A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Filológiai Közlöny 1983. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Bizottsága és az Irodalomtörténeti Társaság Világirodalmi Folyóirata XXIX. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1-2. szám
Tanulmányok
Bencze Lóránt: A metafora meghatározása és helye az arisztotelészi fogalomrendszerben (I.)1
Horváth Károly: A magyar és a lengyel romantikus irodalom néhány párhuzamos vonásáról. Petőfi és Slowacki19
Király Gyula: Puskin, Dosztojevszkij, Tolsztoj. Intellektuális és egzisztenciális motívumok oppozíciója az orosz regényben47
Kovács Árpd: Az eszmélésregény narratív modellje: Dosztojevszkij61
Egri Péter: A jelképtől a paradoxonig: az ibsenizmus shaw-i lényege74
Masát András: Tradíció és megújulás. Tarjei Vesas szerepe a modern norvég próza megteremtésében.95
Virágos Zsolt: A "fekete esztétiká"-ról110
Jagusztin László: A történéstér szűkülése és a konfliktusok pszichologizálása a mai szovjet kisregényekben126
Pusztay János: A paleoszibériai népek és irodalmuk137
Rot Sándor: A protogermán kettőshangzókról152
Közlemények
Fried István: A magyar irodalomtudományi szlavisztika céljai és perpektívái168
Scheiber Sándor: Protestáns prédikátárok exemplumainak mintái176
Vígh Éva: Feminista törekvések a XVII. század olasz irodalmában182
Balassa Iván: Herder, Bécs és Magyarország191
Kese Katalin: Alexandru Romannak, a budapesti egyetem első román tanárának nagyváradi tevékenysége197
Lengyel Béla: Bizonfy Ferenc és Schopenhauer206
Jakabfi Anna: Hugh MacLennan helye a kanadai nemzettéválás irodalmában212
Lengyel Béla: "Lesz még egyszer ünnep a világon". Egy szólás nemzetközi elágazásaihoz215
Morvay Károly: A frazeológiai egységek a kétnyelvű szótárakban (II.)218
Füredi Mihály: Számítógépes nyelvészeti szövegfeldolgozások Olaszországban222
Herbert Blume: A XVII. századi tudományos próza komplexitása Olof Rudbeck Atlantica c. műve alapján228
Szemle
Lanfranco Caretti: Sagio sul Sacchetti (Vígh Éva)232
Zvi Malachi: Amadís de Gaula (Scheiber Sándor)235
M. C. Bradbrook: Shakespeare - The Poet in His World (Pálffy István)235
Réz Pál: Voltaire világa (Vörös Imre)238
Beiträge zur schwäbischen Literatur- und Geistesgeschichte (Gombocz István)240
Póth István: A magyar népszínmű a szerb színpadon (Sziklay László)242
Warner Berthoff: A Literature Without Qualities: American Writing Since 1945 (Abádi Nagy Zoltán)243
Dobossy László: Két haza között. Esszék, tanulmányok (Fried István)245
Virginia Floyd (ed.): Eugene O'Neill at Work: Newly Released Idead for Plays (Egri Péter)247
Kiss Endre: Hermann elmélete a polihisztoikus regényről (Bernáth Árpád)249
Radko Pytlík: A csavargó liba. Jaroslav Hasek mozaikképe (Brízová Ludmila)252
Szabó János: Karl Kraus és Karinthy Frigyes. Századunk első harmadának két szatirikusa (Solti István)255
Patric Pavis: Dictionnaire du théátre (Lukovszki Judit)256
Tanulmányok a kelet-európai irodalmak és nyelvek köréből Dobossy László 70. születésnapjára (Voigt Vilmos)257
Viktor Makszimovics Zsirmunkszkij: Irodalom, poétika. Válogatott tanulmányok (Gereben Ágnes)260
Robert Dán: Matthias Vehe-Glirius. Life and Work of a Radical Antitriaitarian with his Collected Writings (Pákozdy László Márton)264
3-4. szám
Tanulmányok
Bencze Lóránt: A metafora meghatározása és helye az arisztotelészi fogalomrendszerben (II.)273
Süpek Ottó: A Rózsa regéjének szimbolikája285
Kovács Sándor Iván: Zrínyi pályakezdése és költői tájékozódásának olasz forrásai (A hiányzó és a megtalált magyar madrigál)309
Szabó Anna: Madame de Steel: Delphine347
Egri Péter: Regény a drámában (Eugene O'Neill: Méltóbb palotát)364
Közlemények
Halász Katalin: Regénymodellek keveredése egy XIII. század prózaregényben: Roman de Laurin390
Tardy Lajos: Egy svéd utazó a reformkori Magyarországról (1840)397
Szabó Kálmán: A költészet forradalom - a forradalom költészete (Dionisziosz Szolomósz: A zákinthoszi asszony)418
Nyomárkay István: Egy bibliai történet XVI. századi magyar és XIX. századi horvát irodalmi feldolgozása429
Szokolay Károly: Újra kell-e fordítani Arany Shakespeare-fordításait?438
Bertha Csilla: Történelem- és világkép Yeats kései drámáiban441
Domokos Sámuel: Goga-problémák (II.)447
Maár Judit: A drámai szöveg jelentésével kapcsolatos problémák Ionesco darabjaiban 456
Federmayer Éva: Kontrukció-dekonstrukció463
Farkas Mária: A predikatív szintagmák összevető vizsgálata a magyar és az olasz nyelvben471
Szemle
Kelemen Béla halálára (Kese Katalin)494
A Gruppe 47 önértékelése (Mádl Péter)496
Bitskey István: Humanista erudíció és barokk világkép (Havas László)502
Amedeo Di Francesco: A pásztorjáték szerepe Balassi Bálint költői fejlődésében (Tóth István)504
Szendrei Janka - Dobszay László - Rajeczky Benjamin: XVI-XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben (Voigt Vilmos)507
Lech Szczucki: Két XVI. századi eretnek gondolkodó (Havas László)515
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Filológiai Közlöny 1983. január-december Filológiai Közlöny 1983. január-december Filológiai Közlöny 1983. január-december Filológiai Közlöny 1983. január-december Filológiai Közlöny 1983. január-december

A kötetek borítói enyhén kopottak, töredezettek. Lapéleik elszíneződtek.

Állapot:
1.940 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba