hamar munka164
A csacsi165
Predesztináció165
Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack165
Nyári hajnal a pusztán166
Vasfog, csontfog167
Túl a Léthén168
Őszi eső169
Születésem napján170
Kérdések felelet nélkül171
Költöző lelkek172
Tavasz nyiltán173
Tavaszi tócsák174
Ezüsterdő175
Forgácsok
Tükrözés176
Tehetség176
Érték szerint176
Antik vonás177
Megrovás177
Absztinencia177
Munka közben177
Lábadozóban178
Tettek rugója178
Végzet178
Erdély179
Méltó irígység179
Zúzmarás fa179
Aratás felé180
Feketerigó181
Pasztell-kép183
A mesebeli ember183
Váradi Antal: (1854-1923)
Cseli csárda185
Két koponya187
Jakab Ödön: (1854-1931)
A naphoz194
Buda-Pesten195
Inczédi László: (1855-1902)
Vízió198
A csillagok201
Hajdan és most202
A halál204
Május 1205
A múlt206
Czóbel Minka: (1855-1943)
Kubikus nóta208
Jó égiek209
Horváth Klára (Dalbetét)210
Ikarus213
Delelő214
Pán órája215
Altató216
Éji ének216
Hó-nyomok217
Utolsó nyár219
Énekek a Lélekvándorlásról
Isten szava220
Isten szava220
Királyi nász221
Jelenség223
Zárdakertből224
A győzelmes224
Éji madarak226
Mikrokozmosz226
Granuláció227
Késett álom228
A köd vándorai230
Kék levegőben232
Karácsonyéj232
Sárgarigó233
A boszorkány és a medve234
Trubadúrok235
Fehér farkas236
Lepkekirály237
Pávacsillagok238
Pávafogat239
Királylányok holdvilágnál240
Három fehér hattyú241
Két kesztyű241
Üdvözlet242
A Betlehem244
Egy hét
Hétfő - Munkába245
Kedd - Vásár246
Csütörtök - Gyertyaláng247
Szombat - Virágok248
Vasárnap - Harangszó248
Denevérek249
Salome250
Halványarcú lányok252
Virrasztó254
Búcsú255
A fekete lovas256
Gyémánt kérub257
Bárd Miklós: (1857-1937)
Árnyak259
Erdők269
A vén kutya262
Fekete bolygó265
Hazatérés265
Budnyánszky Gyula: (1857-1913)
A Csípős versekből270
Rokokó270
A politika (Részlet)271
Tenni kell273
A hó274
Évszakok277
Forgácsok
Nincs a világon egy zugoly279
Idegenben semmi vágyam280
Tehát az ember már repülni tud281
Verőfényes nap, délután a kertben282
Az ész sugárzik, az erő halad282
Minden nap új csodára ébredünk283
Fekszem hanyatt a fűágyazta földön283
Legyen világosság283
Mennék aludni már284
Munkád a munkabérnél többet érjen284
Lealkonyult napom, hiába hívlak!285
Minek vagyok még én a Földön?285
Életem vége felé286
Tavasz van286
Hej, kállai-kettős! Bihari kesergő!286
Búcsúbeszéd288
Koroda Pál: (1858-1933)
Magunk csalása292
Adonízia293
Vikár Béla (1859-1945)
A beteg Bundenznek296
Balatoni disztichonok298
A nyelvész búja299
Fin de siécle299
Írói nagyság299
Napáldozat300
Á la Babits301
Kosztolányi Dezsőnek, a Kalevalához302
A hízó disznó303
Szántóvető-idill303
Benedek Elek: (1859-1929)
A fogoly katona304
Bíró Máté309
Fekete Nagy János, Adorjáni Balázs304
Öreg faültető éneke316
Karácsonyi ének317
Sebesi Jób: (1860-1894)
Teleki Éva318
II. kötet
Kozma Andor: (1861-1923)
Ősz6
Hideg asszony6
Magasból7
Turf-dal9
Agrárszocializmus11
Házasság a társaságban13
Az udvari költő15
Kölcsönös babér17
A gyermekekről (Részlet)19
Infinitivus21
Szántó Kovács (Részlet)23
Őszesti fény24
Szélcsönd25
Ballada a gyárban26
Mohács28
A karthagói harangok29
A tömegek (Részlet)32
Igaz mondások
Jótett és hála34
Mindig34
Bürokraták34
Sivár ember sírkövére35
Haszontalan politikushoz35
Két könyörgés35
Fenevadak35
Szávay Gyula: (1861-1935)
Bűntett a gyufagyárban36
Szabolcska Mihály: (1862-1930)
Balla Maris40
Bolyongás41
Emlékezés egy szőke lányra42
Akácvirág43
A Grand Caféban44
Üzenet egy más világról46
Legyen hű minden lány48
Falusi mezőben48
Szeptember49
Múlandóság50
Ferrer51
Betlehemben52
Radó Antal: (1862-1943)
Tiresias54
A szellemesek55
Gárdonyi Géza: (1863-1922)
Tél és tavasz56
Annuska lelkem57
A vásári múzeumban58
Mikor a földön59
Levél a tanyáról60
A falu visszhangja, V.61
Történetem61
Vasárnap a rohicsi erdőben62
A bor legendája63
Az utolsó ember63
Április végén65
Igazság a földön (Részlet)67
Éjjel a Tiszán74
Március75
Paizs Anna79
A falu reggel80
A falu este82
Karácson éjjelén84
Tolsztojnak86
A bogár87
Szeptember89
Esti harangszó89
Ha meghalok91
December92
Tél farka a pusztán95
Feljebb! (Részlet)95
Szalai Fruzsina: (1864-1926)
A lepke99
Csend100
Vágy101
Rossz óra102
Délre!103
Guy de Maupassant103
Út az égbe105
Violák105
Köd107
Vágy109
Március109
Havasi gyopár110
Hamvazó szerda111
Esti dal112
Éj113
Makáma113
Barcarolle115
Zempléni Árpád: (1865-1919)
Képzelt kirándulás118
Játék120
Tűz121
A Senki Szigete121
Éji futás123
Karácsonyi halott124
A léghajós125
Bizonytalan költők127
Törmelék
Vezércsillag129
Vezérürü129
A szeni130
Mű-gond130
Újévi verskivonat130
Szonett131
Didó vallomása132
Lelkemben élsz tovább133
Bosszú, III-IV.134
Ista és Gilgamosz, II-III.140
A tűz-özön, III, V.145
Vasfő és Ime
Énekes beköszöntője148
Vasfő beszél Iméről149
Vasfő és Holló herceg versengése151
Turuj atya, Sas-anyó151
Holló herceg szarvasa156
Vasfő beszél Imének159
Kézfogó160
Lakoma161
Az órás végrendelete162
Vértessy Gyula: (1866-1925)
Csak nem érzem a bogarat163
Úr a plebéjus temetőben164
Rákóczi temetése165
Palágyi Lajos: (1866-1933)
Egy tudós sírján167
A marha168
Mídás király borbélya170
Hintaszéken171
Sokrates a börtönben173
Magyar állapotok
Kapaszkodó ifjú174
A naturalista írónő174
Könyvsiker175
Egy papról175
A repülő ember175
Trónváltozás176
Művészi virágzás176
Új történetírók176
Újkori tudós177
Kivándorlás177
Istennek és Istenből177
Divatos költőnő177
Olcsó kenyér178
Nagy úr szeretője178
Mi a baj?178
A deres
Méltó-e?179
Holt költő179
Költők és műértők179
Egy költő halálára179
Söprik a kertet180
Lívia, II.181
Parittya
Egy császárról181
Magyar végzet182
Kinek lesz igaza?182
Új ebéd182
Együtt és külön182
Két darab ólom183
Uralkodó mondja183
Gyújtás és oltás183
A Nincsnek ára183
Az apigramma halála183
Veszelei Károly: (1867-1902)
Örök éjszaka184
Sárkányröpítés185
Delírium186
Londesz Elek: (1868-1934)
"Vajda János agyveleje"188
Dervis-ének, I, III194
Ignotus: (1869-1950)
A slemíl keservei
A negyedik ének196
Slemil levele201
Sapphicum202
Mater dolorosa203
Napraforgó204
Emlék205
Szóltam-e?205
Akarom206
Tedd meg206
Galamb207
Asisakuga207
Tavaszi bor209
Változatok szemjátékra (Részlet)211
Sas Ede: (1869-1928)
A versaillesi labdák214
Makai Emil (1870-1901)
Színházban217
Szecesszió219
A bolygó224
Romantika226
Hintaszéken227
Déli verőfény227
Szentessy Gyula: (1870-1905)
Himnusz a munkához229
Ninon, I.231
Négyszemiözt, XXIX.232
Gyári lányok, III.232
Este234
Pusztán235
A Magdolna utcából, I.236
A házi farkas237
Az egyetlennek240
Rezeda240
Szonett241
Csizmadia Sándor: (1871-1929)
A lokomotív243
Sztrájk246
Az asszony249
Heltai Jenő: (1871-1957)
Loreley251
Mert dalaimnak253
A kantinos kisasszony254
Finale256
Voloscai emlék257
Dalok, 12259
Vallomás259
Levél261
A másik262
Esti tájkép263
A meztelen táncosnő266
Földrajz
A Szahara268
Pompéji268
A poloska268
Ezeregyéjszaka271
Üzent az ősz273
Párisi kávéház274
Ferenc József korából való balladácska276
Detektívregény278
Freskó279
Telekes Béla: (1873)
Sírva kértem280
Rediviva281
Razzia (Részletek)281
Húsvét286
Fekete gálya287
Quadrille289
Hallali291
Szilágyi Géza: (1875-1958)
Pünkösd294
Temetés után296
A meddők297
Rontás298
A finánc299
Gyötrelmek szülője300
Születendő gyermeknek301
Zeppelin302
Hátak303
Csak veled nem304
Utószó305
A költők betűrendes mutatója321
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századvégi költők I-II. Századvégi költők I-II. Századvégi költők I-II. Századvégi költők I-II. Századvégi költők I-II.

Mindkét kötet védőborítója kopottas, elszíneződött, szélei szakadtak. A lapélek elszíneződtek, foltosak.

Állapot:
2.280 Ft
1.590 ,-Ft 30
14 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Századvégi költők I-II. Századvégi költők I-II.
Állapot:
2.280 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba