Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Rendszerváltás - normaváltás

A magyar nyelvművelés története, elvei és vitái 1989-től napjainkig

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Tinta Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 146 oldal
Sorozatcím: Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához
Kötetszám: 45
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-7094-38-5
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A magyar nyelvművelés-történet legjelentősebb eseményeit a nyolcvanas évek végéig a Fábián Pál és Lőrincze Lajos által írt Nyelvművelés című jegyzet mutatja be (Tankönyvkiadó, Budapest. 1988). Az azóta eltelt több mint tíz esztendő bővelkedik eseményekben. Érdemes számba venni, milyen viták bontakoztak ki e tárgykörben, milyen szervezetek jöttek létre, milyen konferenciákat rendeztek. Az ezredfordulót megelőző évtized nemcsak a politikában és a társadalmi életben hozott óriási változásokat, a nyelvművelés is mozgalmas időszakot élt át. A hangsúlyeltolódás és a változás természetes. Grétsy László megfogalmazása szerint a nyelvművelés elvei korszerűsödtek, de a szelleme nem változott. Kemény Gábor az említett időszakot, az eltelt bő egy évtizedet ekképp jellemzi: rendszerváltás után és normaváltás közben vagyunk. Állandó kérdés a nyelvművelés szerepe, valamint a nyelvművelés és a nyelvtudomány viszonya. Bár nyilvánvaló, hogy az előbbi tudatosan vállalt gyakorlati tevékenység, s a... Tovább

Fülszöveg

A magyar nyelvművelés-történet legjelentősebb eseményeit a nyolcvanas évek végéig a Fábián Pál és Lőrincze Lajos által írt Nyelvművelés című jegyzet mutatja be (Tankönyvkiadó, Budapest. 1988). Az azóta eltelt több mint tíz esztendő bővelkedik eseményekben. Érdemes számba venni, milyen viták bontakoztak ki e tárgykörben, milyen szervezetek jöttek létre, milyen konferenciákat rendeztek. Az ezredfordulót megelőző évtized nemcsak a politikában és a társadalmi életben hozott óriási változásokat, a nyelvművelés is mozgalmas időszakot élt át. A hangsúlyeltolódás és a változás természetes. Grétsy László megfogalmazása szerint a nyelvművelés elvei korszerűsödtek, de a szelleme nem változott. Kemény Gábor az említett időszakot, az eltelt bő egy évtizedet ekképp jellemzi: rendszerváltás után és normaváltás közben vagyunk. Állandó kérdés a nyelvművelés szerepe, valamint a nyelvművelés és a nyelvtudomány viszonya. Bár nyilvánvaló, hogy az előbbi tudatosan vállalt gyakorlati tevékenység, s a kettő egymásrautaltsága egyértelmű, mégis felvetődnek kérdések, kételyek. Ez a könyv sem kíván döntőbíró lenni, elsődleges célja az. hogy az olvasó elé tárja a véleményeket és a véleménykülönbségeket. Olvashatók a különböző polémiák, diskurzusok: a nyilatkozatháborútól a többközpontúság kérdéséig, a nyelvművelés szükségességének a megkérdőjelezésétől a felirattörvényig. Mind-mind olyan probléma, amely közvetve hatással van a társadalom egészére. Ez a nyelvi kresztomátia igyekszik számba venni a különböző írott források alapján azokat a konferenciákat, tanácskozásokat, ankétokat, rendezvényeket, amelyek a nyelv és a társadalom közötti kapcsolatok ápolását szolgálták. Az ismertetett konferenciák tartalmi kivonatai, tanulságai a nyelvművelés elméletének módosulásait, új irányvonalait is kirajzolják. A kötet nemcsak a (felsőoktatásban hasznosítható jegyzetként a nyelvművelés-történet legújabb fejezetének tanulmányozása során, hanem a nyelvész társadalmon kívül a magyartanárok, az érdeklődő nagyközönség is szívesen forgatja majd. hiszen a tudományos ismeretterjesztés jegyében és stílusában született. Vissza

Tartalom

ELŐSZÓ.....................................................................................................9
I. A NYELVMŰVELÉS ELMÉLETE ÉS VITÁI....................................................... 11
1 Nyelvművelés, nyelvi norma, nyelvhelyesség, nyelvi sztenderd....................... 11
A nyelvművelés fogalma.................................................................................... 11
Hány nyelvi norma létezik?................................................................................12
A kommunikációs szemléletű nyelvművelés...................................................... 14
A nyelvi norma és a szépirodalom viszonya......................................................18
A nyelvi sztenderd és a nyelvi tervezés.............................................................. 19
2. Több központú vagy egy központú a magyar nyelv normája?...........................21
A különbözőség egysége.....................................................................................21
Tantervi cél: a köznyelv elsajátíttatása...............................................................22
Nyelvi provincializálódás és asszimilálódás?....................................................23
Társadalmi széttagolódás, kétnyelvűség, nyelvpolitikai nyomás.......................23
Váltás a szlovákiai magyarról „egyetemes magyarra"'.......................................23
Nyelvi ideálok propagálása kudarcra ítélten = nyelvművelés?..........................24
Fontos feladat: a nyelvhasználatnak az igényes normához igazítása.................25
Nyelvművelés együttműködésben......................................................................25
Kétes értékű nyelvérzék és ad hoc módon tallózott adatok alapján
hozott döntés = nyelvművelés?......................................................................26
Magyarországi nyelvművelők ne foglaljanak állást a határon túli magyarok nyelvi dolgaiban!...............27
Tévképzet az ötvenes években: osztály nélküli társadalom nyelvi-nyelvhasználati különbségek nélkül...........28
A magánérintkezés széles tartományai közvetlenül nem tartozhatnak a nyelvművelés illetékességi körébe.............29
Van-e egyáltalán ellentét? Félig üres vagy félig tele van a pohár?....................30
A nyelvművelés etikája, névtelenül kialakul-e a hiba elkövetőjében a vétkesség tudata?............30
Nyelvpolitikai kérdések - korpusztervezési feladatok.......................................31
A strukturalista alapvetésű nyelvművelés és az antropológiai alapvetésű nyelvi tervezés..........................32
A közös normatudat szétlazítása nem lehet cél..................................................33
Plurális kultúra és nyelv......................................................................................34
Hiányzik az állami nyelvpolitika........................................................................34
A magyar nyelv állami változatai.......................................................................35
A magyar nemzettudatot ne forgácsoljuk szél anyanyelvünkben!.....................36
3. Sajtóvita a nyelvművelésről 1997-ben (A „nyilatkozatháború")........................37
4 A reklámnyelv- és felirattörvény megszületése. vitája és elfogodottsága 47
A törvény megszületése..................................................................................
A parlamenti vita.................................................................................................
A sajtóvita.......................................................................................................
A törvény elfogadottsága...........................................................................
5. Van-e szükség nyelvművelésre?.........................................................................
Vita a nyelvművelők és a nyelvtervezők között..............................................
A nyelvművelés és nyelvtervezés vélt különbségei.......................................59
A nyelvművelés-kritika kritikája..........................................................61
6. A nyelvművelés gyakorlata cs etikája..............................................................62
7 Egy pillantás külföldre: nyelvművelés Finnországban........................ 65
II. NYELVMŰVELŐ SZERVEZETEK. ÉS KONFERENCIÁK............................67
1 Az Anyanyelvápolók Szövetsége (ASZ)..........................................................67
A szövetség megalakulása és rövid története ......................................70
A Szép Magyar Nyelvért Alapítvány és a Lőrincze-díj.......................... 71
A Beszélni nehéz! mozgalom............................................................................73
A magyar nyelv hete...............................................................................73
Anyanyelvi pályázatok.......................................................................................75
Az Anyanyelvápolók Szövetségének együttműködési megállapodásai 79
Anyanyelvi táborok.............................................................................................79
Az Anyanyelvápolók Szövetsége Ifjúsági Szervezete (ASZ1SZ)
és a szövetségi helyi csoportok munkája........................................................ 80
Az Édes Anyanyelvünk folyóirat.......................................................................K0
Anyanyelvi versenyek.........................................................................................81
Az Anyanyelvápolók Szövetségének eddig megjelent kiadványai.......83
2. Az MTA Magyar Nyelvi Bizottsága.................................................................83
3. A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport ..........................................86
4. Szaknyelvi konferenciák cs mozgalmak ..................................... 89
A szaknyelvújítás nehézségei.......................................................................... 89
Ankét Tudomány és anyanyelv címmel Nyíregyházán...........................92
Egyéb szaknyelvi konferenciák..........................................................................93
5. Egyéb rendezvények, szervezetek, egyesületek..........................95
6. A nyelvművelés publikus színterei műsorok, rovatok........................................98
7. Nem az utolsó szó jogán..................................................................................98
111 IRODALOM. MELLÉKLETEK, NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ 99
1. Felhasznált szakirodalom.......................................................................... 99
2 Nyelvműveléssel, helyesírással, nyelvhelyességgel, nyelvi tervezéssel
kapcsolatos könyvek 1990 óta haláron innen és túlról 102
3 Mellékletek........................................105
Parti Nagy Lajos: Sárbogárdi Jolán A test angyala (részlet) 105
Háy János A Herner Ferike faterba (részlet)..................107
Kárpáti Péter: Tótferi Avagy hogy született a világhőse, kinek keresztanyja
a Szentpétör volt (részlet).............................................................................109
Nyilatkozat........................................................................................................ 110
Levélféle Hajdú Péter akadémikushoz............................................................. 112
A Tudomány és anyanyelv ankét résztvevőinek ajánlásai................................ 115
2001. évi XCVI. törvény a gazdasági reklámok és üzletfeliratok, továbbá
egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről.................... 118
Kinek kell nyelvtörvény?..................................................................................121
Nyelvtörvény.....................................................................................................123
Van-e szükség nyelvművelésre? Beszélgetés Sándor Klára
főiskolai tanárral...........................................................................................124
Hogyan érvényes ma a nyelvművelés? Kell-e nyelvművelés? Van szükség
nyelvművelésre! Felelet Sándor Klárának...................................................131
Nyelvművelésünk jelenéről és jövőjéről - három tételben..............................137
Az IX. Anyanyelvi Konferencia Hungarológia szekciójának ajánlásai
különös tekintettel az AK intézménypótló, iránymutató jellegére...............141
4. Név- és tárgymutató..........................................................................................144
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem