Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.015

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Regio 1994/1-4.

Kisebbségi szemle - 5. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Követelmények és kényszerek
Egyed Péter: Körkörös kényszerpályák, avagy milyen államformához vezet a nacionalista opció 3
Félix Ermacora: Teremts békét, törődj a kisebbségekkel! (Népcsoport és kisebbségvédelem mint európai feladat) 16
Nonna Mayer: Rasszizmus, idegengyűlölet az Európai Közösség országaiban 27
Janusz Grzegorz: Nemzeti kisebbségek a mai Lengyelországban 34
Egy válság fejezetei
Losoncz Alpár: A destabilizáció kódjelei 59
Mészáros Sándor: Újvidéki hideg hetek 1944-ben 77
Csorba Béla: A lábadozástól az elsorvadásig 96
Identitás és szocializáció
Marta Batíková: Vegyesházasságok Pozsony környékén 118
Szabó Ildikó: Szocializációs folyamatok a muravidéki magyarok körében 128
Demeterné Zayzon Mária: Adalékok a piliscsévi szlovákok nyelvhasználatához 145
Kisebbségi politika Magyarországon
Tóth István: Szlovák nemzetiségi törekvések a két világháború között 156
Fata Márta: Bleyer Jakab nemzetiségi koncepciója és politikája 175
Pro Memoria
Révkomáromi dokumentumok 191
Szemle
Sebők László: Legendából valóság 200
Kósa László: A magyarországi szlovákok 204
Lázár Guy: Közvélemény a magyar kisebbség helyzetéről Szlovákiában 207
Makkay Lilla: Magyarok a Népek Házában 213
Puskás Julianna: „Három világ" 216
Kocsis Gabriella: Kisebbség és feminizmus 223
Könyvismertetések 226

2. szám
Határvonalak és társadalmi változások
Utz Jeggle: Határ és identitás 3
Urs Altermatt: Svájc - az európai modell? 19
Hadas Miklós: Határtérség és modernizáció 31
Karády Viktor: A magyar zsidóság regionális és társadalmi rétegződéséről (1910) 45
Törésvonalak, válsághelyzetek
Demény Lajos: Zsidóellenes törvényhozás Romániában 1941 és 1944 között 71
Stipkovits Ferenc: A Rába menti szlovének történetéből 91
Szesztay Ádám: Nemzetiségi törekvések az 1956-os forradalomban 106
Trifunovits Andrea: Az olaszországi kisebbségek helyzete 127
Tóth Zoltán: A történelmi Magyarország multikulturális hagyományai 145
Pro Memoria
Vogel Sándor: Kisfihhségi dokumentumok Romániában 157
Románia kisebbségpolitikája és európai integrációja 180
Szemle
Feischmidt Margit: A gyűlölet szabadsága 208
Boros Ferenc: Történelem és politika 216
Mák Ferenc: A legboldogabb ország a statisztika tükrében 220
Szarvas Zsuzsa: A zsidó-magyar együttélésről 223
Könyvismertetések 227

3. szám
Iskola a határon túl:
T. Skutnabb-Kangas: A kisebbségi oktatás fejlődésének szakaszai 3
Sona Gabzdilová - Mária Homisinová: Az iskolaügy a szlovákiai magyar politikai pártok és mozgalmak tevékenységében 19
Dolník Erzsébet: A szlovákiai magyar oktatásügy helyzete 28
Gábos András: Adatok a romániai tanügyi törvényhez 46
Külpolitikai dilemmák
Kovács Anikó: Adalékok a magyar revíziós mozgalom történetéhez 70
Román Ildikó: A magyar-román viszony alakulása 1937-1940 között 95
Az identitás dilemmái
Feischmidt Margit: Etnicitás és helyi intézmények.
Jegyzetek egy mezőségi faluról 119
Zatykó Vivien: Magyar bolgárok? Etnius identitás és akkulturáció a bánáti bolgárok körében 129
Pro Memoria
Szarka László: Iratok az 1918. novemberi aradi magyar-román tárgyalások történetéhez 140
Szemle
Vogel Sándor: Német vélemény a kisebbségi kérdésről 167
Berkes Tamás: Felföldi magyar urbanitás 171
Kovács Éva: Tudományos önismeret: „Először krokodil vagyok, s csak utána állat" 174
Lehtinen Ildikó: A Castrén Társaság - a távoli nyelvrokonok ügyvivője Finnországban 177
Könyvismertetések 182

4. szám
Nemzetállami csapdák
Holm Sundhaussen: A délkelet-európai kisebbségek migrációs veszteségei a 20.században 3
Emilia Hrabovec: A morvaországi németek elűzése a második világháború után 15
Marie-Janine Calic: A bosznia-hercegovinai etnikai konfliktusok szerkezeti elemzése 31
Gyurok János: Jugoszláviai menekültek Magyarországon 50
Kétnyelvűség a családban és az oktatásban
Jarovinszkij Alexandr: Gyermekkori kétnyelvűség: hátrány vagy előny? 66
Wacha Balázs: Etnikus nyelv és eszperantó: a gyermekkori kétnyelvűség egy újabb változata 77
Lanstyák István: Az anyanyelv és a többségi nyelv oktatása a kisebbségi kétnyelvűség körülményei között 90
Mirnics Károly: Kétnyelvűség a vajdasági vegyesházasságokban 117
Műhely
V.M.Rozin: A szibériai őslakossággal kapcsolatos politika újabb tapasztalatai 128
Pro Memoria
Kovács Péter: Az európai kisebbségvédelmi kodifikáció legújabb eredménye 143
A nemzeti kisebbségek védelmének keretegyezménye 157
Szemle
Feischmidt Margit: Európa: elvek és esélyek 167
Kósa László: Az erdélyi szászok 174
Tilkovszky Lóránt: A kényszermigráció két példája 177
Szabó A. Ferenc: Konferencia a délszláv válságról 182
Könyvismertetések 186
Melléklet
Regio-repertórium 1990-1994
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Regio 1994/1-4. Regio 1994/1-4. Regio 1994/1-4. Regio 1994/1-4. Regio 1994/1-4.

A kötetek gerince töredezett és lapéleik enyhén foltosak. Néhány oldalon aláhúzás található.

Melléklet nélkül.

Állapot:
3.280 Ft
1.640 ,-Ft 50
13 pont kapható
Kosárba