A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténeti Közlemények 1914.

Huszonnegyedik évfolyam

Előszó

Részlet a kötetből:

KAZINCZY 1790-1794-IG KIADOTT FORDÍTÁSAI.

Kazinczy prózai fordításai. A magyar drámai fordítás 1770-től kezdve. Pétzeli franczia drámai fordításai. Az általános haladás,... Tovább

Tartalom

TANULMÁNYOK, ÉRTEKEZÉSEK.
Váczy János: Kazinczy 1790-1794-ig kiadott fordításai 1
Kropf Lajos: Egy ismeretlen magyar költő Skócziában. 1628 19
Gragger Róbert: Irodalomtörténeti forrástanulmányok 20
Vargha Damján: A legrégibb magyar bűnjegyzék forrása 36
Dr. Nagy Sándor: A János vitéz és a Toldi 43, 171
Papp Ferencz: B. Kemény Zsigmond mint kir. táblai s kormányszéki kanczellista 129
Dr. Gálos Rezső: Erdélyi János lírája 141
Császár Ernő: Szenczi Molnár Albert zsoltárai 157, 279, 403
Dr. György Lajos: Octavianus 257
Rakodczay Pál: Szigligeti forrásaihoz 300, 385
Trostler József: A »Fülemile« tárgytörténetéhez 418
ADATTÁR.
Horvát István Mindennapija, 1806 márcz.-aug 74, 193
Dr. Dézsi Lajos: Régi magyar verseskönyvek ismertetése. III. A Lugossy-Kódex kiadatlan
versei 80
Császár Ernő: Arany János öt levele 97
Dr. Gálos Rezső: Munkácsy János négy levele 100
Vértesy Jenő: Szabó Károly levelei Gyulai Pálhoz 103, 223, 322
Szücsi József: Berzsenyi István 211
Erdős Károly: Sztárai Mihály Cranmerus Thamásról szóló históriás énekének forrása 215
Kardos Lajos: Adalékok Lord Byron költeményeinek magyar fordításaihoz 220
Viszota Gyula: Kölcsey Ferencz ismeretlen akadémiai dolgozatai 236, 354, 441
Harsányi István: Három ismeretlen sárospataki iskolai vígjáték 332
Dr. Gálos Rezső: Ormós László önéletrajza 347
Pitroff Pál: Levelek Degré Alajoshoz 351
Harsányi István: Két költemény az 1764-iki diaetáról 451
Dr. Gálos Rezső: Döbrentei papirosszeletei 459
Gorzó Gellért: Adalékok Verseghy Ferencz életéhez és költészetéhez 464
Pitroff Pál: Bajza József levelei Kovács Pálhoz 475
Baranyai Zoltán: Toldy Ferencz műveinek bibliographiájához 483
Tolnai Vilmos: Eötvös József ismeretlen verse 485
KÖNYVISMERTETÉSEK
Vértesy Jenő: A magyar romantikus dráma. Alszeghy Zsolt 115
Morvay Győző: Byron Magyarországon. Kardos Lajos 117
Váczy János: Tompa Mihály életrajza. György Lajos 121
Katona Lajos irodalmi tanulmányai. Vargha Damján 124
Mikszáth Kálmán munkái. Hátrahagyott iratok, IV-V. k. Vértesy Jenő 248
Csiksomlyói iskoladrámák. Dr. Borbély István 250
Illei János: Tornyos Péter. (Alszeghy Zsolt kiadása.) Dr. Borbély István 252
Kardos Lajos: Arany János Bolond Istókja. Kerekes Emil 253
Gyöngyösi István összes költeményei, I. (Badics Ferencz kiadása.) Váczy János 369
Báró Kemény Zsigmond hátrahagyott munkái. Horváth János 371
A Kisfaludy-Társaság Nemzeti Könyvtára. Király György 376
Minay Lajos : Erdélyi János. Gálos Rezső 380
Ambrus Zoltán: Régi és új színművek 381
Shakespeare összes színművei. XI, XIV, XXIV. k. 382
Szekfű Gyula: A száműzött Rákóczi 382
Loósz István: Ady Endre lírája tükrében. Vértesy Jenő 486
Szentkláray Jenő: Debreczeni Bárány Ágoston élete és munkái. Dr. Gálos Rezső 487
Sziveket ujitó bokréta. Császár Elemér 488
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Váczy János 491
Brandes: Korok, emberek, írások 497
Kazinczy Ferencz: Az amerikai Podocz és Kazimir 497
VEGYESEK.
Hellebrant Árpád: Irodalomtörténeti repertórium 127, 255, 383, 499
Vértesy Jenő: Helyreigazítás 254
Új könyvek 381, 497
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténeti Közlemények 1914. Irodalomtörténeti Közlemények 1914. Irodalomtörténeti Közlemények 1914. Irodalomtörténeti Közlemények 1914. Irodalomtörténeti Közlemények 1914.

Könyvtári könyv volt.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
9.800 ,-Ft
49 pont kapható
Kosárba