A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar költők II. (töredék)

Szemelvények hétszáz esztendő dalterméséből

Szerző

Kiadó: Budapest Székesfőváros Közönsége
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 288 oldal
Sorozatcím: A magyar népművelés könyvei
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Egy fekete-fehér képpel illusztrálva. Ezt a könyvet Magyarország újraépítésének idején a közműveltség emelésére kiadta Budapest Székesfőváros közönsége. Nyomatta a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapesten. Töredék kötet.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

A "Magyar Népművelés Könyvei" között íme megjelent az a könyv, amely költői irodalmunk remekeiből összeállított gyűjteményt, költői anthológiát nyújt a nemzet számára.
A magyar főváros közönsége... Tovább

Tartalom

Jókai Mór: Régi dal1
Pap Endre: Egy leánynak1
Lisznyai (Damó) Kálmán: Vígadj hazám2
Tóth Endre: Válás2
Greguss Ágost: A lakatosok3
Régi történet4
Az élet kertje4
Zalár József: Zizim4
Gyulai Pál: Hadnagy uram6
Horatius olvasásakor7
Szüreten
Szeretnélek még egyszer látni8
Éji látogatás9
Krisztus és a madarak9
A szél és a nap10
Az Igazság és Hamisság11
Margit szigetén11
Lévay József: Mikes12
Szüretünk13
Látogatók14
Karácsonyi verebek15
A két öreg15
A vén diófa17
Arany bölcsője18
Szép öreg templom19
Aratás19
Madách Imre: Dalforrás20
A halál költészete21
Ó- és új-kor22
Mindszenty Gedeon: Ó! úgy szeretném23
Tóth Kálmán: Előre24
Kik voltak a honvéde?24
Ki volt nagyobb25
Fütyül a szél26
Búza26
Sírjon, ríjjon a hegedű26
Halál27
Szász Károly: Hazámhoz28
Iduna28
Angyal és ördög29
Dalmady Győző: Éji furulyaszó30
Zilahy (Kiss) Károly: Hajótört31
Komócsy József: Nyáréj32
Vajda János: A Sirámok-ból32
Húsz év múlva32
Tavasz felé33
A kárhozat helyén34
A vaáli erdőben35
Őszi játék35
Magány36
Az üstökös36
Tünemények37
Nádas tavon37
Szerelem hatalma38
Emléksorok38
Harminc év után39
Beviczky Gyula
Az első szerelem-ciklusból
Szívemből téptem ezt a dalt39
Szép volt és ifjú40
Zeneszót hoz a kósza szellő40
Az Emma-ciklusból
Én édes elhervadt virágom40
Sátán41
Karácsonkor41
Imakönyvem42
Ősz felé42
Magamról43
Útra készen44
Pán halála44
Számlálgatom45
Salamon király álma46
György Vilmos: Mese47
Komjáthy Jenő: A homályból48
Óda a naphoz48
Jelenések50
Körfolyam51
Éloa51
Sírversek52
Tolnai Lajos: A szegény vándorló legényről53
Dunaparton54
Karácson estéjén54
Dömötör János: Bércek közt55
Arany László: Elfrida56
A délibábok hőséből59
Pósa Lajos: Anyám intése63
Gáspár Imre: Lépéseket hallok63
Darmay Viktor: Mámor64
Endrődi Sándor: Visszavárlak64
Hajók találkozása65
Haidé65
A "Kuruc nóták"-ról
Liliomszál65
Ahol te jársz66
Mi dobog, mi zokog?66
Legenda66
Dunántúl66
A kölesdi harcon67
Gyönge violának67
A bujdosó Rákócziról67
Csengey Gusztáv: A fogoly lengyel68
Ábrányi Emil: Magyar nyelv69
Kiszáradt forrás előtt71
Bálkirálynő temetése71
Kiégett csillagok72
Kiss József: Egy sír73
Ágota kisasszony73
Ó mért oly későn74
Nápolyi emlék75
Lepereg az óra76
Influenza76
Madonna77
Czobor Erzsike77
Tüzek78
A naphoz79
A trombitás79
Adagio80
Váradi Antal: Petőfi a Hortobágyon81
Dóczi Lajos: Szonett83
A Csók83
Indali Gyula: A haldokló ifjú84
Bartók Lajos: Hogy torlanak föl85
Rudnyánszky Gyula: Edison86
Jakab Ödön: Kisfaludy Sándor emléke87
Vargha Gyula: A Dunaparton90
Cséplés91
Az Alföld szélén92
Előrevetett árnyék93
Szent Margit galambjai94
Régi szüretek94
Születésem napján95
Papp Zoltán: Iszogatok, dalolgatok95
Radó Antal: A Kolosszeumban96
Lőrinczy György: A Sas halála97
Kozma Andor: A karthagói harangok97
Csinált világ99
Kölcsönös babér102
Hervadt versek103
Erdőírtás103
A magyarok symphoniája104
Régi betyárok106
Szabolcska Mihály: Salzburgi csapszékben107
A Grand Caféban107
Hajnal107
Akácfavirág108
Miért nem születtél te108
Esztétika109
A notre-dame-i toronyóra109
Dal a kis Demeter Rózsikáról110
A kereszt111
Szávay Gyula: Az ezüst pohár111
Túl a rézhegyeken114
Londesz Elek: A fagyökér115
Ifj. Szász Károly: Mohács miénk marad115
Petri Mór: Madár a kalitkában116
Palágyi Lajos: Verses könyvem116
Atlas monológja117
lívia118
Epigrammák
Magyar, ki honát megveti118
"A sírt, hol nmezet sülyed el..."119
Szegény magyar119
Van ó-magyar119
Meghalt a költő119
Szabados Ede: túl a földön119
Makai Emil: A bolygó121
A Balaton122
Zuboly levele titániához123
Zempléni Árpád: A táltos124
Keletre, magyar125
Szeben alatt126
Lavotta szerelme126
Szuómi126
Bosszú128
Gárdonyi Géza: Bölcsesség a hullámokon134
Tél és tavasz134
Levél a tanyáról135
Éjjel a Tiszán135
Heltai Jenő: A vén kocsis dala136
Csavargó137
Diadal137
Szalay Fruzina: Tűnő napok138
Móra István: Kenyérszegéskor138
Veszelei Károly: Honnan jöttök?139
Éjjel139
Ignotus: Bölcső előtt140
Telekes Béla: Ki gondol arra?140
Havas István: A "korzikai"143
Varságh János: Apám143
Szilágyi Géza: A hegedűs144
Marton Ferenc: Szarvasbőgés144
Lampérth Géza: Csak azért145
Farkas Imre: Senes tres145
A kis kadét146
Sajó Sándor: Magyarnak lenni147
Bessenyei szeretője148
Az Ipoly partján148
Bárd Miklós: Írok a tengernek149
Erdők150
Vágy150
A vén kutya151
Öörmest élek152
Pásztor Árpád: Gyilkosság történt152
Erdős Renée: Volt egy lány153
A holtak154
Farkas Antal: A vén poéta155
Harsányi Kálmány: Búcsú a rengetegtől156
Csönd158
Én nem vagyok az élet tagadója158
Az önarckép159
Tuba mirabilis161
Ady Endre: A magyar Ugaron163
Sóhajtás a hajnalban163
Harc a nagyúrral164
Temetés a tengeren165
Párisban járt az ősz165
Egy ismerős kis fiú165
A halál rokona166
Közel a temetőhöz166
Halál a síneken166
Jó Csönd-herceg előtt167
Hepehupás, vén Szilágyban167
Az ős Kaján167
Havasok és Riviera169
Vér és arany169
Álom egy méhesről169
Az Értől az Oceánig170
"Ádám, hol vagy?"170
Krisztus-kereszt az erdőn170
Nekünk Mohács kell170
Májusi zápor után171
A paraszt Nyár171
A halál lovai171
Szeretném, ha szeretnének172
Négy-öt magyar összehajol172
A föl-földobott kő172
Séta bölcsőhelyem körül173
Álmodik a nyomor173
A Patyolat üzenete174
Az eljátszott öregség174
Emlékezés egy nyár-éjszakára175
Az eltévedt lovas175
Torony az éjszakában176
Ifjú szívekben élek177
Barcsai-Fehér Géza: Éjszakai fergeteg178
Térey Sándor: A gyermek179
Szathmáry István: Ne ölj!181
A Margit-szigeten181
Miklós Jenő: Elhagyott kertek182
A magyar vers183
Gellért Oszkár: Salaktalan bocsánatotadj183
Szent rútság az, barátom184
Kaffka Margit: Leánykérés185
Petike jár185
Harsányi Lajos: Dunántúl dícsérete186
Szép Ernő: Gyermekjáték186
Imádság187
Móra Ferenc: Kisforró Zsuzsánna188
A hegedű190
Peterdi Andor: Lepihenek192
Találkozás a tavasszal192
Dutka Ákos: Meotis leánya193
Lendvai István: Könyörgés Betlehembe194
Gyökössy Endre: A szép budai úriasszonyok194
Oláh Gábor: Dolgozatjavítás195
Gábor, ne légy bolond195
A bécsi Burg alatt196
Anyám dalol197
Madai Gyula: Hozsánna, férfi!197
Haraszthy Lajos: Sóhajtás198
Babits Mihály: Sugár199
Esti kérdés199
Két nővér200
Sunt laerimae rerum201
Miatyánk, 1914201
Szekszárd, 1915 nyarán202
A régi kert203
Hazám204
Ádáz kutyám205
Kosztolányi Dezső206
Ének Virág Benedekről
A szegény kisgyermek panaszaiból207
Azon az éjjel207
Este, este208
A hugomat a bánat eljegyezte208
Csillagok208
Juhász Gyula: Gyászpompa209
Milyen volt209
Isten háta mögött209
A végeken210
Sírvers211
Szögedi enteriőr211
Mindíg212
Kemény Simon: Napos februári dél a Dunaparton212
Jászai-Horváth Elemér: Az én nyaralásom213
Az ismeretlen214
Bodor Aladár: Magyar dalos Szent-Gallenben214
A pesti fiam215
A hallgató magyar216
Falu Tamás: Fiamnak216
Hotelszoba217
Somlyó Zoltán: Hajnali imádság217
Megfújták már218
Reichard Piroska: Diáktanyán218
Nagy Zoltán: Hidak218
Halott hegedűk219
Rédey Tivadar: Tragikus táj220
Lélekharang220
Gyóni Géza: Ének a Gránicon221
Petőfi lelke222
Csak egy éjszakára222
Levél a Gránicról224
Magyar katonák dala224
A kokárda225
Sírvers226
Tóth Árpád: Arany János ünnepére227
Elégia egy rekettyebokorhoz228
Berzsenyi229
Körúti hajnal229
Lélektől lélekig230
Jó éjszakát!230
Majthényi György: Garamparti este231
Zsuzsóka iskolába megy232
Szegedi István: Állatképek233
Sík Sándor: Gyerekek az utcán235
A dióskurok temploma235
Nyár és hajnal236
Horváth Ákos: Temető volt a kerütnk237
Emőd Tamás: Magyar legenda239
Éji látogatás240
R. Berde Mária: A laresekhez241
Forbáth Sándor: Egyedül242
Zilahy Lajos: Vonósnégyes242
A régi ház küszöbén243
Végvári: Eredj, ha tudsz!243
Hallga, mi ez?245
Magyarok mindenütt245
Erdély magyarjaihoz246
Mennyi arany246
Terescsényi György: Magvető247
Testvéreim247
Erdélyi József: Julis néni tücske248
Torony249
Igazán249
Ápriliy Lajos: Séta egy holt városban250
Kolozsvári éjjel250
Az irisórai szarvas251
Március251
Esti dal252
Tetőn252
Reményi Sándor: Mi mindig búcsúzunk253
Mikor a delta a forrásra gondol253
Szilágyi Dezső: Virágposta254
Vályi Nagy Géza: Idő255
Szabó Lőrinc: szénásszekér ment át a városon255
Átkozd meg a várost és menekülj!256
Gáspár Jenő: Petrónius búcsúdala257
M. Szabolcsi Erzsébet: Kezek259
Nadányi Zoltán: Furulyaszó259
Arany260
Boross Sándor: Kinn a földön261
Felhők262
Hazám263
Nagy Emma: Testvérem, mondd...!263
Mécs László: Hajnali harangszó264
Egyszerű krónikácska egy nagyon jó emberről265
Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!267
Fóthy János: Piros mező vonatból269
Marconnay Tibor: Régi tájon áthaladva269
Lovász Pál: Pásztorok270
Sárközi György: Holdas éj270
Az útitársak271
Papp-Váry Elemérné - Sziklay Szeréna: Hitvallás272
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem