A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Honismeret 1992/3.

A Honismereti Szövetség folyóirata - XX. évfolyam 3. szám

Tartalom

Évfordulók3
Nyolcszáz esztendeje avatták szentté László királyt
Szent László és Nagyvárad (Dr. Domonkos János)3
Szent László alakja a gyimesiek mondáiban (Tankó Gyula)5
Szent László pénze (Boldizsár Zeyk Imre)7
Ifj. Kálmán Gyula: Százötven éve született id. Entz Géza8
Balassa Iván: Emlékezés Rajeczky Benjaminra11
Szabó Sándor: Rajeczky Benjamin Pásztón13
Hagyomány
Dr. Gábriel András: A szlavóniai magyarok és a Julián-egyesület15
Csergő Bálint: Küküllőkeményfalva népi erkölcséről és értékrendjéről18
Márfi Attila: A pécsi Nemzeti Casino színházpártoló tevékenysége23
Dr. Krisztián Béla: A Szabad Tanítás egykori országos kongresszusa és későbbi gyakorlata Pécsett27
Fancsovits György: Egy elfelejtett hagyomány a diákkaptár29
Dr. Halmainé dr. Bartó Anna: Per Mariam ad Jesum. Mária-kongregációk32
Csorba Béla: Illés-napi hagyományok Temeringben36
Beszélgetés
"A civil szerveződéseknek látre kell jönniük!" Dr. Szűcs Józseffel, a Baranya megyei közgyűlés elnökével beszélget Gállos Orsolya43
Sorskérdések
Demeter Zayzon Mária: Önkép és magyarságkép a Baranya megyei németeknél46
Termés
Kiss Z. Géza: Vallási elnyomás és türelem az Ormánságban61
Tegzes Ferenc: A közigazgatási pecsét használata a megszállt Baranyában 1918-1921 között67
Gergely Jenő: A bányászok lelkészei Magyarországon a két világháború között72
Pájer Imre: A Csornai Gyermekmenhely Egyesület alapítása77
Gálfalvi Sándor: A székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium két évszázada79
Ravasz János: A volt pozsonyi egyetem elhelyezése Pécsett82
Fórum
Radó György: Nemzeti énekeink hibás előadásáról88
Krónika
Töltési Imre - Diószegi Lajos - Szamosújvári Sándor: Negyven év a honismeret szolgálatában90
Tímár Irma: A Baranya megyei honismereti szakköri munka94
Soós László: A "reformországgyűlések" egy történelmi diáktáborban97
Perics Péter: A Siklósi Vár- és Múzeumbarát Egyesület99
Dr. Várnagy Elemér: Cigány szervezetek Baranyában102
Dr. Hofer Lajos: A Csemadok legrégibb honismereti közössége105
Ősz ERőss Péter: Ezrek emlékeztek a madéfalvi veszedelemre105
Veres János: Hatvani István professzor emléktáblája Rimaszombaton108
Beke György: Domokos Pál Péter öröksége109
Ifj. Kálmán Gyula: Radeczky Jenő emlékezete112
Könyvespolc
Demeter Zayzon Mária: A Duna menti népek hagyományos műveltsége115
Dankó Imre: Néhány északkelet-magyarországi évkönyvről120
Dr. Vargha Dezső: Márfy Attila: Pécs színháztörténetének forrásai a Baranya Megyei Levéltárban130
Sándor László: Kárpátalja 1918-1991131
Honismereti szövetség hírei
Bartha Éva: A Honismereti Szövetség elnökségi ülése133
Derzsi Ottó: A honismeret a hazai sajtóban134
Honismereti bibliográfia136
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem