Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

951.073

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténeti Közlemények 1915.

Huszonötödik évfolyam

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Tanulmányok, értekezések
Alszeghy Zsolt: Tóth Kálmán lírájának fejlődése139
Dézsi Lajos: Régi magyar verseskönyvek ismertetése431
Ferenczi Zoltán: Bessenyei Sándor Milton-fordítása129
Galamb Sándor: Vörösmarty novellái173
Gorzó Gellért: Ráday Pál imádságai151
Gorzó Gellért: Ráday Pál virágénekei300
Hováth Cyrill: A magyar ősi ritmus276
Kiárly György: A Margit-legenda és rokonai1
Mészöly Gedeon: A Döbrentei-codex és az Apor-codex második keze40
Mitrovics Gyula: A Buda Halálának csodás eleme az aesthetika és lélektan szempontjából257
Rakodczay Pál: Szigligeti forrásaihoz68
Szegedy Rezső: A Szilágyi- és Hajmási-monda délszláv rokonai26
Szegedy Rezső: Zrinyi Miklós és a Szigeti Veszedelem a horvát kltészetben406
Vértesy Jenő: Kisfaludy Károly drámaköltészete385
Adattár
Alszeghy Zsolt: Az "Actio curiosa" ismeretlen kézirata476
Császár Elemér: Ányos Pál kiadatlan prdéikácziója105
Dr. Osztojics Tihamér: Arany János levele Jovanovics Jánoshoz242
Császár Elemér: Bessenyei György gúnyverse Teleki József gróf ellen478
Harsányi István: Cantus ad honestam animi recreationem113
Dézsi Lajos: Csáktonryai "Erős Aiax és bölcs Ulisses" cz. műve71
Noszlopy Tivadar: Csokonai búcsudala481
Simai Ödön: Csokonai egy kiadatlan verse111
Noszlopy Tivadar: Csokonai ismeretlen levele482
Kristóf György: Kazinczy két ismeretlen levele466
Császár Elemér: A kegyesrendiek magyarországi iskoáiban 1670-1778 előadott drámák jegyzéke. Prónai Antal hagyatékából206
Papp Ferencz: B. Kemény Zsigmond levelei Pusztakamaráson458
Tolnai Vilmos: Kortesnóták a kubinszky-pecsovics-világból471
Császár Elemér - Kemény Lajos: A magyar színészet történetéhez Kassán és Miskolczon94
Harsányi István - Gulyás József: Petrőczy Kata Szidónia versei445
Baranyai Zoltán: Id. Pétzeli József franczia levelezése219
Dr. Sziripszky Hiador: Protestáns iskolai dráma a XVII. századból327
Gorzó Gellért: Ráday pál virágénekei307
Zsinka Ferencz: Vörösmarty Mihály levelei Kölcsey Ferenczhez353
Könyvismertetések
Sas Andor - F. Baldenspenger: La littérature380
Király György - Barth Rezső: Gróf Lázár János élete és művei124
Király György - Boga Alajos: Székelyföld történetírója a XVII. században252
Mikola Sándor: Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai373
Király György - Bristits Frigyes: Szent Ágoston és Rákóczi Ferencz vallomásai252
Benedetto Croce: Esztétika. Ford. Dr. Kiss Ernő382
Császár Elemér - Friedreich István: Gróf Széchenyi István élete485
Király György - Robert Gragger: Geschichte der deutschen Literatur in Ungarn379
Király György - Györe János: Abonyi Lajos pályája253
Tolnai Vilmos - Ipolyi Arndold: Népmesegyűjteménye372
Király György - Jénáki Ferencz: Kájoni János énekeskönyve és forrásai251
Király György - Kádár Jolán: A budai és pesti német színészet története 1812-ig124
Király György - Kis Lőrincz: Gróf Koháry István költészete123
Magyar Shakespeare-Tár383
Dr. Berze Nagy János - Moór Elemér: A Toldi-monda és német kapcsolatai489
Király György - Moravcsik Gyula: A csodaszarvas mondája a bizánczi íróknál123
Patai József - Péchi Simon: szombatos imádságos könyve254
Sas Andor - Dr. Julius Petersen: Literaturgeschichte als Wissenschaft243
Sas Andor - Pulszky Ferencz: Kisebb dolgozatai375
Király György - Rácz Mária: A göcseji Helikon költőnői125
Zoványi Jenő - Révész Imre: Dévay Biró Mátyás tanításai488
Sas Andor - L. Reynaud: Histoire générale de l'influence francaise en Allemagne483
Király György - Schuy Gilbert: Bacsányi János és I. Napoleon 1809-iki proclamatiója a magyarokhoz125
Steinhoffer Károly: A könyv története255
Weber ARtúr - Szinnyei Ferencz: Jósika Miklós492
Váczy János - Szücsi József: Bajza József246
Király György - Zolnai Béla: Szigligeti "Szökött katoná"-jának külföldi elemei125
Vegyesek
Hellebrant Árpád: Irodalomtörétneti reprtorium495
Új könyvek és füzetek382
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténeti Közlemények 1915. Irodalomtörténeti Közlemények 1915. Irodalomtörténeti Közlemények 1915. Irodalomtörténeti Közlemények 1915. Irodalomtörténeti Közlemények 1915.

Könyvtári könyv volt. A könyvbe be vannak kötve az eredeti borítók.

Állapot:
9.800 Ft
4.900 ,-Ft 50
25 pont kapható
Kosárba