Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

951.073

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A posztmodern irodalomtudomány kialakulása

A posztstrukturalizmustól a posztkolonialitásig - Szöveggyűjtemény

Szerző

Kiadó: Osiris Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 681 oldal
Sorozatcím: Osiris Tankönyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-379-522-2
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Fülszöveg

Szöveggyűjteményünk a jelenkorig eljutó, második kötete folytatása a már korábban Bókay Antal és Vilcsek Béla szerkesztésében megjelent könyvnek, mely a strukturalizmusig gyűjtötte össze az irodalomtudomány legfontosabb eredeti írásait. Mindkét szöveggyűjtemény Bókay Antal Irodalomtudomány a modern és posztmodern korban (Budapest, 1997, 2001, Osiris) című, az irodalomtudomány rendszereit, elméleteit áttekintő munkájához kapcsolódik, a három kiadvány átfogó képét kívánja adni az irodalomtudomány elmúlt kétszáz évének, eredményeinek.
Jelen kötet címében a „posztmodern", azaz a modern utáni elméleti megközelítésekre utal, A modern irodalomtudomány általános jellemzője, hogy hitt az irodalmi objektum érvényességében, abban, hogy van és bonyolult metodológiával elérhető, leírható az irodalom természete és az irodalmi mű jelentése. A modern nagyszerű teljesítményei ellenére sem tudta vállalását teljesíteni, hiszen mindig maradt egy olyan értelem, jelentés, amely túlfutott a módszeres... Tovább

Tartalom

Előszó 9
MODERNITÁS, POSZTMODERNITÁS - BEVEZETŐ
Jean-Frangois Lyotard: Mi a posztmodern? (1982) (Angyalosi Gergely fordítása) 13
Hans Bertens: A posztmodern Weltanschauung és kapcsolata a modernizmussal (1986)
(Kálmán C. György fordítása) 20
Ihab Hassan: A posztmodernizmus egy lehetséges fogalma felé (1987)
(Török Attila fordítása) 49
I. POSZTSTRUKTURALIZMUS
KONTEXTUS
Emilé Benveniste: Szubjektivitás a nyelvben (1966) (Z. Varga Zoltán fordítása) 59
Jacques Lacan. A tükör-stádium mint az én funkciójának kialakítója,
ahogyan ezt a pszichoanalitikus tapasztalat feltárja számunkra (1966)
(Erdély Ddikó és Füzesséry Éva fordítása) 65
Gillés Deleuze - Félix Guattari: Rizóma (1980) (Gyimesi Tímea fordítása) 70
Jean Baudrillard: A rossz transzparenciája (1990, részletek) (Klimó Ágnes fordítása) 87
ELMÉLET
Roland Barthes: A műtől a szöveg felé (1971) (Kovács Sándor fordítása) 95
Roland Barthes: Az olvasásról (1975) (Babarczy Eszter fordítása) 100
Júlia Kristeva: A költői nyelv forradalma (1974, részletek)
(Horváth Krisztina fordítása) 106
Júlia Kristeva: Don Jüan, avagy a szerelem képessége (1983)
(Horváth Krisztina fordítása) 127
ÉRTELMEZÉS
Roland Barthes: Egy Edgar Poe-mese textuális elemzése (1987)
(Z. Varga Zoltán fordítása) 137
Ihab Hassan: A Finnegans Wake és a posztmodern képzelet (1987)
(Barták Henriett fordítása) 154
II. HERMENEUTIKA
KONTEXTUS
Martin Heidegger: Mit jelent gondolkodni? (1954) (Pongrácz Tibor fordítása)
6 TARTALOM
Richárd E. Palmer: Heidegger posztmodernsége (1991) (Hárs György Péter fordítása) 177
Hans-Georg Gadamer: A nyelvek sokfélesége és a világ megértése (1991)
(Egyedi András fordítása) 191
ELMÉLET
Paul Ricoeur: Struktúra és hermeneutika (1969) (Vajda András fordítása) 198
Hans Robert Jauss: Az esztétikai élvezet és a poieszisz, aisztheszisz és katharszisz
alaptapasztalatai (1982) (Kulcsár-Szabó Zoltán fordítása) 218
Hans-Georg Gadamer: Az „eminens" szöveg és igazsága (1986)
(Tallár Ferenc fordítása) 229
ÉRTELMEZÉS
Martin Heidegger: Az Antigoné 1. kórusának értelmezése (1935)
(Vajda Mihály fordítása) 235
Hans-Georg Gadamer: Ki vagyok Én, és ki vagy Te?
(Kommentár Paul Celan verseinek Atemkristall című ciklusához) (1973, részletek)
(Sándorfi Edina fordítása) 245
III. DEKONSTRUKCIO
KONTEXTUS
Jacques Derrida: A struktúra, a jel és a játék az embertudományok diszkurzusában
(1967) (Gyimesi Tímea fordítása) 265
Jacques Derrida: Mi a költészet? (1990)
(Horváth Krisztina és Simonffy Zsuzsa fordítása) 276
ELMÉLET
Paul de Man: Irodalomtörténet és irodalmi modernség (1971)
(Bókay Antal és Szanyi Imre fordítása) 280
Paul de Man: Előszó Carol Jacobs The Dissimulating Harmony című kötetéhez (1978)
(Gyuris Norbert fordítása) 294
Paul de Man: Szemiológia és retorika (1979) (Fogarasi György fordítása) 299
Harold Bloom: Költészet, revizionizmus, elfojtás (1976) (Hódosy Annamária fordítása) 310
Joseph Hillis Miller: Stevens Sziklája, és a kritika mint gyógyír (1976)
(Hárs György Péter fordítása) 325
Geoffrey H. Hartman: Az irodalmi kommentár mint irodalom (1980)
(Hódosy Annamária fordítása) 336
ÉRTELMEZÉS
Barbara Johnson: Melville ökle - Billy Budd kivégzése. Egy zárszó értelme (1980)
(Vöő Gabriella fordítása) 352
Jacques Derrida: Sibbolet (1986, részlet) (Csordás Gábor fordítása) 376
IV. POSZTKULTÚRA
KONTEXTUS
Raymond Williams: A kultúra elemzése (1965) (Pásztor Péter fordítása) 385
Raymond Williams:Kultúra (1983) (Pásztor Péter fordítása) 392
Michel Foucault: A szubjektum és a hatalom (1988) (Kiss Attila Atilla fordítása) 396
Slavoj Zizek: Van-e oka a szubjektumnak? (1994) (Katona Gábor fordítása) 410
ELMÉLET
Stuart Hall: Kódolás, dekódolás (1980) (Barták Henriett fordítása) 426
James Clifford: Műgyűjtés és kultúragyűjtés (1988) (Bocsor Péter fordítása) 434
ÉRTELMEZÉS
Stephen Greenblatt: A társadalmi energia áramlása (1988) (Bocsor Péter fordítása) 450
Stephen Greenblatt: Shakespeare és az ördögűzők (1988) (Kiss Gábor Zoltán fordítása) 462
V. FEMINIZMUS
KONTEXTUS
Luce Irigaray:A diszkurzus hatalma, a nőiség alárendeltsége (1977)
(Miklós Barbara fordítása) 483
Ann Rosalind Jones: A test írása - a Vécriture féminine megértése felé (1981)
(Gyuris Norbert fordítása) 491
Donna Haraway: Kiborg-kiáltvány: tudomány, technológia és szocialista feminizmus
az 1980-as években (1985) (Bocsor Péter fordítása) 503
ELMÉLET
Susan S. Lanser: Egy feminista narratológia felé (1986) (Gyuris Norbert fordítása) 520
Judith Butler: Jelentős testek (1993) (Sári László fordítása) 538
ÉRTELMEZÉS
Laura Mulvey: Vizuális öröm és narratív film (1975) (Muráth Rita fordítása) 560
Barbara Johnson: Aposztrofálás, animáció és abortusz (1986)
(Balogh Andrea fordítása) 569
Beth Newman: „A szemlélő helyzete": Nemi szerepek, narráció és tekintet
az Üvöltő szelekben (1990) (Balogh Andrea fordítása) 583
VI. P0SZTK0L0NIALITÁS
KONTEXTUS
Edward W. Said - Christoph Burgmer: Bevezetés a posztkoloniális diszkurzusba (1998)
(Farkas Zsolt fordítása) 602
Franz Fanon: Feketének lenni (1986, válogatás) (Rohonyi Borbála fordítása) 614
ELMÉLET
Horni K. Bhabha: A Másik kérdése: sztereotípia, diszkrimináció és a kolonializmus
diszkurzusa (1983) (Sári László fordítása) 630
Robert C. Young: A gyarmatosítás és a vágy gépezete (1995) (Rezes Andrea fordítása) 644
ÉRTELMEZÉS
Gayatri Chakravorty Spivak: Három nőíró szövege és az imperializmus kritikája
(1985) (Gyuris Norbert fordítása) 663
Edward W. Said: Joseph Conrad és az imperializmus (1993)
(Rohonyi Borbála fordítása) 678
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem